text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
  • Nâu cánh gián
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
579.000đ 900.000đ -36%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
1.099.000đ 1.700.000đ -35%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồiTủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồi
Tủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồi
1.890.000đ 2.910.000đ -35%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ ngăn kéo Romsey 3+4 gỗ sồiTủ ngăn kéo Romsey 3+4 gỗ sồi
Tủ ngăn kéo Romsey 3+4 gỗ sồi
5.990.000đ 9.220.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ sách cao Casa IBIE gỗ óc chó OSBTLCASW 80 x 35 x 190 cm (Nâu)Tủ sách cao Casa IBIE gỗ óc chó OSBTLCASW 80 x 35 x 190 cm (Nâu)
Tủ sách cao Casa IBIE gỗ óc chó OSBTLCASW 80 x 35 x 190 cm (Nâu)
9.590.000đ 14.760.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 799.167đ/tháng
Hoàn 192.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sắt lắp ghép 2 ngăn Econcept 35 x 35 x 70cm (Đen)Kệ sắt lắp ghép 2 ngăn Econcept 35 x 35 x 70cm (Đen)
Kệ sắt lắp ghép 2 ngăn Econcept 35 x 35 x 70cm (Đen)
209.000đ 250.000đ -16%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sắt lắp ghép 4 ngăn Econcept 35 x 35 x 140cm (Đen)Kệ sắt lắp ghép 4 ngăn Econcept 35 x 35 x 140cm (Đen)
Kệ sắt lắp ghép 4 ngăn Econcept 35 x 35 x 140cm (Đen)
418.000đ 490.000đ -15%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)
  • Nâu cánh gián
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
499.000đ 770.000đ -35%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sắt lắp ghép 5 ngăn Econcept 35 x 35 x 175cm (Đen)Kệ sắt lắp ghép 5 ngăn Econcept 35 x 35 x 175cm (Đen)
Kệ sắt lắp ghép 5 ngăn Econcept 35 x 35 x 175cm (Đen)
522.000đ 590.000đ -12%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB340 40 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
559.000đ 860.000đ -35%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
629.000đ 970.000đ -35%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB363 63 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB363 63 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 3 tầng gỗ cao su IBIE HB363 63 x 30 x 90 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
659.000đ 1.020.000đ -35%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
  • Nâu cánh gián
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
689.000đ 1.080.000đ -36%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB463 63 x 30 x 120 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
759.000đ 1.170.000đ -35%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sắt lắp ghép 8 ngăn Econcept 70 x 35 x 140cm (Đen)Kệ sắt lắp ghép 8 ngăn Econcept 70 x 35 x 140cm (Đen)
Kệ sắt lắp ghép 8 ngăn Econcept 70 x 35 x 140cm (Đen)
836.000đ 890.000đ -6%
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB563 63 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB563 63 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
  • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB563 63 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
859.000đ 1.330.000đ -35%
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sắt lắp ghép 10 ngăn Econcept 70 x 35 x 170cm (Đen)Kệ sắt lắp ghép 10 ngăn Econcept 70 x 35 x 170cm (Đen)
Kệ sắt lắp ghép 10 ngăn Econcept 70 x 35 x 170cm (Đen)
1.045.000đ 1.250.000đ -16%
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu cánh gián)Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu cánh gián)
  • Nâu cánh gián
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
1.059.000đ 1.630.000đ -35%
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ ngăn kéo Cozino Canna 2 hộc 60 x 42 x 47 cmTủ ngăn kéo Cozino Canna 2 hộc 60 x 42 x 47 cm
Tủ ngăn kéo Cozino Canna 2 hộc 60 x 42 x 47 cm
2.190.000đ 3.370.000đ -35%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ ngăn kéo Cozino Ixora 2 hộc 60 x 42 x 45 cmTủ ngăn kéo Cozino Ixora 2 hộc 60 x 42 x 45 cm
Tủ ngăn kéo Cozino Ixora 2 hộc 60 x 42 x 45 cm
2.190.000đ 3.370.000đ -35%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ ngăn kéo Cozino Lantana 2 hộc 60 x 42 x 45 cmTủ ngăn kéo Cozino Lantana 2 hộc 60 x 42 x 45 cm
Tủ ngăn kéo Cozino Lantana 2 hộc 60 x 42 x 45 cm
2.190.000đ 3.370.000đ -35%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ gỗ tự nhiên 3 ngăn kéo IBIE NB-Natural 40 x 42 x 60 cm (Nâu)Tủ gỗ tự nhiên 3 ngăn kéo IBIE NB-Natural 40 x 42 x 60 cm (Nâu)
Tủ gỗ tự nhiên 3 ngăn kéo IBIE NB-Natural 40 x 42 x 60 cm (Nâu)
2.190.000đ 3.370.000đ -35%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 10%

CHỌN LỰA TỦ TRANG TRÍ LÀM THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Không hề dễ dàng đối với những ai chọn mua lần đầu kệ trang trí bởi lẽ trên thị trường hiện nay có vô số các loại kệ phòng khách với kiểu dáng, chất lượng và tính năng riêng biệt. Làm thế nào để chọn được sản phẩm vừa có độ bền bỉ cao, ngoại thất bắt mắt mà lại tiết kiệm được không gian phòng khách nhà bạn? Đừng lo lắng, hãy “bỏ túi” bộ bí kíp mua sắm ngay dưới đây để chọn mua đúng đắn nhé!

1. Tính năng thông minh

Điều dĩ nhiên khi chọn lựa tủ trang trí đẹp cũng như bất cứ sản phẩm ghế bành hiện đại, kệ các loại tiện ích hay nội thất phòng khách tinh tế đó là ưu tiên cho những thiết kế thông minh. Chúng không chỉ là vách ngăn lý tưởng phân chia phòng mà rất hữu ích trong tô điểm không gian sống thêm tiện nghi, sang trọng. Kết cấu gọn gàng, có khả năng thu nhỏ hay mở rộng không gian tùy thích, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng.

2. Thiết kế theo phong cách tối giản

Cập nhật kịp thời xu hướng thiết kế nội thất nhà cửa mới nhất, kệ trang trí đẹp cũng nên ưu tiên lựa chọn loại mẫu mã với phong cách giản đơn mà không kém phần tinh tế. Đặc biệt, đối với diện tích phòng khách nhỏ hẹp, việc đặt một kệ tủ ít hoa văn trang trí sẽ tránh được sự rườm rà, khó chịu cho các thành viên trong gia đình cũng như cảm nhận của khách đến thăm nhà. Đặc biệt, màu sắc hài hòa với tông màu tường, trang nhã, nổi bật chắc chắn sẽ là “vũ khí” lợi hại giúp không gian nhà bạn trở nên thanh lịch, gọn gàng hơn.

3. Cân nhắc tài chính

Mặc dù giá kệ trang trí đắt hay rẻ phụ thuộc vào thương hiệu, chất liệu, mẫu mã nhưng việc chọn mua vật dụng có thích hợp hay không lại tùy vào quyết định của người tiêu dùng. Hãy xem xét lại nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính của gia đình để cân đối khoản chi cho trang trí nội thất nhé!

Đừng ngại, tải ứng dụng tiện ích Adayroi ngay về điện thoại cá nhân để trải nghiệm không gian mua sắm trực tuyến cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng các bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín