text.skipToContent

Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
909.000đ 1.140.000đ -20%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
909.000đ 1.140.000đ -20%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
897.000đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
897.000đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
771.000đ 927.000đ -17%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
771.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54
744.000đ 846.000đ -12%
Hoàn 15.000đ
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48
744.000đ 846.000đ -12%
Hoàn 15.000đ
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42
744.000đ 846.000đ -12%
Hoàn 15.000đ
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38
Combo 3 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38
744.000đ 846.000đ -12%
Hoàn 15.000đ
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
606.000đ 760.000đ -20%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
606.000đ 760.000đ -20%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo L68
598.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
598.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34
546.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
514.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XXL56
514.000đ 618.000đ -17%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
510.000đ 663.000đ -23%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
510.000đ 663.000đ -23%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40
510.000đ 663.000đ -23%
Hoàn 10.000đ
Tặng Balo Huggies
Tặng Balo Huggies
Ưu đãi 11%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36
510.000đ 663.000đ -23%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry M54
496.000đ 564.000đ -12%
Hoàn 10.000đ
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XL42
496.000đ 564.000đ -12%
Hoàn 10.000đ
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry L48
496.000đ 564.000đ -12%
Hoàn 10.000đ
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38
Combo 2 túi tã bỉm quần Huggies Dry XXL38
496.000đ 564.000đ -12%
Hoàn 10.000đ
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry XXL30Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry XXL30
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry XXL30
432.000đ 546.000đ -21%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo XL34
364.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XXL28
340.000đ 442.000đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo L36
340.000đ 442.000đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo M40
340.000đ 442.000đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Jumbo XL32
340.000đ 442.000đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc

ĐẶT TẢ HUGGIES KHUYẾN MẠI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT TẠI ADAYROI

Một trong những vật dụng trong những năm tháng đầu đời của bé yêu chính là tã bỉm. Trong đó, được biết đến nhiều nhất hiện nay là bỉm Huggies nổi tiếng trên thị trường. Đây là loại bỉm đã được giới y khoa đánh giá và kiểm định về khả năng ngăn hăm tã hiệu quả ở bé. Hơn nữa, giá bỉm Huggies lại vô cùng phải chăng, giúp mẹ tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ.

Tả Huggies được chia thành 3 loại miếng lót sơ sinh, tã dán, tã quần như sau:

Miếng lót sơ sinh

Đây là loại tã dành cho các bé sơ sinh với tên gọi thường in ở trên sản phẩm là Newborn 1, Newborn 2. Sản phẩm này thường được dùng với quần dán tã, có bề mặt êm ái, nhẹ nhàng và đem lại cảm giác vô cùng thoải mái cho bé yêu. Tuy nhiên khi dùng loại này, sau 2 - 3 tiếng bạn cần phải thay miếng mới bởi nhanh tràn nếu không kịp thay đúng giờ.

Tã dán

Khác với tã giấy, loại này lại có thiết kế như quần lót dành cho trẻ với hai bên hông quần là miếng dán. Điểm cộng của bỉm Huggies cao cấp này là có phần đáy thoáng khí, thấm hút rất tốt nước thải của trẻ nhưng vẫn ngăn ngừa được tình trạng hăm tã hiệu quả.

Tã quần

Loại thứ ba này tương tự như tã dán nhưng với loại quần này bạn chỉ cần mặc vào cho bé, không cần phải dán hai bên hông. Có thiết kế vừa vặn, ôm sát cơ thể nên trẻ có thể thoải mái cử động mà không lo bỉm bị xê dịch hay cọ xát khó chịu.
Mua tả Huggies tại trang mua sắm online Adayroi.com giá không chỉ luôn tốt mà bạn còn nhận được rất nhiều những ưu đãi vô cùng hấp dẫn!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín