text.skipToContent

Kéo

Tìm thấy 85 sản phẩm
Kéo bếp 519775Kéo bếp 519775
Kéo bếp 519775
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo CS Premium 24 cm (Đen)Kéo CS Premium 24 cm (Đen)
Kéo CS Premium 24 cm (Đen)
199.000đ 201.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo bếp 155108Kéo bếp 155108
Kéo bếp 155108
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt 0336-444Kéo cắt 0336-444
Kéo cắt 0336-444
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo vỉ trung Scissors 21cmKéo vỉ trung Scissors 21cm
Kéo vỉ trung Scissors 21cm
35.000đ 35.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng Zhao Sheng Z-04 24cmKéo đa năng Zhao Sheng Z-04 24cm
Kéo đa năng Zhao Sheng Z-04 24cm
49.000đ 51.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo vỉ Langyan HBS-198 19cmKéo vỉ Langyan HBS-198 19cm
Kéo vỉ Langyan HBS-198 19cm
42.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt gà 001K 30 x 8 x 1,5 cmKéo cắt gà 001K 30 x 8 x 1,5 cm
Kéo cắt gà 001K 30 x 8 x 1,5 cm
109.000đ 110.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo rồng cán vàng K45Kéo rồng cán vàng K45
Kéo rồng cán vàng K45
83.700đ 85.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng 6 tác dụng Zhao Sheng C9280Kéo đa năng 6 tác dụng Zhao Sheng C9280
Kéo đa năng 6 tác dụng Zhao Sheng C9280
59.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo 2 màu nhỏ 08-DKéo 2 màu nhỏ 08-D
Kéo 2 màu nhỏ 08-D
35.000đ 37.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt Đại Hải 19.5cmKéo cắt thịt Đại Hải 19.5cm
Kéo cắt thịt Đại Hải 19.5cm
19.700đ 20.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo tay cầm nhựa Yangxing K52 19.5cmKéo tay cầm nhựa Yangxing K52 19.5cm
Kéo tay cầm nhựa Yangxing K52 19.5cm
47.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220
Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220
149.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt xương đa năng K-018Kéo cắt xương đa năng K-018
Kéo cắt xương đa năng K-018
55.000đ 57.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190
Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190
139.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cmKéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cm
Kéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cm
65.000đ 67.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng inox 08AKéo đa năng inox 08A
Kéo đa năng inox 08A
35.000đ 35.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cmKéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cm
Kéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cm
169.000đ 171.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt bằng inox Florina 026967Kéo cắt bằng inox Florina 026967
Kéo cắt bằng inox Florina 026967
89.000đ 90.800đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo bếp (Đen)Kéo bếp (Đen)
Kéo bếp (Đen)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ)Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ)
Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ)
102.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh)Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh)
Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh)
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ)Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ)
Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ)
126.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thông minh Mita Clever Cutter KCTM 25 x 4 x 7 cm (Đen)Kéo cắt thông minh Mita Clever Cutter KCTM 25 x 4 x 7 cm (Đen)
Kéo cắt thông minh Mita Clever Cutter KCTM 25 x 4 x 7 cm (Đen)
199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo Delaware 3000617 (Bạc)Kéo Delaware 3000617 (Bạc)
Kéo Delaware 3000617 (Bạc)
296.000đ 370.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ)Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ)
Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ)
35.000đ 37.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo rồng cán vàng K45Kéo rồng cán vàng K45
Kéo rồng cán vàng K45
65.000đ 72.500đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ)Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ)
Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ)
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox Echo Metal 20,5cm (Nâu)Kéo inox Echo Metal 20,5cm (Nâu)
Kéo inox Echo Metal 20,5cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen)Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen)
Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ)Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ)
Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng)Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng)
Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng)
278.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Florina CS 026981 15cm (Đỏ)Kéo cắt Florina CS 026981 15cm (Đỏ)
Kéo cắt Florina CS 026981 15cm (Đỏ)
216.000đ 270.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo tỉa cây Uncle Bills OT0022 18cm (Xanh lá cây)Kéo tỉa cây Uncle Bills OT0022 18cm (Xanh lá cây)
Kéo tỉa cây Uncle Bills OT0022 18cm (Xanh lá cây)
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo thép không gỉ QH0013Kéo thép không gỉ QH0013
Kéo thép không gỉ QH0013
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cmKéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cm
Kéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cm
409.000đ 512.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215
Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215
163.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen)Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen)
Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen)
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen)Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen)
Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen)
35.500đ 35.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox làm bếp Echo Metal 20cm (Đen)Kéo inox làm bếp Echo Metal 20cm (Đen)
Kéo inox làm bếp Echo Metal 20cm (Đen)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen)Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen)
Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen)
986.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp đa năng KCK KCK6464 26cm (Đen)Kéo nhà bếp đa năng KCK KCK6464 26cm (Đen)
Kéo nhà bếp đa năng KCK KCK6464 26cm (Đen)
172.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu)Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu)
Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ)Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ)
Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ)
59.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc)Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc)
Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc)
2.582.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281
Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41374-000-0 (Đen)Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41374-000-0 (Đen)
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41374-000-0 (Đen)
690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen)Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen)
Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen)
1.067.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen)Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen)
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen)
678.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cmKéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cm
Kéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cm
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cmKéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cm
Kéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cm
114.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo làm bếp Echo Metal 21.5cm (Xanh da trời)Kéo làm bếp Echo Metal 21.5cm (Xanh da trời)
Kéo làm bếp Echo Metal 21.5cm (Xanh da trời)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ)Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ)
Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ)
97.300đ 121.600đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ)Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ)
Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ)
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen)Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen)
Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen)
37.100đ 46.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen)Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen)
Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen)
124.000đ 155.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây)Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây)
Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
359.000đ 399.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy