text.skipToContent

Heo

Tìm thấy 51 sản phẩm
Thịt heo bằm Thịt heo bằm
Thịt heo bằm
35.900đ 39.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tai heo Tai heo
Tai heo
25.900đ 43.800đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt má heo không xương La Prudencia  620g Thịt má heo không xương La Prudencia  620g
Thịt má heo không xương La Prudencia 620g
442.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo ba rọi Tây Ban Nha La Prudencia 3,052kg Thịt heo ba rọi Tây Ban Nha La Prudencia 3,052kg
Thịt heo ba rọi Tây Ban Nha La Prudencia 3,052kg
1.297.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt lưng heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 560g Thịt lưng heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 560g
Thịt lưng heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 560g
547.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt đùi heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 600g Thịt đùi heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 600g
Thịt đùi heo Tây Ban Nha không xương La Prudencia 600g
568.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Móng heo Móng heo
Móng heo
21.000đ 28.500đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lưỡi heo Lưỡi heo
Lưỡi heo
42.900đ 64.000đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ba rọi heo rút sườn Vietgap Ba rọi heo rút sườn Vietgap
Ba rọi heo rút sườn Vietgap
68.500đ 70.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phi lê heo VinMart Phi lê heo VinMart
Phi lê heo VinMart
44.000đ 46.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc thăn heo Nạc thăn heo
Nạc thăn heo
26.400đ 31.500đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc thăn heo MVP Nạc thăn heo MVP
Nạc thăn heo MVP
55.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt đùi heo Vietgap Thịt đùi heo Vietgap
Thịt đùi heo Vietgap
24.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi có da Thịt ba rọi có da
Thịt ba rọi có da
34.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tràng heo Tràng heo
Tràng heo
106.200đ 130.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tim heo Tim heo
Tim heo
50.800đ 84.900đ
-40%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp giò heo không xương Bắp giò heo không xương
Bắp giò heo không xương
18.400đ 22.600đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc dăm heo (nạc vai) Nạc dăm heo (nạc vai)
Nạc dăm heo (nạc vai)
28.000đ 33.600đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương ống heo Xương ống heo
Xương ống heo
16.400đ 31.600đ
-48%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi có da Thịt ba rọi có da
Thịt ba rọi có da
27.300đ 38.100đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cật heo Cật heo
Cật heo
21.000đ 27.400đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốt lết heo Cốt lết heo
Cốt lết heo
23.100đ 36.900đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc đùi heo Nạc đùi heo
Nạc đùi heo
25.600đ 32.900đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt lợn Mán rút xương Thịt lợn Mán rút xương
Thịt lợn Mán rút xương
57.000đ 59.700đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương đuôi heo Xương đuôi heo
Xương đuôi heo
17.400đ 28.100đ
-38%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp giò heo Vissan Bắp giò heo Vissan
Bắp giò heo Vissan
20.400đ 23.400đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt đùi heo Thịt đùi heo
Thịt đùi heo
21.000đ 32.400đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gan heo Gan heo
Gan heo
10.500đ 18.600đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương ống heo Vissan Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan
18.900đ 19.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thăn chuột heo Thăn chuột heo
Thăn chuột heo
30.800đ 42.700đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn sụn non Sườn sụn non
Sườn sụn non
19.800đ 32.600đ
-39%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn non heo loại 1 Sườn non heo loại 1
Sườn non heo loại 1
33.900đ 48.000đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn non heo Sườn non heo
Sườn non heo
63.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi có da Vietgap Thịt ba rọi có da Vietgap
Thịt ba rọi có da Vietgap
43.500đ 46.800đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chân giò heo VietGap MN Chân giò heo VietGap MN
Chân giò heo VietGap MN
34.000đ 37.300đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn già heo Vietgap Sườn già heo Vietgap
Sườn già heo Vietgap
38.000đ 44.500đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt dải heo Thịt dải heo
Thịt dải heo
44.100đ 46.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sụn sườn non Sụn sườn non
Sụn sườn non
29.700đ 48.900đ
-39%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bao tử heo Bao tử heo
Bao tử heo
67.900đ 99.000đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò sống Vietgap Giò sống Vietgap
Giò sống Vietgap
37.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt vai heo Vietgap Thịt vai heo Vietgap
Thịt vai heo Vietgap
37.500đ 41.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap
Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap
27.300đ 29.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn non heo Vietgap Sườn non heo Vietgap
Sườn non heo Vietgap
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi có da - Hỗ trợ HCN Thịt ba rọi có da - Hỗ trợ HCN
Thịt ba rọi có da - Hỗ trợ HCN
23.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Móng heo (dựng heo) Vietgap Móng heo (dựng heo) Vietgap
Móng heo (dựng heo) Vietgap
45.000đ 47.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp giò heo không xương Vietgap Bắp giò heo không xương Vietgap
Bắp giò heo không xương Vietgap
46.000đ 48.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương ống heo Vietgap Xương ống heo Vietgap
Xương ống heo Vietgap
31.500đ 32.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốt lết heo Vietgap Cốt lết heo Vietgap
Cốt lết heo Vietgap
41.000đ 44.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc thăn heo Vietgap Nạc thăn heo Vietgap
Nạc thăn heo Vietgap
56.000đ 57.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương đuôi heo Vietgap Xương đuôi heo Vietgap
Xương đuôi heo Vietgap
75.000đ 85.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo vụn (heo xay) Vietgap Thịt heo vụn (heo xay) Vietgap
Thịt heo vụn (heo xay) Vietgap
80.000đ 88.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy