text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56gKẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56g
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56g
23.500đ 25.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo trái cây Starmix gói 80gKẹo trái cây Starmix gói 80g
Kẹo trái cây Starmix gói 80g
23.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58gKẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58g
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58gKẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58gKẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch 3 trong 1 DeeDo gói 432gThạch 3 trong 1 DeeDo gói 432g
Thạch 3 trong 1 DeeDo gói 432g
23.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58gSô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
24.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58gSô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
24.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương quế Trident 26,6gKẹo gum không đường hương quế Trident 26,6g
Kẹo gum không đường hương quế Trident 26,6g
24.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330gKẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330g
Kẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330g
24.700đ 26.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50gSô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
24.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80gKẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80gKẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100gSô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80gKẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Frankurter Yupi gói 96gKẹo dẻo Frankurter Yupi gói 96g
Kẹo dẻo Frankurter Yupi gói 96g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56gKẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
26.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kgThạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kg
Thạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kg
26.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200gKẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
27.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Melland Butter 100gKẹo Melland Butter 100g
Kẹo Melland Butter 100g
28.000đ 32.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36gKẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
28.200đ 30.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE Snow White 120gKẹo Mega Marshmallows CorNichE Snow White 120g
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE Snow White 120g
28.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE 120gKẹo Mega Marshmallows CorNichE 120g
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE 120g
28.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo đồ chơi hình chú hề 3gKẹo đồ chơi hình chú hề 3g
Kẹo đồ chơi hình chú hề 3g
28.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la hình trứng bé trai và bé gái MAC-Ivanovo quả 20gKẹo sô cô la hình trứng bé trai và bé gái MAC-Ivanovo quả 20g
Kẹo sô cô la hình trứng bé trai và bé gái MAC-Ivanovo quả 20g
28.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo đồ chơi hình con gà cây 3gKẹo đồ chơi hình con gà cây 3g
Kẹo đồ chơi hình con gà cây 3g
28.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3gKẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3g
Kẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3g
28.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo trái cây Popop Doraemon cây 60gKẹo trái cây Popop Doraemon cây 60g
Kẹo trái cây Popop Doraemon cây 60g
29.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo trái cây Popop Mickey cây 60gKẹo trái cây Popop Mickey cây 60g
Kẹo trái cây Popop Mickey cây 60g
29.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo cây trái cây Tràng An gói 336gKẹo cây trái cây Tràng An gói 336g
Kẹo cây trái cây Tràng An gói 336g
30.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100gSô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
30.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN LOẠI KẸO TỐT CHO TRẺ

Kẹo là thực phẩm ăn vặt rất được yêu thích của trẻ em, nhưng không phải loại kẹo nào cũng tốt và nếu cho ăn quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vậy, làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp? Hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Có rất nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn tùy theo thói quen và ý thích như các loại kẹo dẻo, cao su, hương socola hay hương bạc hà the mát, v.v... Đây chắc chắn là những món quà mà các trẻ em thích nhận nhất, nhưng bạn cũng nên lưu ý cho trẻ ăn trong mức độ và số lượng vừa phải để tránh hậu quả không tốt như sâu răng, béo phì hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khi mua kẹo, bạn nên lựa chọn những nhãn hàng lớn, phổ biến và mua ở nơi uy tín để không phải mua nhầm sản phẩm kém chất hay hàng nhái trà trộn. Ngoài ra, hàm lượng đường và các chất có trong sản phẩm cũng là điều khiến bạn nên lưu tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Những loại sản phẩm mềm mại, dẻo thơm nên là lựa chọn ưu tiên cho trẻ để hạn chế khả năng bị mắc cổ khi ngậm trong miệng vì độ trơn tuột của các sản phẩm có tính chất cứng, lâu tan. Người lớn nếu thích ăn hãy nên chọn mua thương hiệu Em - eukal của Đức để sử dụng. Vì ngoài hương vị thơm ngon ra, sản phẩm này còn có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn những cơn ho, đau họng thường gặp khi uống nhiều nước đá hay ở trong điều hoà lạnh lâu.

Kiểm tra mã vạch, hạn sử dụng cũng là việc làm không thể thiếu khi bạn mua những loại thực phẩm ăn vặt này. Khi mua về, bạn nên bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh haowjc những nơi thoáng khí, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào để sản phẩm không bị chảy nước hay phân huỷ.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thực phẩm ăn vặt này trên Adayroi.com với mức giá kẹo rất rẻ nhưng luôn đảm bảo chất lượng và độ an toàn khi sử dụng. Việc mua hàng trực tuyến rất phù hợp với những ai bận rộn, không có thời gian đi mua sắm hay cùng con yêu ra cửa hàng chọn lựa. Chỉ cần bỏ ra vài phút cùng con lựa chọn trên Adayroi là bạn đã được sở hữu sản phẩm theo cách tiện lợi, tiết kiệm và hợp ý rồi! Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm tốt, hãy nhanh tay truy cập bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín