text.skipToContent

iPhone

Tìm thấy 70 sản phẩm
Apple iPhone SE 16GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone SE 16GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone SE 16GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
6.369.000đ 11.490.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.000.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.550.000đ 32.490.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu)
17.220.000đ 19.990.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.614.800đ 31.300.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
29.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A) Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A)
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A)
7.770.000đ 8.120.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 128GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 128GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 128GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
19.782.000đ 20.390.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
29.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.392.000đ 39.000.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6S 16GB Bạc (Certified Pre-Owned) Apple iPhone 6S 16GB Bạc (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone 6S 16GB Bạc (Certified Pre-Owned)
8.745.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
28.392.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 256GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
33.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng chính hãng FPT)
33.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
25.215.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu Mỹ)
28.392.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.398.000đ 21.000.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
20.590.000đ 20.790.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
19.782.000đ 21.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT - VN/A) (Màu sắc: Vàng) Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT - VN/A) (Màu sắc: Vàng)
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT - VN/A) (Màu sắc: Vàng)
8.040.000đ 8.090.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
17.325.000đ 19.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 32GB Đen (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 32GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 32GB Đen (Hàng nhập khẩu)
17.720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.575.000đ 25.410.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 64GB Xám (Hàng VN/A)
18.259.900đ 22.390.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6S Plus 64GB Bạc (Certified Pre-Owned) Apple iPhone 6S Plus 64GB Bạc (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone 6S Plus 64GB Bạc (Certified Pre-Owned)
12.490.000đ 12.590.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6s Plus 16GB Hồng (Certified Pre-Owned) Apple iPhone 6s Plus 16GB Hồng (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone 6s Plus 16GB Hồng (Certified Pre-Owned)
9.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng) Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng chính hãng)
20.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
28.997.300đ 36.960.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6S 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT) (Màu sắc: Vàng) Apple iPhone 6S 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT) (Màu sắc: Vàng)
Apple iPhone 6S 32GB Vàng (Hàng chính hãng FPT) (Màu sắc: Vàng)
13.290.000đ 13.590.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6S 16GB Vàng hồng (Certified Pre-Owned) Apple iPhone 6S 16GB Vàng hồng (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone 6S 16GB Vàng hồng (Certified Pre-Owned)
8.745.000đ 9.800.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 32GB (Hàng nhập khẩu)
17.549.000đ 17.950.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.298.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 32GB Hồng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 32GB Hồng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 32GB Hồng (Hàng nhập khẩu)
17.720.000đ 18.690.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A) Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A)
Apple iPhone 6 32GB Vàng (Hàng chính hãng VN/A)
8.690.000đ 9.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
20.188.400đ 20.999.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
17.015.000đ 18.920.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 32GB Vàng (Hàng chính hãng) Apple iPhone 7 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 7 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
14.770.000đ 17.990.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng VN/A)
21.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6s Plus 16GB Vàng (Certified Pre-Owned) Apple iPhone 6s Plus 16GB Vàng (Certified Pre-Owned)
Apple iPhone 6s Plus 16GB Vàng (Certified Pre-Owned)
9.530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đen (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 128GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 128GB Đen (Hàng nhập khẩu)
20.398.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 6S 16GB (Hàng chính hãng) Apple iPhone 6S 16GB (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 6S 16GB (Hàng chính hãng)
12.990.000đ 18.990.000đ
-32%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 32GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 32GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 32GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
17.549.000đ 17.950.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
17.835.000đ 19.990.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 128GB (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 128GB (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 128GB (Hàng nhập khẩu)
19.782.000đ 20.860.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu)
23.358.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng) Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Xám (Hàng chính hãng)
23.390.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.398.000đ 21.690.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.990.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
17.528.000đ 18.790.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone X 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
25.215.000đ 32.500.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 8 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.500.000đ 21.000.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 Plus 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 Plus 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 Plus 256GB Vàng hồng (Hàng nhập khẩu)
19.988.000đ 22.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu) Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
Apple iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng nhập khẩu)
18.398.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A) Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Vàng (Hàng VN/A)
25.590.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen) Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen)
Apple iPhone 8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen)
20.719.000đ 21.200.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy