text.skipToContent

Hạt giống

Tìm thấy 296 sản phẩm
Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g
Hạt giống Salad chịu mưa AmeriVeg VEG18L gói 2g
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g
Hạt giống xà lách ăn non baby Phú Nông PN-092 10g
10.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g
Hạt giống mồng tơi cao sản Phú Nông 20g
10.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g
Hạt giống dưa chuột F1 Phú Nông 1g
11.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống thì là Phú Nông 5g Hạt giống thì là Phú Nông 5g
Hạt giống thì là Phú Nông 5g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị
Hạt giống 7 loại rau và cây gia vị
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g
Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông PN-11 0,5g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g
Hạt giống mồng tơi cao sản lá to PN gói 20g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g
Hạt giống hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng) Hà Lan Phú Nông 0,1g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g
Hạt giống rau đay đỏ PN-02 20g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống ngò gai PN gói 5g Hạt giống ngò gai PN gói 5g
Hạt giống ngò gai PN gói 5g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g
Hạt giống bạc hà âu (húng lũi) Phú Nông PN-800 0,5g
18.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g
Hạt giống khổ qua F1 Phú Nông PN-357 2g
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g
Hạt giống xà lách Lollo Rossa PN-9 1g
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g
Hạt giống bầu lai F1 Phú Nông 1g
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g Hạt rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g
Hạt rau muống cao sản (dạng lá tre) Phú Nông 100g
12.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g
Hạt giống cà tím Phú Nông 0,2g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống tía tô PN-200 2g Hạt giống tía tô PN-200 2g
Hạt giống tía tô PN-200 2g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa tóc tiên (dây leo) Phú Nông PN-28 0,5g Hạt giống hoa tóc tiên (dây leo) Phú Nông PN-28 0,5g
Hạt giống hoa tóc tiên (dây leo) Phú Nông PN-28 0,5g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mầm giá đậu xanh Phú Nông 100g Mầm giá đậu xanh Phú Nông 100g
Mầm giá đậu xanh Phú Nông 100g
10.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa cẩm chướng MIX Phú Nông PN-04 1g Hạt giống hoa cẩm chướng MIX Phú Nông PN-04 1g
Hạt giống hoa cẩm chướng MIX Phú Nông PN-04 1g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống dưa leo Nhật F1 Phú Nông PN-15 0.5g Hạt giống dưa leo Nhật F1 Phú Nông PN-15 0.5g
Hạt giống dưa leo Nhật F1 Phú Nông PN-15 0.5g
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa hướng dương Sunshine Phú Nông PN-19 1g Hạt giống hoa hướng dương Sunshine Phú Nông PN-19 1g
Hạt giống hoa hướng dương Sunshine Phú Nông PN-19 1g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống tần ô Đan Mạch Phú Nông 20g Hạt giống tần ô Đan Mạch Phú Nông 20g
Hạt giống tần ô Đan Mạch Phú Nông 20g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải mầm New Zealand Phú Nông 100g Hạt giống cải mầm New Zealand Phú Nông 100g
Hạt giống cải mầm New Zealand Phú Nông 100g
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng Phú Nông PN-28 20g Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng Phú Nông PN-28 20g
Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng Phú Nông PN-28 20g
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau dền đỏ Phú Nông 20g Hạt giống rau dền đỏ Phú Nông 20g
Hạt giống rau dền đỏ Phú Nông 20g
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông PN-103 10g Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông PN-103 10g
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông PN-103 10g
9.800đ 9.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20g Hạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20g
Hạt giống cải ngọt cao sản Phú Nông 20g
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống đậu bắp cao sản OKRA Phú Nông 10g Hạt giống đậu bắp cao sản OKRA Phú Nông 10g
Hạt giống đậu bắp cao sản OKRA Phú Nông 10g
8.900đ 9.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 PN-400 0,1g Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 PN-400 0,1g
Hạt giống ớt chỉ thiên siêu cay F1 PN-400 0,1g
8.900đ 9.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20g Hạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20g
Hạt giống ngò Bạc Liêu Phú Nông 20g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5g Hạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5g
Hạt giống cúc Đài Loan Mix PN-18 Phú Nông Seeds 0,5g
21.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống đu đủ ruột đỏ Phú Nông Seeds (10 hạt) Hạt giống đu đủ ruột đỏ Phú Nông Seeds (10 hạt)
Hạt giống đu đủ ruột đỏ Phú Nông Seeds (10 hạt)
25.500đ 25.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1g Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1g
Hạt giống cà chua bi trồng chậu Phú Nông 0,1g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cà chua bi Phú Nông 0,1g Hạt giống cà chua bi Phú Nông 0,1g
Hạt giống cà chua bi Phú Nông 0,1g
18.000đ 18.700đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
24.000đ 30.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống tần ô Phú Nông 20g Hạt giống tần ô Phú Nông 20g
Hạt giống tần ô Phú Nông 20g
17.000đ 18.700đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cây chùm ngây Phú Nông Seeds 2g Hạt giống cây chùm ngây Phú Nông Seeds 2g
Hạt giống cây chùm ngây Phú Nông Seeds 2g
10.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitamin Combo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitamin
Combo hạt giống 4 loại rau lá giàu vitamin
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống mầm lúa mạch - 100g Hạt giống mầm lúa mạch - 100g
Hạt giống mầm lúa mạch - 100g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống Xà lách Minetto No4 - 2g Hạt giống Xà lách Minetto No4 - 2g
Hạt giống Xà lách Minetto No4 - 2g
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân trùn quế nguyên chất Phú Nông 2kg Phân trùn quế nguyên chất Phú Nông 2kg
Phân trùn quế nguyên chất Phú Nông 2kg
26.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng PN-28 - 20g Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng PN-28 - 20g
Hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng PN-28 - 20g
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống bí đỏ F1 Superstar 350 - 2g Hạt giống bí đỏ F1 Superstar 350 - 2g
Hạt giống bí đỏ F1 Superstar 350 - 2g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa thanh trúc PN-15 - 0.5g Hạt giống hoa thanh trúc PN-15 - 0.5g
Hạt giống hoa thanh trúc PN-15 - 0.5g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải mầm Italia Phú Nông 30g Hạt giống cải mầm Italia Phú Nông 30g
Hạt giống cải mầm Italia Phú Nông 30g
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc Phú Nông MIX PN-08 (0.05g) Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc Phú Nông MIX PN-08 (0.05g)
Hạt giống hoa dạ yên thảo sọc Phú Nông MIX PN-08 (0.05g)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống đậu bắp cao sản Okra Phú Nông 10g Hạt giống đậu bắp cao sản Okra Phú Nông 10g
Hạt giống đậu bắp cao sản Okra Phú Nông 10g
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống đậu cove bụi (vàng) PN-04 - 10g Hạt giống đậu cove bụi (vàng) PN-04 - 10g
Hạt giống đậu cove bụi (vàng) PN-04 - 10g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 -  2g Hạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 -  2g
Hạt giống bí hạt đậu F1 PN-389 - 2g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau dền 3 màu Chánh Nông 50g Hạt giống rau dền 3 màu Chánh Nông 50g
Hạt giống rau dền 3 màu Chánh Nông 50g
18.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải bẹ ăn non Baby PN-912 - 20g Hạt giống cải bẹ ăn non Baby PN-912 - 20g
Hạt giống cải bẹ ăn non Baby PN-912 - 20g
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống mầm củ cải đỏ Phú Nông 30g Hạt giống mầm củ cải đỏ Phú Nông 30g
Hạt giống mầm củ cải đỏ Phú Nông 30g
18.000đ 18.700đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau kinh giới Phú Nông 5g Hạt giống rau kinh giới Phú Nông 5g
Hạt giống rau kinh giới Phú Nông 5g
18.000đ 22.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống hoa cúc đà lạt PN-22 - 5g Hạt giống hoa cúc đà lạt PN-22 - 5g
Hạt giống hoa cúc đà lạt PN-22 - 5g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải bẹ trắng PN - 20g Hạt giống cải bẹ trắng PN - 20g
Hạt giống cải bẹ trắng PN - 20g
18.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống cải bẹ xanh mở cao sản - 20g Hạt giống cải bẹ xanh mở cao sản - 20g
Hạt giống cải bẹ xanh mở cao sản - 20g
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy