text.skipToContent
Image Map
Image Map

Hộp đựng thức ăn

Tìm thấy 997 sản phẩm
Bộ 3 hộp thủy tinh đựng thực phẩm Luminarc L2719Bộ 3 hộp thủy tinh đựng thực phẩm Luminarc L2719
Bộ 3 hộp thủy tinh đựng thực phẩm Luminarc L2719
249.000đ 420.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm Inomata 1700Bộ 3 hộp đựng thực phẩm Inomata 1700
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm Inomata 1700
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp cơm 1 tầng Yamada Kagaku 380mlHộp cơm 1 tầng Yamada Kagaku 380ml
Hộp cơm 1 tầng Yamada Kagaku 380ml
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 5 hộp thủy tinh Glasslock GL1880Bộ 5 hộp thủy tinh Glasslock GL1880
Bộ 5 hộp thủy tinh Glasslock GL1880
430.000đ 499.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya (100ml x 4)Bộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya (100ml x 4)
Bộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya (100ml x 4)
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1241 - 1.2LHộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1241 - 1.2L
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1241 - 1.2L
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm kháng khuẩn Nakaya 142904Bộ 3 hộp đựng thực phẩm kháng khuẩn Nakaya 142904
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm kháng khuẩn Nakaya 142904
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Inomata 1704 400mlHộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Inomata 1704 400ml
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Inomata 1704 400ml
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 547Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 547
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 547
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 2 hộp đựng thực phẩm Inomata 1711Bộ 2 hộp đựng thực phẩm Inomata 1711
Bộ 2 hộp đựng thực phẩm Inomata 1711
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm Nakaya 1.3LHộp đựng thực phẩm Nakaya 1.3L
Hộp đựng thực phẩm Nakaya 1.3L
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cặp lồng cơm giữ nhiệt Trino TN524MCặp lồng cơm giữ nhiệt Trino TN524M
Cặp lồng cơm giữ nhiệt Trino TN524M
398.000đ 498.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 717Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 717
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 717
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ đôi hộp thực phẩm E lò vi sóng Nakaya 129936 650mlBộ đôi hộp thực phẩm E lò vi sóng Nakaya 129936 650ml
Bộ đôi hộp thực phẩm E lò vi sóng Nakaya 129936 650ml
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 875Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 875
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng Yamada Kagaku 875
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm Nakaya 200mlBộ 3 hộp đựng thực phẩm Nakaya 200ml
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm Nakaya 200ml
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1240Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1240
Hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1240
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya 120315 70mlBộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya 120315 70ml
Bộ 4 hộp đựng thực phẩm Nakaya 120315 70ml
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 2 hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1742Bộ 2 hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1742
Bộ 2 hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt lò vi sóng 1742
38.000đ 40.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC990 620mlCặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC990 620ml
Cặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC990 620ml
308.700đ 441.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-68 680mlHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-68 680ml
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-68 680ml
31.200đ 48.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-870 8,7LHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-870 8,7L
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-870 8,7L
107.300đ 165.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-450 4,5LHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-450 4,5L
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-450 4,5L
74.800đ 115.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-44 440mlHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-44 440ml
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-44 440ml
25.400đ 39.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-260 2,6LHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-260 2,6L
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-260 2,6L
57.900đ 89.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock Glass Euro LLG422YX1Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock Glass Euro LLG422YX1
Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock Glass Euro LLG422YX1
399.000đ 647.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản gạo Special Lock&Lock HPL510 12LHộp bảo quản gạo Special Lock&Lock HPL510 12L
Hộp bảo quản gạo Special Lock&Lock HPL510 12L
318.500đ 490.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-98 980mlHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-98 980ml
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-98 980ml
59.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-250 2,5LHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-250 2,5L
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-250 2,5L
51.400đ 79.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-360 3,6LHộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-360 3,6L
Hộp bảo quản thực phẩm BioZone BZ-360 3,6L
64.400đ 99.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC991 980mlCặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC991 980ml
Cặp lồng cơm inox 3 tầng Lock&Lock LHC991 980ml
388.500đ 555.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 6 hộp bảo quản thực phẩm Lock&Lock HPL818SHPBộ 6 hộp bảo quản thực phẩm Lock&Lock HPL818SHP
Bộ 6 hộp bảo quản thực phẩm Lock&Lock HPL818SHP
297.700đ 458.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp thủy tinh tròn Lock&Lock Clear LLG855 870mlHộp thủy tinh tròn Lock&Lock Clear LLG855 870ml
Hộp thủy tinh tròn Lock&Lock Clear LLG855 870ml
143.100đ 159.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy