text.skipToContent

Gia cầm

Tìm thấy 30 sản phẩm
Cánh gà CP túi 500g Cánh gà CP túi 500g
Cánh gà CP túi 500g
39.900đ 48.500đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà H'Mông Gà H'Mông
Gà H'Mông
90.300đ 128.100đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ức gà CP Xương ức gà CP
Xương ức gà CP
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương gà công nghiệp Xương gà công nghiệp
Xương gà công nghiệp
13.000đ 17.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân gà công nghiệp Chân gà công nghiệp
Chân gà công nghiệp
48.000đ 49.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi lê gà công nghiệp Phi lê gà công nghiệp
Phi lê gà công nghiệp
29.400đ 29.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà công nghiệp Cánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp
52.000đ 53.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lòng gà CP Lòng gà CP
Lòng gà CP
19.200đ 19.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà chặt miếng Đùi gà chặt miếng
Đùi gà chặt miếng
30.200đ 45.200đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chim cút to Chim cút to
Chim cút to
15.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Má đùi gà công nghiệp Má đùi gà công nghiệp
Má đùi gà công nghiệp
36.800đ 37.600đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà tỏi CP Đùi gà tỏi CP
Đùi gà tỏi CP
43.500đ 46.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ta Tam Nông Gà ta Tam Nông
Gà ta Tam Nông
128.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vịt không đầu, chân Vịt không đầu, chân
Vịt không đầu, chân
163.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Má đùi gà công nghiệp CP Má đùi gà công nghiệp CP
Má đùi gà công nghiệp CP
21.300đ 22.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gan gà Gan gà
Gan gà
8.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ác Gà ác
Gà ác
29.000đ 36.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi tỏi gà Đùi tỏi gà
Đùi tỏi gà
25.800đ 30.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà Cánh gà
Cánh gà
39.100đ 52.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngan không đầu không chân Ngan không đầu không chân
Ngan không đầu không chân
219.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà khúc giữa Cánh gà khúc giữa
Cánh gà khúc giữa
45.800đ 56.500đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà tháo khớp CP Đùi gà tháo khớp CP
Đùi gà tháo khớp CP
20.700đ 25.200đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mề gà CP gói 500g Mề gà CP gói 500g
Mề gà CP gói 500g
40.500đ 42.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà góc Cánh gà góc
Cánh gà góc
41.300đ 43.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà công nghiệp CP Cánh gà công nghiệp CP
Cánh gà công nghiệp CP
44.000đ 46.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi lê gà công nghiệp CP Phi lê gà công nghiệp CP
Phi lê gà công nghiệp CP
40.500đ 42.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngan nguyên con Ngan nguyên con
Ngan nguyên con
173.300đ 179.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà công nghiệp tháo khớp Đùi gà công nghiệp tháo khớp
Đùi gà công nghiệp tháo khớp
51.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vịt đồng Tam Nông Vịt đồng Tam Nông
Vịt đồng Tam Nông
62.300đ 68.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ta nguyên con CP Gà ta nguyên con CP
Gà ta nguyên con CP
130.200đ 131.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy