text.skipToContent

Mã giảm giá HuggiesXem tất cả
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Tã-bỉm dán sơ sinh Huggies S56Tã-bỉm dán sơ sinh Huggies S56
Tã-bỉm dán sơ sinh Huggies S56
156.000đ 210.000đ -26%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry L68 - Túi 68 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry L68 - Túi 68 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry L68 - Túi 68 miếng
300.500đ 380.000đ -21%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếng
300.500đ 380.000đ -21%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếngTã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếng
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếng
256.000đ 320.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếng
300.500đ 380.000đ -21%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48
163.000đ 210.000đ -22%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
601.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 5%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếngTã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếng
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếng
256.000đ 320.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếng
300.500đ 380.000đ -21%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62 - Hàng chính hãngCombo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62 - Hàng chính hãng
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62 - Hàng chính hãng
601.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 5%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
901.500đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã quần cao cấp Huggies Gold 32Tã quần cao cấp Huggies Gold 32
Tã quần cao cấp Huggies Gold 32
162.000đ 205.000đ -21%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 11%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
901.500đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO XL62 (11 - 16kg) - Gói 62 miếngTã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO XL62 (11 - 16kg) - Gói 62 miếng
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO XL62 (11 - 16kg) - Gói 62 miếng
257.000đ 320.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
901.500đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã quần cao cấp Huggies Gold XL24Tã quần cao cấp Huggies Gold XL24
Tã quần cao cấp Huggies Gold XL24
162.000đ 205.000đ -21%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 11%
Combo 2 gói Miếng lót Huggies Dry Newborn 2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãngCombo 2 gói Miếng lót Huggies Dry Newborn 2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãng
Combo 2 gói Miếng lót Huggies Dry Newborn 2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãng
146.000đ 180.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
901.500đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
514.000đ 618.000đ -17%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
514.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56 - Hàng chính hãngCombo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56 - Hàng chính hãng
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56 - Hàng chính hãng
601.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 5%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry L48Tã-bỉm quần Huggies Dry L48
Tã-bỉm quần Huggies Dry L48
248.000đ 282.000đ -12%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL38Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL38
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL38
165.000đ 210.000đ -21%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Miếng lót Huggies Dry NB2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãngMiếng lót Huggies Dry NB2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãng
Miếng lót Huggies Dry NB2 N40 (40 miếng) - Hàng chính hãng
73.000đ 90.000đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
510.000đ 663.000đ -23%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
170.000đ 221.000đ -23%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Tã quần cao cấp Huggies Gold L28Tã quần cao cấp Huggies Gold L28
Tã quần cao cấp Huggies Gold L28
162.000đ 205.000đ -21%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 11%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
771.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
771.000đ 927.000đ -17%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Gold XXL20Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Gold XXL20
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Gold XXL20
486.000đ 615.000đ -21%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 11%
Quà tặng ghế oto Huggies
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74 - Hàng chính hãngCombo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74 - Hàng chính hãng
Combo 2 túi Tã quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74 - Hàng chính hãng
601.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 5%
Quà tặng ghế oto Huggies

Vì sao nên sử dụng tã Huggies trong những năm tháng đầu đời của trẻ?

Một trong những vật dụng trong những năm tháng đầu đời của bé yêu chính là tã bỉm. Trong đó, được biết đến nhiều nhất hiện nay là bỉm mang thương hiệu Huggies nổi tiếng trên thị trường. Đây là loại bỉm đã được giới y khoa đánh giá và kiểm định về khả năng ngăn hăm tã hiệu quả ở bé. Hơn nữa, giá bỉm Huggies lại vô cùng phải chăng, giúp mẹ tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ.

Giới thiệu đôi nét về lịch sử Huggies

Tã lót Huggies ra mắt lần đầu tiên vào năm 1978 và được cải tiến rất nhiều vào nhiều năm sau đó. Vào năm 1989, Huggies cho ra đời loại tã giấy dùng một lần cho trẻ với kiểu thiết kế thông minh như những chiếc quần lót của bé thông thường đã được rất nhiều ông bố, bà mẹ đón nhận.

Tã bỉm Huggies

Thương hiệu Huggies ngay từ khi ra đời đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều ông bố, bà mẹ trên thế giới

Đến năm 1994, với sự ra đời của những chiếc quần tã Goodnites, Huggies đã mở rộng thị trường quần lót dành cho trẻ em thanh thiếu niên, giúp thay đổi cuộc sống của 5 - 7 triệu trẻ em Mỹ mắc bệnh đái dầm vào ban đêm thoát khỏi sự xấu hổ. Cho đến năm 1998, Huggies đã cho ra đời một dòng sản phẩm mới mang tên đồ bơi giấy giúp bảo vệ trẻ khi chơi đùa dưới nước và cũng trong năm này, chất liệu mới thông minh này đã giúp Huggies liên tục chiếm vị trí hàng đầu trong sản phẩm khăn lau giấy cho trẻ em được yêu thích nhất.

Bởi vậy mà sau hơn 35 năm ra đời và phục vụ trẻ em trên khắp thế giới, Huggies đã khẳng định được uy tín và chất lượng thương hiệu của mình trong lòng người tiêu dùng.

Các loại tã, bỉm Huggies

- Miếng lót sơ sinh Huggies

Đây là loại tã dành cho các bé sơ sinh với tên gọi thường in ở trên sản phẩm là Newborn 1, Newborn 2. Sản phẩm này thường được dùng với quần dán tã, có bề mặt êm ái, nhẹ nhàng và đem lại cảm giác vô cùng thoải mái cho bé yêu.

- Tã dán Huggies

Khác với tã giấy, loại này lại có thiết kế như quần lót dành cho trẻ với hai bên hông quần là miếng dán. Điểm cộng của bỉm dán Huggies cao cấp này là có phần đáy thoáng khí, thấm hút rất tốt nước thải của trẻ nhưng vẫn ngăn ngừa được tình trạng hăm tã hiệu quả.

- Tã quần Huggies

Loại thứ ba này tương tự như tã dán nhưng với loại quần này bạn chỉ cần mặc vào cho bé, không cần phải dán hai bên hông. Có thiết kế vừa vặn, ôm sát cơ thể nên trẻ có thể thoải mái cử động mà không lo bỉm bị xê dịch hay cọ xát khó chịu.

Cách chọn size tã, bỉm cho bé

Một trong những điều kiện quyết định hàng đầu để tã bỉm cho bé có thể phát huy tối đa công dụng của mình, đó chính là kích thước sản phẩm phải vằn vặn với bé yêu. Vì thế, để chọn size tã, bỉm cho bé phù hợp nhất, bạn nên dựa vào cân nặng của bé.

Dưới đây là một số loại size tả huggies khuyến mãi tương đương cân nặng của bé để bạn tham khảo:

- Size S: Dành cho các bé từ 0 - 7kg

- Size M: Dành cho các bé có cân nặng từ 6,7 - 10kg

- Size L: Thường phù hợp với các bé từ 8 - 13kg

- Size XL: Phù hợp với các bé từ 13 - 16kg

- Size XXL: Dành cho các bé từ 16kg trở lên

Cách phân chia Size theo cân nặng này chỉ mang tính chất tương đối, nên khi đi mua tã, bỉm cho bé bạn cũng cần áp dụng linh hoạt để chọn sản phẩm phù hợp nhất nhé.

Điểm khác nhau giữa hàng nội địa & nhập khẩu

Giống như các dòng sản phẩm bỉm quốc tế khác, Huggies cũng có hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Ở Việt Nam hiện nay, hàng nội địa có màu xanh và hàng nhập khẩu mang trên mình vẻ ngoài màu tím.

Nhìn chung, chúng có cấu tạo khá giống nhau, nhưng hàng nhập khẩu sở hữu một số ưu điểm vượt trội hơn như chất lượng cao hơn, khả năng thấm hút tốt hơn. Ngoài ra, giá thành hàng nhập khẩu sẽ cao hơn so với hàng nội địa, vì vậy, đối với những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, bạn nên lựa chọn Huggies nội địa vì chúng có chất lượng tốt và giá rẻ. Còn đối với những gia đình có điều kiện kinh tế tốt, thu nhập cao, các dòng sản phẩm bỉm nhập khẩu sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc con tốt nhất.

Các lưu ý khi sử dụng tã, bỉm Huggies

Để sản phẩm có thể phát huy tối đa công dụng của mình, mang đến sự thoải mái nhất cho bé yêu, mẹ cần lưu ý một số vấn đề khi sử dụng tã bỉm mang thương hiệu Huggies như sau:

- Mẹ cần xác định thời điểm thay bỉm, tã đúng lúc để tránh trường hợp bỉm bị tràn. Trong những năm tháng đầu đời, trẻ sơ sinh thường tè và ị liên tục nên khoảng 2 - 3 giờ, mẹ nên kiểm tra một lần và làm vệ sinh cho bé.

- Vệ sinh cho bé thật sạch sẽ trước khi sử dụng bỉm.

- Sử dụng kem chống hăm cho trẻ thoa đều lên vùng bẹn, mông để giúp da bé luôn khô thoáng và dễ chịu.

- Khi mặc tã quần, mẹ nên để bé nằm thẳng và cho 2 chân của bé xỏ vào 2 lỗ bên hông sau đó dùng tay nhẹ nhàng nhấc mông bé lên. Lưu ý để bo quần không khiến da bé bị lằn, mẹ nên chọn size bỉm phù hợp, đồng thời kéo bỉm không lên quá cao.

Mua tả Huggies tại trang mua sắm online Adayroi.com giá không chỉ luôn tốt mà bạn còn bạn nhận được rất nhiều những ưu đãi vô cùng hấp dẫn! Vì vậy, đừng chần chừ nữa, truy cập Adayroi.com ngay hôm nay và lựa chọn cho bé yêu của mình những sản phẩm tốt nhất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sở hữu rất nhiềusản phẩm khăn gạc, đồ dùng sơ sinh cho bé hoặccác sản phẩm chăm sóc da cho bé khác tại Adayroi.com để nhận được mức giá tốt cùng nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời nhé.a

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín