text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Socola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20gSocola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20g
Socola trứng Kinder Joy bé gái hộp 20g
24.500đ 25.100đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Socola trứng Kinder Joy bé trai hộp 20gSocola trứng Kinder Joy bé trai hộp 20g
Socola trứng Kinder Joy bé trai hộp 20g
24.500đ 25.600đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo chanh muối Wonder Food gói 150gKẹo chanh muối Wonder Food gói 150g
Kẹo chanh muối Wonder Food gói 150g
18.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17gBánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17g
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17g
6.300đ 7.000đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70gKẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
5.400đ 6.500đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
54.500đ 61.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125gKẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125g
Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà Dynamite Jack'n Jill gói 125g
11.000đ 16.000đ -31%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo cay bạc hà không đường Fisherman's Friend gói 25gKẹo cay bạc hà không đường Fisherman's Friend gói 25g
Kẹo cay bạc hà không đường Fisherman's Friend gói 25g
19.900đ 22.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Snickers gói 51gKẹo sô cô la Snickers gói 51g
Kẹo sô cô la Snickers gói 51g
15.000đ 18.000đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
33.500đ 35.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương xoài Lot 100 gói 320gKẹo hương xoài Lot 100 gói 320g
Kẹo hương xoài Lot 100 gói 320g
76.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90gKẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90g
Kẹo sữa caramen Alpenliebe gói 90g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17gThanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17g
Thanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17g
9.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen Meiji thanh 120gSô cô la đen Meiji thanh 120g
Sô cô la đen Meiji thanh 120g
102.000đ 107.800đ -5%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo ổi Oishi gói 160gKẹo ổi Oishi gói 160g
Kẹo ổi Oishi gói 160g
8.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 120gKẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 120g
Kẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 120g
9.000đ 10.900đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 105gKẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 105g
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 105g
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100gKẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100g
Kẹo mút sắc màu Chupa Chups gói 100g
9.300đ 10.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145gKẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145g
54.500đ 58.200đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100gKẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
9.300đ 10.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo cao su Xylitol Lime Mint gói 159,5gKẹo cao su Xylitol Lime Mint gói 159,5g
Kẹo cao su Xylitol Lime Mint gói 159,5g
46.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đắng Mact thanh 100gSô cô la đắng Mact thanh 100g
Sô cô la đắng Mact thanh 100g
28.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la KitKat Bites gói 40gSô cô la KitKat Bites gói 40g
Sô cô la KitKat Bites gói 40g
18.900đ 20.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thạch rau câu trái cây New Choice gói 300gThạch rau câu trái cây New Choice gói 300g
Thạch rau câu trái cây New Choice gói 300g
16.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5gKẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5g
Kẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 60gKẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 60g
Kẹo hương bạc hà nhân sô cô la Dynamite Big Bang Jack'nJill gói 60g
6.200đ 6.900đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5gKẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5g
Kẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5g
12.800đ 12.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80gKẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
17.900đ 24.000đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sìu châu Minh Dương hộp 400gKẹo sìu châu Minh Dương hộp 400g
Kẹo sìu châu Minh Dương hộp 400g
64.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4gKẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
17.400đ 17.600đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gừng Migita Bibica gói 70gKẹo gừng Migita Bibica gói 70g
Kẹo gừng Migita Bibica gói 70g
5.000đ 5.600đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Golia Active Plus gói 112.5gKẹo Golia Active Plus gói 112.5g
Kẹo Golia Active Plus gói 112.5g
12.800đ 12.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145gKẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
54.500đ 61.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo ngậm không đường Mentos hộp 35gKẹo ngậm không đường Mentos hộp 35g
Kẹo ngậm không đường Mentos hộp 35g
28.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo vị bạc hà Oishi gói 160gKẹo vị bạc hà Oishi gói 160g
Kẹo vị bạc hà Oishi gói 160g
8.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN LOẠI KẸO TỐT CHO TRẺ

Kẹo là thực phẩm ăn vặt rất được yêu thích của trẻ em, nhưng không phải loại kẹo nào cũng tốt và nếu cho ăn quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vậy, làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp? Hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Có rất nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn tùy theo thói quen và ý thích như các loại kẹo dẻo, cao su, hương socola hay hương bạc hà the mát, v.v... Đây chắc chắn là những món quà mà các trẻ em thích nhận nhất, nhưng bạn cũng nên lưu ý cho trẻ ăn trong mức độ và số lượng vừa phải để tránh hậu quả không tốt như sâu răng, béo phì hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khi mua kẹo, bạn nên lựa chọn những nhãn hàng lớn, phổ biến và mua ở nơi uy tín để không phải mua nhầm sản phẩm kém chất hay hàng nhái trà trộn. Ngoài ra, hàm lượng đường và các chất có trong sản phẩm cũng là điều khiến bạn nên lưu tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Những loại sản phẩm mềm mại, dẻo thơm nên là lựa chọn ưu tiên cho trẻ để hạn chế khả năng bị mắc cổ khi ngậm trong miệng vì độ trơn tuột của các sản phẩm có tính chất cứng, lâu tan. Người lớn nếu thích ăn hãy nên chọn mua thương hiệu Em - eukal của Đức để sử dụng. Vì ngoài hương vị thơm ngon ra, sản phẩm này còn có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn những cơn ho, đau họng thường gặp khi uống nhiều nước đá hay ở trong điều hoà lạnh lâu.

Kiểm tra mã vạch, hạn sử dụng cũng là việc làm không thể thiếu khi bạn mua những loại thực phẩm ăn vặt này. Khi mua về, bạn nên bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh haowjc những nơi thoáng khí, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào để sản phẩm không bị chảy nước hay phân huỷ.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thực phẩm ăn vặt này trên Adayroi.com với mức giá kẹo rất rẻ nhưng luôn đảm bảo chất lượng và độ an toàn khi sử dụng. Việc mua hàng trực tuyến rất phù hợp với những ai bận rộn, không có thời gian đi mua sắm hay cùng con yêu ra cửa hàng chọn lựa. Chỉ cần bỏ ra vài phút cùng con lựa chọn trên Adayroi là bạn đã được sở hữu sản phẩm theo cách tiện lợi, tiết kiệm và hợp ý rồi! Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm tốt, hãy nhanh tay truy cập bạn nhé.

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín