text.skipToContent

iphone x - 8

Tìm thấy 23 sản phẩm
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.730.000đ 36.200.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
23.473.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
23.678.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Certified Pre-Owned)Apple iPhone X 64GB Xám (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone X 64GB Xám (Certified Pre-Owned)
22.990.000đ 24.999.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
23.473.000đ 32.990.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
23.268.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.181.000đ 32.399.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng VN/A)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng VN/A)
25.420.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.490.000đ 31.710.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
22.620.000đ 25.290.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.678.000đ 32.500.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
23.473.000đ 32.000.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone 8 256GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone 8 256GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 256GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
22.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
19.230.000đ 21.690.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.358.000đ 35.159.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
25.930.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB VN/A (Xám)Apple iPhone X 64GB VN/A (Xám)
Apple iPhone X 64GB VN/A (Xám)
26.290.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
25.930.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.678.000đ 32.490.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.725.000đ 28.350.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.910.000đ 39.000.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.700.000đ 25.250.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.150.000đ 32.000.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy