text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecTầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ

79 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec
2.500.000đ

63 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central ParkGói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
E-Voucher
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
38.000.000đ 57.720.300đ -34%

71 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 760.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
7.424.000đ 9.280.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
7.248.000đ 9.060.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 145.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.912.000đ 8.640.000đ -20%

7 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 138.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.228.000đ 7.785.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 125.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.064.000đ 7.580.000đ -20%

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
5.380.000đ 6.725.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 108.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
3.752.000đ 4.690.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 75.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
3.072.000đ 3.840.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 61.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàTầm Soát Ung Thư Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
2.812.000đ 3.750.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.790.000đ 3.100.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.592.000đ 3.240.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.460.000đ 3.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.384.000đ 2.980.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Phổi Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.350.000đ 2.610.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 47.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 45.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 45.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.160.000đ 2.400.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.156.000đ 2.695.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.044.000đ 2.555.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi Không Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Phổi Không Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi Không Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
2.030.000đ 2.260.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.004.000đ 2.505.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.964.000đ 2.455.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàTầm Soát Ung Thư Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
1.950.000đ 2.600.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.885.000đ 2.900.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
1.680.000đ 1.870.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 34.000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.660.000đ 2.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Tầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
1.580.000đ 1.760.000đ -10%

13 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 32.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.417.000đ 2.180.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An ViệtTầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
1.390.000đ 1.550.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Tầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa Hà NộiTầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Gan - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
1.360.000đ 1.700.000đ -20%

32 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.322.000đ 1.653.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ

Sàng lọc ung thư sớm có tầm quan trọng như thế nào?

Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng bắt nguồn từ các tế bào bị đột biến, khiến chu kỳ phát triển của chúng trở nên bất ổn và không kiểm soát được, gây ra những khối u ác tính nguy hiểm. Hiện nay, việc sử dụng các gói sàng lọc ung thư sẽ là giải pháp hoàn hảo giúp người bệnh phát hiện sớm các chứng bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, từ đó đưa ra biện pháp ngăn chặn và chữa trị phù hợp để giảm nguy cơ tử vong và tiết kiệm chi phí.

Việc bệnh nhân có thể phát hiện và được chẩn đoán sớm qua quá trình xét nghiệm sàng lọc ung thư sẽ tìm ra được các tổn thương mà ung thư gây ra sớm, ngay khi chúng chưa biểu lộ thông qua các triệu chứng, dấu hiệu rõ nét bên ngoài, từ đó đưa ra được các cách thức điều trị phù hợp giúp đẩy lùi căn bệnh này khi mới chớm, đồng thời giúp bệnh nhân có thể chuẩn bị được tâm lý tốt nhất trong suốt quá trình điều trị của mình.

Gói sàng lọc ung thư ứng dụng các máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại mới nhất, sẽ mang đến cho quý khách hàng công cụ để có thể đánh giá, phát hiện các dấu hiệu của chứng bệnh ung thư từ sớm, từ đó giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, giúp người bệnh ngăn chặn và chữa trị kịp thời căn bệnh nguy hiểm này.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mua các Voucher sàng lọc 16 loại ung thư VVIP hay các dịch vụ khám chuyên sâu trọn gói tại Adayroi.com để nhận được giá khám chữa bệnh ưu đãi. Chẩn đoán bệnh sớm, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí khám sàng lọc ung thư, khám chữa bệnh cho mình và sở hữu nhiều dịch vụ chăm sóc tận tình, chu đáo nhất nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín