text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.990.000đ 10.500.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gold
 • Gray
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
6.948.000đ 10.500.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 579.000đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 666.667đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 599.167đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gold
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 599.167đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.499.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.917đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 666.667đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Gold
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
8.490.000đ 8.690.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 707.500đ/tháng
Apple iPad 9.7 inch 2018 (Gen 6) Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 inch 2018 (Gen 6) Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad 9.7 inch 2018 (Gen 6) Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
9.699.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 808.250đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gold
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
10.154.000đ 12.500.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 846.167đ/tháng
Hoàn 203.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gold
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
10.299.000đ 12.500.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 858.250đ/tháng
Hoàn 206.000đ
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 128GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 WiFi 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Gold
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
10.690.000đ 10.990.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 890.833đ/tháng
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gold
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.399.000đ 12.500.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 949.917đ/tháng
Hoàn 228.000đ
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 4G 32GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 4G 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Gold
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 4G 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
11.490.000đ 11.690.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 957.500đ/tháng
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.137.500đ/tháng
Hoàn 273.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.137.500đ/tháng
Hoàn 273.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Gray
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.137.500đ/tháng
Hoàn 273.000đ
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Gold
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
13.690.000đ 13.990.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.140.833đ/tháng
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
21.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.832.500đ/tháng
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
23.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.958.333đ/tháng
Hoàn 470.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • The silver
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
23.990.000đ 24.990.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.999.167đ/tháng
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
24.820.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.068.333đ/tháng
Hoàn 496.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
25.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.087.500đ/tháng
Hoàn 501.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • The silver
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
25.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.124.167đ/tháng
Hoàn 510.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 512GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 512GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 512GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
25.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.140.833đ/tháng
Hoàn 514.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
29.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.458.333đ/tháng
Hoàn 590.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
34.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.833.333đ/tháng
Hoàn 680.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
43.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.625.000đ/tháng
Hoàn 870.000đ

iPad mang lại cả thế giới giải trí trong bàn tay bạn

Kể từ khi ra đời năm 2010, chiếc máy tính bảng của Apple đã nhanh chóng trở thành một thiết bị công nghệ phổ biến của người người nhà nhà bên cạnh chiếc smartphone.

Có thể nói, máy tính bảng không chỉ là một sự kết hợp hoàn hảo của điện thoại di động và máy tính cá nhân mà còn là một thiết bị vượt xa hơn thế. Với nền tảng và cách sử dụng tương tự như điện thoại thông minh, iPad có màn hình lớn hơn rất nhiều để bạn có thể thỏa thích chơi game, xem phim hay thực hiện các hoạt động khác một cách thoải mái hơn, mãn nhãn hơn. Cất chiếc máy tính bảng iPad mỏng nhẹ vào trong túi, bạn có thể giải trí, học tập, làm việc một cách tiện dụng mọi lúc mọi nơi.

Đã không còn gì cần giới thiệu nhiều vì bất kỳ ai cũng phải biết đến sự nổi tiếng và chất lượng dẫn đầu của các sản phẩm Apple - ông trùm công nghệ thế giới nhiều năm nay. Máy tính bảng iPad chính là sáng chế của Apple vậy nên không có lý do gì mà khi mua bạn không chọn luôn cho mình thương hiệu này. Với hệ điều hành iOS độc quyền cùng nhiều tính năng độc đáo, trải nghiệm khi sử dụng máy tính bảng của Apple sẽ khác hẳn các máy tính bảng khác trên thị trường.
Đối với người mua iPad chính hãng và hàng Apple, nguy cơ mua phải hàng nhái, hàng lock, hàng kém chất lượng là khá cao nếu mua tại nơi không có uy tín. Vì vậy bạn nên tìm đến những nơi bán đã được khẳng định như kênh thương mại điện tử Adayroi.com - một công ty trực thuộc tập đoàn Vingroup. Hiện nay trên Adayroi có phân phối đầy đủ nhiều đời với các màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn. Hãy mua hàng an tâm chính hãng, giá cả cạnh tranh và bảo hành đầy đủ tại Adayroi!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín