text.skipToContent

Hạt giống

Tìm thấy 315 sản phẩm
Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g
Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ xanh F1 AmeriVeg VEG10L gói 20g Hạt giống cải bẹ xanh F1 AmeriVeg VEG10L gói 20g
Hạt giống cải bẹ xanh F1 AmeriVeg VEG10L gói 20g
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g Hạt giống rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g
Hạt giống rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa vạn thọ lùn F1 Phú Nông PN-101 (15 hạt) Hạt giống hoa vạn thọ lùn F1 Phú Nông PN-101 (15 hạt)
Hạt giống hoa vạn thọ lùn F1 Phú Nông PN-101 (15 hạt)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g
Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g
10.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g
Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g
11.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g
Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g
10.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau sam Phú Nông 2g Hạt giống rau sam Phú Nông 2g
Hạt giống rau sam Phú Nông 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mướp hương F1 PN-500 1g Hạt giống mướp hương F1 PN-500 1g
Hạt giống mướp hương F1 PN-500 1g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống thì là Phú Nông 5g Hạt giống thì là Phú Nông 5g
Hạt giống thì là Phú Nông 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa vạn thọ lùn Phú Nông PN-101 15 hạt Hạt giống hoa vạn thọ lùn Phú Nông PN-101 15 hạt
Hạt giống hoa vạn thọ lùn Phú Nông PN-101 15 hạt
19.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu cove bụi (vàng) Phú Nông PN-04 10g Hạt giống đậu cove bụi (vàng) Phú Nông PN-04 10g
Hạt giống đậu cove bụi (vàng) Phú Nông PN-04 10g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị Phú Nông Seeds Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị Phú Nông Seeds
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị Phú Nông Seeds
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g
Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mướp hương F1 Thái Lan PN-500 gói 1g Hạt giống mướp hương F1 Thái Lan PN-500 gói 1g
Hạt giống mướp hương F1 Thái Lan PN-500 gói 1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau quế lá to Phú Nông 5g Hạt giống rau quế lá to Phú Nông 5g
Hạt giống rau quế lá to Phú Nông 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông PN-700 20g Hạt giống củ cải trắng Phú Nông PN-700 20g
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông PN-700 20g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách búp thảo nguyên Italia PN No5 gói 2g Hạt giống xà lách búp thảo nguyên Italia PN No5 gói 2g
Hạt giống xà lách búp thảo nguyên Italia PN No5 gói 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ ăn non Baby Phú Nông PN-912 - 20g Hạt giống cải bẹ ăn non Baby Phú Nông PN-912 - 20g
Hạt giống cải bẹ ăn non Baby Phú Nông PN-912 - 20g
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ mào gà Phú Nông PN - 20g Hạt giống cải bẹ mào gà Phú Nông PN - 20g
Hạt giống cải bẹ mào gà Phú Nông PN - 20g
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống kinh giới PN-300 gói 5g Hạt giống kinh giới PN-300 gói 5g
Hạt giống kinh giới PN-300 gói 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau đay đỏ Phú Nông PN-02 20g Hạt giống rau đay đỏ Phú Nông PN-02 20g
Hạt giống rau đay đỏ Phú Nông PN-02 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau đay cao sản PN gói 20g Hạt giống rau đay cao sản PN gói 20g
Hạt giống rau đay cao sản PN gói 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông Seeds 0.1g Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông Seeds 0.1g
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông Seeds 0.1g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa dạ yên thảo mix Phú Nông PN-07 0,05g Hạt giống hoa dạ yên thảo mix Phú Nông PN-07 0,05g
Hạt giống hoa dạ yên thảo mix Phú Nông PN-07 0,05g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc mix Phú Nông PN-08 0,05g Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc mix Phú Nông PN-08 0,05g
Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc mix Phú Nông PN-08 0,05g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông (0.1g) Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông (0.1g)
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông (0.1g)
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông Seeds PN 800 - 0.2g Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông Seeds PN 800 - 0.2g
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông Seeds PN 800 - 0.2g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách Minetto No.4 Phú Nông 2g Hạt giống xà lách Minetto No.4 Phú Nông 2g
Hạt giống xà lách Minetto No.4 Phú Nông 2g
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hoa dạ yên thảo không sọc Phú Nông MIX PN-07 (0.05g) Hạt giống hoa dạ yên thảo không sọc Phú Nông MIX PN-07 (0.05g)
Hạt giống hoa dạ yên thảo không sọc Phú Nông MIX PN-07 (0.05g)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g
Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải ăn non Baby PN-912 20g Hạt giống cải ăn non Baby PN-912 20g
Hạt giống cải ăn non Baby PN-912 20g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống Xà lách Minetto No4 gói 2g Hạt giống Xà lách Minetto No4 gói 2g
Hạt giống Xà lách Minetto No4 gói 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hành lá gốc tím Phú Nông Violet-01 2g Hạt giống hành lá gốc tím Phú Nông Violet-01 2g
Hạt giống hành lá gốc tím Phú Nông Violet-01 2g
12.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ dền Crimson Globe Phú Nông 5g Hạt giống củ dền Crimson Globe Phú Nông 5g
Hạt giống củ dền Crimson Globe Phú Nông 5g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai PN gói 5g Hạt giống ngò gai PN gói 5g
Hạt giống ngò gai PN gói 5g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 gói 10g Hạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 gói 10g
Hạt giống xà lách vàng cao sản PN No2 gói 10g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hành lá gốc trắng Phú Nông White-01 2g Hạt giống hành lá gốc trắng Phú Nông White-01 2g
Hạt giống hành lá gốc trắng Phú Nông White-01 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mầm hướng dương PN gói 50g Hạt giống mầm hướng dương PN gói 50g
Hạt giống mầm hướng dương PN gói 50g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dạ yên thảo sọc Mix PN-08 0,05g Hạt giống dạ yên thảo sọc Mix PN-08 0,05g
Hạt giống dạ yên thảo sọc Mix PN-08 0,05g
23.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống mầm giá đậu xanh PN gói 100g Hạt giống mầm giá đậu xanh PN gói 100g
Hạt giống mầm giá đậu xanh PN gói 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau đay cao sản PN - 20g Hạt giống rau đay cao sản PN - 20g
Hạt giống rau đay cao sản PN - 20g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g
18.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g
Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g
12.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hẹ cao sản Phú Nông 2g Hạt giống hẹ cao sản Phú Nông 2g
Hạt giống hẹ cao sản Phú Nông 2g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g
Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g
Hạt giống khổ qua rừng Phú Nông 1g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà tím Phú Nông PN-65 gói 0,2g Hạt giống cà tím Phú Nông PN-65 gói 0,2g
Hạt giống cà tím Phú Nông PN-65 gói 0,2g
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách ăn non Baby PN-092 gói 10g Hạt giống xà lách ăn non Baby PN-092 gói 10g
Hạt giống xà lách ăn non Baby PN-092 gói 10g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mầm hướng dương Phú Nông 50g Mầm hướng dương Phú Nông 50g
Mầm hướng dương Phú Nông 50g
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g
Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách vàng cao sản No.2 Phú Nông 10g Hạt giống xà lách vàng cao sản No.2 Phú Nông 10g
Hạt giống xà lách vàng cao sản No.2 Phú Nông 10g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau Sam Phú Nông Seeds PN gói 2G Hạt giống rau Sam Phú Nông Seeds PN gói 2G
Hạt giống rau Sam Phú Nông Seeds PN gói 2G
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g
Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau quế lá to 5g Hạt giống rau quế lá to 5g
Hạt giống rau quế lá to 5g
9.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy