text.skipToContent

Gia vị bột

Tìm thấy 237 sản phẩm
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45gTiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu trắng xay Dh Foods lọ 45g
28.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60gMuối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
Muối ớt chanh Tây Ninh Dh Foods hộp 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30gỚt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
Ớt chỉ thiên xay Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu Dh Foods lọ 60gMuối tiêu Dh Foods lọ 60g
Muối tiêu Dh Foods lọ 60g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tôm Dh Foods hộp 60gMuối tôm Dh Foods hộp 60g
Muối tôm Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50gMuối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
Muối tiêu chanh Dh Foods lọ 50g
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Dh Foods hộp 60gMuối ớt Dh Foods hộp 60g
Muối ớt Dh Foods hộp 60g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt bột Dh Foods hộp 30gỚt bột Dh Foods hộp 30g
Ớt bột Dh Foods hộp 30g
8.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45gTiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
Tiêu đen xay Dh Foods lọ 45g
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột cà ri cay Ottogi gói 100gBột cà ri cay Ottogi gói 100g
Bột cà ri cay Ottogi gói 100g
48.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt tôm Bạc Liêu Basalco hộp 150gMuối ớt tôm Bạc Liêu Basalco hộp 150g
Muối ớt tôm Bạc Liêu Basalco hộp 150g
23.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ớt cựa gà vị khói McCormick lọ 37gBột ớt cựa gà vị khói McCormick lọ 37g
Bột ớt cựa gà vị khói McCormick lọ 37g
108.900đ 134.700đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen hạt Việt San gói 100gTiêu đen hạt Việt San gói 100g
Tiêu đen hạt Việt San gói 100g
35.300đ 35.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kgHạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kg
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 2kg
119.000đ 133.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Viên gia vị phở bò Nosa food hộp 75gViên gia vị phở bò Nosa food hộp 75g
Viên gia vị phở bò Nosa food hộp 75g
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột tỏi Kim Hưng lọ 100gBột tỏi Kim Hưng lọ 100g
Bột tỏi Kim Hưng lọ 100g
19.900đ 20.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt tiêu đỏ Trung Thành lọ 100gMuối ớt tiêu đỏ Trung Thành lọ 100g
Muối ớt tiêu đỏ Trung Thành lọ 100g
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80gTiêu trắng Dh Foods lọ 80g
Tiêu trắng Dh Foods lọ 80g
44.700đ 45.800đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt bột Dh Foods lọ 60gỚt bột Dh Foods lọ 60g
Ớt bột Dh Foods lọ 60g
13.800đ 15.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 2kgHạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 2kg
Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy Knorr gói 2kg
127.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen xay Việt San gói 50gTiêu đen xay Việt San gói 50g
Tiêu đen xay Việt San gói 50g
9.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450gHạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450g
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 450g
34.200đ 36.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900gHạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900g
Hạt nêm từ thịt bổ sung xương và tủy Miwon gói 900g
68.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55gHạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 55g
5.800đ 6.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh nghệ vàng Forny gói 20gTinh nghệ vàng Forny gói 20g
Tinh nghệ vàng Forny gói 20g
44.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lá húng quế McCormick lọ 10gLá húng quế McCormick lọ 10g
Lá húng quế McCormick lọ 10g
39.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Viên gia vị bún bò Huế Nosa Food hộp 75gViên gia vị bún bò Huế Nosa Food hộp 75g
Viên gia vị bún bò Huế Nosa Food hộp 75g
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột tương đen Ottogi gói 100gBột tương đen Ottogi gói 100g
Bột tương đen Ottogi gói 100g
51.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80gHỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80g
Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Bio Miwon gói 80g
7.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột gia vị nem nướng Kim Hưng gói 25gBột gia vị nem nướng Kim Hưng gói 25g
Bột gia vị nem nướng Kim Hưng gói 25g
7.800đ 8.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 1kgMuối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 1kg
Muối ăn sạch cao cấp Duyến Hải gói 1kg
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50gBột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50g
Bột ớt làm kim chi Thành Lộc gói 50g
27.200đ 28.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột gừng NFC lọ 40gBột gừng NFC lọ 40g
Bột gừng NFC lọ 40g
15.900đ 16.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200gHạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
Hạt nêm Knorr nấm hương gói 200g
18.700đ 20.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh nấm hương Cholimex gói 180gBột canh nấm hương Cholimex gói 180g
Bột canh nấm hương Cholimex gói 180g
3.700đ 4.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100gTiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
Tiêu sọ Phú Quốc Minh Hà hộp 100g
103.300đ 107.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kgBột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) Vedan gói 1kg
61.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Miwon gói 1kgBột ngọt (mì chính) Miwon gói 1kg
Bột ngọt (mì chính) Miwon gói 1kg
50.500đ 65.500đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ vị hương Thành Lộc hộp 90gNgũ vị hương Thành Lộc hộp 90g
Ngũ vị hương Thành Lộc hộp 90g
16.000đ 16.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu sọ hạt Việt San gói 100gTiêu sọ hạt Việt San gói 100g
Tiêu sọ hạt Việt San gói 100g
48.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Viên gia vị lẩu Thái Nosa Food gói 75gViên gia vị lẩu Thái Nosa Food gói 75g
Viên gia vị lẩu Thái Nosa Food gói 75g
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột gia vị phở bò Kim Hưng gói 25gBột gia vị phở bò Kim Hưng gói 25g
Bột gia vị phở bò Kim Hưng gói 25g
8.200đ 9.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối biển có cối xay McCormick lọ 60gMuối biển có cối xay McCormick lọ 60g
Muối biển có cối xay McCormick lọ 60g
107.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ăn sạch Visalco gói 250gMuối ăn sạch Visalco gói 250g
Muối ăn sạch Visalco gói 250g
2.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (Mì chính) VinMart Food gói 400gBột ngọt (Mì chính) VinMart Food gói 400g
Bột ngọt (Mì chính) VinMart Food gói 400g
24.000đ 25.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột canh Cholimex gói 180gBột canh Cholimex gói 180g
Bột canh Cholimex gói 180g
3.000đ 3.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt Bạc Liêu Basalco lọ 200gMuối ớt Bạc Liêu Basalco lọ 200g
Muối ớt Bạc Liêu Basalco lọ 200g
12.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột quế Thành Lộc lọ 50gBột quế Thành Lộc lọ 50g
Bột quế Thành Lộc lọ 50g
13.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35gTiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) McCormick lọ 35g
95.500đ 99.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị tiện dụng 3 trong 1 Tasty thịt gà gói 28gGia vị tiện dụng 3 trong 1 Tasty thịt gà gói 28g
Gia vị tiện dụng 3 trong 1 Tasty thịt gà gói 28g
5.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngọt (mì chính) Miwon gói 2kgBột ngọt (mì chính) Miwon gói 2kg
Bột ngọt (mì chính) Miwon gói 2kg
113.400đ 125.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35gTiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35g
Tiêu đen Phú Quốc Gia vị Bảo Ngọc lọ 35g
28.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50gBột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50g
Bột gia vị tẩm ướp thịt nướng Thành Lộc hộp 50g
15.900đ 16.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50gBột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
Bột húng lìu Thành Lộc lọ 50g
13.000đ 15.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối sạch Hằng Hải gói 450gMuối sạch Hằng Hải gói 450g
Muối sạch Hằng Hải gói 450g
5.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Viên gia vị bò kho Nosa Food hộp 75gViên gia vị bò kho Nosa Food hộp 75g
Viên gia vị bò kho Nosa Food hộp 75g
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối ớt tôm Bảo Ngọc lọ 125gMuối ớt tôm Bảo Ngọc lọ 125g
Muối ớt tôm Bảo Ngọc lọ 125g
17.300đ 17.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500gMuối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
Muối tinh i-ốt VISAchef túi 500g
3.700đ 5.000đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt gia vị hoàn chỉnh canh chua Nam Bộ Barona gói 80gSốt gia vị hoàn chỉnh canh chua Nam Bộ Barona gói 80g
Sốt gia vị hoàn chỉnh canh chua Nam Bộ Barona gói 80g
9.800đ 10.600đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gia vị bò kho Thành Lộc gói 25gGia vị bò kho Thành Lộc gói 25g
Gia vị bò kho Thành Lộc gói 25g
11.000đ 11.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy