text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200gKẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
68.200đ 70.300đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
54.500đ 61.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125gKẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125g
Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125g
13.000đ 16.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen Meiji thanh 120gSô cô la đen Meiji thanh 120g
Sô cô la đen Meiji thanh 120g
102.000đ 107.800đ -5%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5gKẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5g
Kẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5g
50.600đ 54.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 360gKẹo sữa caramen Alpenliebe gói 360g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 360g
31.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100gKẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
9.300đ 10.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100gKẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100g
Kẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100g
9.300đ 10.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo cà phê Coffeeshot Kopiko gói 150gKẹo cà phê Coffeeshot Kopiko gói 150g
Kẹo cà phê Coffeeshot Kopiko gói 150g
14.100đ 16.500đ -15%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90gKẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90g
14.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 120gKẹo sữa caramen Alpenliebe gói 120g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 120g
12.800đ 12.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90gKẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Goldbears Haribo gói 80gKẹo Goldbears Haribo gói 80g
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
22.500đ 24.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140gKẹo mềm sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140g
9.800đ 12.000đ -18%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90gKẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145g
54.500đ 58.200đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Snickers gói 51gKẹo sô cô la Snickers gói 51g
Kẹo sô cô la Snickers gói 51g
15.000đ 18.000đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
54.500đ 61.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58gKẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
23.500đ 24.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96gKẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120gKẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
12.800đ 15.000đ -15%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5gKẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90gKẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
11.300đ 12.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Snickers gói 35gKẹo sô cô la Snickers gói 35g
Kẹo sô cô la Snickers gói 35g
11.700đ 13.000đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120gKẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
107.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Socola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20gSocola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20g
Socola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20g
18.500đ 25.100đ -26%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80gKẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
22.500đ 24.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6gKẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6g
Kẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6g
5.200đ 5.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32gKẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32g
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5gKẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5g
Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe thỏi 32gKẹo sữa caramen Alpenliebe thỏi 32g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe thỏi 32g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30gKẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30gKẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70gKẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
6.100đ 6.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5gKẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5g
Kẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5g
7.000đ 7.500đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100gKẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100g
7.100đ 8.600đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90gKẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
11.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Golia Active Plus gói 112.5gKẹo Golia Active Plus gói 112.5g
Kẹo Golia Active Plus gói 112.5g
12.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5gKẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5g
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56gKẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56g
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56g
15.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56gKẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56g
Kẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56g
15.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đậu phộng M&M's gói 40gSô cô la đậu phộng M&M's gói 40g
Sô cô la đậu phộng M&M's gói 40g
15.800đ 16.100đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 40gKẹo sô cô la sữa M&M's gói 40g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 40g
15.800đ 17.000đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4gKẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Trong thế giới đồ ăn vặt, song song với các loại bánh, chúng ta còn có các loại kẹo cũng vô cùng hấp dẫn. Những chiếc kẹo ngọt ngào là đồ ăn chơi yêu thích của nhiều người lâu nay, đặc biệt là với các bạn nhỏ.

Kẹo được làm các nguyên liệu đã được chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, được giám sát chặt chẽ nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Tất nhiên, điều khiến nhiều người ưa chuộng kẹo nhất vẫn là hương vị thơm ngon, ngọt ngào và đặc trưng của riêng hãng. Có lẽ nhiều người không biết nhưng trong kẹo có một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như đường, vitamin C, A,... chứ không chỉ gây sâu răng hay tác hại xấu. Việc luôn mang trong túi vài chiếc kẹo ngọt để ăn giúp tăng đường huyết cũng rất cần thiết và được khuyến cáo đối với những người huyết áp thấp.
Hãy mua kẹo để không chỉ cho con bạn mà còn cho cả gia đình thưởng thức mỗi ngày, vào bất kỳ lúc nào. Giá kẹo được bán trên kênh thương mại điện tử Adayroi.com siêu tốt . Không những thế, đừng bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm thêm nữa khi tham gia vào chương trình ưu đãi của chúng tôi.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín