text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Sữa chua đá có đường Wel Yo gói 50gSữa chua đá có đường Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá có đường Wel Yo gói 50g
3.100đ 3.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50gSữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
3.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50gSữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50g
3.100đ 3.500đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem khoai môn Merino X cây 60gKem khoai môn Merino X cây 60g
Kem khoai môn Merino X cây 60g
11.000đ 15.000đ -27%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375gKem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
86.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem dừa Vinamilk hộp 1LKem dừa Vinamilk hộp 1L
Kem dừa Vinamilk hộp 1L
71.300đ 75.900đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu xanh yến mạch Merino cây 60gKem đậu xanh yến mạch Merino cây 60g
Kem đậu xanh yến mạch Merino cây 60g
11.000đ 15.000đ -27%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 60gKem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 60g
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 60g
11.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450mlKem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
61.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450mlKem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
61.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem vị chuối Power Cap Binggrae gói 130mlKem vị chuối Power Cap Binggrae gói 130ml
Kem vị chuối Power Cap Binggrae gói 130ml
21.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18gKem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18g
Kem Mini Cornetto sô cô la & vani hộp 12 cây x 18g
79.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150mlKem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150ml
Kem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150ml
19.500đ 26.500đ -26%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 3%
Ưu đãi 15,000đ
Kem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450mlKem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
61.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem khoai môn Vinamilk hộp 1LKem khoai môn Vinamilk hộp 1L
Kem khoai môn Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem dừa Vinamilk hộp 450mlKem dừa Vinamilk hộp 450ml
Kem dừa Vinamilk hộp 450ml
37.800đ 39.300đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem sô cô la vani Merino hộp 900mlKem sô cô la vani Merino hộp 900ml
Kem sô cô la vani Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem Wall's vani và sốt sô cô la 450 GramKem Wall's vani và sốt sô cô la 450 Gram
Kem Wall's vani và sốt sô cô la 450 Gram
93.500đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu đỏ gạo lứt Merino X cây 60gKem đậu đỏ gạo lứt Merino X cây 60g
Kem đậu đỏ gạo lứt Merino X cây 60g
11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem hộp Nestlé sô cô la bạc hà Extreme 375gKem hộp Nestlé sô cô la bạc hà Extreme 375g
Kem hộp Nestlé sô cô la bạc hà Extreme 375g
98.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem sầu riêng Merino X gói 60gKem sầu riêng Merino X gói 60g
Kem sầu riêng Merino X gói 60g
11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem hương sầu riêng Vinamilk hộp 450mlKem hương sầu riêng Vinamilk hộp 450ml
Kem hương sầu riêng Vinamilk hộp 450ml
39.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem sô cô la Vinamilk hộp 450mlKem sô cô la Vinamilk hộp 450ml
Kem sô cô la Vinamilk hộp 450ml
39.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem hương sầu riêng Vinamilk hộp 1LKem hương sầu riêng Vinamilk hộp 1L
Kem hương sầu riêng Vinamilk hộp 1L
71.300đ 75.900đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1LKem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
71.300đ 72.900đ -2%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500mlKem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
88.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem bánh cá sô cô la Melona gói 150mlKem bánh cá sô cô la Melona gói 150ml
Kem bánh cá sô cô la Melona gói 150ml
26.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 3%
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 450mlKem đậu xanh Vinamilk hộp 450ml
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 450ml
39.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem sô cô la Vinamilk hộp 1LKem sô cô la Vinamilk hộp 1L
Kem sô cô la Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem vani Vinamilk hộp 450mlKem vani Vinamilk hộp 450ml
Kem vani Vinamilk hộp 450ml
39.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150mlKem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150ml
Kem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150ml
26.500đ 27.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 3%
Ưu đãi 15,000đ
Kem dâu Celano hộp 125mlKem dâu Celano hộp 125ml
Kem dâu Celano hộp 125ml
21.600đ 23.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450mlKem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
61.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900mlKem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 1LKem đậu xanh Vinamilk hộp 1L
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1LKem hương dâu Vinamilk hộp 1L
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L
71.300đ 74.100đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Thưởng thức kem ngon chính hãng, nhanh chóng, tiết kiệm tại Adayroi

Nếu bạn là người yêu thích những sản phẩm từ sữa chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với cụm từ kem. Sau đây, hãy cùng với Adayroi tìm hiểu về món ăn ngọt lịm, mát lạnh này nhé.

Kem hay còn gọi là cà rem, là một từ bắt nguồn từ tiếng pháp, là một món ăn được làm từ sữa, kem béo, trứng gà và được kết  hợp với các loại phụ gia như đường, cacao, vani… Hỗn hợp này được trộn vào với nhau rồi đánh đều để khi làm lạnh nước đá không kết tinh được, cho ra thành phẩm cuối cùng là những cây kem ngon lành ở dạng mềm, mịn.

Để phân loại các loại kem thì có hai cách, một là phân loại theo nguồn gốc, xuất xứ, những đất nước nổi tiếng với những thương hiệu kem ngon trên thế giới phải kể đến New Zealand, Pháp và Ý. Cách thứ hai là phân loại kem theo hương vị thì nhìn chung sẽ chia thành hai hương vị là vị trái cây với mùi hương của các loại hoa quả, và hương vị ngọt với vị kem là những vị ngọt được ưa chuộng như vani, chocolate, cà phê.
Tại Adayroi, bạn có thể thoải mái lựa chọn mua kem các loại mà không cần phải lo về việc vận chuyển. Chỉ cần bạn đặt hàng, Adayroi sẽ tự lựa chọn nhà cung cấp gần bạn nhất để giao, chúng tôi tự hào với dịch vụ vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo những cây kem của bạn vẫn ở tình trạng như vừa lấy ra trong tủ lạnh tủ lạnh vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn chỉ cần ngồi tại nhà đặt hàng và Adayroi sẽ mang đến cho bạn những cây kem Nestlé mát lạnh để bạn thoải mái thưởng thức mọi lúc phải không nào. Tại Adayroi, chúng tôi cam kết giá kem luôn ở mức vô cùng cạnh tranh với thị trường. Còn đợi gì nữa mà không đặt hàng trên Adayroi ngay hôm nay!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín