text.skipToContent

Gói bảo hành máy tính & phụ kiện khác

Tìm thấy 598 sản phẩm
Ngăn kéo POS đựng tiền P405H (8+1 ngăn tiền giấy) Ngăn kéo POS đựng tiền P405H (8+1 ngăn tiền giấy)
Ngăn kéo POS đựng tiền P405H (8+1 ngăn tiền giấy)
1.080.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Tím) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Tím)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Tím)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 11.6 inch Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 11.6 inch
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 11.6 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook 12 inch Retina Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook 12 inch Retina
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook 12 inch Retina
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vệ sinh màn hình Laptop/Macbook JCPAL Bộ vệ sinh màn hình Laptop/Macbook JCPAL
Bộ vệ sinh màn hình Laptop/Macbook JCPAL
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Air 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook 12 inch Retina Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook 12 inch Retina
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook 12 inch Retina
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 15inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 15inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 15inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 13inch (2016 - 2017) Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 13inch (2016 - 2017)
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook New Pro 13inch (2016 - 2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giá đỡ gỗ tản nhiệt Macbook, iMac, iPad Samdi Giá đỡ gỗ tản nhiệt Macbook, iMac, iPad Samdi
Giá đỡ gỗ tản nhiệt Macbook, iMac, iPad Samdi
450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook 12 inch Retina Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook 12 inch Retina
Combo ốp + phủ phím kem Pastel cho Macbook 12 inch Retina
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Retina 15.4 inch Ốp Grey cho Macbook Retina 15.4 inch
Ốp Grey cho Macbook Retina 15.4 inch
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro Retina 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Air 13.3 inch Ốp Grey cho Macbook Air 13.3 inch
Ốp Grey cho Macbook Air 13.3 inch
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 11.6 inch Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 11.6 inch
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook Air 11.6 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 13 inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Pro 13.3 inch 2016 - 2017 Ốp Grey cho Macbook Pro 13.3 inch 2016 - 2017
Ốp Grey cho Macbook Pro 13.3 inch 2016 - 2017
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Miếng dán Touch Bar Macbook 2016 - 2017 Miếng dán Touch Bar Macbook 2016 - 2017
Miếng dán Touch Bar Macbook 2016 - 2017
50.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Pro 15inch 2016 - 2017 Ốp Grey cho Macbook Pro 15inch 2016 - 2017
Ốp Grey cho Macbook Pro 15inch 2016 - 2017
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Đen) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Đen)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Đen)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh đậm) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh đậm)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh đậm)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Cam) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Cam)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Cam)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh lá) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh lá)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xanh lá)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook Pro Retina 15 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Hồng) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Hồng)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Hồng)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Microsoft HD-500 Display Dock Microsoft HD-500 Display Dock
Microsoft HD-500 Display Dock
1.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xám) Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xám)
Hộp đựng ổ cứng 2.5 inch cao cấp CoolBell (Xám)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím xanh rêu Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Pro Retina 13.3 inch Ốp Grey cho Macbook Pro Retina 13.3 inch
Ốp Grey cho Macbook Pro Retina 13.3 inch
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook 12 inch Retina Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook 12 inch Retina
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook 12 inch Retina
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Air 13inch Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Air 13inch
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Air 13inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017) Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017)
Combo ốp + phủ phím xanh Pastel cho Macbook New Pro 15 inch (2016/2017)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
Combo ốp + phủ phím hồng Pastel cho Macbook Pro thường 13 inch
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook 12 inch Retina Ốp Grey cho Macbook 12 inch Retina
Ốp Grey cho Macbook 12 inch Retina
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp Grey cho Macbook Air 11.6 inch Ốp Grey cho Macbook Air 11.6 inch
Ốp Grey cho Macbook Air 11.6 inch
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rise PCI 3.0 16x-16x Li Heat A,D type 25cm Rise PCI 3.0 16x-16x Li Heat A,D type 25cm
Rise PCI 3.0 16x-16x Li Heat A,D type 25cm
1.199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Bluetooth 4.0 Orico BTA-403 USB Bluetooth 4.0 Orico BTA-403
USB Bluetooth 4.0 Orico BTA-403
149.000đ 250.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chuyển đổi HDD IDE/SATA-USB Dtech DT-8003A Bộ chuyển đổi HDD IDE/SATA-USB Dtech DT-8003A
Bộ chuyển đổi HDD IDE/SATA-USB Dtech DT-8003A
313.000đ 359.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn laptop gỗ sồi loại có quạt Titi Bàn laptop gỗ sồi loại có quạt Titi
Bàn laptop gỗ sồi loại có quạt Titi
378.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp ổ cứng Orico 9558U3 3.5 inch 5 khe cắm Sata 3 USB 3.0 Hộp ổ cứng Orico 9558U3 3.5 inch 5 khe cắm Sata 3 USB 3.0
Hộp ổ cứng Orico 9558U3 3.5 inch 5 khe cắm Sata 3 USB 3.0
4.238.000đ 4.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp ổ cứng Orico 9528U3 3.5 inch 2 khe cắm Sata 3 USB 3.0 Hộp ổ cứng Orico 9528U3 3.5 inch 2 khe cắm Sata 3 USB 3.0
Hộp ổ cứng Orico 9528U3 3.5 inch 2 khe cắm Sata 3 USB 3.0
2.416.000đ 2.500.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bao bảo vệ ổ cứng 2.5 inch SSD/HDD Orico PHD-25 Bao bảo vệ ổ cứng 2.5 inch SSD/HDD Orico PHD-25
Bao bảo vệ ổ cứng 2.5 inch SSD/HDD Orico PHD-25
85.000đ 145.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Docking ổ cứng Orico 4 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6648US3-C Docking ổ cứng Orico 4 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6648US3-C
Docking ổ cứng Orico 4 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6648US3-C
2.697.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng Orico 2.5" SSD/HDD SATA3 USB 3.0 2789U3.SV Hộp đựng ổ cứng Orico 2.5" SSD/HDD SATA3 USB 3.0 2789U3.SV
Hộp đựng ổ cứng Orico 2.5" SSD/HDD SATA3 USB 3.0 2789U3.SV
311.000đ 399.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng Orico 2789U3 Cam Hộp đựng ổ cứng Orico 2789U3 Cam
Hộp đựng ổ cứng Orico 2789U3 Cam
311.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Docking ổ cứng Orico 6228US3-BK (Đen) Docking ổ cứng Orico 6228US3-BK (Đen)
Docking ổ cứng Orico 6228US3-BK (Đen)
846.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Orico MD25U3-RD (Đỏ) Hộp đựng ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Orico MD25U3-RD (Đỏ)
Hộp đựng ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Orico MD25U3-RD (Đỏ)
250.000đ 350.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đế ổ cứng Orico 1 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6218US3 Đế ổ cứng Orico 1 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6218US3
Đế ổ cứng Orico 1 khe cắm: 3.5 và 2.5 inch SATA 3 USB 3.0 6218US3
524.000đ 550.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp đỏ Booc đô cho Macbook Pro Retina 15 inch Ốp đỏ Booc đô cho Macbook Pro Retina 15 inch
Ốp đỏ Booc đô cho Macbook Pro Retina 15 inch
250.000đ 300.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy