text.skipToContent

Hồng sâm

Tìm thấy 92 sản phẩm
Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 50g Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 50g
Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 50g
1.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 300g Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 300g
Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 300g
7.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm thái lát Daedong Sliced Korean Red Ginseng 200g Hồng sâm thái lát Daedong Sliced Korean Red Ginseng 200g
Hồng sâm thái lát Daedong Sliced Korean Red Ginseng 200g
2.400.000đ 2.500.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 150g Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 150g
Hắc sâm nguyên củ Daedong Korean Black Ginseng 150g
2.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 120g Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 120g
Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 120g
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 120g Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 120g
Cao hắc sâm Daedong Korean Black Ginseng Premium Essence 120g
3.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống đông trùng hạ thảo Daedong Dong Chung Ha Cho Premium hộp 60 gói x 30ml Nước uống đông trùng hạ thảo Daedong Dong Chung Ha Cho Premium hộp 60 gói x 30ml
Nước uống đông trùng hạ thảo Daedong Dong Chung Ha Cho Premium hộp 60 gói x 30ml
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 240g Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 240g
Cao hồng sâm Daedong Korean Red Ginseng Extract Gold 240g
2.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm linh chi Pocheon Korean Red Ginseng Lingzhi Extract Gold 2 lọ x 240g Cao hồng sâm linh chi Pocheon Korean Red Ginseng Lingzhi Extract Gold 2 lọ x 240g
Cao hồng sâm linh chi Pocheon Korean Red Ginseng Lingzhi Extract Gold 2 lọ x 240g
840.000đ 1.200.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thực phẩm chức năng hồng sâm lát tẩm mật ong Chong Kun Dang 400g Thực phẩm chức năng hồng sâm lát tẩm mật ong Chong Kun Dang 400g
Thực phẩm chức năng hồng sâm lát tẩm mật ong Chong Kun Dang 400g
1.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hắc sâm thái lát Daedong Korean Black Ginseng hộp 3 lọ x 75g Hắc sâm thái lát Daedong Korean Black Ginseng hộp 3 lọ x 75g
Hắc sâm thái lát Daedong Korean Black Ginseng hộp 3 lọ x 75g
6.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thực phẩm chức năng Ngưu Hoàng Thanh Tâm Korea Woohwang Cheongsimwon hộp 10 viên Thực phẩm chức năng Ngưu Hoàng Thanh Tâm Korea Woohwang Cheongsimwon hộp 10 viên
Thực phẩm chức năng Ngưu Hoàng Thanh Tâm Korea Woohwang Cheongsimwon hộp 10 viên
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo cứng hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 800g Kẹo cứng hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 800g
Kẹo cứng hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 800g
140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tinh chất hắc sâm Korean Black & Red Ginseng Extract Gold 60 gói Tinh chất hắc sâm Korean Black & Red Ginseng Extract Gold 60 gói
Tinh chất hắc sâm Korean Black & Red Ginseng Extract Gold 60 gói
1.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 hộp Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói Bộ 2 hộp Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói
Bộ 2 hộp Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói
640.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói
Trà hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Tea 50 gói
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 240g Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 240g
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 240g
800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm lát Hàn Quốc Korean Sliced Red Ginseng hộp 10 túi Hồng sâm lát Hàn Quốc Korean Sliced Red Ginseng hộp 10 túi
Hồng sâm lát Hàn Quốc Korean Sliced Red Ginseng hộp 10 túi
800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng 90 gói Thức uống hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng 90 gói
Thức uống hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng 90 gói
2.520.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm tẩm mật ong Honeyed Korean Red Ginseng Roots 200g Hồng sâm tẩm mật ong Honeyed Korean Red Ginseng Roots 200g
Hồng sâm tẩm mật ong Honeyed Korean Red Ginseng Roots 200g
790.000đ 800.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Boolrogeon Honeyed Korean Red Ginseng 300g Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Boolrogeon Honeyed Korean Red Ginseng 300g
Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Boolrogeon Honeyed Korean Red Ginseng 300g
1.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm khô nguyên củ số 30 Boolrogeon Korean Red Ginseng 600g Hồng sâm khô nguyên củ số 30 Boolrogeon Korean Red Ginseng 600g
Hồng sâm khô nguyên củ số 30 Boolrogeon Korean Red Ginseng 600g
9.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tinh chất hồng sâm linh chi Hàn Quốc Pocheon Korean Red Ginseng Extract Drink 30 gói Tinh chất hồng sâm linh chi Hàn Quốc Pocheon Korean Red Ginseng Extract Drink 30 gói
Tinh chất hồng sâm linh chi Hàn Quốc Pocheon Korean Red Ginseng Extract Drink 30 gói
1.071.000đ 1.190.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 300g Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 300g
Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 300g
3.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm mật ong Hàn Quốc Hanil Ginseng Korean Red Ginseng Honey Liquid Gold 1000gr Hồng sâm mật ong Hàn Quốc Hanil Ginseng Korean Red Ginseng Honey Liquid Gold 1000gr
Hồng sâm mật ong Hàn Quốc Hanil Ginseng Korean Red Ginseng Honey Liquid Gold 1000gr
840.000đ 1.400.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thực phẩm chức năng nước uống đông trùng hạ thảo Dongnam Medical 10 chai Thực phẩm chức năng nước uống đông trùng hạ thảo Dongnam Medical 10 chai
Thực phẩm chức năng nước uống đông trùng hạ thảo Dongnam Medical 10 chai
71.500đ 130.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 100g Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 100g
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract Tea 100g
400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà nhân sâm Korean One Ginseng Korean Ginseng Tea 50 gói Trà nhân sâm Korean One Ginseng Korean Ginseng Tea 50 gói
Trà nhân sâm Korean One Ginseng Korean Ginseng Tea 50 gói
225.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sâm Ngọc Linh Đông Trùng Hạ Thảo 60 viên Sâm Ngọc Linh Đông Trùng Hạ Thảo 60 viên
Sâm Ngọc Linh Đông Trùng Hạ Thảo 60 viên
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 300g Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 300g
Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 300g
1.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực hồng sâm KGS Ginseng Power Premium Gold 6 lon Nước tăng lực hồng sâm KGS Ginseng Power Premium Gold 6 lon
Nước tăng lực hồng sâm KGS Ginseng Power Premium Gold 6 lon
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract hộp 3 lọ Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract hộp 3 lọ
Cao hồng sâm Korean Red Ginseng Extract hộp 3 lọ
1.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 300g Kẹo hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 300g
Kẹo hồng sâm Korean Red Ginseng Candy 300g
64.000đ 80.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryockbo 30 gói Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryockbo 30 gói
Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryockbo 30 gói
600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm tỏi đen Korean Red Ginseng Powder Black Garlic 500g Cao hồng sâm tỏi đen Korean Red Ginseng Powder Black Garlic 500g
Cao hồng sâm tỏi đen Korean Red Ginseng Powder Black Garlic 500g
1.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Duham 240g Cao hồng sâm Duham 240g
Cao hồng sâm Duham 240g
2.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm Hàn Quốc thái lát Pocheon Korean Sliced Red Ginseng 10 gói Hồng sâm Hàn Quốc thái lát Pocheon Korean Sliced Red Ginseng 10 gói
Hồng sâm Hàn Quốc thái lát Pocheon Korean Sliced Red Ginseng 10 gói
720.000đ 900.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hồng sâm nhung hươu Korea Red Ginseng Deer Horn Juice 30 gói Nước hồng sâm nhung hươu Korea Red Ginseng Deer Horn Juice 30 gói
Nước hồng sâm nhung hươu Korea Red Ginseng Deer Horn Juice 30 gói
520.000đ 800.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 600g Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 600g
Sâm củ tẩm mật ong Korean Taekuk Honeyed Ginseng 600g
3.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hồng sâm Korean One Ginseng Korean Red Ginseng Granule Tea 50 gói Trà hồng sâm Korean One Ginseng Korean Red Ginseng Granule Tea 50 gói
Trà hồng sâm Korean One Ginseng Korean Red Ginseng Granule Tea 50 gói
320.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Candy 500g Kẹo hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Candy 500g
Kẹo hồng sâm Boolrogeon Korean Red Ginseng Candy 500g
160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 37.5g Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 37.5g
Hồng sâm khô nguyên củ số 40 Boolrogeon Korean Red Ginseng 37.5g
700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống hồng sâm Boolrogeon Korea Red Ginseng Oriental Raisin Tree 30 gói Thức uống hồng sâm Boolrogeon Korea Red Ginseng Oriental Raisin Tree 30 gói
Thức uống hồng sâm Boolrogeon Korea Red Ginseng Oriental Raisin Tree 30 gói
765.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng sâm đông trùng hạ thảo mật ong Hàn Quốc Korean Red Ginseng Dungchung Hacho Honey Extract Gold 500g Hồng sâm đông trùng hạ thảo mật ong Hàn Quốc Korean Red Ginseng Dungchung Hacho Honey Extract Gold 500g
Hồng sâm đông trùng hạ thảo mật ong Hàn Quốc Korean Red Ginseng Dungchung Hacho Honey Extract Gold 500g
720.000đ 900.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng Candy 250g Kẹo hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng Candy 250g
Kẹo hắc sâm Boolrogeon Korean Black Ginseng Candy 250g
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ hồng sâm Royal Korean Red Ginseng Root 150g Củ hồng sâm Royal Korean Red Ginseng Root 150g
Củ hồng sâm Royal Korean Red Ginseng Root 150g
3.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thực phẩm chức năng sâm nhung linh chi Hàn Quốc Korean Ginseng Gold Capsules 120 viên Thực phẩm chức năng sâm nhung linh chi Hàn Quốc Korean Ginseng Gold Capsules 120 viên
Thực phẩm chức năng sâm nhung linh chi Hàn Quốc Korean Ginseng Gold Capsules 120 viên
455.000đ 650.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch hải sâm và nhân sâm Doctor K Double Ginseng Gel 30 thanh Thạch hải sâm và nhân sâm Doctor K Double Ginseng Gel 30 thanh
Thạch hải sâm và nhân sâm Doctor K Double Ginseng Gel 30 thanh
1.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hồng sâm Power Red Ginseng 15 gói Nước hồng sâm Power Red Ginseng 15 gói
Nước hồng sâm Power Red Ginseng 15 gói
300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống bổ dưỡng hồng sâm Hàn Quốc Royal Korea Red Ginseng Tonic 700ml Nước uống bổ dưỡng hồng sâm Hàn Quốc Royal Korea Red Ginseng Tonic 700ml
Nước uống bổ dưỡng hồng sâm Hàn Quốc Royal Korea Red Ginseng Tonic 700ml
1.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 hộp nước hồng sâm linh chi KGS 10 chai/hộp Combo 2 hộp nước hồng sâm linh chi KGS 10 chai/hộp
Combo 2 hộp nước hồng sâm linh chi KGS 10 chai/hộp
520.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống hồng sâm Baby Red Ginseng Tonic For Kids 30 gói Nước uống hồng sâm Baby Red Ginseng Tonic For Kids 30 gói
Nước uống hồng sâm Baby Red Ginseng Tonic For Kids 30 gói
900.000đ 1.500.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 hộp trà hồng sâm KGS Korean Red Ginseng Tea 50 gói/hộp Combo 2 hộp trà hồng sâm KGS Korean Red Ginseng Tea 50 gói/hộp
Combo 2 hộp trà hồng sâm KGS Korean Red Ginseng Tea 50 gói/hộp
520.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryeokbo 30 gói Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryeokbo 30 gói
Nước hồng sâm Korean Red Ginseng Giryeokbo 30 gói
600.000đ 1.000.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao sâm Korean Red Ginseng Gold hộp 3 lọ Cao sâm Korean Red Ginseng Gold hộp 3 lọ
Cao sâm Korean Red Ginseng Gold hộp 3 lọ
2.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Hàn Quốc KGS Gold 240g Cao hồng sâm Hàn Quốc KGS Gold 240g
Cao hồng sâm Hàn Quốc KGS Gold 240g
3.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hồng sâm 100% Daedong Korean Red Ginseng 30 gói Nước hồng sâm 100% Daedong Korean Red Ginseng 30 gói
Nước hồng sâm 100% Daedong Korean Red Ginseng 30 gói
1.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên nhộng tinh chất Hồng Sâm Hàn Quốc Royal Korea 10 viên x 15 vỉ Viên nhộng tinh chất Hồng Sâm Hàn Quốc Royal Korea 10 viên x 15 vỉ
Viên nhộng tinh chất Hồng Sâm Hàn Quốc Royal Korea 10 viên x 15 vỉ
2.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cao hồng sâm Royal Korea Red Ginseng Extract 110g Cao hồng sâm Royal Korea Red Ginseng Extract 110g
Cao hồng sâm Royal Korea Red Ginseng Extract 110g
4.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 hộp Nước hồng sâm Hàn Quốc Dongnam Medical 10 chai/hộp Combo 3 hộp Nước hồng sâm Hàn Quốc Dongnam Medical 10 chai/hộp
Combo 3 hộp Nước hồng sâm Hàn Quốc Dongnam Medical 10 chai/hộp
214.500đ 390.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy