text.skipToContent
Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Mì Nongshim Udon gói 253gMì Nongshim Udon gói 253g
Mì Nongshim Udon gói 253g
34.000đ 54.100đ -37%
Hoàn 1.000đ
Mỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120gMỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120g
Mỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120g
109.000đ 125.400đ -13%
Hoàn 2.000đ
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 62gMỳ Neoguri Nongshim cốc 62g
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 62g
25.000đ 28.800đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ mực ChamPong Nongshim gói 124gMỳ mực ChamPong Nongshim gói 124g
Mỳ mực ChamPong Nongshim gói 124g
25.000đ 28.800đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ tôm Ansungtangmyun Nongshim cốc 66gMỳ tôm Ansungtangmyun Nongshim cốc 66g
Mỳ tôm Ansungtangmyun Nongshim cốc 66g
25.000đ 28.800đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ kim chi Nongshim cốc 112gMỳ kim chi Nongshim cốc 112g
Mỳ kim chi Nongshim cốc 112g
31.000đ 35.700đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ Shin Ramyun Nongshim cốc 116gMỳ Shin Ramyun Nongshim cốc 116g
Mỳ Shin Ramyun Nongshim cốc 116g
31.000đ 35.700đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ udon chiên Nongshim cốc 111gMỳ udon chiên Nongshim cốc 111g
Mỳ udon chiên Nongshim cốc 111g
31.000đ 35.700đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ tôm Yukkechang Nongshim cốc 110gMỳ tôm Yukkechang Nongshim cốc 110g
Mỳ tôm Yukkechang Nongshim cốc 110g
31.000đ 35.700đ -13%
Hoàn 1.000đ
Lá rong biển khô Daesang gói 40gLá rong biển khô Daesang gói 40g
Lá rong biển khô Daesang gói 40g
32.000đ 36.800đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ ăn liền Paldo bát 110gMỳ ăn liền Paldo bát 110g
Mỳ ăn liền Paldo bát 110g
34.000đ 39.100đ -13%
Hoàn 1.000đ
Râu mực khô Jeonghwa gói 23gRâu mực khô Jeonghwa gói 23g
Râu mực khô Jeonghwa gói 23g
36.000đ 41.400đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mì udon Nongshim bát 276gMì udon Nongshim bát 276g
Mì udon Nongshim bát 276g
37.000đ 62.100đ -40%
Hoàn 1.000đ
Mì tôm Jaoang gói 134gMì tôm Jaoang gói 134g
Mì tôm Jaoang gói 134g
40.000đ 46.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 115gMỳ Neoguri Nongshim cốc 115g
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 115g
42.000đ 48.300đ -13%
Hoàn 1.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín