text.skipToContent

Gia vị bột

Tìm thấy 230 sản phẩm
Ớt bột Dh Foods hộp 30g Ớt bột Dh Foods hộp 30g
Ớt bột Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Dh Foods hộp 60g Muối ớt Dh Foods hộp 60g
Muối ớt Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
28.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
Ớt chỉ thiên xay hiệu Dh Foods lọ 50g
13.300đ 14.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Việt San gói 100g Tiêu đen xay Việt San gói 100g
Tiêu đen xay Việt San gói 100g
18.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 400g
25.500đ 31.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
18.700đ 20.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt bột Dh Foods lọ 60g Ớt bột Dh Foods lọ 60g
Ớt bột Dh Foods lọ 60g
13.800đ 15.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
18.800đ 18.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Dh Foods lọ 120g Muối ớt Dh Foods lọ 120g
Muối ớt Dh Foods lọ 120g
16.600đ 16.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tôm Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
16.500đ 20.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối tiêu Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.700đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh Cholimex gói 180g Bột canh Cholimex gói 180g
Bột canh Cholimex gói 180g
3.000đ 3.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods lọ 120g
17.300đ 18.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
Hạt nêm nấm hương và hạt sen Aji-ngon gói 60g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
101.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 454g
24.300đ 30.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
4.500đ 5.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
61.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
Hạt nêm gà Aji-Ngon gói 200g
15.800đ 17.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh Vifon gói 230g Bột canh Vifon gói 230g
Bột canh Vifon gói 230g
4.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen hạt Việt San gói 100g Tiêu đen hạt Việt San gói 100g
Tiêu đen hạt Việt San gói 100g
35.300đ 35.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 454g
29.700đ 31.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g
Muối I-Ốt Bạc Liêu gói 900g
5.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 1kg
8.500đ 9.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g
44.700đ 45.800đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 800g
63.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
44.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g
Muối tiêu chanh Cholimex lọ 80g
6.500đ 8.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh i-ốt Vifon gói 190g Bột canh i-ốt Vifon gói 190g
Bột canh i-ốt Vifon gói 190g
3.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 80g Tiêu đen xay Dh Foods lọ 80g
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 80g
33.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900g Hạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900g
Hạt nêm xương hầm gà 3 Ngọt Maggi gói 900g
68.600đ 75.200đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt gói 900g Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt gói 900g
Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt gói 900g
68.600đ 75.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
39.900đ 44.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm nấm hương Maggi gói 200g Hạt nêm nấm hương Maggi gói 200g
Hạt nêm nấm hương Maggi gói 200g
20.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt Maggi gói 450g Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt Maggi gói 450g
Hạt nêm xương hầm vị heo 3 Ngọt Maggi gói 450g
36.700đ 39.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị nêm sẵn cá kho riềng Aji-quick Ajinomoto gói 29g Gia vị nêm sẵn cá kho riềng Aji-quick Ajinomoto gói 29g
Gia vị nêm sẵn cá kho riềng Aji-quick Ajinomoto gói 29g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị nêm sẵn thịt kho Aji-Quick Ajinomoto gói 31g Gia vị nêm sẵn thịt kho Aji-Quick Ajinomoto gói 31g
Gia vị nêm sẵn thịt kho Aji-Quick Ajinomoto gói 31g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tôm Dh Foods hộp 60g Muối tôm Dh Foods hộp 60g
Muối tôm Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g
Gia vị nêm sẵn cá kho Aji-quick Ajinomoto gói 31g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g
Gia vị nêm sẵn thịt kho tàu Aji-Quick Ajinomoto gói 32g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
5.800đ 6.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột quế Kim Hưng hộp 100g Bột quế Kim Hưng hộp 100g
Bột quế Kim Hưng hộp 100g
18.500đ 22.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột cà ri Vianco gói 10g Bột cà ri Vianco gói 10g
Bột cà ri Vianco gói 10g
3.700đ 5.300đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh nấm hương Cholimex gói 180g Bột canh nấm hương Cholimex gói 180g
Bột canh nấm hương Cholimex gói 180g
3.700đ 4.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g
Bột ngũ vị hương hiệu con nai Vianco gói 10g
4.200đ 5.900đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
95.500đ 99.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm ngon 3 vị Nam Ngư gói 2kg Hạt nêm ngon 3 vị Nam Ngư gói 2kg
Hạt nêm ngon 3 vị Nam Ngư gói 2kg
108.200đ 113.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị hoàn chỉnh thịt kho Knorr gói 28g Gia vị hoàn chỉnh thịt kho Knorr gói 28g
Gia vị hoàn chỉnh thịt kho Knorr gói 28g
6.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
13.000đ 15.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Esup lọ 45g Tiêu đen xay Esup lọ 45g
Tiêu đen xay Esup lọ 45g
31.700đ 32.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g
Gia vị lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick lọ 35g
88.500đ 95.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối chấm trái cây Esup lọ 80g Muối chấm trái cây Esup lọ 80g
Muối chấm trái cây Esup lọ 80g
24.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 400g
27.500đ 29.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 140g Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 140g
Bột ngọt (mì chính) Ajinomoto gói 140g
10.000đ 11.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy