text.skipToContent

IBIE NỘI THẤT CAO CẤP
Mã giảm giá IBIEXem tất cả
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Kệ dép 5 tầng ván gỗ cao su IBIE IV573 73 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)Kệ dép 5 tầng ván gỗ cao su IBIE IV573 73 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ dép 5 tầng ván gỗ cao su IBIE IV573 73 x 30 x 90 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
759.000đ 1.170.000đ -35%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế xoay văn phòng IBIE PV505 không tay 45 x 42 x 93 cm (Đen)Ghế xoay văn phòng IBIE PV505 không tay 45 x 42 x 93 cm (Đen)
Ghế xoay văn phòng IBIE PV505 không tay 45 x 42 x 93 cm (Đen)
521.600đ 850.000đ -39%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 10%
Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4NA 120 x 75 x 74 cm (Nâu tự nhiên)Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4NA 120 x 75 x 74 cm (Nâu tự nhiên)
Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4NA 120 x 75 x 74 cm (Nâu tự nhiên)
3.030.500đ 4.910.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 252.542đ/tháng
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Nâu)Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Nâu)
Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Nâu)
427.500đ 700.000đ -39%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu cánh gián)Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
569.000đ 880.000đ -35%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ sách 4 tầng gỗ cao su IBIE HB440 40 x 30 x 120 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
579.000đ 900.000đ -36%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ dép 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu cánh gián)Kệ dép 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ dép 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
659.000đ 1.020.000đ -35%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 10%
Bàn bệt IBIE Rec-B 120 x 60 x 35 cm (Chân đen mặt nâu cánh gián)Bàn bệt IBIE Rec-B 120 x 60 x 35 cm (Chân đen mặt nâu cánh gián)
Bàn bệt IBIE Rec-B 120 x 60 x 35 cm (Chân đen mặt nâu cánh gián)
1.225.500đ 1.990.000đ -38%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
709.000đ 1.100.000đ -36%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế lưới IBIE IB501 không tay 60 x 60 x 100 cm (Đen)Ghế lưới IBIE IB501 không tay 60 x 60 x 100 cm (Đen)
Ghế lưới IBIE IB501 không tay 60 x 60 x 100 cm (Đen)
750.000đ 1.160.000đ -35%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 3 tầng gỗ cao su IBIE IB363 63 x 30 x 50 cm (Nâu cánh gián)Kệ giày 3 tầng gỗ cao su IBIE IB363 63 x 30 x 50 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ giày 3 tầng gỗ cao su IBIE IB363 63 x 30 x 50 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
399.000đ 620.000đ -36%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Xanh ghi)Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Xanh ghi)
Ghế bệt cao cấp Pisu IBIE 45 x 50 x 45 cm (Xanh ghi)
427.500đ 700.000đ -39%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu cánh gián)Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
479.000đ 740.000đ -35%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB463 63 x 30 x 68 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
529.000đ 820.000đ -35%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ giày 5 tầng gỗ cao su IBIE IB563 63 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
619.000đ 960.000đ -36%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ giày 6 tầng gỗ cao su IBIE IB663 63 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
659.000đ 1.020.000đ -35%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ giày 4 tầng gỗ cao su IBIE IB480 80 x 30 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
699.000đ 1.080.000đ -35%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB573 73 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB573 73 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB573 73 x 30 x 86 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
719.000đ 1.110.000đ -35%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ dép 6 tầng gỗ cao su IBIE IB673 73 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)Kệ dép 6 tầng gỗ cao su IBIE IB673 73 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ dép 6 tầng gỗ cao su IBIE IB673 73 x 30 x 105 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
749.000đ 1.170.000đ -36%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB580 80 x 30 x 95 cm (Nâu cánh gián)Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB580 80 x 30 x 95 cm (Nâu cánh gián)
 • Nâu cánh gián
Kệ dép 5 tầng gỗ cao su IBIE IB580 80 x 30 x 95 cm (Nâu cánh gián)
1 Màu sắc
759.000đ 1.170.000đ -35%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 10%
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
 • Nâu gỗ tự nhiên
Kệ sách 5 tầng gỗ cao su IBIE HB590 90 x 30 x 150 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1 Màu sắc
1.099.000đ 1.700.000đ -35%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 10%
Bàn bệt Rec-B chân đen gấp gọn IBIE TOREB12B 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng)Bàn bệt Rec-B chân đen gấp gọn IBIE TOREB12B 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng)
 • Nâu vàng
Bàn bệt Rec-B chân đen gấp gọn IBIE TOREB12B 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng)
1 Màu sắc
1.225.500đ 1.990.000đ -38%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế lưới xoay văn phòng IBIE PV-C16A 70 x 52 x 130 cm (Đen)Ghế lưới xoay văn phòng IBIE PV-C16A 70 x 52 x 130 cm (Đen)
 • Đen
Ghế lưới xoay văn phòng IBIE PV-C16A 70 x 52 x 130 cm (Đen)
1 Màu sắc
1.415.500đ 2.300.000đ -38%
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 10%
Tủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồiTủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồi
Tủ đầu giường Romsey 2 ngăn gỗ sồi
1.890.000đ 2.910.000đ -35%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 10%
Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4AT 120 x 75 x 74 cm (Nâu đậm)Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4AT 120 x 75 x 74 cm (Nâu đậm)
Bộ bàn ăn 4 ghế Ulsan IBIE DTULS4AT 120 x 75 x 74 cm (Nâu đậm)
3.030.500đ 4.910.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 252.542đ/tháng
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 10%
Ghế da giám đốc chân gỗ cao cấp IBIE IB316 68 x 68 x 115 cm (Nâu)Ghế da giám đốc chân gỗ cao cấp IBIE IB316 68 x 68 x 115 cm (Nâu)
 • Nâu
Ghế da giám đốc chân gỗ cao cấp IBIE IB316 68 x 68 x 115 cm (Nâu)
1 Màu sắc
3.790.500đ 6.140.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 315.875đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 10%
Bộ bàn ăn 4 ghế IBIE Gumi 120 x 75 x 74cm (Trắng)Bộ bàn ăn 4 ghế IBIE Gumi 120 x 75 x 74cm (Trắng)
Bộ bàn ăn 4 ghế IBIE Gumi 120 x 75 x 74cm (Trắng)
4.740.500đ 7.680.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 395.042đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Ưu đãi 10%
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín