text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Kẹo cay con tàu vị cam thảo Fisherman's Friend gói 25gKẹo cay con tàu vị cam thảo Fisherman's Friend gói 25g
Kẹo cay con tàu vị cam thảo Fisherman's Friend gói 25g
19.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa hỗn hợp Milkita gói 135gKẹo sữa hỗn hợp Milkita gói 135g
Kẹo sữa hỗn hợp Milkita gói 135g
35.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Mars gói 53gKẹo sô cô la Mars gói 53g
Kẹo sô cô la Mars gói 53g
21.900đ 24.200đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500gKẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
36.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58gKẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96gKẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
54.500đ 61.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150gKẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
32.700đ 37.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sing gum không đường Mentos Pure Fresh hương chanh bạc hà hộp 6 lọ x 61,25gKẹo sing gum không đường Mentos Pure Fresh hương chanh bạc hà hộp 6 lọ x 61,25g
Kẹo sing gum không đường Mentos Pure Fresh hương chanh bạc hà hộp 6 lọ x 61,25g
135.000đ 141.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5gKẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5g
Kẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kgThạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kg
Thạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kg
52.000đ 52.800đ -2%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo ngậm không đường Mentos Pure Fresh hương bạc hà mạnh hộp 6 lọ x 35gKẹo ngậm không đường Mentos Pure Fresh hương bạc hà mạnh hộp 6 lọ x 35g
Kẹo ngậm không đường Mentos Pure Fresh hương bạc hà mạnh hộp 6 lọ x 35g
158.000đ 170.000đ -7%
Hoàn 3.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58gKẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200gKẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
68.200đ 71.500đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 100gKẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 100g
Kẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 100g
74.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 40 viên x 3gKẹo sữa caramen Alpenliebe gói 40 viên x 3g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 40 viên x 3g
11.500đ 13.000đ -12%
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120gKẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
12.800đ 15.000đ -15%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4gKẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4g
Kẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4g
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58gKẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40gKẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40g
Kẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40g
29.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
33.500đ 35.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la KitKat gói 100gKẹo sô cô la KitKat gói 100g
Kẹo sô cô la KitKat gói 100g
39.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100gSô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kgThạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kg
Thạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kg
52.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350gSô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350g
Sô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350g
54.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200gKẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
68.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Golia Active Plus hộp 16 thỏi x 29,5gKẹo Golia Active Plus hộp 16 thỏi x 29,5g
Kẹo Golia Active Plus hộp 16 thỏi x 29,5g
71.000đ 78.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132gKẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132g
Kẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132g
78.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24gKẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24g
Kẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24g
105.000đ 130.000đ -19%
Hoàn 2.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6gKẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6g
3.700đ 4.000đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11gKẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11g
4.800đ 5.000đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6gKẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6g
5.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140gKẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
9.800đ 12.000đ -18%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5gKẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5gKẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90gKẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
11.300đ 12.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Snickers gói 35gKẹo sô cô la Snickers gói 35g
Kẹo sô cô la Snickers gói 35g
11.700đ 13.000đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch bút chì Poke hộp 374gThạch bút chì Poke hộp 374g
Thạch bút chì Poke hộp 374g
20.500đ 21.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN LOẠI KẸO TỐT CHO TRẺ

Kẹo là thực phẩm ăn vặt rất được yêu thích của trẻ em, nhưng không phải loại kẹo nào cũng tốt và nếu cho ăn quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vậy, làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp? Hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Có rất nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn tùy theo thói quen và ý thích như các loại kẹo dẻo, cao su, hương socola hay hương bạc hà the mát, v.v... Đây chắc chắn là những món quà mà các trẻ em thích nhận nhất, nhưng bạn cũng nên lưu ý cho trẻ ăn trong mức độ và số lượng vừa phải để tránh hậu quả không tốt như sâu răng, béo phì hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khi mua kẹo, bạn nên lựa chọn những nhãn hàng lớn, phổ biến và mua ở nơi uy tín để không phải mua nhầm sản phẩm kém chất hay hàng nhái trà trộn. Ngoài ra, hàm lượng đường và các chất có trong sản phẩm cũng là điều khiến bạn nên lưu tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Những loại sản phẩm mềm mại, dẻo thơm nên là lựa chọn ưu tiên cho trẻ để hạn chế khả năng bị mắc cổ khi ngậm trong miệng vì độ trơn tuột của các sản phẩm có tính chất cứng, lâu tan. Người lớn nếu thích ăn hãy nên chọn mua thương hiệu Em - eukal của Đức để sử dụng. Vì ngoài hương vị thơm ngon ra, sản phẩm này còn có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn những cơn ho, đau họng thường gặp khi uống nhiều nước đá hay ở trong điều hoà lạnh lâu.

Kiểm tra mã vạch, hạn sử dụng cũng là việc làm không thể thiếu khi bạn mua những loại thực phẩm ăn vặt này. Khi mua về, bạn nên bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh haowjc những nơi thoáng khí, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào để sản phẩm không bị chảy nước hay phân huỷ.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thực phẩm ăn vặt này trên Adayroi.com với mức giá kẹo rất rẻ nhưng luôn đảm bảo chất lượng và độ an toàn khi sử dụng. Việc mua hàng trực tuyến rất phù hợp với những ai bận rộn, không có thời gian đi mua sắm hay cùng con yêu ra cửa hàng chọn lựa. Chỉ cần bỏ ra vài phút cùng con lựa chọn trên Adayroi là bạn đã được sở hữu sản phẩm theo cách tiện lợi, tiết kiệm và hợp ý rồi! Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm tốt, hãy nhanh tay truy cập bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín