text.skipToContent

Giò chả

Tìm thấy 27 sản phẩm
Chả cá thu hấp Bảo Long gói 500g Chả cá thu hấp Bảo Long gói 500g
Chả cá thu hấp Bảo Long gói 500g
62.200đ 83.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Vissan cây 250g Giò lụa Vissan cây 250g
Giò lụa Vissan cây 250g
39.900đ 44.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 200g Giò lụa Hương Sơn cây 200g
Giò lụa Hương Sơn cây 200g
36.900đ 41.400đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Thủy Hùng gói 500g Giò lụa Thủy Hùng gói 500g
Giò lụa Thủy Hùng gói 500g
175.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả mực thì là Chả mực thì là
Chả mực thì là
19.600đ 26.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả quế Thu Dung Chả quế Thu Dung
Chả quế Thu Dung
37.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Thủy Hùng gói 500g Giò bò Thủy Hùng gói 500g
Giò bò Thủy Hùng gói 500g
97.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò thủ Vissan gói 500g Giò thủ Vissan gói 500g
Giò thủ Vissan gói 500g
62.900đ 71.400đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Hương Sơn gói 200g Giò gà Hương Sơn gói 200g
Giò gà Hương Sơn gói 200g
56.500đ 56.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn cây 500g Giò tai Hương Sơn cây 500g
Giò tai Hương Sơn cây 500g
107.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g
Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g
242.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn gói 250g Giò tai Hương Sơn gói 250g
Giò tai Hương Sơn gói 250g
57.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 500g Giò lụa Hương Sơn cây 500g
Giò lụa Hương Sơn cây 500g
100.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
99.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Hương Sơn gói 200g Giò bò Hương Sơn gói 200g
Giò bò Hương Sơn gói 200g
302.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
43.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Vissan cây 500g Giò bò Vissan cây 500g
Giò bò Vissan cây 500g
101.000đ 104.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
137.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Hương Sơn gói 200g Giò bò Hương Sơn gói 200g
Giò bò Hương Sơn gói 200g
64.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
53.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Vissan cây 500g Giò lụa Vissan cây 500g
Giò lụa Vissan cây 500g
89.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả lụa chay An Nhiên gói 500g Chả lụa chay An Nhiên gói 500g
Chả lụa chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả cá chay An Nhiên gói 500g Chả cá chay An Nhiên gói 500g
Chả cá chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g
Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả quế chay An Nhiên gói 500g Chả quế chay An Nhiên gói 500g
Chả quế chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò thủ chay An Nhiên gói 500g Giò thủ chay An Nhiên gói 500g
Giò thủ chay An Nhiên gói 500g
88.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy