text.skipToContent

Gia vị

Tìm thấy 676 sản phẩm
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g
29.700đ 31.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 1kg Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 1kg
60.900đ 69.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh Vifon gói 230g Bột canh Vifon gói 230g
Bột canh Vifon gói 230g
4.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt bột Dh Foods hộp 30g Ớt bột Dh Foods hộp 30g
Ớt bột Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Dh Foods hộp 60g Muối ớt Dh Foods hộp 60g
Muối ớt Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
28.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
13.300đ 14.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chao Bông Mai hộp 400g Chao Bông Mai hộp 400g
Chao Bông Mai hộp 400g
26.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
18.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Việt San gói 100g Tiêu đen xay Việt San gói 100g
Tiêu đen xay Việt San gói 100g
18.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm Tĩnh Gia Nhật Minh lọ 280g Mắm tôm Tĩnh Gia Nhật Minh lọ 280g
Mắm tôm Tĩnh Gia Nhật Minh lọ 280g
17.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Maggi chai 820g Dầu hào Maggi chai 820g
Dầu hào Maggi chai 820g
40.500đ 41.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm ruốc chà Ngọc Liên hộp 420g Mắm ruốc chà Ngọc Liên hộp 420g
Mắm ruốc chà Ngọc Liên hộp 420g
63.500đ 72.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tương cay Maggi chai 200ml Nước tương cay Maggi chai 200ml
Nước tương cay Maggi chai 200ml
12.700đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
25.500đ 31.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
18.700đ 20.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt bột Dh Foods lọ 60g Ớt bột Dh Foods lọ 60g
Ớt bột Dh Foods lọ 60g
13.800đ 15.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
18.800đ 18.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
19.100đ 20.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm Liên Thành chai 600ml Nước mắm Liên Thành chai 600ml
Nước mắm Liên Thành chai 600ml
37.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm ruốc chà Ngọc Liên lọ 250g Mắm ruốc chà Ngọc Liên lọ 250g
Mắm ruốc chà Ngọc Liên lọ 250g
44.200đ 52.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Dh Foods lọ 120g Muối ớt Dh Foods lọ 120g
Muối ớt Dh Foods lọ 120g
16.600đ 16.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
16.500đ 20.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.700đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh Cholimex gói 180g Bột canh Cholimex gói 180g
Bột canh Cholimex gói 180g
3.000đ 3.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
101.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
24.300đ 30.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
4.500đ 5.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chao Bông Mai hộp 250g Chao Bông Mai hộp 250g
Chao Bông Mai hộp 250g
16.200đ 16.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tương tỏi ớt Chin-su chai 250ml Nước tương tỏi ớt Chin-su chai 250ml
Nước tương tỏi ớt Chin-su chai 250ml
12.500đ 13.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm nêm pha sẵn Ngọc Liên chai 250ml Mắm nêm pha sẵn Ngọc Liên chai 250ml
Mắm nêm pha sẵn Ngọc Liên chai 250ml
19.200đ 21.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
61.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị Chin-su chai 900ml Nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị Chin-su chai 900ml
Nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị Chin-su chai 900ml
16.600đ 19.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 200g Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 200g
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 200g
25.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
15.800đ 17.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm Phú Quốc Ông Kỳ chai 525ml Nước mắm Phú Quốc Ông Kỳ chai 525ml
Nước mắm Phú Quốc Ông Kỳ chai 525ml
102.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tép Nhật Minh lọ 280g Mắm tép Nhật Minh lọ 280g
Mắm tép Nhật Minh lọ 280g
14.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tương Chin-su chai 250ml Nước tương Chin-su chai 250ml
Nước tương Chin-su chai 250ml
10.300đ 13.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tương Tam Thái Tử Nhị Ca chai 500ml Nước tương Tam Thái Tử Nhị Ca chai 500ml
Nước tương Tam Thái Tử Nhị Ca chai 500ml
6.900đ 7.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm Nam Ngư 3 trong 1 Chin-su chai 750ml Nước mắm Nam Ngư 3 trong 1 Chin-su chai 750ml
Nước mắm Nam Ngư 3 trong 1 Chin-su chai 750ml
33.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm cao cấp 40 độ đạm tự nhiên Vị Xưa Barona chai 250ml Nước mắm cao cấp 40 độ đạm tự nhiên Vị Xưa Barona chai 250ml
Nước mắm cao cấp 40 độ đạm tự nhiên Vị Xưa Barona chai 250ml
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm nhỉ chánh hiệu Thanh Hà 40 độ đạm chai 520ml Nước mắm nhỉ chánh hiệu Thanh Hà 40 độ đạm chai 520ml
Nước mắm nhỉ chánh hiệu Thanh Hà 40 độ đạm chai 520ml
89.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen hạt Việt San gói 100g Tiêu đen hạt Việt San gói 100g
Tiêu đen hạt Việt San gói 100g
35.300đ 35.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chao Bông Mai hộp 370g Chao Bông Mai hộp 370g
Chao Bông Mai hộp 370g
22.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm nhỉ cá cơm Thuận Phát chai 620ml Nước mắm nhỉ cá cơm Thuận Phát chai 620ml
Nước mắm nhỉ cá cơm Thuận Phát chai 620ml
23.000đ 24.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g
Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g
5.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg
8.500đ 9.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g
44.700đ 45.800đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Maggi chai 350g Dầu hào Maggi chai 350g
Dầu hào Maggi chai 350g
17.200đ 20.700đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g
63.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
44.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g
Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g
6.500đ 8.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mắm cá cơm 60 độ đạm Hạnh Phúc chai 500ml Nước mắm cá cơm 60 độ đạm Hạnh Phúc chai 500ml
Nước mắm cá cơm 60 độ đạm Hạnh Phúc chai 500ml
106.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh i-ốt Vifon gói 190g Bột canh i-ốt Vifon gói 190g
Bột canh i-ốt Vifon gói 190g
3.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy