text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Gọng kính unisex Police màu nâu V 8150 8EPGọng kính unisex Police màu nâu V 8150 8EP
 • Brown
Police Gọng kính unisex Police màu nâu V 8150 8EP
1 Màu sắc
1.040.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 21.000đ
Gọng kính unisex Police màu đỏ tím V 8150 8C3Gọng kính unisex Police màu đỏ tím V 8150 8C3
 • Red
Police Gọng kính unisex Police màu đỏ tím V 8150 8C3
1 Màu sắc
1.040.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 21.000đ
Gọng kính Police màu nâu V 8369 OK01Gọng kính Police màu nâu V 8369 OK01
 • Brown
Police Gọng kính Police màu nâu V 8369 OK01
1 Màu sắc
1.200.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 24.000đ
Gọng kính Police màu đỏ phối tím V 8369 OC66Gọng kính Police màu đỏ phối tím V 8369 OC66
 • Colorful
Police Gọng kính Police màu đỏ phối tím V 8369 OC66
1 Màu sắc
1.200.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 24.000đ
Gọng kính Police màu đỏ đô V 8369 0568Gọng kính Police màu đỏ đô V 8369 0568
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ đô V 8369 0568
1 Màu sắc
1.200.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 24.000đ
Gọng kính unisex Police vân gỗ nâu đỏ V 8141N K01Gọng kính unisex Police vân gỗ nâu đỏ V 8141N K01
 • Brown
Police Gọng kính unisex Police vân gỗ nâu đỏ V 8141N K01
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu tím V 8064 8AUGọng kính Police màu tím V 8064 8AU
 • Violet
Police Gọng kính Police màu tím V 8064 8AU
1 Màu sắc
1.300.000đ 2.240.000đ -42%
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu đỏ cách điệu V 1621 09LBGọng kính Police màu đỏ cách điệu V 1621 09LB
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ cách điệu V 1621 09LB
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu đỏ đô V 1552 6Y8Gọng kính Police màu đỏ đô V 1552 6Y8
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ đô V 1552 6Y8
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu đỏ đô V 8453 08CKGọng kính Police màu đỏ đô V 8453 08CK
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ đô V 8453 08CK
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính unisex Police màu đen V 8430 K33XGọng kính unisex Police màu đen V 8430 K33X
 • Black
Police Gọng kính unisex Police màu đen V 8430 K33X
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu đỏ đô V 8452 08CKGọng kính Police màu đỏ đô V 8452 08CK
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ đô V 8452 08CK
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc xanh V 8379 08CKGọng kính Police màu nâu đậm phối sọc xanh V 8379 08CK
 • Colorful
Police Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc xanh V 8379 08CK
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính unisex Police màu nâu đậm V 8317J K01Gọng kính unisex Police màu nâu đậm V 8317J K01
 • Brown
Police Gọng kính unisex Police màu nâu đậm V 8317J K01
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính unisex Police màu đen V 8317J N10Gọng kính unisex Police màu đen V 8317J N10
 • Black
Police Gọng kính unisex Police màu đen V 8317J N10
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 0K05Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 0K05
 • Brown
Police Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 0K05
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 OSBYGọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 OSBY
 • Brown
Police Gọng kính Police màu nâu đậm phối sọc V 8326 OSBY
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính Police màu đỏ đậm V 8152 SBYGọng kính Police màu đỏ đậm V 8152 SBY
 • Red
Police Gọng kính Police màu đỏ đậm V 8152 SBY
1 Màu sắc
1.300.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 26.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL896K 0Z42 đenGọng kính nam POLICE VPL896K 0Z42 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL896K 0Z42 đen
1.664.000đ 2.080.000đ -20%
Hoàn 33.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL895K 700Y đenGọng kính nam POLICE VPL895K 700Y đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL895K 700Y đen
1.664.000đ 2.080.000đ -20%
Hoàn 33.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL895K 0700 đenGọng kính nam POLICE VPL895K 0700 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL895K 0700 đen
1.664.000đ 2.080.000đ -20%
Hoàn 33.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL896K Z42Y đenGọng kính nam POLICE VPL896K Z42Y đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL896K Z42Y đen
1.664.000đ 2.080.000đ -20%
Hoàn 33.000đ
Gọng kính Unisex Police V1621 09LB đỏGọng kính Unisex Police V1621 09LB đỏ
Police Gọng kính Unisex Police V1621 09LB đỏ
1.680.000đ 2.800.000đ -40%
Hoàn 34.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL799 0U28 đenGọng kính nam POLICE VPL799 0U28 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL799 0U28 đen
1.728.000đ 2.160.000đ -20%
Hoàn 35.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL799 0507 đenGọng kính nam POLICE VPL799 0507 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL799 0507 đen
1.728.000đ 2.160.000đ -20%
Hoàn 35.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL879 0301 vàngGọng kính nam POLICE VPL879 0301 vàng
Police Gọng kính nam POLICE VPL879 0301 vàng
1.856.000đ 2.320.000đ -20%
Hoàn 37.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL882K 301K đenGọng kính nam POLICE VPL882K 301K đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL882K 301K đen
1.856.000đ 2.320.000đ -20%
Hoàn 37.000đ
Gọng kính Unisex Police V8150 8C3 tímGọng kính Unisex Police V8150 8C3 tím
Police Gọng kính Unisex Police V8150 8C3 tím
1.888.000đ 2.360.000đ -20%
Hoàn 38.000đ
Gọng kính Unisex Police V8141 K01 nâuGọng kính Unisex Police V8141 K01 nâu
Police Gọng kính Unisex Police V8141 K01 nâu
2.048.000đ 2.560.000đ -20%
Hoàn 41.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL894K 300Y nâuGọng kính nam POLICE VPL894K 300Y nâu
Police Gọng kính nam POLICE VPL894K 300Y nâu
2.048.000đ 2.560.000đ -20%
Hoàn 41.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL894K 0300 đenGọng kính nam POLICE VPL894K 0300 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL894K 0300 đen
2.048.000đ 2.560.000đ -20%
Hoàn 41.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL894K 0509 đenGọng kính nam POLICE VPL894K 0509 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL894K 0509 đen
2.048.000đ 2.560.000đ -20%
Hoàn 41.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL795 0SCQ đenGọng kính nam POLICE VPL795 0SCQ đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL795 0SCQ đen
2.112.000đ 2.640.000đ -20%
Hoàn 42.000đ
Gọng kính Unisex Police VPL280K 09D6 đenGọng kính Unisex Police VPL280K 09D6 đen
Police Gọng kính Unisex Police VPL280K 09D6 đen
2.240.000đ 2.800.000đ -20%
Hoàn 45.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL888 06AA đenGọng kính nam POLICE VPL888 06AA đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL888 06AA đen
2.240.000đ 2.800.000đ -20%
Hoàn 45.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL792N 0703 đenGọng kính nam POLICE VPL792N 0703 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL792N 0703 đen
2.240.000đ 2.800.000đ -20%
Hoàn 45.000đ
Gọng kính Unisex Police V8379 08CK đỏ đôGọng kính Unisex Police V8379 08CK đỏ đô
Police Gọng kính Unisex Police V8379 08CK đỏ đô
2.368.000đ 2.960.000đ -20%
Hoàn 47.000đ
Gọng kính nam POLICE VPL897K 0540 đenGọng kính nam POLICE VPL897K 0540 đen
Police Gọng kính nam POLICE VPL897K 0540 đen
2.432.000đ 3.040.000đ -20%
Hoàn 49.000đ
Gọng kính Unisex Police VPL595K 0568 xámGọng kính Unisex Police VPL595K 0568 xám
Police Gọng kính Unisex Police VPL595K 0568 xám
2.496.000đ 3.120.000đ -20%
Hoàn 50.000đ
Gọng kính Unisex Police V8141N K01 NâuGọng kính Unisex Police V8141N K01 Nâu
Police Gọng kính Unisex Police V8141N K01 Nâu
2.560.000đ 3.200.000đ -20%
Hoàn 51.000đ
Gọng kính Unisex Police V8453 08CK đỏ đôGọng kính Unisex Police V8453 08CK đỏ đô
Police Gọng kính Unisex Police V8453 08CK đỏ đô
2.752.000đ 3.440.000đ -20%
Hoàn 55.000đ
Gọng kính Unisex Police V8317J N10 Xanh đenGọng kính Unisex Police V8317J N10 Xanh đen
Police Gọng kính Unisex Police V8317J N10 Xanh đen
3.600.000đ 4.500.000đ -20%
Hoàn 72.000đ

Sản phẩm gọng kính cận Police hiện nay được biết đến với nhiều loại gọng kính dành cho nam, nữ hay thương hiệu thời trang Unisex cao cấp. Để chọn mua một chiếc gọng kính cận vừa mang yếu tố thời trang vừa đạt tiêu chuẩn về sức khỏe cần chọn đúng sản phẩm chất lượng chính hãng nhé.

Gọng kính cận Police sở hữu những ưu điểm vượt trội về màu sắc, chất liệu tạo thành và kích thước, hình dáng kính. Nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung và muốn đôi mắt trở thành điểm nhấn, có thể chọn loại gọng có mắt kính tròn như kính Nobita hoặc nếu bạn mong muốn mình trông như một anh chàng thư sinh, hiền lành điềm đạm thì gọng kính đen có phần kính hình chữ nhật là sự lựa chọn phù hợp nhất. Sản phẩm kính cận này đặc biệt ở chỗ có thể dùng được cho cả nam lẫn nữ bởi kiểu dáng rất hiện đại và khá phổ biến, thích hợp với nhiều gương mặt khác nhau.

Mức giá gọng kính cận Police lại cạnh tranh mà chất lượng lại vẫn đảm bảo hơn nhiều so với các mặt hàng cùng loại. Nhanh tay truy cập Adayroi.com hoặc bật app Adayroi tiện lợi trên điện thoại, tablet để mua gọng kính cận Police với đầy đủ chế độ bảo hành, ship hàng tận nhà và được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín