text.skipToContent

Hoa khô

Tìm thấy 61 sản phẩm
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Xanh) Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Xanh)
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Xanh)
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Hồng) Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Hồng)
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Hồng)
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Tím) Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Tím)
Cốc hoa hồng giấy 7 bông nhỏ Flower Farm 15 x 10 cm (Tím)
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa poppy (Hồng) Bình hoa poppy (Hồng)
Bình hoa poppy (Hồng)
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa ly (Vàng) Lọ hoa ly (Vàng)
Lọ hoa ly (Vàng)
829.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 80.1SV Lọ hoa khô Robin 80.1SV
Lọ hoa khô Robin 80.1SV
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ sứ hoa khô Robin 2501SV Lọ sứ hoa khô Robin 2501SV
Lọ sứ hoa khô Robin 2501SV
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa đồng tiền 25 x 38 cm (Trắng) Bình hoa đồng tiền 25 x 38 cm (Trắng)
Bình hoa đồng tiền 25 x 38 cm (Trắng)
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng (Hồng) Lọ hoa hồng (Hồng)
Lọ hoa hồng (Hồng)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa mẫu đơn 22 x 45 cm (Trắng) Lọ hoa mẫu đơn 22 x 45 cm (Trắng)
Lọ hoa mẫu đơn 22 x 45 cm (Trắng)
479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng Anh 25 x 60 cm (Hồng đậm) Lọ hoa hồng Anh 25 x 60 cm (Hồng đậm)
Lọ hoa hồng Anh 25 x 60 cm (Hồng đậm)
580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa mẫu đơn hình khối (Trắng) Lọ hoa mẫu đơn hình khối (Trắng)
Lọ hoa mẫu đơn hình khối (Trắng)
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa cẩm tú cầu (Trắng) Bình hoa cẩm tú cầu (Trắng)
Bình hoa cẩm tú cầu (Trắng)
550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp hoa hồng ướp 1 bông (Tím) Hộp hoa hồng ướp 1 bông (Tím)
Hộp hoa hồng ướp 1 bông (Tím)
212.500đ 250.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ chuông hoa hồng ướp 1 bông (Đỏ) Lọ chuông hoa hồng ướp 1 bông (Đỏ)
Lọ chuông hoa hồng ướp 1 bông (Đỏ)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa ly và cẩm chướng (Đỏ) Lọ hoa ly và cẩm chướng (Đỏ)
Lọ hoa ly và cẩm chướng (Đỏ)
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng 9 bông (Hồng) Lọ hoa hồng 9 bông (Hồng)
Lọ hoa hồng 9 bông (Hồng)
850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng 24 x 50 cm Lọ hoa hồng 24 x 50 cm
Lọ hoa hồng 24 x 50 cm
359.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng và cẩm tú cầu 30 x 58 cm Lọ hoa hồng và cẩm tú cầu 30 x 58 cm
Lọ hoa hồng và cẩm tú cầu 30 x 58 cm
759.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp hoa khô babi Rainbow Hộp hoa khô babi Rainbow
Hộp hoa khô babi Rainbow
212.500đ 250.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp hoa khô Lotus International 16 x 9 x 25 cm Hộp hoa khô Lotus International 16 x 9 x 25 cm
Hộp hoa khô Lotus International 16 x 9 x 25 cm
289.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi hoa khô Lotus International Petal 20 x 10 x 10 cm Túi hoa khô Lotus International Petal 20 x 10 x 10 cm
Túi hoa khô Lotus International Petal 20 x 10 x 10 cm
290.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa trà (Hồng) (Màu sắc: Hồng) Bình hoa trà (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
Bình hoa trà (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
495.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa lan 28cm (Vàng) (Màu sắc: Vàng) Bình hoa lan 28cm (Vàng) (Màu sắc: Vàng)
Bình hoa lan 28cm (Vàng) (Màu sắc: Vàng)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hoa Allium Bulb 80cm (Trắng) (Màu sắc: Trắng) Hoa Allium Bulb 80cm (Trắng) (Màu sắc: Trắng)
Hoa Allium Bulb 80cm (Trắng) (Màu sắc: Trắng)
199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu hoa lan 30 x 60 cm (Hồng) (Màu sắc: Hồng) Chậu hoa lan 30 x 60 cm (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
Chậu hoa lan 30 x 60 cm (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 2001TT Lọ hoa khô Robin 2001TT
Lọ hoa khô Robin 2001TT
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 2001TT Lọ hoa khô Robin 2001TT
Lọ hoa khô Robin 2001TT
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô Robin 150BT Bó hoa khô Robin 150BT
Bó hoa khô Robin 150BT
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh Robin 801TT Lọ hoa khô thủy tinh Robin 801TT
Lọ hoa khô thủy tinh Robin 801TT
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1502SEN Lọ hoa khô Robin 1502SEN
Lọ hoa khô Robin 1502SEN
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1502SS Lọ hoa khô Robin 1502SS
Lọ hoa khô Robin 1502SS
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1001SEN Lọ hoa khô Robin 1001SEN
Lọ hoa khô Robin 1001SEN
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 801SV Lọ hoa khô Robin 801SV
Lọ hoa khô Robin 801SV
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 150.1TT Lọ hoa khô Robin 150.1TT
Lọ hoa khô Robin 150.1TT
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô tôn hoa khô Robin 3502XO Xô tôn hoa khô Robin 3502XO
Xô tôn hoa khô Robin 3502XO
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 200.1TT Lọ hoa khô Robin 200.1TT
Lọ hoa khô Robin 200.1TT
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 2502SU Lọ hoa khô Robin 2502SU
Lọ hoa khô Robin 2502SU
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 250.1TT Lọ hoa khô Robin 250.1TT
Lọ hoa khô Robin 250.1TT
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1001VAT Lọ hoa khô Robin 1001VAT
Lọ hoa khô Robin 1001VAT
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình hoa khô Robin 2502SU (Bình cong) Bình hoa khô Robin 2502SU (Bình cong)
Bình hoa khô Robin 2502SU (Bình cong)
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 4001SV Lọ hoa khô Robin 4001SV
Lọ hoa khô Robin 4001SV
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1002TRO Lọ hoa khô Robin 1002TRO
Lọ hoa khô Robin 1002TRO
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng xanh Robin Hộp trái tim hoa hồng xanh Robin
Hộp trái tim hoa hồng xanh Robin
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu đỏ Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu đỏ
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu đỏ
149.000đ 195.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng đỏ Robin Hộp trái tim hoa hồng đỏ Robin
Hộp trái tim hoa hồng đỏ Robin
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu xanh Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu xanh
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu xanh
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu tím Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu tím
Hộp trái tim hoa hồng khô Robin màu tím
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 5501SV Lọ hoa khô Robin 5501SV
Lọ hoa khô Robin 5501SV
550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly thuyền hoa khô Robin Ly thuyền hoa khô Robin
Ly thuyền hoa khô Robin
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô Robin 1501TT (Hồng) Lọ hoa khô Robin 1501TT (Hồng)
Lọ hoa khô Robin 1501TT (Hồng)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp trái tim hoa hồng tím Robin Hộp trái tim hoa hồng tím Robin
Hộp trái tim hoa hồng tím Robin
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp hoa lavender Robin Hộp hoa lavender Robin
Hộp hoa lavender Robin
225.000đ 300.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa mẫu đơn + đồng tiền Bó hoa mẫu đơn + đồng tiền
Bó hoa mẫu đơn + đồng tiền
585.000đ 650.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa lan sao màu xanh Bó hoa lan sao màu xanh
Bó hoa lan sao màu xanh
449.100đ 499.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa hướng dương + thược dược Bó hoa hướng dương + thược dược
Bó hoa hướng dương + thược dược
593.100đ 659.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa bách hợp hồng đậm Bó hoa bách hợp hồng đậm
Bó hoa bách hợp hồng đậm
445.500đ 495.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa bách hợp trắng (Tiger Lily) Bó hoa bách hợp trắng (Tiger Lily)
Bó hoa bách hợp trắng (Tiger Lily)
445.500đ 495.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa mẫu đơn xanh trắng Bó hoa mẫu đơn xanh trắng
Bó hoa mẫu đơn xanh trắng
621.000đ 690.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa thược dược Bó hoa thược dược
Bó hoa thược dược
494.100đ 549.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy