text.skipToContent

Gia cầm

Tìm thấy 59 sản phẩm
Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 1,434kg Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 1,434kg
Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 1,434kg
413.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 466g Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 466g
Thịt gà Pháp Coquelet Jaune P'Tit Duc 466g
163.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà H'Mông Gà H'Mông
Gà H'Mông
90.300đ 128.100đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà rút xương CP Đùi gà rút xương CP
Đùi gà rút xương CP
34.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà tháo khớp CP Đùi gà tháo khớp CP
Đùi gà tháo khớp CP
20.700đ 25.200đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà công nghiệp tháo khớp Đùi gà công nghiệp tháo khớp
Đùi gà công nghiệp tháo khớp
36.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà Ba Huân Cánh gà Ba Huân
Cánh gà Ba Huân
34.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà leo cây nguyên con Gà leo cây nguyên con
Gà leo cây nguyên con
245.400đ 248.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ta Tam Nông Gà ta Tam Nông
Gà ta Tam Nông
128.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Má đùi gà công nghiệp CP Má đùi gà công nghiệp CP
Má đùi gà công nghiệp CP
21.300đ 22.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi tỏi gà Leboucher Đùi tỏi gà Leboucher
Đùi tỏi gà Leboucher
41.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu cổ gà Tori Đầu cổ gà Tori
Đầu cổ gà Tori
5.500đ 7.600đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chân gà công nghiệp Chân gà công nghiệp
Chân gà công nghiệp
38.400đ 39.800đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà góc tư sau LBC Đùi gà góc tư sau LBC
Đùi gà góc tư sau LBC
37.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chim cút to Chim cút to
Chim cút to
11.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ta nguyên con CP Gà ta nguyên con CP
Gà ta nguyên con CP
108.500đ 109.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lòng gà CP Lòng gà CP
Lòng gà CP
9.600đ 9.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ta Thành Đạt Gà ta Thành Đạt
Gà ta Thành Đạt
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gà ta Bình Minh thả vườn Thịt gà ta Bình Minh thả vườn
Thịt gà ta Bình Minh thả vườn
80.000đ 94.800đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chân gà công nghiệp CP Chân gà công nghiệp CP
Chân gà công nghiệp CP
22.200đ 23.400đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mề gà Mề gà
Mề gà
51.500đ 56.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà công nghiệp Le Boucher Cánh gà công nghiệp Le Boucher
Cánh gà công nghiệp Le Boucher
48.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương ức gà CP Xương ức gà CP
Xương ức gà CP
7.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà góc tư thả vườn Leboucher Đùi gà góc tư thả vườn Leboucher
Đùi gà góc tư thả vườn Leboucher
59.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tràng trứng gà Tràng trứng gà
Tràng trứng gà
55.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà Cánh gà
Cánh gà
39.100đ 52.000đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà tỏi CP Đùi gà tỏi CP
Đùi gà tỏi CP
26.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà công nghiệp góc tư Unitek Đùi gà công nghiệp góc tư Unitek
Đùi gà công nghiệp góc tư Unitek
22.500đ 23.200đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi tỏi gà Đùi tỏi gà
Đùi tỏi gà
25.800đ 30.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chim bồ câu Chim bồ câu
Chim bồ câu
66.600đ 91.500đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Má đùi gà công nghiệp Bình Minh Má đùi gà công nghiệp Bình Minh
Má đùi gà công nghiệp Bình Minh
21.900đ 24.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lòng gà công nghiệp Bình Minh Lòng gà công nghiệp Bình Minh
Lòng gà công nghiệp Bình Minh
23.000đ 31.500đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà công nghiệp Bình Minh Đùi gà công nghiệp Bình Minh
Đùi gà công nghiệp Bình Minh
24.400đ 29.200đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ta thả đồi không đầu không chân Gà ta thả đồi không đầu không chân
Gà ta thả đồi không đầu không chân
170.000đ 173.700đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà công nghiệp Cánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp
40.300đ 42.300đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương đùi gà Unitek Xương đùi gà Unitek
Xương đùi gà Unitek
7.500đ 11.500đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà công nghiệp CP Cánh gà công nghiệp CP
Cánh gà công nghiệp CP
26.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngan không đầu không chân Ngan không đầu không chân
Ngan không đầu không chân
273.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà góc Cánh gà góc
Cánh gà góc
66.000đ 68.800đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi tỏi gà CN Niwa Tori Đùi tỏi gà CN Niwa Tori
Đùi tỏi gà CN Niwa Tori
35.100đ 37.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tim gà Tim gà
Tim gà
63.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gan Gà Công Nghiệp Bình Minh- Gan Gà Công Nghiệp Bình Minh-
Gan Gà Công Nghiệp Bình Minh-
5.500đ 9.600đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lòng gà Tori công nghiệp Lòng gà Tori công nghiệp
Lòng gà Tori công nghiệp
15.500đ 16.400đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ức gà công nghiệp phi lê không da Bình Minh Ức gà công nghiệp phi lê không da Bình Minh
Ức gà công nghiệp phi lê không da Bình Minh
32.500đ 34.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương gà công nghiệp Xương gà công nghiệp
Xương gà công nghiệp
13.000đ 17.500đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ta Huynh Đệ nguyên con Gà ta Huynh Đệ nguyên con
Gà ta Huynh Đệ nguyên con
131.200đ 142.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà công nghiệp Cánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp
36.400đ 37.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi gà chặt miếng Đùi gà chặt miếng
Đùi gà chặt miếng
30.200đ 45.200đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà công nghiệp nguyên con Gà công nghiệp nguyên con
Gà công nghiệp nguyên con
120.800đ 134.800đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phi lê gà công nghiệp Phi lê gà công nghiệp
Phi lê gà công nghiệp
58.700đ 59.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ức gà nguyên xương LBC Ức gà nguyên xương LBC
Ức gà nguyên xương LBC
32.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mề gà công nghiệp Bình Minh Mề gà công nghiệp Bình Minh
Mề gà công nghiệp Bình Minh
28.800đ 39.000đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chân gà Chân gà
Chân gà
25.900đ 29.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà thả vườn Cánh gà thả vườn
Cánh gà thả vườn
90.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Má đùi gà công nghiệp Unitek Má đùi gà công nghiệp Unitek
Má đùi gà công nghiệp Unitek
22.500đ 24.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu cổ gà công nghiệp Bình Minh Đầu cổ gà công nghiệp Bình Minh
Đầu cổ gà công nghiệp Bình Minh
4.100đ 8.100đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xương ức gà Unitek Xương ức gà Unitek
Xương ức gà Unitek
6.900đ 9.200đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gà ác Gà ác
Gà ác
29.000đ 36.900đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cánh gà CP túi 500g Cánh gà CP túi 500g
Cánh gà CP túi 500g
39.900đ 48.500đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy