text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Sốt lẩu Sukiyaki chai 400mlSốt lẩu Sukiyaki chai 400ml
Sốt lẩu Sukiyaki chai 400ml
60.000đ 67.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Nước sốt ướp thịt Kalbee chai 230gNước sốt ướp thịt Kalbee chai 230g
Nước sốt ướp thịt Kalbee chai 230g
60.000đ 67.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Nước sốt Tonkotsu Hakata gói 1kgNước sốt Tonkotsu Hakata gói 1kg
Nước sốt Tonkotsu Hakata gói 1kg
198.000đ 221.100đ -10%
Hoàn 4.000đ
Sốt Ponzu chai 1,8LSốt Ponzu chai 1,8L
Sốt Ponzu chai 1,8L
324.000đ 361.800đ -10%
Hoàn 6.000đ
Sốt kim chi chai 1,8LSốt kim chi chai 1,8L
Sốt kim chi chai 1,8L
324.000đ 361.800đ -10%
Hoàn 6.000đ
Sốt Hokkaido Butadon chai 245gSốt Hokkaido Butadon chai 245g
Sốt Hokkaido Butadon chai 245g
60.000đ 67.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Nước tương đặc biệt Tomoe chai 1LNước tương đặc biệt Tomoe chai 1L
Nước tương đặc biệt Tomoe chai 1L
85.000đ 95.100đ -11%
Hoàn 2.000đ
Súp Udon chai 400mlSúp Udon chai 400ml
Súp Udon chai 400ml
108.000đ 120.000đ -10%
Hoàn 2.000đ
Nước sốt Shoyu Ashikawa gói 1kgNước sốt Shoyu Ashikawa gói 1kg
Nước sốt Shoyu Ashikawa gói 1kg
198.000đ 221.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Sốt Gara C&P gói 1kgSốt Gara C&P gói 1kg
Sốt Gara C&P gói 1kg
198.000đ 221.100đ -10%
Hoàn 4.000đ
Nước sốt Shio Hakodate 1kgNước sốt Shio Hakodate 1kg
Nước sốt Shio Hakodate 1kg
198.000đ 221.100đ -10%
Hoàn 4.000đ
Nước sốt Miso Sapporo gói 1kgNước sốt Miso Sapporo gói 1kg
Nước sốt Miso Sapporo gói 1kg
198.000đ 221.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Sốt salad mè chai 1090gSốt salad mè chai 1090g
Sốt salad mè chai 1090g
243.600đ 272.000đ -10%
Hoàn 5.000đ
Sốt Gyudon chai 1150gSốt Gyudon chai 1150g
Sốt Gyudon chai 1150g
243.600đ 272.000đ -10%
Hoàn 5.000đ
Sốt chấm mì Shoyu gói 1kgSốt chấm mì Shoyu gói 1kg
Sốt chấm mì Shoyu gói 1kg
262.600đ 292.100đ -10%
Hoàn 5.000đ
Nước sốt ướp thịt Kalbee chai 2kgNước sốt ướp thịt Kalbee chai 2kg
Nước sốt ướp thịt Kalbee chai 2kg
296.000đ 331.000đ -11%
Hoàn 6.000đ
Gia vị ướp lòng nướng chai 2kgGia vị ướp lòng nướng chai 2kg
Gia vị ướp lòng nướng chai 2kg
296.400đ 331.000đ -10%
Hoàn 6.000đ
Súp mì cà ri gói 1kgSúp mì cà ri gói 1kg
Súp mì cà ri gói 1kg
296.400đ 331.000đ -10%
Hoàn 6.000đ
Sốt Hokkaido Butadon chai 1,8LSốt Hokkaido Butadon chai 1,8L
Sốt Hokkaido Butadon chai 1,8L
324.000đ 361.800đ -10%
Hoàn 6.000đ
Sốt Meijin vị cay chai 2 kgSốt Meijin vị cay chai 2 kg
Sốt Meijin vị cay chai 2 kg
324.000đ 361.800đ -10%
Hoàn 6.000đ
Sốt Meijin Mabo chai 2kgSốt Meijin Mabo chai 2kg
Sốt Meijin Mabo chai 2kg
324.000đ 361.800đ -10%
Hoàn 6.000đ
Súp Kansai Tsuyu chai 1,8LSúp Kansai Tsuyu chai 1,8L
Súp Kansai Tsuyu chai 1,8L
342.000đ 381.900đ -10%
Hoàn 7.000đ
Súp Udon chai 1,8LSúp Udon chai 1,8L
Súp Udon chai 1,8L
342.000đ 381.900đ -10%
Hoàn 7.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín