text.skipToContent

 

Kem

Tìm thấy 90 sản phẩm
Kem đậu xanh yến mạch Merino cây 60g Kem đậu xanh yến mạch Merino cây 60g
Kem đậu xanh yến mạch Merino cây 60g
8.900đ 15.000đ
-41%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem khoai môn Merino hộp 900ml Kem khoai môn Merino hộp 900ml
Kem khoai môn Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
161.900đ 172.600đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Double Bianco Lotte hộp 210ml Kem Double Bianco Lotte hộp 210ml
Kem Double Bianco Lotte hộp 210ml
36.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh sữa dừa Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị dâu Celano hộp 500ml Kem vị dâu Celano hộp 500ml
Kem vị dâu Celano hộp 500ml
58.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sô cô la Wall's hộp 100ml Kem sô cô la Wall's hộp 100ml
Kem sô cô la Wall's hộp 100ml
10.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem khoai môn Merino hộp 450ml Kem khoai môn Merino hộp 450ml
Kem khoai môn Merino hộp 450ml
44.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem hương dâu Merino hộp 450ml Kem hương dâu Merino hộp 450ml
Kem hương dâu Merino hộp 450ml
36.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Wall's Oreo Cookies & Cream hộp 410ml Kem Wall's Oreo Cookies & Cream hộp 410ml
Kem Wall's Oreo Cookies & Cream hộp 410ml
57.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem bánh cá vị dâu Oinggrae gói 150ml Kem bánh cá vị dâu Oinggrae gói 150ml
Kem bánh cá vị dâu Oinggrae gói 150ml
25.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sầu riêng Merino hộp 900ml Kem sầu riêng Merino hộp 900ml
Kem sầu riêng Merino hộp 900ml
68.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua đá hương vải Wel Yo gói 65g Sữa chua đá hương vải Wel Yo gói 65g
Sữa chua đá hương vải Wel Yo gói 65g
3.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml
270.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem xoài 30% Lavelee Ice Bar 85ml Kem xoài 30% Lavelee Ice Bar 85ml
Kem xoài 30% Lavelee Ice Bar 85ml
20.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem ốc quế Chocolate & Cookies LaBeaute Lavelee 150ml Kem ốc quế Chocolate & Cookies LaBeaute Lavelee 150ml
Kem ốc quế Chocolate & Cookies LaBeaute Lavelee 150ml
33.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sữa chua việt quất Lavelee cây 85ml Kem sữa chua việt quất Lavelee cây 85ml
Kem sữa chua việt quất Lavelee cây 85ml
24.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem phô mai The Cheese Lavelee cây 85ml Kem phô mai The Cheese Lavelee cây 85ml
Kem phô mai The Cheese Lavelee cây 85ml
22.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml
Kem Baskin-Robbins hương vani hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50g Sữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá hương chanh dây Wel Yo gói 50g
3.100đ 3.500đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
3.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml
Kem Chocolate Mousse Royale Baskin-Robbins hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml
Kem sầu riêng sữa dừa Merino hộp 900ml
68.700đ 73.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Siro đá vị dâu Wel Yo túi 55g Siro đá vị dâu Wel Yo túi 55g
Siro đá vị dâu Wel Yo túi 55g
3.100đ 3.300đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Nestlé sô cô la KitKat hộp 375g Kem Nestlé sô cô la KitKat hộp 375g
Kem Nestlé sô cô la KitKat hộp 375g
75.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem đậu xanh Merino hộp 450ml Kem đậu xanh Merino hộp 450ml
Kem đậu xanh Merino hộp 450ml
44.200đ 47.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Nestlé hương vani hộp 375g Kem Nestlé hương vani hộp 375g
Kem Nestlé hương vani hộp 375g
65.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Cookies'n Cream Baskin-Robbins hộp 500ml Kem Cookies'n Cream Baskin-Robbins hộp 500ml
Kem Cookies'n Cream Baskin-Robbins hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Cotton Candy Baskin-Robbins hộp 500ml Kem Cotton Candy Baskin-Robbins hộp 500ml
Kem Cotton Candy Baskin-Robbins hộp 500ml
181.300đ 198.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Celano Cream Chocchip hộp 125ml Kem Celano Cream Chocchip hộp 125ml
Kem Celano Cream Chocchip hộp 125ml
23.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150ml Kem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150ml
Kem bánh cá trà xanh Binggrae gói 150ml
26.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
7.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem dừa Vinamilk hộp 1L Kem dừa Vinamilk hộp 1L
Kem dừa Vinamilk hộp 1L
69.300đ 75.900đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L
Kem hương dâu Vinamilk hộp 1L
74.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g
Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g
270.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem New Zealand Natural Kem New Zealand Natural
Kem New Zealand Natural
135.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem khoai môn Cremo hộp 450g Kem khoai môn Cremo hộp 450g
Kem khoai môn Cremo hộp 450g
80.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Vinamilk hương vani hộp 100ml Kem Vinamilk hương vani hộp 100ml
Kem Vinamilk hương vani hộp 100ml
7.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vani Vinamilk hộp 1L Kem vani Vinamilk hộp 1L
Kem vani Vinamilk hộp 1L
74.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem viên Atom Cremo gói 60g Kem viên Atom Cremo gói 60g
Kem viên Atom Cremo gói 60g
16.000đ 16.500đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Tiramisu cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 100ml Kem Tiramisu cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 100ml
Kem Tiramisu cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 100ml
17.100đ 18.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem cốm Thủy Tạ hộp 1L Kem cốm Thủy Tạ hộp 1L
Kem cốm Thủy Tạ hộp 1L
41.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml
Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml
74.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem trà xanh Thủy Tạ hộp 500ml Kem trà xanh Thủy Tạ hộp 500ml
Kem trà xanh Thủy Tạ hộp 500ml
27.500đ 30.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem Excellent Binggrae hộp 800ml Kem Excellent Binggrae hộp 800ml
Kem Excellent Binggrae hộp 800ml
194.100đ 200.800đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sô cô la Vinamilk hộp 1L Kem sô cô la Vinamilk hộp 1L
Kem sô cô la Vinamilk hộp 1L
69.300đ 74.100đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
74.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml
270.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem dâu Vinamilk hộp 100ml Kem dâu Vinamilk hộp 100ml
Kem dâu Vinamilk hộp 100ml
7.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem dâu Thủy Tạ hộp 1L Kem dâu Thủy Tạ hộp 1L
Kem dâu Thủy Tạ hộp 1L
41.300đ 45.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l
Kem đậu xanh Thủy Tạ hộp 1l
41.300đ 45.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
270.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem bánh cá sô cô la Melona gói 150ml Kem bánh cá sô cô la Melona gói 150ml
Kem bánh cá sô cô la Melona gói 150ml
26.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem sầu riêng Vinamilk hộp 55g Kem sầu riêng Vinamilk hộp 55g
Kem sầu riêng Vinamilk hộp 55g
7.700đ 8.200đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150ml Kem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150ml
Kem bánh cá đậu đỏ Ginggrae gói 150ml
26.000đ 27.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 100ml Kem đậu xanh Vinamilk hộp 100ml
Kem đậu xanh Vinamilk hộp 100ml
7.700đ 8.200đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem khoai môn Vinamilk hộp 55g Kem khoai môn Vinamilk hộp 55g
Kem khoai môn Vinamilk hộp 55g
7.700đ 8.200đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml
270.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy