text.skipToContent

Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
29.990.000đ 34.990.000đ -14%
Apple iPhone 7 32GB Đen mờ (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone 7 32GB Đen mờ (Hàng chính hãng VN/A)
 • Đen
Apple iPhone 7 32GB Đen mờ (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
11.190.000đ 18.490.000đ -39%
Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.600.000đ
Hoàn 632.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone XR 128GB Đen (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone XR 128GB Đen (Hàng chính hãng VN/A)
Apple iPhone XR 128GB Đen (Hàng chính hãng VN/A)
6 Màu sắc
44.000.000đ
Hoàn 880.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
39.875.000đ
Hoàn 798.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
33.330.000đ
Hoàn 667.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
38.819.000đ
Hoàn 776.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
36.849.000đ
Hoàn 737.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
35.089.000đ
Hoàn 702.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
34.890.000đ
Hoàn 698.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
33.990.000đ 39.990.000đ -15%
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
33.769.000đ
Hoàn 675.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.282.000đ
Hoàn 626.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.085.000đ
Hoàn 622.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
32.410.000đ
Hoàn 648.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
32.308.000đ 41.218.000đ -22%
Hoàn 646.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
30.768.000đ 35.000.000đ -12%
Hoàn 615.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
2 Màu sắc
30.769.000đ
Hoàn 615.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
29.230.000đ 40.128.000đ -27%
Hoàn 585.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
29.230.000đ 39.745.000đ -26%
Hoàn 585.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
29.990.000đ 33.990.000đ -12%
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 64GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
29.589.000đ
Hoàn 592.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
26.690.000đ
Hoàn 534.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
28.410.000đ
Hoàn 568.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
28.579.000đ 36.090.000đ -21%
Hoàn 572.000đ
Ưu đãi 250,000đ

ĐIỆN THOẠI APPLE - SIÊU PHẨM CÔNG NGHỆ KHÔNG THỂ BỎ QUA

iPhone luôn là sản phẩm điện thoại thông minh được nhiều người săn đón nhất trên thị trường với số lượng bán ra gần 1 tỷ chiếc sau gần 10 năm cho ra mắt. Điều này đã giúp cho chiếc điện thoại của Apple trở thành thiết bị công nghệ bán chạy nhất trong lịch sử. Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone không chỉ đạt độ mỏng hoàn hảo, màn hình lớn để người dùng có thể thỏa sức xem phim, đọc báo… mà còn có chất liệu kim loại siêu nhẹ khiến rất thoải mái cho dù cầm máy lâu.

Việc sở hữu hệ sinh thái sản phẩm từ điện thoại tới Macbook, máy tính bảng và cả iMac… giúp hãng Apple có khả năng tối ưu hóa tính năng kết nối giữa các thiết bị với nhau. Từ đó, người dùng sẽ nhanh chóng đồng bộ ảnh, video với Macbook của mình, trả lời tin nhắn từ các thiết bị khác hay hoàn toàn có thể trả lời cuộc gọi trực tiếp từ iPad. Mặc dù giá iPhone khá đắt đỏ nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích. Mỗi chiếc iPhone khi mua đều có khả năng giữ giá tốt hơn hẳn các điện thoại smartphone khác như Samsung cao cấp hay Oppo. Cho dù bạn đã mua và dùng máy được 2 - 3 năm thì model iPhone vẫn luôn nằm trong phân khúc điện thoại cao cấp trên thị trường. Đó là chưa tính đến nhu cầu mua iPhone cũ rất cao nên điện thoại của bạn sẽ không bị mất giá.

Bên cạnh đó, việc có hệ điều hành IOS độc quyền khiến hãng chủ động nâng cấp phần mềm bất cứ khi nào họ cần. Là chủ sở hữu của iPhone, người dùng sẽ được nâng cấp toàn diện mỗi lần một năm cùng với rất nhiều bản cập nhật nhỏ lẻ nhằm nâng cao trải nghiệm cho người mua tốt hơn. Ngoài ra, Apple còn sẵn sàng nâng cấp phiên bản mới cho những dòng đã ra mắt cách đây nhiều năm. Đây là tính năng mà khó có thương hiệu smartphone nào có được.

Ngoài ra, iPhone là sản phẩm luôn nằm trong top những mẫu máy có chức năng chụp hình ấn tượng nhất trên thị trường. Khả năng bắt nét nhanh, tốc độ chụp hình đáng ngạc nhiên cùng chế độ chụp ảnh sắc nét là những đặc điểm nổi bật khi nói về thiết bị này. Đã ra đời cách đây 10 năm nên các dòng model của iPhone có rất nhiều loại để cho bạn lựa chọn tùy vào nhu cầu và túi tiền. Hiện nay giá điện thoại iPhone cho iPhone 6 khoảng 6.650.000đ còn iPhone X khoảng 29.000.000đ.
Bạn có thể tìm đặt mua các sản phẩm chính hãng này tại Adayroi. Ngoài ra Adayroi còn có rất nhiều deal khuyến mãi điện thoại iPhone giá cực kì ưu đãi. Bên cạnh đó, bạn còn được hưởng chế độ bảo hành tốt, đảm bảo chất lượng chỉ có tại Adayroi.

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín