text.skipToContent

Gia vị bột

Tìm thấy 220 sản phẩm
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g
56.900đ 73.000đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột canh Ajinomoto gói 190g Bột canh Ajinomoto gói 190g
Bột canh Ajinomoto gói 190g
3.600đ 3.800đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50g Bột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50g
Bột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50g
15.900đ 16.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50g Bột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50g
Bột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50g
27.200đ 28.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột nhụy hoa nghệ tây Saffron Sargol hộp 10g Bột nhụy hoa nghệ tây Saffron Sargol hộp 10g
Bột nhụy hoa nghệ tây Saffron Sargol hộp 10g
2.686.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ớt vị ngọt Sweet Paprika 75g Pimenton Bột ớt vị ngọt Sweet Paprika 75g Pimenton
Bột ớt vị ngọt Sweet Paprika 75g Pimenton
114.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ớt vị cay Hot Paprika 75g Pimenton Bột ớt vị cay Hot Paprika 75g Pimenton
Bột ớt vị cay Hot Paprika 75g Pimenton
114.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
18.700đ 20.200đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
13.300đ 14.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g
Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt bột Dh Foods hộp 30g Ớt bột Dh Foods hộp 30g
Ớt bột Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
5.800đ 6.300đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt Dh Foods hộp 60g Muối ớt Dh Foods hộp 60g
Muối ớt Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tôm Dh Foods hộp 60g Muối tôm Dh Foods hộp 60g
Muối tôm Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g
Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
17.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
30.000đ 31.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt bột Dh Foods lọ 60g Ớt bột Dh Foods lọ 60g
Ớt bột Dh Foods lọ 60g
13.800đ 15.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
18.800đ 18.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột quế Kim Hưng hộp 100g Bột quế Kim Hưng hộp 100g
Bột quế Kim Hưng hộp 100g
18.500đ 22.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt Dh Foods lọ 120g Muối ớt Dh Foods lọ 120g
Muối ớt Dh Foods lọ 120g
16.600đ 16.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
16.500đ 20.900đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.700đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột cà ri Vianco gói 10g Bột cà ri Vianco gói 10g
Bột cà ri Vianco gói 10g
3.700đ 5.300đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g
Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g
4.200đ 5.900đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị nêm sẵn phở bò Aji Quick Ajinomoto gói 57g Gia vị nêm sẵn phở bò Aji Quick Ajinomoto gói 57g
Gia vị nêm sẵn phở bò Aji Quick Ajinomoto gói 57g
6.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
13.000đ 15.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
95.500đ 99.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt tôm Bích Chi lọ 150g Muối ớt tôm Bích Chi lọ 150g
Muối ớt tôm Bích Chi lọ 150g
11.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
101.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g
28.800đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g
Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g
88.500đ 95.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu đen xay Esup lọ 45g Tiêu đen xay Esup lọ 45g
Tiêu đen xay Esup lọ 45g
31.700đ 32.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghệ xay Gia vị Bảo Ngọc lọ 125g Nghệ xay Gia vị Bảo Ngọc lọ 125g
Nghệ xay Gia vị Bảo Ngọc lọ 125g
20.900đ 22.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
29.900đ 30.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35g Tiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35g
Tiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35g
28.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80g Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80g
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80g
7.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mù tạt xanh Wasabi S&B tuýp 43g Mù tạt xanh Wasabi S&B tuýp 43g
Mù tạt xanh Wasabi S&B tuýp 43g
26.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ớt cựa gà kiểu Hungary McCormick lọ 30g Bột ớt cựa gà kiểu Hungary McCormick lọ 30g
Bột ớt cựa gà kiểu Hungary McCormick lọ 30g
59.300đ 64.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lá kinh giới McCormick lọ 10g Lá kinh giới McCormick lọ 10g
Lá kinh giới McCormick lọ 10g
35.500đ 38.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị nêm sẵn lẩu đuôi bò Aji Quick Ajinomoto gói 40g Gia vị nêm sẵn lẩu đuôi bò Aji Quick Ajinomoto gói 40g
Gia vị nêm sẵn lẩu đuôi bò Aji Quick Ajinomoto gói 40g
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối chấm trái cây Esup lọ 80g Muối chấm trái cây Esup lọ 80g
Muối chấm trái cây Esup lọ 80g
24.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị tẩm ướp vị Cajun McCormick lọ 35g Gia vị tẩm ướp vị Cajun McCormick lọ 35g
Gia vị tẩm ướp vị Cajun McCormick lọ 35g
65.000đ 70.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
4.500đ 5.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 500g Muối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 500g
Muối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 500g
5.200đ 5.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối i-ốt VISAchef gói 200g Muối i-ốt VISAchef gói 200g
Muối i-ốt VISAchef gói 200g
3.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột cà ri Vermont không cay Ottogi gói 100g Bột cà ri Vermont không cay Ottogi gói 100g
Bột cà ri Vermont không cay Ottogi gói 100g
48.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muối ớt Hằng Hải hộp 150g Muối ớt Hằng Hải hộp 150g
Muối ớt Hằng Hải hộp 150g
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị tẩm ướp muối tỏi McCormick lọ 70g Gia vị tẩm ướp muối tỏi McCormick lọ 70g
Gia vị tẩm ướp muối tỏi McCormick lọ 70g
57.000đ 61.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
103.300đ 107.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên gia vị phở bò Nosa food hộp 75g Viên gia vị phở bò Nosa food hộp 75g
Viên gia vị phở bò Nosa food hộp 75g
4.000đ 4.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột ngọt (mì chính) VinMart Food gói 1kg Bột ngọt (mì chính) VinMart Food gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) VinMart Food gói 1kg
57.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột quế McCormick lọ 32g Bột quế McCormick lọ 32g
Bột quế McCormick lọ 32g
58.700đ 63.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy