text.skipToContent

Hạt giống

Tìm thấy 319 sản phẩm
Hạt giống hẹ cao sản PN - 2gHạt giống hẹ cao sản PN - 2g
Hạt giống hẹ cao sản PN - 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách xoong Mỹ Phú Nông PN-970 1gHạt giống xà lách xoong Mỹ Phú Nông PN-970 1g
Hạt giống xà lách xoong Mỹ Phú Nông PN-970 1g
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bầu sao Phú Nông 1gHạt giống bầu sao Phú Nông 1g
Hạt giống bầu sao Phú Nông 1g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa cúc đài loan PN-18 - 0.5gHạt giống hoa cúc đài loan PN-18 - 0.5g
Hạt giống hoa cúc đài loan PN-18 - 0.5g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10gHạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10g
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)
Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN - 20gHạt giống mồng tơi cao sản lá to PN - 20g
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN - 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí hạt đậu Phú Nông PN-389 2gHạt giống bí hạt đậu Phú Nông PN-389 2g
Hạt giống bí hạt đậu Phú Nông PN-389 2g
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà rốt new Kuroda -Phú Nông Seed gói 2gHạt giống cà rốt new Kuroda -Phú Nông Seed gói 2g
Hạt giống cà rốt new Kuroda -Phú Nông Seed gói 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải mầm Italia Phú NôngHạt giống cải mầm Italia Phú Nông
Hạt giống cải mầm Italia Phú Nông
41.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà chua F1 Phú Nông (T-11) 0,1gHạt giống cà chua F1 Phú Nông (T-11) 0,1g
Hạt giống cà chua F1 Phú Nông (T-11) 0,1g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông Seeds F1 PN-300 gói 3gHạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông Seeds F1 PN-300 gói 3g
Hạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông Seeds F1 PN-300 gói 3g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cần vàng Pháp Phú Nông gói 5gHạt giống cần vàng Pháp Phú Nông gói 5g
Hạt giống cần vàng Pháp Phú Nông gói 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5gHạt giống ngò gai Phú Nông 5g
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)
Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)
18.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau quế lá to PN - 5gHạt giống rau quế lá to PN - 5g
Hạt giống rau quế lá to PN - 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng ĐôngBộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng Đông
Bộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng Đông
65.000đ 80.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống Xà lách Minetto No4 - 2gHạt giống Xà lách Minetto No4 - 2g
Hạt giống Xà lách Minetto No4 - 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải nhíp Chánh Nông 20gHạt giống cải nhíp Chánh Nông 20g
Hạt giống cải nhíp Chánh Nông 20g
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ cải đỏ tròn Phú Nông Seeds PN-01 gói 5gHạt giống củ cải đỏ tròn Phú Nông Seeds PN-01 gói 5g
Hạt giống củ cải đỏ tròn Phú Nông Seeds PN-01 gói 5g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20gHạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20g
Hạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1gHạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1g
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua F1 PN-342 - 2gHạt giống khổ qua F1 PN-342 - 2g
Hạt giống khổ qua F1 PN-342 - 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ dưa (tòa xại) Phú Nông 20gHạt giống cải bẹ dưa (tòa xại) Phú Nông 20g
Hạt giống cải bẹ dưa (tòa xại) Phú Nông 20g
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dưa hấu F1 hắc mỹ nhân Thủy lôi PN-18 - 1gHạt giống dưa hấu F1 hắc mỹ nhân Thủy lôi PN-18 - 1g
Hạt giống dưa hấu F1 hắc mỹ nhân Thủy lôi PN-18 - 1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí đỏ F1 Super Star Phú Nông 350 2gHạt giống bí đỏ F1 Super Star Phú Nông 350 2g
Hạt giống bí đỏ F1 Super Star Phú Nông 350 2g
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà chua bi F1 Thái Lan PN 99 - 0.1gHạt giống cà chua bi F1 Thái Lan PN 99 - 0.1g
Hạt giống cà chua bi F1 Thái Lan PN 99 - 0.1g
26.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dền xanh lá tròn PN - 20gHạt giống dền xanh lá tròn PN - 20g
Hạt giống dền xanh lá tròn PN - 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20gHạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20g
Hạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà tím PN-65 gói 0,2gHạt giống cà tím PN-65 gói 0,2g
Hạt giống cà tím PN-65 gói 0,2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20gHạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20g
Hạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống Chánh Nông 1kgHạt giống rau muống Chánh Nông 1kg
Hạt giống rau muống Chánh Nông 1kg
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160gHạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
24.000đ 30.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)
Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa dừa cạn Phú Nông Seeds PN-21 0,3gHạt giống hoa dừa cạn Phú Nông Seeds PN-21 0,3g
Hạt giống hoa dừa cạn Phú Nông Seeds PN-21 0,3g
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10gHạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10g
Hạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2gHạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2g
Hạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mướp khía F1 Phú Nông PN-700 1gHạt giống mướp khía F1 Phú Nông PN-700 1g
Hạt giống mướp khía F1 Phú Nông PN-700 1g
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 Phú Nông PN-400 gói 0,1gHạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 Phú Nông PN-400 gói 0,1g
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 Phú Nông PN-400 gói 0,1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20gHạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1gHạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1g
Hạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu cove hạt trắng dạng leo Phú Nông 10gHạt giống đậu cove hạt trắng dạng leo Phú Nông 10g
Hạt giống đậu cove hạt trắng dạng leo Phú Nông 10g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50gHạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50g
Hạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mầm giá đậu xanh PN - 100gHạt giống mầm giá đậu xanh PN - 100g
Hạt giống mầm giá đậu xanh PN - 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5gHạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5g
Hạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5g
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu đũa hạt đen PN - 10gHạt giống đậu đũa hạt đen PN - 10g
Hạt giống đậu đũa hạt đen PN - 10g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dưa leo F1 siêu năng suất PN-636 - 1gHạt giống dưa leo F1 siêu năng suất PN-636 - 1g
Hạt giống dưa leo F1 siêu năng suất PN-636 - 1g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)
Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50gHạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50g
Hạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ớt xiêm Phú Nông gói 0,2gHạt giống ớt xiêm Phú Nông gói 0,2g
Hạt giống ớt xiêm Phú Nông gói 0,2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông 3g (Nhiều màu)Hạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông 3g (Nhiều màu)
Hạt giống khổ qua trái xanh Phú Nông 3g (Nhiều màu)
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống tần ô Phú Nông 20gHạt giống tần ô Phú Nông 20g
Hạt giống tần ô Phú Nông 20g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí đao chanh Chánh Nông 5gHạt giống bí đao chanh Chánh Nông 5g
Hạt giống bí đao chanh Chánh Nông 5g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitaminCombo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitamin
Combo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitamin
69.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)
Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai PN - 5gHạt giống ngò gai PN - 5g
Hạt giống ngò gai PN - 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 -  2gHạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 -  2g
Hạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 - 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 - 10gHạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 - 10g
Hạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 - 10g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20gHạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20g
Hạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dền 3 màu Trang Nông 50gHạt giống dền 3 màu Trang Nông 50g
Hạt giống dền 3 màu Trang Nông 50g
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy