text.skipToContent

Kệ, hộp, giỏ để đồ

Tìm thấy 573 sản phẩm
Kệ để bàn Pima PM-D02 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D02 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D02 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
408.000đ 448.800đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-DG03 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-DG03 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-DG03 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
163.000đ 179.300đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D05 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D05 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D05 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
275.000đ 302.500đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-DG01 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-DG01 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-DG01 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
163.000đ 179.300đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D01 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D01 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D01 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
408.000đ 448.800đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D09 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D09 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D09 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)
275.000đ 302.500đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-DG02 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-DG02 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-DG02 22,5 x 22,5 x 40 cm (Trắng)
163.000đ 179.300đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D04 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D04 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D04 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
275.000đ 302.500đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D06 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D06 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D06 40 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
275.000đ 302.500đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D03 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D03 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D03 60 x 22,5 x 35 cm (Trắng)
408.000đ 448.800đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ để bàn Pima PM-D08 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)Kệ để bàn Pima PM-D08 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)
Kệ để bàn Pima PM-D08 60 x 22,5 x 24 cm (Trắng)
275.000đ 316.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng đồ trang điểm Rain InterdesignKhay đựng đồ trang điểm Rain Interdesign
Khay đựng đồ trang điểm Rain Interdesign
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-A (Đỏ)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-A (Đỏ)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-A (Đỏ)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 20 x 10 x 7,7 cmHộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 20 x 10 x 7,7 cm
Hộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 20 x 10 x 7,7 cm
1.640.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ sách đứng chia ngăn Gabi 48 x 25 x 80 cm (Họa tiết hoa năm cánh)Kệ sách đứng chia ngăn Gabi 48 x 25 x 80 cm (Họa tiết hoa năm cánh)
Kệ sách đứng chia ngăn Gabi 48 x 25 x 80 cm (Họa tiết hoa năm cánh)
298.000đ 450.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đựng đồ lót 24 ô có nắp (Cam)Hộp đựng đồ lót 24 ô có nắp (Cam)
Hộp đựng đồ lót 24 ô có nắp (Cam)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ sách để bàn 2 tầng, 2 ngăn 40 x 23 x 35 cm (Họa tiết mắt lưới)Kệ sách để bàn 2 tầng, 2 ngăn 40 x 23 x 35 cm (Họa tiết mắt lưới)
Kệ sách để bàn 2 tầng, 2 ngăn 40 x 23 x 35 cm (Họa tiết mắt lưới)
199.000đ 250.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ cói đan TX 2002-A (Xanh lá đậm)Sọt đựng đồ cói đan TX 2002-A (Xanh lá đậm)
Sọt đựng đồ cói đan TX 2002-A (Xanh lá đậm)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 15 x 10 x 6,3 cmHộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 15 x 10 x 6,3 cm
Hộp gỗ nắp vàng đựng trang sức Andrea 15 x 10 x 6,3 cm
1.020.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ cói đan TX 2001 (Xanh da trời)Sọt đựng đồ cói đan TX 2001 (Xanh da trời)
Sọt đựng đồ cói đan TX 2001 (Xanh da trời)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-B (Đỏ)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-B (Đỏ)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-B (Đỏ)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2004 (Nâu tự nhiên)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2004 (Nâu tự nhiên)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2004 (Nâu tự nhiên)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003 (Đỏ)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003 (Đỏ)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003 (Đỏ)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-B (Xanh lá đậm)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-B (Xanh lá đậm)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-B (Xanh lá đậm)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-C (Đỏ)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-C (Đỏ)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2003-C (Đỏ)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-C (Xanh lá đậm)Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-C (Xanh lá đậm)
Sọt đựng đồ mây tre đan TX 2002-C (Xanh lá đậm)
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ đựng đồ Song Long 2131 (41 x 36 x 20,8 cm)Kệ đựng đồ Song Long 2131 (41 x 36 x 20,8 cm)
Kệ đựng đồ Song Long 2131 (41 x 36 x 20,8 cm)
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ Shantou 0723Kệ Shantou 0723
Kệ Shantou 0723
309.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Xanh lá cây)Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Xanh lá cây)
Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Xanh lá cây)
217.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giành mini có móc treo 729-1 (Hồng)Giành mini có móc treo 729-1 (Hồng)
Giành mini có móc treo 729-1 (Hồng)
15.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng bàn chải đánh răng 7,6 x 11,9 x 8 cm (Xanh da trời)Khay đựng bàn chải đánh răng 7,6 x 11,9 x 8 cm (Xanh da trời)
Khay đựng bàn chải đánh răng 7,6 x 11,9 x 8 cm (Xanh da trời)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Hồng)Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Hồng)
Kệ bát đĩa Shantou H2420 (Hồng)
217.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng vật dụng Inomata 4531 (15,6 x 11,8 x 5,6 cm)Khay đựng vật dụng Inomata 4531 (15,6 x 11,8 x 5,6 cm)
Khay đựng vật dụng Inomata 4531 (15,6 x 11,8 x 5,6 cm)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng vật dụng Inomata 4530Khay đựng vật dụng Inomata 4530
Khay đựng vật dụng Inomata 4530
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ 2 tầng 0403Kệ 2 tầng 0403
Kệ 2 tầng 0403
148.500đ 165.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giỏ đựng đồ bằng nhựa P&Q Inplus Lock&Lock INP435Giỏ đựng đồ bằng nhựa P&Q Inplus Lock&Lock INP435
Giỏ đựng đồ bằng nhựa P&Q Inplus Lock&Lock INP435
90.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng giấy văn phòng A4 4314Khay đựng giấy văn phòng A4 4314
Khay đựng giấy văn phòng A4 4314
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng vật dụng Inomata 4583 21,4 x 28,9 x 8,8 cmKhay đựng vật dụng Inomata 4583 21,4 x 28,9 x 8,8 cm
Khay đựng vật dụng Inomata 4583 21,4 x 28,9 x 8,8 cm
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đựng đồ ăn chia ngăn-148 Yamadakagaku (Trắng)Hộp đựng đồ ăn chia ngăn-148 Yamadakagaku (Trắng)
Hộp đựng đồ ăn chia ngăn-148 Yamadakagaku (Trắng)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ 3 tầng nhỏ A1213Kệ 3 tầng nhỏ A1213
Kệ 3 tầng nhỏ A1213
190.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh da trời)Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh da trời)
Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh da trời)
15.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ đựng chén bát 2 tầng PB628/2Kệ đựng chén bát 2 tầng PB628/2
Kệ đựng chén bát 2 tầng PB628/2
244.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc đựng đồ văn phòng Inomata 4755 7.5 x 7.5 x 10.4cmCốc đựng đồ văn phòng Inomata 4755 7.5 x 7.5 x 10.4cm
Cốc đựng đồ văn phòng Inomata 4755 7.5 x 7.5 x 10.4cm
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh lá cây)Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh lá cây)
Giành mini có móc treo 729-1 (Xanh lá cây)
15.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giỏ đan tròn có quai cỡ trung Sovaco SV - 0426/PP (Hồng)Giỏ đan tròn có quai cỡ trung Sovaco SV - 0426/PP (Hồng)
Giỏ đan tròn có quai cỡ trung Sovaco SV - 0426/PP (Hồng)
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đan dây PP-S Sovaco SV-4466/PP (Xanh dương)Hộp đan dây PP-S Sovaco SV-4466/PP (Xanh dương)
Hộp đan dây PP-S Sovaco SV-4466/PP (Xanh dương)
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay vuông 4 ngăn Sovaco SV-4888/PP (Hồng)Khay vuông 4 ngăn Sovaco SV-4888/PP (Hồng)
Khay vuông 4 ngăn Sovaco SV-4888/PP (Hồng)
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng vật dụng Inomata 4573 21,3 x 30,2 x 8,7 cm (Xanh cốm)Khay đựng vật dụng Inomata 4573 21,3 x 30,2 x 8,7 cm (Xanh cốm)
Khay đựng vật dụng Inomata 4573 21,3 x 30,2 x 8,7 cm (Xanh cốm)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay tiện ích Inomata 4753 18,1 x 7,8 x 7,2 cm (Trắng)Khay tiện ích Inomata 4753 18,1 x 7,8 x 7,2 cm (Trắng)
Khay tiện ích Inomata 4753 18,1 x 7,8 x 7,2 cm (Trắng)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay tiện ích Inomata 4315 33,9 x 24,1 x 7 cmKhay tiện ích Inomata 4315 33,9 x 24,1 x 7 cm
Khay tiện ích Inomata 4315 33,9 x 24,1 x 7 cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đựng đồ trang điểm Brantevik 19 x 13 x 10 cmHộp đựng đồ trang điểm Brantevik 19 x 13 x 10 cm
Hộp đựng đồ trang điểm Brantevik 19 x 13 x 10 cm
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ đựng đồ trang điểm Brantevik 17 x 9 x 6 cmKệ đựng đồ trang điểm Brantevik 17 x 9 x 6 cm
Kệ đựng đồ trang điểm Brantevik 17 x 9 x 6 cm
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nhựa chứa đồ Kis C-Box Style Paint Drops MHộp nhựa chứa đồ Kis C-Box Style Paint Drops M
Hộp nhựa chứa đồ Kis C-Box Style Paint Drops M
348.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp lưu trữ Happy Home ST-88 60 x 42 x 35 cm (Xanh lá cây)Hộp lưu trữ Happy Home ST-88 60 x 42 x 35 cm (Xanh lá cây)
Hộp lưu trữ Happy Home ST-88 60 x 42 x 35 cm (Xanh lá cây)
296.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay để đồ 3 ngăn Linus InterdesignKhay để đồ 3 ngăn Linus Interdesign
Khay để đồ 3 ngăn Linus Interdesign
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế hộp da hình ôtô 57 x 26 x 32 cm (Đỏ)Ghế hộp da hình ôtô 57 x 26 x 32 cm (Đỏ)
Ghế hộp da hình ôtô 57 x 26 x 32 cm (Đỏ)
225.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ nhựa 4 tầng Sanka 21.5 x 48 x 101 cm (Kem)Kệ nhựa 4 tầng Sanka 21.5 x 48 x 101 cm (Kem)
Kệ nhựa 4 tầng Sanka 21.5 x 48 x 101 cm (Kem)
479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay để đồ 6 x 6 x 6 Pantry InterdesignKhay để đồ 6 x 6 x 6 Pantry Interdesign
Khay để đồ 6 x 6 x 6 Pantry Interdesign
310.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sọt đựng đồ Hapro Décor FC 6106 (Xanh lá cây)Sọt đựng đồ Hapro Décor FC 6106 (Xanh lá cây)
Sọt đựng đồ Hapro Décor FC 6106 (Xanh lá cây)
190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay để đồ trang điểm 4 ngăn Twillio 45110Khay để đồ trang điểm 4 ngăn Twillio 45110
Khay để đồ trang điểm 4 ngăn Twillio 45110
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy