text.skipToContent

Kéo

Tìm thấy 74 sản phẩm
Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh) Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh)
Kéo đa năng Maxim 01915 - 26cm (Xanh)
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ) Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ)
Kéo nhà bếp Maxim 02341 - 20,5cm (Đỏ)
102.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ) Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ)
Kéo nhà bếp đa năng 8'' Maxim 11431 - 20cm (Đỏ)
126.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen) Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen)
Kéo cắt thịt gia cầm có răng cưa Zwilling Poultry Shears 42909-000 (Đen)
1.067.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen) Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen)
Kéo nhà bếp Zwilling Twin L 41370-001 20.5cm (Đen)
678.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen) Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen)
Kéo cắt thịt gia cầm cán nhựa Zwilling Poultry Shears 42913-001 (Đen)
986.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc) Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc)
Kéo cắt thịt gia cầm cán inox Zwilling Poultry Shears 42903-000 (Bạc)
2.582.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen) Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen)
Kéo gia dụng Hiệp Phát 971 (Đen)
35.500đ 35.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen) Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo Delaware 3000617 (Bạc) Kéo Delaware 3000617 (Bạc)
Kéo Delaware 3000617 (Bạc)
296.000đ 370.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen) Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
Kéo cắt Echo Metal 0336-322 21cm (Đen)
53.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt rau củ OXO 23 x 7 cm Kéo cắt rau củ OXO 23 x 7 cm
Kéo cắt rau củ OXO 23 x 7 cm
498.000đ 597.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp cao cấp 6 chức năng 20,5 x 7,5 x 1 cm (Đen) Kéo nhà bếp cao cấp 6 chức năng 20,5 x 7,5 x 1 cm (Đen)
Kéo nhà bếp cao cấp 6 chức năng 20,5 x 7,5 x 1 cm (Đen)
250.000đ 267.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cm Kéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cm
Kéo cắt nhiều tầng 7,7 x 19 x 2 cm
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo rồng cán vàng K45 Kéo rồng cán vàng K45
Kéo rồng cán vàng K45
65.000đ 72.500đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo rồng cán vàng K45 Kéo rồng cán vàng K45
Kéo rồng cán vàng K45
83.700đ 85.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 kéo cắt gà đa năng Kitchen Scissors (Đen) Combo 2 kéo cắt gà đa năng Kitchen Scissors (Đen)
Combo 2 kéo cắt gà đa năng Kitchen Scissors (Đen)
120.000đ 180.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt xương đa năng K-018 Kéo cắt xương đa năng K-018
Kéo cắt xương đa năng K-018
55.000đ 57.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ) Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
359.000đ 399.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo vỉ trung Scissors 21cm Kéo vỉ trung Scissors 21cm
Kéo vỉ trung Scissors 21cm
35.000đ 35.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt hành, rau thơm Westmark Kéo cắt hành, rau thơm Westmark
Kéo cắt hành, rau thơm Westmark
353.000đ 442.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ) Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ)
Kéo inox HS 125533 25cm (Đỏ)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 kéo cắt CS Inox 027254 (Đỏ) Bộ 2 kéo cắt CS Inox 027254 (Đỏ)
Bộ 2 kéo cắt CS Inox 027254 (Đỏ)
183.000đ 282.700đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen) Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen)
Kéo CS Modena 000196 21cm (Đen)
37.100đ 46.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ) Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ)
Kéo cắt hải sản Norpro GT-1014 (Đỏ)
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 kéo Uncle Bills QH0014 (Đen) Bộ 3 kéo Uncle Bills QH0014 (Đen)
Bộ 3 kéo Uncle Bills QH0014 (Đen)
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo 2 màu nhỏ 08-D Kéo 2 màu nhỏ 08-D
Kéo 2 màu nhỏ 08-D
35.000đ 37.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cm Kéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cm
Kéo cắt thực phẩm Shikisai Uflex 21cm
114.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Echo 0336-444 Kéo cắt Echo 0336-444
Kéo cắt Echo 0336-444
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng) Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng)
Kéo nhà bếp Takagi 19.8cm (Trắng)
278.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng inox 08A Kéo đa năng inox 08A
Kéo đa năng inox 08A
35.000đ 35.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt 0336-444 Kéo cắt 0336-444
Kéo cắt 0336-444
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo Rimei K24 Kéo Rimei K24
Kéo Rimei K24
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ) Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ)
Kéo inox HS 120163 25cm (Đỏ)
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo CS Premium 24 cm (Đen) Kéo CS Premium 24 cm (Đen)
Kéo CS Premium 24 cm (Đen)
199.000đ 201.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo làm bếp đa năng Takagi Kéo làm bếp đa năng Takagi
Kéo làm bếp đa năng Takagi
260.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ) Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ)
Kéo cắt bằng Florina CS 026967 22cm (Đỏ)
79.000đ 121.600đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen) Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen)
Kéo nhà bếp Uncle Bills KA0001 20cm (Đen)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt bằng inox Florina 026967 Kéo cắt bằng inox Florina 026967
Kéo cắt bằng inox Florina 026967
89.000đ 90.800đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ) Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ)
Kéo cắt Uncle Bills QH0041 14cm (Đỏ)
35.000đ 37.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt Đại Hải 19.5cm Kéo cắt thịt Đại Hải 19.5cm
Kéo cắt thịt Đại Hải 19.5cm
19.700đ 20.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cm Kéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cm
Kéo cắt thịt gà Hải Long KS252 25cm
169.000đ 171.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu) Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu)
Kéo hình chữ chi nhiều mẫu tương xứng Uncle Bills QE0003 16,5cm (Nhiều màu)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen) Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen)
Kéo cắt CS Pollo 004590 25cm (Đen)
124.000đ 155.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo lớn Nitory YD0625JD Kéo lớn Nitory YD0625JD
Kéo lớn Nitory YD0625JD
88.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt cành mỏ cong ZJ02 Berrylion (Trắng) Kéo cắt cành mỏ cong ZJ02 Berrylion (Trắng)
Kéo cắt cành mỏ cong ZJ02 Berrylion (Trắng)
46.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt cành Nhung đen 930 Berrylion  (Xanh lá) Kéo cắt cành Nhung đen 930 Berrylion  (Xanh lá)
Kéo cắt cành Nhung đen 930 Berrylion (Xanh lá)
61.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo có tay cầm bằng cao su Uncle Bills QH0040 (Xanh dương) Kéo có tay cầm bằng cao su Uncle Bills QH0040 (Xanh dương)
Kéo có tay cầm bằng cao su Uncle Bills QH0040 (Xanh dương)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190 Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190
Kéo siêu bền Bosi 190mm BS 301190
139.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo bếp 155108 Kéo bếp 155108
Kéo bếp 155108
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây) Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây)
Kéo nhà bếp Giant 22,5cm (Xanh lá cây)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ) Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ)
Kéo inox HS 120088 21,5cm (Đỏ)
59.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281 Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281
Bộ 2 kéo kiêm dao, mở bia, dao cưa nhiều chức năng US04281
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215 Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215
Kéo da Berrylion inox vỉ 3018 - 040501215
163.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cm Kéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cm
Kéo dày đẹp Anh Đức 09A 23cm
65.000đ 67.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo bếp 519775 Kéo bếp 519775
Kéo bếp 519775
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen) Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen)
Kéo cắt Modena CS 004606 15cm (Đen)
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo Rimei K27 Kéo Rimei K27
Kéo Rimei K27
47.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220 Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220
Kéo siêu bền Bosi 215mm BS301220
149.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cm Kéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cm
Kéo cắt thịt gia cầm Norpro 25,5 x, 4,5 x 1,25 cm
409.000đ 512.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy