text.skipToContent

Kem

Tìm thấy 187 sản phẩm
Kem nấu Emborg Cooking Cream hộp 200ml Kem nấu Emborg Cooking Cream hộp 200ml
Kem nấu Emborg Cooking Cream hộp 200ml
41.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa tươi Emborg Whipping Cream hộp 200ml Kem sữa tươi Emborg Whipping Cream hộp 200ml
Kem sữa tươi Emborg Whipping Cream hộp 200ml
57.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa tươi Emborg Whipped Cream chai 250ml Kem sữa tươi Emborg Whipped Cream chai 250ml
Kem sữa tươi Emborg Whipped Cream chai 250ml
111.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị xoài hộp 650ml Kem Fanny vị xoài hộp 650ml
Kem Fanny vị xoài hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị bánh quy và kem Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị bánh quy và kem Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị bánh quy và kem Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g
Kem vị sô cô la Bỉ Haagen-Dazs hộp 392g
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị vani Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị cà phê Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị cà phê Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị cà phê Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị dâu Haagen-Dazs hộp 473ml Kem vị dâu Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem vị dâu Haagen-Dazs hộp 473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
Kem cà phê Ice Coffee Quiches' hộp 300g/500ml
84.900đ 88.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml
Kem Haagen-Dazs vị vani hộp 81g/100ml
63.800đ 65.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem New Zealand Natural hộp 473ml Kem New Zealand Natural hộp 473ml
Kem New Zealand Natural hộp 473ml
132.500đ 142.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml
Kem vị việt quất và kem tươi Haagen-Dazs hộp 398g/473ml
240.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem New Zealand Natural Kem New Zealand Natural
Kem New Zealand Natural
132.500đ 135.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml
Kem nho khô vị rum Haagen-Dazs hộp 473ml
240.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani New Zealand Natural hộp 946ml Kem vani New Zealand Natural hộp 946ml
Kem vani New Zealand Natural hộp 946ml
232.500đ 255.800đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la trắng vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 946ml Kem sô cô la trắng vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 946ml
Kem sô cô la trắng vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 946ml
232.500đ 249.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vani New Zealand Natural hộp 473ml Kem vani New Zealand Natural hộp 473ml
Kem vani New Zealand Natural hộp 473ml
132.500đ 142.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 81g/100ml Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml
Kem dâu Haagen-Dazs hộp 100ml
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml Kem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem trà xanh cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
58.800đ 61.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
Kem vị trà xanh Haagen-Dazs hộp 81g/100ml
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450ml Kem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem cao cấp vị vani Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
58.800đ 61.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa chua vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 473ml Kem sữa chua vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 473ml
Kem sữa chua vị dâu rừng New Zealand Natural hộp 473ml
132.500đ 142.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem hỗn hợp dâu rừng và kem tươi Haagen-Dazs hộp 84g/100ml Kem hỗn hợp dâu rừng và kem tươi Haagen-Dazs hộp 84g/100ml
Kem hỗn hợp dâu rừng và kem tươi Haagen-Dazs hộp 84g/100ml
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Hokey Pokey New Zealand Natural hộp 473ml Kem Hokey Pokey New Zealand Natural hộp 473ml
Kem Hokey Pokey New Zealand Natural hộp 473ml
132.500đ 142.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml Kem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem sô cô la cao cấp Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
58.800đ 61.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem cà phê Haagen-Dazs hộp 81g Kem cà phê Haagen-Dazs hộp 81g
Kem cà phê Haagen-Dazs hộp 81g
63.800đ 65.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml
Kem vị hạt macadamia Haagen-Dazs hộp 392g/473ml
233.800đ 241.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị bánh quy kem tươi Haagen-Dazs hộp 100ml Kem vị bánh quy kem tươi Haagen-Dazs hộp 100ml
Kem vị bánh quy kem tươi Haagen-Dazs hộp 100ml
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450ml Kem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
Kem Tiramisu Twin Cows Vinamilk hộp 450ml
58.800đ 61.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị xoài hộp 100ml Kem Fanny vị xoài hộp 100ml
Kem Fanny vị xoài hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dừa hộp 100ml Kem Fanny vị dừa hộp 100ml
Kem Fanny vị dừa hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 450ml
40.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml
Kem Fanny vị dâu tây hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml
Kem Shalala vị trà xanh hộp 100ml
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml
Kem Fanny vani mắc ca và hạt điều 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L
Kem sữa chua việt quất Vinamilk hộp 1L
76.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
Kem đậu xanh - khoai môn - dừa Vinamilk hộp 1L
71.300đ 72.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml
Kem vị sữa chua Lavelee hũ 180ml
38.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml
Kem Shalala vị vanilla hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml
Kem Fanny vị trà xanh hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị vani hộp 100ml Kem Fanny vị vani hộp 100ml
Kem Fanny vị vani hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml
Kem Fanny vị sô cô la hộp 100ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml
Kem Fanny vị sô cô la Classic hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị dừa hộp 650ml Kem Fanny vị dừa hộp 650ml
Kem Fanny vị dừa hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml
Kem Fanny vị vani Classic hộp 650ml
220.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml
Kem Shalala Tutti Fruitti hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml
Kem Shalala vị dừa hộp 650 ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml
Kem Shalala vị sô cô la hộp 650ml
112.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g
Kem sữa có đường tiệt trùng dạng xịt Paysan Breton chai 250g
119.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
Kem đậu xanh Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
Kem Milo sô cô la lúa mạch Nestlé hộp 375g
62.300đ 65.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem khoai môn Merino hộp 900ml Kem khoai môn Merino hộp 900ml
Kem khoai môn Merino hộp 900ml
66.400đ 73.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
Kem sô cô la Vinamilk hộp 55g/100ml
7.500đ 7.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dừa Vinamilk hộp 1L Kem dừa Vinamilk hộp 1L
Kem dừa Vinamilk hộp 1L
74.100đ 75.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem dừa Vinamilk hộp 450ml Kem dừa Vinamilk hộp 450ml
Kem dừa Vinamilk hộp 450ml
32.900đ 39.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
Kem sữa Elle & Vire hộp 1L
161.900đ 172.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
Sữa chua đá hương cam Wel Yo gói 50g
3.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy