text.skipToContent

Giò chả

Tìm thấy 52 sản phẩm
Giò bê bò hấp Nhật Minh gói 200gGiò bê bò hấp Nhật Minh gói 200g
Giò bê bò hấp Nhật Minh gói 200g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa bì Vissan gói 250gGiò lụa bì Vissan gói 250g
Giò lụa bì Vissan gói 250g
39.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Y-Nguyên cây 500gGiò bò Y-Nguyên cây 500g
Giò bò Y-Nguyên cây 500g
121.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò thủ Vissan gói 500gGiò thủ Vissan gói 500g
Giò thủ Vissan gói 500g
71.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 200gGiò lụa Hương Sơn cây 200g
Giò lụa Hương Sơn cây 200g
36.900đ 41.400đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò xào HanoiFoods cây 500gGiò xào HanoiFoods cây 500g
Giò xào HanoiFoods cây 500g
103.500đ 110.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500gChả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
Chả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
141.200đ 171.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn cây 500gGiò tai Hương Sơn cây 500g
Giò tai Hương Sơn cây 500g
107.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gGiò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Giò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
45.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Y-Nguyên cây 150gGiò bò Y-Nguyên cây 150g
Giò bò Y-Nguyên cây 150g
36.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa HanoiFoods gói 300gGiò lụa HanoiFoods gói 300g
Giò lụa HanoiFoods gói 300g
54.400đ 58.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Hương Sơn gói 200gGiò gà Hương Sơn gói 200g
Giò gà Hương Sơn gói 200g
56.500đ 56.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Thủy Hùng cây 500gGiò tai Thủy Hùng cây 500g
Giò tai Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500gGiò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
137.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Vissan cây 500gGiò bò Vissan cây 500g
Giò bò Vissan cây 500g
101.000đ 104.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200gGiò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
41.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500gGiò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250gGiò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
53.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500gGiò bò đặc biệt Vissan cây 500g
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g
124.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn gói 250gGiò tai Hương Sơn gói 250g
Giò tai Hương Sơn gói 250g
57.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500gGiò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
91.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 500gGiò lụa Hương Sơn cây 500g
Giò lụa Hương Sơn cây 500g
100.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Damee HanoiFoods cây 500gGiò bò Damee HanoiFoods cây 500g
Giò bò Damee HanoiFoods cây 500g
119.100đ 127.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bê bò hấp Nhật Minh 1kgGiò bê bò hấp Nhật Minh 1kg
Giò bê bò hấp Nhật Minh 1kg
205.800đ 221.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa HanoiFoods gói 200gGiò lụa HanoiFoods gói 200g
Giò lụa HanoiFoods gói 200g
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bê bò hấp Nhật Minh cây 500gGiò bê bò hấp Nhật Minh cây 500g
Giò bê bò hấp Nhật Minh cây 500g
116.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500gGiò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500g
Giò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500g
60.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả lụa Le Gourmet gói 200gChả lụa Le Gourmet gói 200g
Chả lụa Le Gourmet gói 200g
34.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò nấm Thực Phẩm Hà Nội cây 500gGiò nấm Thực Phẩm Hà Nội cây 500g
Giò nấm Thực Phẩm Hà Nội cây 500g
92.600đ 98.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò hoa Vissan cây 500gGiò hoa Vissan cây 500g
Giò hoa Vissan cây 500g
90.100đ 99.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Y-Nguyên gói 200gGiò bò Y-Nguyên gói 200g
Giò bò Y-Nguyên gói 200g
48.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa thủ Vissan cây 500gGiò lụa thủ Vissan cây 500g
Giò lụa thủ Vissan cây 500g
78.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Vissan cây 250gGiò lụa Vissan cây 250g
Giò lụa Vissan cây 250g
39.200đ 44.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả cá thu thì là chiên Bảo Long gói 500gChả cá thu thì là chiên Bảo Long gói 500g
Chả cá thu thì là chiên Bảo Long gói 500g
72.900đ 85.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa thủ không hàn the Vissan cái 250gGiò lụa thủ không hàn the Vissan cái 250g
Giò lụa thủ không hàn the Vissan cái 250g
39.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Hà Nội Food gói 500gGiò bò Hà Nội Food gói 500g
Giò bò Hà Nội Food gói 500g
109.000đ 115.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả giò chay Vissan gói 500gChả giò chay Vissan gói 500g
Chả giò chay Vissan gói 500g
35.300đ 35.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Gia Truyền gói 500gGiò lụa Gia Truyền gói 500g
Giò lụa Gia Truyền gói 500g
77.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả lụa tươi thanh trùng Thực Phẩm Cầu Tre gói 250gChả lụa tươi thanh trùng Thực Phẩm Cầu Tre gói 250g
Chả lụa tươi thanh trùng Thực Phẩm Cầu Tre gói 250g
45.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gGiò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
37.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gGiò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
40.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Ước Lễ Hương Sơn cây 500gGiò bò Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
Giò bò Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
157.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500gGiò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
99.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả lụa tươi thanh trùng Thực phẩm Cầu Tre gói 500gChả lụa tươi thanh trùng Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
Chả lụa tươi thanh trùng Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
74.500đ 85.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Damee HanoiFoods cây 500gGiò tai Damee HanoiFoods cây 500g
Giò tai Damee HanoiFoods cây 500g
103.500đ 110.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai HanoiFoods gói 300gGiò tai HanoiFoods gói 300g
Giò tai HanoiFoods gói 300g
62.100đ 66.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò xào HanoiFoods gói 300gGiò xào HanoiFoods gói 300g
Giò xào HanoiFoods gói 300g
62.100đ 66.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200gGiò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
43.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa AnDeli HanoiFoods cây 500gGiò lụa AnDeli HanoiFoods cây 500g
Giò lụa AnDeli HanoiFoods cây 500g
90.600đ 96.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Hương Sơn gói 200gGiò bò Hương Sơn gói 200g
Giò bò Hương Sơn gói 200g
64.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Vissan cây 250gGiò bò Vissan cây 250g
Giò bò Vissan cây 250g
51.800đ 52.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Vissan cây 500gGiò lụa Vissan cây 500g
Giò lụa Vissan cây 500g
78.300đ 89.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy