text.skipToContent

Heo

Tìm thấy 70 sản phẩm
Thịt heo bằm Thịt heo bằm
Thịt heo bằm
35.900đ 39.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt đùi heo Vietgap Thịt đùi heo Vietgap
Thịt đùi heo Vietgap
23.100đ 24.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móng heo Móng heo
Móng heo
21.000đ 28.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp giò rút xương Bắp giò rút xương
Bắp giò rút xương
26.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi heo Lưỡi heo
Lưỡi heo
32.200đ 48.000đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi heo rút sườn Vietgap Ba rọi heo rút sườn Vietgap
Ba rọi heo rút sườn Vietgap
68.500đ 70.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi lê heo VinMart Phi lê heo VinMart
Phi lê heo VinMart
44.000đ 46.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc thăn heo Nạc thăn heo
Nạc thăn heo
26.400đ 31.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc thăn heo MVP Nạc thăn heo MVP
Nạc thăn heo MVP
55.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tràng heo Tràng heo
Tràng heo
79.700đ 97.800đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi rút sườn heo Ba rọi rút sườn heo
Ba rọi rút sườn heo
38.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi lê heo Phi lê heo
Phi lê heo
32.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mỡ phần heo Mỡ phần heo
Mỡ phần heo
49.500đ 74.900đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốt lết heo Cốt lết heo
Cốt lết heo
23.700đ 24.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tim heo Tim heo
Tim heo
33.800đ 56.600đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn già heo Sườn già heo
Sườn già heo
22.800đ 24.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp giò heo không xương Bắp giò heo không xương
Bắp giò heo không xương
18.400đ 22.600đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc dăm heo (nạc vai) Nạc dăm heo (nạc vai)
Nạc dăm heo (nạc vai)
28.000đ 33.600đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ống heo Xương ống heo
Xương ống heo
16.400đ 31.600đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân giò heo Chân giò heo
Chân giò heo
48.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt ba rọi có da Thịt ba rọi có da
Thịt ba rọi có da
27.300đ 38.100đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cật heo Cật heo
Cật heo
21.000đ 27.400đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt đùi heo CP Thịt đùi heo CP
Thịt đùi heo CP
23.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn già heo Vissan Sườn già heo Vissan
Sườn già heo Vissan
30.400đ 34.600đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc dăm heo Vissan Nạc dăm heo Vissan
Nạc dăm heo Vissan
36.400đ 38.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốt lết heo Cốt lết heo
Cốt lết heo
23.100đ 36.900đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tai heo Tai heo
Tai heo
25.900đ 43.800đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc đùi heo Nạc đùi heo
Nạc đùi heo
25.600đ 32.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn chặt heo Vissan Sườn chặt heo Vissan
Sườn chặt heo Vissan
36.800đ 38.800đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt lợn Mán rút xương Thịt lợn Mán rút xương
Thịt lợn Mán rút xương
57.000đ 59.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương đuôi heo Xương đuôi heo
Xương đuôi heo
17.400đ 28.100đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân giò heo Chân giò heo
Chân giò heo
14.900đ 20.400đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt lợn xay Thịt lợn xay
Thịt lợn xay
26.000đ 29.700đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp giò heo Vissan Bắp giò heo Vissan
Bắp giò heo Vissan
20.400đ 23.400đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi heo CP Ba rọi heo CP
Ba rọi heo CP
26.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt đùi heo Thịt đùi heo
Thịt đùi heo
21.000đ 32.400đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gan heo Gan heo
Gan heo
7.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc đùi, vai heo Vissan Nạc đùi, vai heo Vissan
Nạc đùi, vai heo Vissan
36.400đ 38.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ống heo Vissan Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan
18.900đ 19.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bao tử heo Bao tử heo
Bao tử heo
56.600đ 82.500đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vai heo Thịt vai heo
Thịt vai heo
38.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn sụn non Sườn sụn non
Sườn sụn non
19.800đ 32.600đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non heo loại 1 Sườn non heo loại 1
Sườn non heo loại 1
33.900đ 48.000đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi heo rút sườn Ba rọi heo rút sườn
Ba rọi heo rút sườn
54.300đ 72.900đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non heo Sườn non heo
Sườn non heo
63.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ống heo Xương ống heo
Xương ống heo
19.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt ba rọi có da Vietgap Thịt ba rọi có da Vietgap
Thịt ba rọi có da Vietgap
43.500đ 46.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân giò heo VietGap MN Chân giò heo VietGap MN
Chân giò heo VietGap MN
34.000đ 37.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương đuôi heo Xương đuôi heo
Xương đuôi heo
14.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn già heo Vietgap Sườn già heo Vietgap
Sườn già heo Vietgap
38.000đ 44.500đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt dải heo Thịt dải heo
Thịt dải heo
44.100đ 46.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sụn sườn non Sụn sườn non
Sụn sườn non
29.700đ 48.900đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt nách heo Vietgap Thịt nách heo Vietgap
Thịt nách heo Vietgap
37.500đ 41.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò sống Vietgap Giò sống Vietgap
Giò sống Vietgap
37.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vai heo Vietgap Thịt vai heo Vietgap
Thịt vai heo Vietgap
37.500đ 41.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dựng heo Vissan Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan
27.000đ 28.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đuôi heo Đuôi heo
Đuôi heo
51.500đ 65.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt lợn mán Thịt lợn mán
Thịt lợn mán
57.900đ 71.100đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap
Nạc dăm heo (nạc vai) Vietgap
27.300đ 29.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non heo Vietgap Sườn non heo Vietgap
Sườn non heo Vietgap
80.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy