Trung tâm thương mại điện tử của Vingroup
Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
Bạn có thể thay đổi Quận/Huyện giao hàng tại đây
0

Hanja

Hanja là thương hiệu: Chăn, ga, gối, đệm cao cấp của công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Gia Đạt. Nguồn vải và nguyên liệu sản xuất được nhập khẩu từ Hàn Quốc,...
Xem tiếp

Hanja là thương hiệu: Chăn, ga, gối, đệm cao cấp của công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Gia Đạt. Nguồn vải và nguyên liệu sản xuất được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nên các sản phẩm khi đưa vào sử dụng sẽ cho độ bền cao, không bị co, dãn hoặc phai màu.

Tất cả sản phẩm

Tìm thấy 169 sản phẩm
Bộ chăn ga gối Hanja BR-256 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-256 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ chăn ga gối Hanja BR-260 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-260 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ ga hè Hanja S33 160 x 200 cm (Vàng)

Bộ ga hè Hanja S33 160 x 200 cm (Vàng)

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Vỏ chăn Hanja CH1 2 x 2,2 m

Vỏ chăn Hanja CH1 2 x 2,2 m

450.000đ 900.000đ -50%
Vỏ chăn Hanja CH4 2 x 2,2 m

Vỏ chăn Hanja CH4 2 x 2,2 m

450.000đ 900.000đ -50%
Vỏ chăn Hanja CH5 2 x 2,2 m

Vỏ chăn Hanja CH5 2 x 2,2 m

450.000đ 900.000đ -50%
Vỏ chăn Hanja CH2 2 x 2,2 m

Vỏ chăn Hanja CH2 2 x 2,2 m

450.000đ 900.000đ -50%
Bộ ga gối Hanja S25 1.6 x 2 m

Bộ ga gối Hanja S25 1.6 x 2 m

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S029 1,8 x 2 m (Xanh da trời)

Bộ ga gối Hanja S029 1,8 x 2 m (Xanh da trời)

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S030 1,8 x 2 m (Xanh nõn chuối)

Bộ ga gối Hanja S030 1,8 x 2 m (Xanh nõn chuối)

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja BR-250 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-250 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ ga gối Hanja S117 1.8 x 2 m (Xanh phối trắng)

Bộ ga gối Hanja S117 1.8 x 2 m (Xanh phối trắng)

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja BR-252 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-252 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ chăn ga gối Hanja BR-259 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-259 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ ga gối Hanja S25 1.8 x 2 m

Bộ ga gối Hanja S25 1.8 x 2 m

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S029 1,6 x 2 m (Xanh)

Bộ ga gối Hanja S029 1,6 x 2 m (Xanh)

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja BR-253 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-253 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ ga hè Hanja S33 1.8 x 2 m (Xanh phối vàng)

Bộ ga hè Hanja S33 1.8 x 2 m (Xanh phối vàng)

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja S33 1.6 x 2 m (Xanh phối vàng)

Bộ chăn ga gối Hanja S33 1.6 x 2 m (Xanh phối vàng)

1.276.000đ
2.552.000đ 3.155.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja SH1909 160 x 200 cm

Bộ ga gối Hanja SH1909 160 x 200 cm

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja SH1909 160 x 200 cm

Bộ chăn ga gối Hanja SH1909 160 x 200 cm

1.276.000đ
2.552.000đ 3.155.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S161 1.6 x 2 m

Bộ ga gối Hanja S161 1.6 x 2 m

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S004 1,6 x 2 m (Xanh)

Bộ ga gối Hanja S004 1,6 x 2 m (Xanh)

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja BR-255 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-255 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ chăn ga gối Hanja BR-258 1,8 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-258 1,8 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ chăn ga gối Hanja BR-254 1,8 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-254 1,8 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ chăn ga gối Hanja BR-257 1,6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja BR-257 1,6 x 2 m

1.050.000đ 1.450.000đ -28%
Bộ ga gối Hanja S114 1.6 x 2 m

Bộ ga gối Hanja S114 1.6 x 2 m

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S117 1.6 x 2 m (Xanh phối trắng)

Bộ ga gối Hanja S117 1.6 x 2 m (Xanh phối trắng)

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S104 1.8 x 2 m (Xanh đen phối trắng)

Bộ ga gối Hanja S104 1.8 x 2 m (Xanh đen phối trắng)

539.000đ
1.078.000đ 1.198.000đ -50%++
Bộ ga gối Hanja S151 1.6 x 2 m

Bộ ga gối Hanja S151 1.6 x 2 m

494.000đ
988.000đ 1.098.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja S25 1.6 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja S25 1.6 x 2 m

1.276.000đ
2.552.000đ 3.155.000đ -50%++
Bộ chăn ga gối Hanja S114 1.8 x 2 m

Bộ chăn ga gối Hanja S114 1.8 x 2 m

1.299.000đ
2.598.000đ 3.270.000đ -50%++