text.skipToContent

Ghế bàn ăn

Tìm thấy 98 sản phẩm
Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu) Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu)
Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu)
1.290.000đ 2.350.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn không tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem) Ghế ăn không tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem)
Ghế ăn không tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem)
6.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn có tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem) Ghế ăn có tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem)
Ghế ăn có tay AA Furniture SE-04 50 x 64 x 104 cm (Kem)
6.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Kozoka Windsor 44,5 x 44,5 x 83,1 cm (Trắng) Ghế ăn Kozoka Windsor 44,5 x 44,5 x 83,1 cm (Trắng)
Ghế ăn Kozoka Windsor 44,5 x 44,5 x 83,1 cm (Trắng)
1.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Kozoka Ronda 53 x 52 x 76 cm (Xanh) Ghế ăn Kozoka Ronda 53 x 52 x 76 cm (Xanh)
Ghế ăn Kozoka Ronda 53 x 52 x 76 cm (Xanh)
2.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Kozoka Root 50 x 52 x 74,5 cm (Nâu gỗ) Ghế ăn Kozoka Root 50 x 52 x 74,5 cm (Nâu gỗ)
Ghế ăn Kozoka Root 50 x 52 x 74,5 cm (Nâu gỗ)
2.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám) Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám)
Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám)
999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen) Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
549.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm
630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm
Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm
670.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế đẩu Ikea Marius 32 x 40 x 45 cm (Trắng) Ghế đẩu Ikea Marius 32 x 40 x 45 cm (Trắng)
Ghế đẩu Ikea Marius 32 x 40 x 45 cm (Trắng)
214.500đ 269.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Đen) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Đen)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Đen)
1.430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sydney CD005 (Trắng) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sydney CD005 (Trắng)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sydney CD005 (Trắng)
1.430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Xanh xám) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Xanh xám)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Xanh xám)
1.430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Nâu đậm) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Nâu đậm)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Factory CD005 (Nâu đậm)
1.430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu)
3.630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu đen) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu đen)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu đen)
3.630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu nhạt) Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu nhạt)
Ghế sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 (Nâu nhạt)
3.630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Trắng) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Trắng)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Trắng)
2.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Cheris CD003-212 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen)
2.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x  45 x 78 cm (Nâu phối xám đậm) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x  45 x 78 cm (Nâu phối xám đậm)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x 45 x 78 cm (Nâu phối xám đậm)
3.790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x  45 x 78 cm (Nâu phối đen) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x  45 x 78 cm (Nâu phối đen)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Grace 52 x 45 x 78 cm (Nâu phối đen)
2.870.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 45 x 55 x 75 cm (Cam phối đen) Ghế ăn sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 45 x 55 x 75 cm (Cam phối đen)
Ghế ăn sắt bọc nệm Kozoka Sun CD001 45 x 55 x 75 cm (Cam phối đen)
3.630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Elbow 44 x  54 x 71,5 cm (Nâu) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Elbow 44 x  54 x 71,5 cm (Nâu)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Elbow 44 x 54 x 71,5 cm (Nâu)
2.180.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Hiroshima 54 x 56 x 76,5 cm (Nâu) Ghế ăn bọc nệm Kozoka Hiroshima 54 x 56 x 76,5 cm (Nâu)
Ghế ăn bọc nệm Kozoka Hiroshima 54 x 56 x 76,5 cm (Nâu)
2.570.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn gỗ Kozoka Mango CD010 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen) Ghế ăn gỗ Kozoka Mango CD010 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen)
Ghế ăn gỗ Kozoka Mango CD010 45 x 55 x 75 cm (Nâu phối đen)
1.155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh ngọc) Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh ngọc)
Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh ngọc)
690.000đ 1.190.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Kem) Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Kem)
Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Kem)
1.190.000đ 1.950.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh biển) Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh biển)
Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh biển)
690.000đ 1.250.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Trắng) Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Trắng)
Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Trắng)
999.000đ 1.690.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng) Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
799.000đ 1.499.000đ
-47%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại) Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại)
Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại)
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng) Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
576.000đ 720.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
576.000đ 720.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
576.000đ 720.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đen) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đen)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đen)
576.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ) Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
1.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu) Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu)
Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu)
990.000đ 1.790.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng) Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
990.000đ 1.790.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng) Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng)
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng)
2.590.000đ 3.790.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen) Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen)
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen)
2.590.000đ 3.790.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây) Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây)
Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây)
749.000đ 1.390.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng) Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng)
Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng)
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi) Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi)
Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi)
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám
Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám
999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai
Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai
590.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi
2.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi
1.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen) Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen)
Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen)
1.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi
2.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghế bàn ăn Hokksund 61 x 58 x 84 cm (Đen) Ghế bàn ăn Hokksund 61 x 58 x 84 cm (Đen)
Ghế bàn ăn Hokksund 61 x 58 x 84 cm (Đen)
2.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy