text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 900gHạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 900g
Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 900g
54.700đ 72.000đ -24%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm 3 Miền Reeva lốc 2 gói x 400gHạt nêm 3 Miền Reeva lốc 2 gói x 400g
Hạt nêm 3 Miền Reeva lốc 2 gói x 400g
42.800đ 53.400đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450gHạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
42.300đ 44.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900gHạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g
57.000đ 73.000đ -22%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Knorr thịt thăn-xương ống và tủy gói 1.8kgHạt nêm Knorr thịt thăn-xương ống và tủy gói 1.8kg
Hạt nêm Knorr thịt thăn-xương ống và tủy gói 1.8kg
110.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400gHạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
32.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 170gHạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 170g
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 170g
13.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon gói 170gHạt nêm Aji-ngon gói 170g
Hạt nêm Aji-ngon gói 170g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm nấm hương Maggi gói 200gHạt nêm nấm hương Maggi gói 200g
Hạt nêm nấm hương Maggi gói 200g
20.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900gHạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900g
Hạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900g
75.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kgHạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kg
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kg
138.300đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60gHạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
7.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon Heo gói 2kgHạt nêm Aji-ngon Heo gói 2kg
Hạt nêm Aji-ngon Heo gói 2kg
121.000đ 138.300đ -13%
Hoàn 2.000đ
Bột nêm tự nhiên Knorr vị rau củ gói 150gBột nêm tự nhiên Knorr vị rau củ gói 150g
Bột nêm tự nhiên Knorr vị rau củ gói 150g
23.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột nêm tự nhiên Knorr vị gà gói 150gBột nêm tự nhiên Knorr vị gà gói 150g
Bột nêm tự nhiên Knorr vị gà gói 150g
23.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 380gHạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 380g
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 380g
30.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Chin-su ngọt tôm thơm thịt 400gHạt nêm Chin-su ngọt tôm thơm thịt 400g
Hạt nêm Chin-su ngọt tôm thơm thịt 400g
32.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 850gHạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 850g
Hạt nêm 4 trong 1 Neptune vị heo gói 850g
65.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55gHạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
6.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200gHạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
17.000đ 17.500đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 170gHạt nêm Knorr nấm hương gói 170g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 170g
20.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm xương hầm Vedan gói 400gHạt nêm xương hầm Vedan gói 400g
Hạt nêm xương hầm Vedan gói 400g
28.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55gHạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
36.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450gHạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450g
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450g
36.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Chin-su tôm thanh ngọt gói 400gHạt nêm Chin-su tôm thanh ngọt gói 400g
Hạt nêm Chin-su tôm thanh ngọt gói 400g
38.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Fadely gói 900gHạt nêm Fadely gói 900g
Hạt nêm Fadely gói 900g
48.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm xương hầm Vedan gói 900gHạt nêm xương hầm Vedan gói 900g
Hạt nêm xương hầm Vedan gói 900g
53.300đ 59.300đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm ngọt tôm thơm thịt Chin-su túi 800gHạt nêm ngọt tôm thơm thịt Chin-su túi 800g
Hạt nêm ngọt tôm thơm thịt Chin-su túi 800g
62.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm Aji-ngon Heo gói 900gHạt nêm Aji-ngon Heo gói 900g
Hạt nêm Aji-ngon Heo gói 900g
62.700đ 66.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Hạt nêm thịt heo Vedan gói 1kgHạt nêm thịt heo Vedan gói 1kg
Hạt nêm thịt heo Vedan gói 1kg
63.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900gHạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900g
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900g
68.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột nêm thịt gà Ajinomoto hộp 1kgBột nêm thịt gà Ajinomoto hộp 1kg
Bột nêm thịt gà Ajinomoto hộp 1kg
123.300đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Hạt nêm - gia vị kỳ diệu cho những món ăn ngon

Người Việt không có quá nhiều loại gia vị mà vẫn thường quen sử dụng nước mắm, gia vị, mì chính để nấu nướng món ăn hằng ngày. Tầm chục năm trở lại đây, hạt nêm cũng dần dần trở thành một gia vị phổ biến vì nhiều ưu điểm, có thể đóng nhiệm vụ 2 trong 1 thay thế cho cả gia vị muối lẫn bột ngọt.

Bột nêm thường được chiết xuất từ các loại thịt, xương nguyên chất nên có vị ngọt tự nhiên và không quá gắt. Bột nêm có công dụng chính là điều vị thực phẩm (cả khi tẩm ướp lẫn khi chế biến). Trái với nhiều đồn đoán, bột nêm hoàn toàn không độc hại, không có tác động gì xấu tới sức khỏe người ăn. Chỉ có những trường hợp bị dị ứng hay có bệnh kiêng ngọt thì mới cần hạn chế hấp thụ gia vị này.

Khác với mì chính chỉ tạo ngọt, hạt nêm hoàn toàn dùng được như gia vị chính cho các món ăn như muối vì có cả vị mặn. Tất nhiên, còn tùy theo khẩu vị, sở thích mỗi người và đặc điểm món ăn mà chúng ta có thể gia giảm, kết hợp sao cho phù hợp. Bạn có thể dùng bột nêm nêm nếm trong cả các món xào, kho lẫn trong các món canh. Việc tẩm ướp thịt, thực phẩm trước với gia vị này cũng là một gợi ý không tồi.
Lượng bột nêm gia vị mà bạn nên sử dụng cũng cần tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng thành viên trong gia đình. Vì vậy các bà nội trợ hãy khéo léo chọn mua hạt nêm phù hợp và sử dụng đúng cách một cách khoa học, không nên lạm dụng quá nhiều. Cũng như khi mua các loại tương sốt, các loại nước chấm khác, chúng ta cũng cần mua bột nêm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người tin dùng, có các chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới có thể yên tâm sử dụng.
Tại siêu thị online khổng lồ Adayroi.com hiện có cung cấp các loại gia vị bột nêm và đa dạng thực phẩm khác đều đến từ nguồn hàng uy tín, được đông đảo bà nội trợ Việt tin tưởng. Bạn cũng đừng quên tích điểm thẻ thành viên VinID để và tham gia ưu đãi để được giảm giá hạt nêm và nhiều sản phẩm khác nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín