text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
24.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.024.083đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.304.167đ/tháng
Hoàn 553.000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
25.689.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.140.750đ/tháng
Hoàn 514.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lýApple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
3 Màu sắc
27.179.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.264.917đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
22.225.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.852.083đ/tháng
Hoàn 445.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
27.650.000đ 40.128.000đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 2.304.167đ/tháng
Hoàn 553.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe BluetoothApple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe Bluetooth
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe Bluetooth
1 Màu sắc
24.280.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.023.333đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
26.666.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.222.167đ/tháng
Hoàn 533.000đ
Apple iPhone Xs 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
30.990.000đ 34.990.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 2.582.500đ/tháng
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
22.857.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.904.750đ/tháng
Hoàn 457.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
24.290.000đ 34.808.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 2.024.167đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
28.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.400.000đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
24.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.024.083đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
27.795.000đ 39.745.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 2.316.250đ/tháng
Hoàn 556.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
24.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.024.083đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
25.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.140.833đ/tháng
Hoàn 514.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
27.179.000đ 36.090.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 2.264.917đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.180.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.265.000đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
3 Màu sắc
27.390.000đ 36.410.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 2.282.500đ/tháng
Hoàn 548.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.304.167đ/tháng
Hoàn 553.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
28.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.399.167đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
29.990.000đ 33.990.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 2.499.167đ/tháng
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lýApple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
1 Màu sắc
36.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.075.000đ/tháng
Hoàn 738.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
22.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.854.167đ/tháng
Hoàn 445.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
22.256.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.854.667đ/tháng
Hoàn 445.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe BluetoothApple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe Bluetooth
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) + Tai nghe Bluetooth
1 Màu sắc
22.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.904.167đ/tháng
Hoàn 457.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
24.288.000đ 35.768.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 2.024.000đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Vàng Kim (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs 64GB Vàng Kim (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs 64GB Vàng Kim (Hàng chính hãng FPT)
25.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.132.500đ/tháng
Hoàn 512.000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
25.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.140.833đ/tháng
Hoàn 514.000đ
Apple iPhone Xs 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
Apple iPhone Xs 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
25.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.165.833đ/tháng
Hoàn 520.000đ
Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
26.990.000đ 29.990.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 2.249.167đ/tháng
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.180.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.265.000đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
27.180.000đ 36.090.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 2.265.000đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
27.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.304.167đ/tháng
Hoàn 553.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
27.796.000đ 36.090.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 2.316.333đ/tháng
Hoàn 556.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)
28.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.390.833đ/tháng
Hoàn 574.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)
28.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.395.833đ/tháng
Hoàn 575.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
28.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.407.500đ/tháng
Hoàn 578.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
28.890.000đ 35.000.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 2.407.500đ/tháng
Hoàn 578.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
29.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.435.833đ/tháng
Hoàn 585.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
30.872.000đ 41.218.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 2.572.667đ/tháng
Hoàn 617.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lýApple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu) - Phiên bản 2 sim vật lý
1 Màu sắc
30.872.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.572.667đ/tháng
Hoàn 617.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
33.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.815.833đ/tháng
Hoàn 676.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
33.990.000đ 37.990.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 2.832.500đ/tháng
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
34.990.000đ 39.990.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 2.915.833đ/tháng
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
37.990.000đ 43.990.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 3.165.833đ/tháng

ĐIỂM DANH NHỮNG TÍNH NĂNG TUYỆT VỜI CỦA IPHONE XS

Với sự quay trở lại lần này, Apple đã cho ra đời những chiếc iPhone mới cùng hàng loạt những tính năng nổi bật như màn hình tràn cạnh, điểm nhấn Face ID với cụm tai thỏ dễ thương ở mặt trước và quan trọng hơn là chúng không còn đi theo cách đặt tên theo số như trước đây nữa.

Xuất hiện phiên bản iPhone XS Max có màn hình 6.5 inch:

XS Max có màn hình Super Retina 5.8-inch tương tự những chiếc iPhone tiền nhiệm trước đó. Có thể thấy đây là chiếc iPhone sử dụng màn hình OLED lớn nhất mà Apple từng tạo ra. Chúng được hỗ trợ HDR, màu sắc rất rộng, mật độ điểm ảnh là 458 ppi và độ phân giải lên đến 2688 x 1242 px.

Tiêu chuẩn IP68:

Cả hai chiếc iPhone mới đều được nâng cấp vượt trội về khả năng chống bụi và chống nước. Điều này có nghĩa là giờ đây chúng có thể tồn tại trong nước với độ sâu 2 mét trong 30 phút.

HDR thông minh:

Apple cho biết bạn có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như ngược sáng hoặc ánh sáng yếu bằng cách sử dụng HDR thông minh. Camera sẽ nhận diện khuôn mặt, làm nổi bật khuôn mặt, phân biệt chủ thể với nền để làm mờ hậu cảnh…

Công nghệ Face ID nhanh hơn:

So với những chiếc smartphone trên thị trường hiện nay, cả hai thiết bị đều sở hữu công nghệ Face ID tiên tiến. Hệ thống mới này sử dụng các thuật toán tốt hơn và có bộ xử lý an toàn Secure Enclave và Neural Engine mới cho tốc độ xử lý nhanh hơn. Điều này có nghĩa là Face ID sẽ nhận ra khuôn mặt của bạn nhanh hơn so với iPhone X.
Vào ngày ra mắt, giá bán có lẽ là điều cân nhắc lớn nhất khi mua điện thoại iPhone mới này. iPhone XS có giá khởi điểm là 999 USD cho bản 64 GB trong khi đó Xs Max từ 1.099 USD. Tuy nhiên, tại Adayroi có những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi mua iPhone XS/ iPhone XS Max chính hãng với giá cả phải chăng. Đừng chần chừ nữa, truy cập nhanh vào trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com để khám phá thêm bạn nhé!

Party công nghệ - Tặng code đến 350.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín