text.skipToContent

Hộp dụng cụ

Tìm thấy 151 sản phẩm
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu) Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu)
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch (Xanh rêu) Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch (Xanh rêu)
Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch (Xanh rêu)
289.000đ 500.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu) Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu)
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch 2607019510 (Xanh rêu)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 46 chi tiết Bosch 2607019504 (Xanh lá cây) Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 46 chi tiết Bosch 2607019504 (Xanh lá cây)
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 46 chi tiết Bosch 2607019504 (Xanh lá cây)
349.000đ 499.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu) Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu)
Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu)
239.000đ 420.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 38 chi tiết Bosch 2607019506 (Đen) Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 38 chi tiết Bosch 2607019506 (Đen)
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 38 chi tiết Bosch 2607019506 (Đen)
255.000đ 499.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tay vặn tự động, đầu tuýp, đầu vặn vít 40 chi tiết Black & Decker A7062-XJ Bộ tay vặn tự động, đầu tuýp, đầu vặn vít 40 chi tiết Black & Decker A7062-XJ
Bộ tay vặn tự động, đầu tuýp, đầu vặn vít 40 chi tiết Black & Decker A7062-XJ
256.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 12 món NK-BS312 Bộ dụng cụ Nikawa 12 món NK-BS312
Bộ dụng cụ Nikawa 12 món NK-BS312
660.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928 Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928
Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928
316.000đ 395.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021 Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
580.500đ 645.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928 Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928
Bộ dụng cụ 28 món Nikawa NK-BS928
395.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321 Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321
860.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng đồ nghề Tolsen 80212 49,5 x 20 x 29 cm (Cam) Thùng đồ nghề Tolsen 80212 49,5 x 20 x 29 cm (Cam)
Thùng đồ nghề Tolsen 80212 49,5 x 20 x 29 cm (Cam)
950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tua vít đa năng 41 món Nikawa Bộ tua vít đa năng 41 món Nikawa
Bộ tua vít đa năng 41 món Nikawa
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 22 chi tiết Stanley 92-010 Bộ dụng cụ 22 chi tiết Stanley 92-010
Bộ dụng cụ 22 chi tiết Stanley 92-010
1.270.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5 - 13mm và 3/16 - 1/2" Stanley 89-507 Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5 - 13mm và 3/16 - 1/2" Stanley 89-507
Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5 - 13mm và 3/16 - 1/2" Stanley 89-507
650.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ sửa chữa Ikea FIXA Bộ dụng cụ sửa chữa Ikea FIXA
Bộ dụng cụ sửa chữa Ikea FIXA
324.500đ 406.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi đựng dụng cụ thi công TBD Electric (Đen) Túi đựng dụng cụ thi công TBD Electric (Đen)
Túi đựng dụng cụ thi công TBD Electric (Đen)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021 Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
645.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035 Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035
Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng dụng cụ sửa chữa 2 tầng Hộp đựng dụng cụ sửa chữa 2 tầng
Hộp đựng dụng cụ sửa chữa 2 tầng
243.500đ 280.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 8 món NK-BS008 Bộ dụng cụ Nikawa 8 món NK-BS008
Bộ dụng cụ Nikawa 8 món NK-BS008
285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035 Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035
Bộ dụng cụ 35 món Nikawa NK-BS035
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021 Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS021
645.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321 Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321
Bộ dụng cụ Nikawa 21 món NK-BS321
860.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng đồ nghề Tolsen 80190 Thùng đồ nghề Tolsen 80190
Thùng đồ nghề Tolsen 80190
167.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008 Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008
Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008
285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi công cụ Tolsen 80102 Túi công cụ Tolsen 80102
Túi công cụ Tolsen 80102
880.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi công cụ Tolsen 80101 Túi công cụ Tolsen 80101
Túi công cụ Tolsen 80101
492.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đồ nghề Stanley 17,5'' bằng nhựa 445 x 241 x 218 mm Hộp đồ nghề Stanley 17,5'' bằng nhựa 445 x 241 x 218 mm
Hộp đồ nghề Stanley 17,5'' bằng nhựa 445 x 241 x 218 mm
310.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo Bộ vặn vít đa năng Bosch 38 chi tiết và kìm đa chức năng mũi dài Fujiya AMR-150S Combo Bộ vặn vít đa năng Bosch 38 chi tiết và kìm đa chức năng mũi dài Fujiya AMR-150S
Combo Bộ vặn vít đa năng Bosch 38 chi tiết và kìm đa chức năng mũi dài Fujiya AMR-150S
459.000đ 579.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ 12 món Nikawa NK-BS012 Bộ dụng cụ 12 món Nikawa NK-BS012
Bộ dụng cụ 12 món Nikawa NK-BS012
395.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008 Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008
Bộ dụng cụ Nikawa NK-BS008
285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB-5 14.8 x 35 x 10.7 cm Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB-5 14.8 x 35 x 10.7 cm
Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB-5 14.8 x 35 x 10.7 cm
409.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây) Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây)
Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây)
10.691.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu tay vặn 17 chi tiết Hans Tool Bộ khẩu tay vặn 17 chi tiết Hans Tool
Bộ khẩu tay vặn 17 chi tiết Hans Tool
1.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu tay vặn 20 chi tiết Hans Tool (Xanh lá cây) Bộ khẩu tay vặn 20 chi tiết Hans Tool (Xanh lá cây)
Bộ khẩu tay vặn 20 chi tiết Hans Tool (Xanh lá cây)
878.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB2-S 41 x 22 x 24 cm (Xanh lá cây) Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB2-S 41 x 22 x 24 cm (Xanh lá cây)
Hộp đựng dụng cụ không đồ Hans Tool TTB2-S 41 x 22 x 24 cm (Xanh lá cây)
1.740.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đa dụng Tashing HDD Hộp đa dụng Tashing HDD
Hộp đa dụng Tashing HDD
9.000đ 12.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ đa năng Dremel F0133000PT (Nhiều màu) Bộ dụng cụ đa năng Dremel F0133000PT (Nhiều màu)
Bộ dụng cụ đa năng Dremel F0133000PT (Nhiều màu)
2.431.000đ 2.670.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu 27 chi tiết Whirlpower 163-2727 Bộ khẩu 27 chi tiết Whirlpower 163-2727
Bộ khẩu 27 chi tiết Whirlpower 163-2727
2.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng đựng đồ nghề 13” Asaki AK-9961 (Cam) Thùng đựng đồ nghề 13” Asaki AK-9961 (Cam)
Thùng đựng đồ nghề 13” Asaki AK-9961 (Cam)
275.000đ 300.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tuýp vặn tay tổng hợp 1/2 inch 25 chi tiết Yato YT-12661 Bộ tuýp vặn tay tổng hợp 1/2 inch 25 chi tiết Yato YT-12661
Bộ tuýp vặn tay tổng hợp 1/2 inch 25 chi tiết Yato YT-12661
1.529.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phụ kiện 75 chi tiết dùng cho máy Dremel 26150707AC (Nhiều màu) Bộ phụ kiện 75 chi tiết dùng cho máy Dremel 26150707AC (Nhiều màu)
Bộ phụ kiện 75 chi tiết dùng cho máy Dremel 26150707AC (Nhiều màu)
453.000đ 500.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hệ 1/2" 6 cạnh 7 chiếc Stanley 89-099 Hệ 1/2" 6 cạnh 7 chiếc Stanley 89-099
Hệ 1/2" 6 cạnh 7 chiếc Stanley 89-099
520.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vali đựng đồ nghề 16" Endura E8173 (Bạc) Vali đựng đồ nghề 16" Endura E8173 (Bạc)
Vali đựng đồ nghề 16" Endura E8173 (Bạc)
692.000đ 760.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch (Xanh rêu) Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch (Xanh rêu)
Bộ dụng cụ vặn vít đa năng 10 chi tiết Bosch (Xanh rêu)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn Asaki AK-9956 18'' (Cam) Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn Asaki AK-9956 18'' (Cam)
Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn Asaki AK-9956 18'' (Cam)
546.000đ 600.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi đeo đựng đồ nghề Asaki AK-9988 (Cam) Túi đeo đựng đồ nghề Asaki AK-9988 (Cam)
Túi đeo đựng đồ nghề Asaki AK-9988 (Cam)
277.000đ 300.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu 3/8'' 6 cạnh 24 chi tiết metric Stanley 89-035 Bộ khẩu 3/8'' 6 cạnh 24 chi tiết metric Stanley 89-035
Bộ khẩu 3/8'' 6 cạnh 24 chi tiết metric Stanley 89-035
1.082.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng có nhiều ngăn Uncle Bills HB0172 20,5 x 20,5 cm (Đen) Hộp đựng có nhiều ngăn Uncle Bills HB0172 20,5 x 20,5 cm (Đen)
Hộp đựng có nhiều ngăn Uncle Bills HB0172 20,5 x 20,5 cm (Đen)
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9965 (Cam) Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9965 (Cam)
Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9965 (Cam)
354.000đ 390.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng dụng cụ 11 ngăn Uncle Bills QE0016 19,5 x 10 x 3 cm (Trắng) Hộp đựng dụng cụ 11 ngăn Uncle Bills QE0016 19,5 x 10 x 3 cm (Trắng)
Hộp đựng dụng cụ 11 ngăn Uncle Bills QE0016 19,5 x 10 x 3 cm (Trắng)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu 1/2 inch Yato 10 chi tiết YT-38861 Bộ khẩu 1/2 inch Yato 10 chi tiết YT-38861
Bộ khẩu 1/2 inch Yato 10 chi tiết YT-38861
529.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ đa năng 8 món Lechgtools LC8008E 20 x 16 x 4.5 cm (Xanh ghi) Bộ dụng cụ đa năng 8 món Lechgtools LC8008E 20 x 16 x 4.5 cm (Xanh ghi)
Bộ dụng cụ đa năng 8 món Lechgtools LC8008E 20 x 16 x 4.5 cm (Xanh ghi)
99.000đ 120.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng 32 món Ichibai Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng 32 món Ichibai
Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng 32 món Ichibai
399.000đ 559.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng đựng đồ nghề 19” Asaki AK-9963 (Cam) Thùng đựng đồ nghề 19” Asaki AK-9963 (Cam)
Thùng đựng đồ nghề 19” Asaki AK-9963 (Cam)
281.000đ 310.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ khẩu 1/2'' 12 cạnh gồm 27 chi tiết metric Stanley 86-478 Bộ khẩu 1/2'' 12 cạnh gồm 27 chi tiết metric Stanley 86-478
Bộ khẩu 1/2'' 12 cạnh gồm 27 chi tiết metric Stanley 86-478
1.122.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đồ nghề gia đình 19 chi tiết Endura E1111 (Nhiều màu) Bộ đồ nghề gia đình 19 chi tiết Endura E1111 (Nhiều màu)
Bộ đồ nghề gia đình 19 chi tiết Endura E1111 (Nhiều màu)
809.000đ 890.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dụng cụ gia đình 9 chi tiết Endura E1123 (Đỏ) Bộ dụng cụ gia đình 9 chi tiết Endura E1123 (Đỏ)
Bộ dụng cụ gia đình 9 chi tiết Endura E1123 (Đỏ)
440.000đ 480.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy