text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Kẹo cao su hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9gKẹo cao su hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9g
Kẹo cao su hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9g
38.700đ 39.300đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150gKẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
39.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương cam Lot 100 gói 150gKẹo hương cam Lot 100 gói 150g
Kẹo hương cam Lot 100 gói 150g
39.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150gKẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
39.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la đen Meiji hộp 50gKẹo sô cô la đen Meiji hộp 50g
Kẹo sô cô la đen Meiji hộp 50g
39.600đ 40.300đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hạt điều Yến Nhung hộp 90gKẹo hạt điều Yến Nhung hộp 90g
Kẹo hạt điều Yến Nhung hộp 90g
39.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo trái cây Popop cây 150gKẹo trái cây Popop cây 150g
Kẹo trái cây Popop cây 150g
41.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100gSô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100g
Sô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100gSô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100g
Sô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trắng Schogetten hộp 100gSô cô la trắng Schogetten hộp 100g
Sô cô la trắng Schogetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Starmix Haribo gói 160gKẹo Starmix Haribo gói 160g
Kẹo Starmix Haribo gói 160g
41.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160gKẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
41.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920gThạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920g
Thạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920g
41.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch 3 trong 1 DeeDo gói 720gThạch 3 trong 1 DeeDo gói 720g
Thạch 3 trong 1 DeeDo gói 720g
41.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la vị sữa Schogetten hộp 100gSô cô la vị sữa Schogetten hộp 100g
Sô cô la vị sữa Schogetten hộp 100g
42.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 50gKẹo sô cô la sữa Meiji hộp 50g
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 50g
43.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150gKẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150g
45.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125gKẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g
45.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100gSô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
45.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo trái cây không đường Double'D' gói 70gKẹo dẻo trái cây không đường Double'D' gói 70g
Kẹo dẻo trái cây không đường Double'D' gói 70g
46.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo viên sô cô la không đường Double'D' gói 70gKẹo viên sô cô la không đường Double'D' gói 70g
Kẹo viên sô cô la không đường Double'D' gói 70g
46.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo không đường Double'D' gói 70gKẹo dẻo không đường Double'D' gói 70g
Kẹo dẻo không đường Double'D' gói 70g
46.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân bánh ngô nướng Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân bánh ngô nướng Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân bánh ngô nướng Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100gSô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100g
47.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mè xửng Thiên Hương gói 500gMè xửng Thiên Hương gói 500g
Mè xửng Thiên Hương gói 500g
48.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100gSô cô la sữa Toblerone hộp 100g
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g
49.000đ 54.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo thèo lèo Nhật Anh gói 380gKẹo thèo lèo Nhật Anh gói 380g
Kẹo thèo lèo Nhật Anh gói 380g
49.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56gKẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56g
Kẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56g
49.900đ 59.900đ -17%
Hoàn 1.000đ
Kẹo cà phê nhân vani Esprézzo hộp 450gKẹo cà phê nhân vani Esprézzo hộp 450g
Kẹo cà phê nhân vani Esprézzo hộp 450g
50.100đ 50.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56gKẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56g
Kẹo gum Hubba Bubba vị Cola hộp 56g
52.000đ 59.800đ -13%
Hoàn 1.000đ
Kẹo cao su thổi Big Babol tô màu hộp 12 lọ x 18gKẹo cao su thổi Big Babol tô màu hộp 12 lọ x 18g
Kẹo cao su thổi Big Babol tô màu hộp 12 lọ x 18g
52.000đ 55.000đ -5%
Hoàn 1.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo chuối Xuân Thanh gói 454gKẹo chuối Xuân Thanh gói 454g
Kẹo chuối Xuân Thanh gói 454g
52.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100g
53.500đ 56.300đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100gSô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
53.500đ 56.300đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100gSô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
53.500đ 56.300đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN LOẠI KẸO TỐT CHO TRẺ

Kẹo là thực phẩm ăn vặt rất được yêu thích của trẻ em, nhưng không phải loại kẹo nào cũng tốt và nếu cho ăn quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vậy, làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp? Hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Có rất nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn tùy theo thói quen và ý thích như các loại kẹo dẻo, cao su, hương socola hay hương bạc hà the mát, v.v... Đây chắc chắn là những món quà mà các trẻ em thích nhận nhất, nhưng bạn cũng nên lưu ý cho trẻ ăn trong mức độ và số lượng vừa phải để tránh hậu quả không tốt như sâu răng, béo phì hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khi mua kẹo, bạn nên lựa chọn những nhãn hàng lớn, phổ biến và mua ở nơi uy tín để không phải mua nhầm sản phẩm kém chất hay hàng nhái trà trộn. Ngoài ra, hàm lượng đường và các chất có trong sản phẩm cũng là điều khiến bạn nên lưu tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Những loại sản phẩm mềm mại, dẻo thơm nên là lựa chọn ưu tiên cho trẻ để hạn chế khả năng bị mắc cổ khi ngậm trong miệng vì độ trơn tuột của các sản phẩm có tính chất cứng, lâu tan. Người lớn nếu thích ăn hãy nên chọn mua thương hiệu Em - eukal của Đức để sử dụng. Vì ngoài hương vị thơm ngon ra, sản phẩm này còn có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn những cơn ho, đau họng thường gặp khi uống nhiều nước đá hay ở trong điều hoà lạnh lâu.

Kiểm tra mã vạch, hạn sử dụng cũng là việc làm không thể thiếu khi bạn mua những loại thực phẩm ăn vặt này. Khi mua về, bạn nên bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh haowjc những nơi thoáng khí, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào để sản phẩm không bị chảy nước hay phân huỷ.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thực phẩm ăn vặt này trên Adayroi.com với mức giá kẹo rất rẻ nhưng luôn đảm bảo chất lượng và độ an toàn khi sử dụng. Việc mua hàng trực tuyến rất phù hợp với những ai bận rộn, không có thời gian đi mua sắm hay cùng con yêu ra cửa hàng chọn lựa. Chỉ cần bỏ ra vài phút cùng con lựa chọn trên Adayroi là bạn đã được sở hữu sản phẩm theo cách tiện lợi, tiết kiệm và hợp ý rồi! Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm tốt, hãy nhanh tay truy cập bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín