text.skipToContent

Giò chả

Tìm thấy 25 sản phẩm
Giò heo xông khói Vissan 500g Giò heo xông khói Vissan 500g
Giò heo xông khói Vissan 500g
142.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Vissan cây 250g Giò lụa Vissan cây 250g
Giò lụa Vissan cây 250g
44.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Hương Sơn cây 200g Giò lụa Hương Sơn cây 200g
Giò lụa Hương Sơn cây 200g
36.900đ 41.400đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò bò Vissan cây 500g Giò bò Vissan cây 500g
Giò bò Vissan cây 500g
101.000đ 104.700đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Hương Sơn cây 500g Giò lụa Hương Sơn cây 500g
Giò lụa Hương Sơn cây 500g
100.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò thủ Vissan gói 500g Giò thủ Vissan gói 500g
Giò thủ Vissan gói 500g
71.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò gà Hương Sơn gói 200g Giò gà Hương Sơn gói 200g
Giò gà Hương Sơn gói 200g
56.500đ 56.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò bò Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
99.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò tai Hương Sơn gói 250g Giò tai Hương Sơn gói 250g
Giò tai Hương Sơn gói 250g
57.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
Giò tai Ước Lễ Hương Sơn cây 200g
43.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
137.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò tai Hương Sơn cây 500g Giò tai Hương Sơn cây 500g
Giò tai Hương Sơn cây 500g
107.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò bò Hương Sơn gói 200g Giò bò Hương Sơn gói 200g
Giò bò Hương Sơn gói 200g
64.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
53.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Vissan cây 500g Giò lụa Vissan cây 500g
Giò lụa Vissan cây 500g
89.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò thủ chay An Nhiên gói 500g Giò thủ chay An Nhiên gói 500g
Giò thủ chay An Nhiên gói 500g
88.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g
Chả gói lá chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả cá chay An Nhiên gói 500g Chả cá chay An Nhiên gói 500g
Chả cá chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả lụa chay An Nhiên gói 500g Chả lụa chay An Nhiên gói 500g
Chả lụa chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lụa Thủy Hùng gói 500g Giò lụa Thủy Hùng gói 500g
Giò lụa Thủy Hùng gói 500g
175.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả mực thì là Chả mực thì là
Chả mực thì là
19.600đ 26.000đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò bò Thủy Hùng gói 500g Giò bò Thủy Hùng gói 500g
Giò bò Thủy Hùng gói 500g
97.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g
Giò gà ta Thủy Hùng đặc biệt gói 500g
242.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả quế chay An Nhiên gói 500g Chả quế chay An Nhiên gói 500g
Chả quế chay An Nhiên gói 500g
49.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy