text.skipToContent

iphone x - 8

Tìm thấy 29 sản phẩm
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.550.000đ 32.490.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.500.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
33.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.398.000đ 21.690.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.614.800đ 31.300.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
28.392.000đ 39.000.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.528.000đ 18.810.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A)
21.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
29.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
29.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
28.392.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
33.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
25.215.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
28.392.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
20.590.000đ 20.790.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.575.000đ 25.410.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A)
18.259.900đ 22.390.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng) Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng)
20.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.997.300đ 36.960.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng)
23.390.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.500.000đ 21.000.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.990.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A)
25.590.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.000.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
27.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
23.500.000đ 25.080.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy