text.skipToContent

Kệ, hũ gia vị

Tìm thấy 457 sản phẩm
Ly cao đựng kem bằng sứ SLT627 190ml Ly cao đựng kem bằng sứ SLT627 190ml
Ly cao đựng kem bằng sứ SLT627 190ml
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ đựng kem bằng sứ SLT590 200ml Hũ đựng kem bằng sứ SLT590 200ml
Hũ đựng kem bằng sứ SLT590 200ml
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 1000ml Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 1000ml
Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 1000ml
86.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ đựng muối 3 lỗ bằng sứ SLT611 Hũ đựng muối 3 lỗ bằng sứ SLT611
Hũ đựng muối 3 lỗ bằng sứ SLT611
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ đựng muối 1 lỗ bằng sứ SLT610 Hũ đựng muối 1 lỗ bằng sứ SLT610
Hũ đựng muối 1 lỗ bằng sứ SLT610
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ xay tiêu Elmich EL7155 (Bạc) Lọ xay tiêu Elmich EL7155 (Bạc)
Lọ xay tiêu Elmich EL7155 (Bạc)
135.000đ 179.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1201 Lọ đựng gia vị Inomata 1201
Lọ đựng gia vị Inomata 1201
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng nước tương 140ml Lọ đựng nước tương 140ml
Lọ đựng nước tương 140ml
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ đựng gia vị LiLac JA330 Bộ đựng gia vị LiLac JA330
Bộ đựng gia vị LiLac JA330
111.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml
75.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 325ml Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 325ml
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 325ml
59.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh Rondo Luminarc 0,5L Hũ thủy tinh Rondo Luminarc 0,5L
Hũ thủy tinh Rondo Luminarc 0,5L
67.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng nước tương 140ml 560009 Lọ đựng nước tương 140ml 560009
Lọ đựng nước tương 140ml 560009
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị đen 160ml Lọ đựng gia vị đen 160ml
Lọ đựng gia vị đen 160ml
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02536 1L (Trong suốt) Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02536 1L (Trong suốt)
Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02536 1L (Trong suốt)
63.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1208 Wakka 320 6,8 x 6,8 x 21 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1208 Wakka 320 6,8 x 6,8 x 21 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1208 Wakka 320 6,8 x 6,8 x 21 cm
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị đỏ 160ml Lọ đựng gia vị đỏ 160ml
Lọ đựng gia vị đỏ 160ml
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ nhựa Lionstart PT 79 1100ml Lọ nhựa Lionstart PT 79 1100ml
Lọ nhựa Lionstart PT 79 1100ml
68.000đ 69.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ tăm acrylic Tự Lập 410 (Trắng) Hũ tăm acrylic Tự Lập 410 (Trắng)
Hũ tăm acrylic Tự Lập 410 (Trắng)
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh Herevin 135357 400ml Hũ thủy tinh Herevin 135357 400ml
Hũ thủy tinh Herevin 135357 400ml
43.500đ 60.500đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ gia vị thủy tinh Herevin 131009 (200ml) Lọ gia vị thủy tinh Herevin 131009 (200ml)
Lọ gia vị thủy tinh Herevin 131009 (200ml)
45.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 325ml Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 325ml
Hũ thủy tinh nắp nhựa Ocean 325ml
61.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hủ gia vị thủy tinh Forma Utensil Hủ gia vị thủy tinh Forma Utensil
Hủ gia vị thủy tinh Forma Utensil
109.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ thủy tinh Pop Jar B02517 500ml Lọ thủy tinh Pop Jar B02517 500ml
Lọ thủy tinh Pop Jar B02517 500ml
52.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ thủy tinh đựng gia vị Ocean nắp gỗ 500ml Lọ thủy tinh đựng gia vị Ocean nắp gỗ 500ml
Lọ thủy tinh đựng gia vị Ocean nắp gỗ 500ml
62.000đ 63.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1202 8 x 6,4 x 17,8 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1202 8 x 6,4 x 17,8 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1202 8 x 6,4 x 17,8 cm
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml
Hũ thủy tinh nắp gỗ Ocean 750ml
62.500đ 65.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đựng gia vị Inomata 1191 16,2 x 8,9 x 11,1 cm Hộp đựng gia vị Inomata 1191 16,2 x 8,9 x 11,1 cm
Hộp đựng gia vị Inomata 1191 16,2 x 8,9 x 11,1 cm
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9840 500ml Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9840 500ml
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9840 500ml
99.000đ 149.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng vật dụng Inomata 4533 Khay đựng vật dụng Inomata 4533
Khay đựng vật dụng Inomata 4533
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh vuông nắp Herevin 137016 2L (Nâu gỗ) Hũ thủy tinh vuông nắp Herevin 137016 2L (Nâu gỗ)
Hũ thủy tinh vuông nắp Herevin 137016 2L (Nâu gỗ)
100.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh vuông có vòi Herevin 137062 3L (Đỏ) Hũ thủy tinh vuông có vòi Herevin 137062 3L (Đỏ)
Hũ thủy tinh vuông có vòi Herevin 137062 3L (Đỏ)
164.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh vuông Herevin 231833 5L (Nâu gỗ) Hũ thủy tinh vuông Herevin 231833 5L (Nâu gỗ)
Hũ thủy tinh vuông Herevin 231833 5L (Nâu gỗ)
164.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1140 5,9 x 5,3 x 11,9 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1140 5,9 x 5,3 x 11,9 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1140 5,9 x 5,3 x 11,9 cm
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh Herevin 136352 400ml (Nhiều màu) Hũ thủy tinh Herevin 136352 400ml (Nhiều màu)
Hũ thủy tinh Herevin 136352 400ml (Nhiều màu)
75.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1207 6,4 x 17,8 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1207 6,4 x 17,8 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1207 6,4 x 17,8 cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02526 750ml (Trong suốt) Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02526 750ml (Trong suốt)
Hũ pop jar nắp thủy tinh Phúc Huy B02526 750ml (Trong suốt)
58.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1218 6,4 x 6,4 x 14,8 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1218 6,4 x 6,4 x 14,8 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1218 6,4 x 6,4 x 14,8 cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh có nắp nhựa Inomata (420ml) Hũ thủy tinh có nắp nhựa Inomata (420ml)
Hũ thủy tinh có nắp nhựa Inomata (420ml)
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ đựng gia vị Inomata 1141 5,9 x 5,3 x 9,9 cm Lọ đựng gia vị Inomata 1141 5,9 x 5,3 x 9,9 cm
Lọ đựng gia vị Inomata 1141 5,9 x 5,3 x 9,9 cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ xay tiêu Herevin 131650 200ml Lọ xay tiêu Herevin 131650 200ml
Lọ xay tiêu Herevin 131650 200ml
62.000đ 82.500đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hộp đựng gia vị Thuận Thành Bộ 3 hộp đựng gia vị Thuận Thành
Bộ 3 hộp đựng gia vị Thuận Thành
38.500đ 42.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương) Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương)
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương)
149.000đ 198.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh sọc Herevin 135924 2L (Đỏ) Bộ 3 hũ thủy tinh sọc Herevin 135924 2L (Đỏ)
Bộ 3 hũ thủy tinh sọc Herevin 135924 2L (Đỏ)
239.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt) Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt)
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt)
119.000đ 164.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hũ thủy tinh in hoa nắp nhựa Ocean 500ml Bộ 2 hũ thủy tinh in hoa nắp nhựa Ocean 500ml
Bộ 2 hũ thủy tinh in hoa nắp nhựa Ocean 500ml
59.000đ 99.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5875 500ml (Hồng) Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5875 500ml (Hồng)
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5875 500ml (Hồng)
149.000đ 198.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hũ thủy tinh Luminarc Storit 800ml, 1100ml Bộ 2 hũ thủy tinh Luminarc Storit 800ml, 1100ml
Bộ 2 hũ thủy tinh Luminarc Storit 800ml, 1100ml
145.000đ 290.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh in hoa Herevin 171017 400ml (Đỏ) Bộ 3 hũ thủy tinh in hoa Herevin 171017 400ml (Đỏ)
Bộ 3 hũ thủy tinh in hoa Herevin 171017 400ml (Đỏ)
207.000đ 222.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ xay tiêu Ikea 365 Ihardig 6 x 12,5cm Lọ xay tiêu Ikea 365 Ihardig 6 x 12,5cm
Lọ xay tiêu Ikea 365 Ihardig 6 x 12,5cm
165.000đ 207.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L
164.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ đựng gia vị Herevin 121075 160ml (Nhiều màu) Bộ 3 hũ đựng gia vị Herevin 121075 160ml (Nhiều màu)
Bộ 3 hũ đựng gia vị Herevin 121075 160ml (Nhiều màu)
117.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 hũ thủy tinh Octagonal Bộ 5 hũ thủy tinh Octagonal
Bộ 5 hũ thủy tinh Octagonal
75.000đ 120.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ gia vị Herevin 151051 250ml (Xanh lá cây) Lọ gia vị Herevin 151051 250ml (Xanh lá cây)
Lọ gia vị Herevin 151051 250ml (Xanh lá cây)
58.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ nhựa thực phẩm trong suốt Lustroware A_1080WR 550ml Hũ nhựa thực phẩm trong suốt Lustroware A_1080WR 550ml
Hũ nhựa thực phẩm trong suốt Lustroware A_1080WR 550ml
157.100đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giá để đồ gia vị treo tường Giá để đồ gia vị treo tường
Giá để đồ gia vị treo tường
859.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ xay tiêu Elmich EL7156 (Bạc) Lọ xay tiêu Elmich EL7156 (Bạc)
Lọ xay tiêu Elmich EL7156 (Bạc)
185.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay góc để đồ Stadium InterDesign 35,5 x 25,5 x 10 cm Khay góc để đồ Stadium InterDesign 35,5 x 25,5 x 10 cm
Khay góc để đồ Stadium InterDesign 35,5 x 25,5 x 10 cm
480.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh bảo quản nắp vàng Uncle Bills KS0190 200ml (Trong suốt) Hũ thủy tinh bảo quản nắp vàng Uncle Bills KS0190 200ml (Trong suốt)
Hũ thủy tinh bảo quản nắp vàng Uncle Bills KS0190 200ml (Trong suốt)
39.000đ 43.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy