text.skipToContent

Kem hũ

Tìm thấy 159 sản phẩm
Kem Fanny vị xoài hộp 100ml Kem Fanny vị xoài hộp 100ml
Kem Fanny vị xoài hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dừa hộp 100ml Kem Fanny vị dừa hộp 100ml
Kem Fanny vị dừa hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml
40.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml
Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml
Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml
Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L
76.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
71.300đ 72.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml
Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml
38.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml
Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị xoài hộp 650ml Kem Fanny vị xoài hộp 650ml
Kem Fanny vị xoài hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml
Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị vani hộp 100ml Kem Fanny vị vani hộp 100ml
Kem Fanny vị vani hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml
Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml
Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dừa hộp 650ml Kem Fanny vị dừa hộp 650ml
Kem Fanny vị dừa hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml
Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml
Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml
Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml
Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g
Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g
119.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
84.900đ 88.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
62.300đ 65.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem khoai môn Merino hộp 900ml Kem khoai môn Merino hộp 900ml
Kem khoai môn Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml
Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml
63.800đ 65.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
7.500đ 7.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dừa Vinamilk hộp 1L Kem dừa Vinamilk hộp 1L
Kem dừa Vinamilk hộp 1L
74.100đ 75.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dừa Vinamilk hộp 450ml Kem dừa Vinamilk hộp 450ml
Kem dừa Vinamilk hộp 450ml
32.900đ 39.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
161.900đ 172.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml
Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml
Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem nấu tiệt trùng Anchor hộp 1L Kem nấu tiệt trùng Anchor hộp 1L
Kem nấu tiệt trùng Anchor hộp 1L
135.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem 3 trong 1 Neopolitan Wall's hộp 840ml Kem 3 trong 1 Neopolitan Wall's hộp 840ml
Kem 3 trong 1 Neopolitan Wall's hộp 840ml
63.600đ 66.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18g Kem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18g
Kem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18g
75.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem 2 trong 1 sô cô la và vụn sô cô la Wall's hộp 760ml Kem 2 trong 1 sô cô la và vụn sô cô la Wall's hộp 760ml
Kem 2 trong 1 sô cô la và vụn sô cô la Wall's hộp 760ml
63.600đ 66.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp 60g Kem Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp 60g
Kem Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp 60g
11.500đ 13.200đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Mochi trà xanh Ice Dessert Green Tea Buono hộp 6 viên x 26g Kem Mochi trà xanh Ice Dessert Green Tea Buono hộp 6 viên x 26g
Kem Mochi trà xanh Ice Dessert Green Tea Buono hộp 6 viên x 26g
70.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la Vinamilk hộp 450ml Kem sô cô la Vinamilk hộp 450ml
Kem sô cô la Vinamilk hộp 450ml
32.900đ 39.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa tươi Whipping Cream Emborg hộp 200ml Kem sữa tươi Whipping Cream Emborg hộp 200ml
Kem sữa tươi Whipping Cream Emborg hộp 200ml
57.900đ 60.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani hoa quả Thủy Tạ hộp 100g Kem vani hoa quả Thủy Tạ hộp 100g
Kem vani hoa quả Thủy Tạ hộp 100g
7.300đ 8.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Mochi Ice Dessert Cool Mix Buono hộp 6 viên x 26g Kem Mochi Ice Dessert Cool Mix Buono hộp 6 viên x 26g
Kem Mochi Ice Dessert Cool Mix Buono hộp 6 viên x 26g
70.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml
Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani sô cô la phủ hạt khô Thủy Tạ hộp 100ml Kem vani sô cô la phủ hạt khô Thủy Tạ hộp 100ml
Kem vani sô cô la phủ hạt khô Thủy Tạ hộp 100ml
7.300đ 8.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem New Zealand Natural hộp 473ml Kem New Zealand Natural hộp 473ml
Kem New Zealand Natural hộp 473ml
132.500đ 142.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem hương cốm sữa Merino hộp 95ml Kem hương cốm sữa Merino hộp 95ml
Kem hương cốm sữa Merino hộp 95ml
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị vani hạt Mecadamia Celano hộp 400ml Kem vị vani hạt Mecadamia Celano hộp 400ml
Kem vị vani hạt Mecadamia Celano hộp 400ml
56.400đ 60.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị dâu Celano hộp 500ml Kem vị dâu Celano hộp 500ml
Kem vị dâu Celano hộp 500ml
58.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa dừa Merino hộp 1L Kem sữa dừa Merino hộp 1L
Kem sữa dừa Merino hộp 1L
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml
Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml
240.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani Vinamilk hộp 1L Kem vani Vinamilk hộp 1L
Kem vani Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem New Zealand Natural Kem New Zealand Natural
Kem New Zealand Natural
132.500đ 135.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dâu Vinamilk hộp 100ml Kem dâu Vinamilk hộp 100ml
Kem dâu Vinamilk hộp 100ml
7.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani sô cô la Merino hộp 95ml Kem vani sô cô la Merino hộp 95ml
Kem vani sô cô la Merino hộp 95ml
9.900đ 10.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la hạnh nhân Celano hộp 125ml Kem sô cô la hạnh nhân Celano hộp 125ml
Kem sô cô la hạnh nhân Celano hộp 125ml
21.600đ 23.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani hạt macadamia Celano hộp 125ml Kem vani hạt macadamia Celano hộp 125ml
Kem vani hạt macadamia Celano hộp 125ml
21.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l
Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l
41.300đ 45.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy