text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Xoài sấy dẻo VinMart Good gói 100gXoài sấy dẻo VinMart Good gói 100g
Xoài sấy dẻo VinMart Good gói 100g
32.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái cây sấy Vinamit gói 250gTrái cây sấy Vinamit gói 250g
Trái cây sấy Vinamit gói 250g
62.500đ 67.600đ -8%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 100gKhoai lang tím sấy VinMart Good gói 100g
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 100g
19.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Vinamit gói 210gMít sấy Vinamit gói 210g
Mít sấy Vinamit gói 210g
63.500đ 69.300đ -8%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang sấy Vinamit gói 250gKhoai lang sấy Vinamit gói 250g
Khoai lang sấy Vinamit gói 250g
56.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100gXoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
51.000đ 54.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Rau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 100gRau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 100g
Rau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 100g
20.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái cây sấy Vinamit gói 100gTrái cây sấy Vinamit gói 100g
Trái cây sấy Vinamit gói 100g
25.500đ 27.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 200gKhoai lang tím sấy VinMart Good gói 200g
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 200g
38.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Rau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 200gRau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 200g
Rau củ và trái cây thập cẩm sấy VinMart Good gói 200g
40.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang sấy Minh Việt gói 200gKhoai lang sấy Minh Việt gói 200g
Khoai lang sấy Minh Việt gói 200g
29.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 200gMít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
57.500đ 63.300đ -9%
Hoàn 1.000đ
Khoai lang sấy khô Vinamit gói 100gKhoai lang sấy khô Vinamit gói 100g
Khoai lang sấy khô Vinamit gói 100g
24.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai môn sấy VinMart Good gói 200gKhoai môn sấy VinMart Good gói 200g
Khoai môn sấy VinMart Good gói 200g
58.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy Vinamit gói 100gChuối sấy Vinamit gói 100g
Chuối sấy Vinamit gói 100g
19.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Vinamit gói 100gMít sấy Vinamit gói 100g
Mít sấy Vinamit gói 100g
32.000đ 34.700đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy Vinamit gói 250gChuối sấy Vinamit gói 250g
Chuối sấy Vinamit gói 250g
43.500đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái cây sấy Vinamit gói 500gTrái cây sấy Vinamit gói 500g
Trái cây sấy Vinamit gói 500g
130.100đ 145.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nho khô nhập khẩu Mỹ Mfood hộp 250gNho khô nhập khẩu Mỹ Mfood hộp 250g
Nho khô nhập khẩu Mỹ Mfood hộp 250g
75.900đ 115.000đ -34%
Hoàn 2.000đ
Nho khô Raisins hộp 250gNho khô Raisins hộp 250g
Nho khô Raisins hộp 250g
44.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nho khô Gobble gói 100gNho khô Gobble gói 100g
Nho khô Gobble gói 100g
49.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy VinMart Good gói 100gChuối sấy VinMart Good gói 100g
Chuối sấy VinMart Good gói 100g
16.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy VinMart Good gói 100gMít sấy VinMart Good gói 100g
Mít sấy VinMart Good gói 100g
28.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mận sấy dẻo Vinamit gói 100gMận sấy dẻo Vinamit gói 100g
Mận sấy dẻo Vinamit gói 100g
54.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nho khô Gobble hộp 210gNho khô Gobble hộp 210g
Nho khô Gobble hộp 210g
95.500đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170gTrái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170g
Trái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170g
152.400đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Táo đỏ Việt San gói 150gTáo đỏ Việt San gói 150g
Táo đỏ Việt San gói 150g
17.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái cây sấy khô Dann Food gói 100gTrái cây sấy khô Dann Food gói 100g
Trái cây sấy khô Dann Food gói 100g
22.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Dann gói 100gMít sấy Dann gói 100g
Mít sấy Dann gói 100g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100gKhoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
29.000đ 31.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Me tách hạt Pinphet gói 50gMe tách hạt Pinphet gói 50g
Me tách hạt Pinphet gói 50g
32.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xoài sấy dẻo Dann Food gói 100gXoài sấy dẻo Dann Food gói 100g
Xoài sấy dẻo Dann Food gói 100g
32.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200gChuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
35.500đ 39.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Trái cây sấy Minh Việt gói 200gTrái cây sấy Minh Việt gói 200g
Trái cây sấy Minh Việt gói 200g
35.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Minh Việt gói 150gMít sấy Minh Việt gói 150g
Mít sấy Minh Việt gói 150g
37.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200gKhoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
41.000đ 45.100đ -9%
Hoàn 1.000đ
Mít sấy Vinamit gói 150gMít sấy Vinamit gói 150g
Mít sấy Vinamit gói 150g
47.500đ 50.800đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA HOA QUẢ SẤY VỚI SỨC KHỎE

Hoa quả sấy là loại thực phẩm được rút hết lượng nước bên trong ra bằng phương pháp sử dụng các hệ thống sấy hoặc phơi khô tự nhiên. Các sản phẩm sau khi sấy vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên và hàm lượng dưỡng chất cao tốt cho sức khỏe người dùng. Đây cũng là thức ăn yêu thích của rất nhiều trẻ em cũng như người lớn, hoặc một số gia đình dùng để đãi khách trong các ngày Tết cổ truyền thay cho các loại bánh kẹo ngọt.

Những chất dinh dưỡng có trong hoa quả sấy khô như là:

Chất xơ: Hàm lượng chất xơ chứa trong sản phẩm sấy khô cao hơn hoa quả tươi đến 2 - 3 lần. Việc bổ sung nhiều chất xơ rất có lợi cho sự lưu thông của đường ruột, hỗ trợ đường tiêu hóa phát triển khỏe mạnh.

Các loại khoáng chất: Trong những túi hoa quả được sấy khô vẫn luôn chứa lượng lớn các khoáng chất tốt như magie, sắt, photpho và kali hỗ trợ trong việc điều hoà, cân bằng cơ thể và phát triển tốt.

Vitamin: Các loại hoa quả tươi luôn chứa rất nhiều nguồn vitamin như A, E, B6, B12, v.v… khi được sấy khô vẫn được giữ lại trong từng sản phẩm. Từ đó, nếu bạn thường xuyên ăn thì cơ thể của bạn cũng được bổ sung những vitamin thích hợp.

Năng lượng: Tác dụng không ngờ của các loại thực phẩm sấy khô này là giúp bổ sung một nguồn calo dồi dào cho cơ thể, góp phần thúc đẩy tinh thần thể chất người dùng tốt hơn, hưng phấn hơn để làm việc và sinh hoạt hiệu quả.

Tóm lại, ăn các loại hoa quả được sấy khô cũng là cách giúp bạn mang lại những dưỡng chất tốt cho cơ thể, đồng thời đây cũng là loại thức ăn vặt mời khách hoặc dùng lúc nghỉ giải lao, tám chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp. Thực phẩm mít sấy Vinamit là sản phẩm tiêu biểu và được dùng nhiều bởi hương vị thơm ngon giòn rụm của nó khiến nhiều trẻ em và thậm chí các chị em mê tít. Bạn có thể mua loại này về để dùng trong gia đình mình cho những giờ sinh hoạt thêm xôm.
Tại Adayroi.com, bạn có thể mua hoa quả sấy từ những nhãn hàng uy tín, chất lượng. Giá hoa quả sấy tại đây cũng rất đa dạng cho bạn lựa chọn tùy theo khẩu vị và thương hiệu yêu thích. Hãy nhanh chóng truy cập Adayroi để tìm được sản phẩm sấy phù hợp cùng những voucher ưu đãi giảm giá cực chất bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín