text.skipToContent

Ghế bàn ăn

Tìm thấy 86 sản phẩm
Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Hồng) Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Hồng)
Ghế ăn Roma AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Hồng)
690.000đ 1.190.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Xanh dương) Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Xanh dương)
Ghế ăn BonBon AZ Price 49 x 55 x 80,4 cm (Xanh dương)
1.190.000đ 1.950.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ) Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
Ghế ăn Tolix A AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
690.000đ 1.250.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Xanh biển) Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Xanh biển)
Ghế ăn MYHA AZ Price 49 x 55 x 81 cm (Xanh biển)
999.000đ 1.690.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen) Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
Ghế ăn Nana AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
799.000đ 1.499.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại) Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại)
Ghế bàn ăn Klarup (Đệm giả da đen, chân kim loại)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng) Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ) Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ) Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
1.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ) Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ)
Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu) Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu)
Ghế ăn DSW bọc nệm tam giác AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Nhiều màu)
990.000đ 1.790.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,7 cm (Xám)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng) Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
Ghế ăn DSW bọc nệm Paris AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
990.000đ 1.790.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng) Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng)
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Trắng)
2.590.000đ 3.790.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen) Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen)
Ghế ăn Pina AZ Price 49 x 55 x 82,5 cm (Đen)
2.590.000đ 3.790.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 80,3 cm (Xanh lá cây)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen) Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
Ghế ăn DSW bọc nệm AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đen)
990.000đ 1.580.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây) Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây)
Ghế ăn Danny AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Xanh lá cây)
749.000đ 1.390.000đ
-46%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Trắng)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ) Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
Ghế ăn Tolix có tay AZ Price 49 x 55 x 81,2 cm (Đỏ)
690.000đ 1.350.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng) Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng)
Ghế bàn ăn Jegind gỗ công nghiệp (Trắng)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
Ghế bàn ăn Hammel đệm giả da trắng, chân kim loại
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi) Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi)
Ghế bàn ăn Thyholm Basic 47 x 41 x 92 cm (Màu gỗ sồi)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám
Ghế bàn ăn Jonstrup nệm vải polyester xám
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai
Ghế bàn ăn gấp Juvre gỗ dẻ gai
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Ore giả da trắng, chân gỗ sồi
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Kastrup Plus giả da trắng, chân gỗ sồi
1.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen) Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen)
Ghế bàn ăn Kastrup Plus (Chân gỗ sồi, đệm polyester đen)
1.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi
Ghế bàn ăn Ore giả da đen, chân gỗ sồi
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Ballerup 46 x 43 x 89 cm (Đen) Ghế bàn ăn Ballerup 46 x 43 x 89 cm (Đen)
Ghế bàn ăn Ballerup 46 x 43 x 89 cm (Đen)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám) Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám)
Ghế bàn ăn Jinstrup 53 x 43 x 84 cm (Xám)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Ghi) Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Ghi)
Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Ghi)
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Lundrup 61 x 55 x 81 cm (Xám) Ghế bàn ăn Lundrup 61 x 55 x 81 cm (Xám)
Ghế bàn ăn Lundrup 61 x 55 x 81 cm (Xám)
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Xanh cổ vịt) Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Xanh cổ vịt)
Ghế bàn ăn GislevI 52 x 49 x 83 cm (Xanh cổ vịt)
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-04 48 x 55 x 85 cm
630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm
Ghế PVC biznoithat GH-03 48 x 55 x 85 cm
670.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng khách, phòng ăn Klosso phong cách Châu Âu KGA002-TN (Nâu tự nhiên) Ghế phòng khách, phòng ăn Klosso phong cách Châu Âu KGA002-TN (Nâu tự nhiên)
Ghế phòng khách, phòng ăn Klosso phong cách Châu Âu KGA002-TN (Nâu tự nhiên)
2.499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu) Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu)
Ghế Eames bọc nệm chân gỗ IBIE 37 x 38 x 82 cm (Nhiều màu)
1.290.000đ 2.350.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen) Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen) Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Đen)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng) Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng)
Ghế ăn DSW AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng) Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng)
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Trắng)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Cam) Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Cam)
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Cam)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Xanh lá cây) Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Xanh lá cây)
Ghế ăn DSR AZ Price 53 x 46 x 83 cm (Xanh lá cây)
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đôn inox Hòa Phát GD01I 38 x 38 x 46 cm (Bạc) Ghế đôn inox Hòa Phát GD01I 38 x 38 x 46 cm (Bạc)
Ghế đôn inox Hòa Phát GD01I 38 x 38 x 46 cm (Bạc)
230.000đ 287.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế thép sơn tĩnh điện THONET18 43,5 x 36 x 85,5 cm (Đen) Ghế thép sơn tĩnh điện THONET18 43,5 x 36 x 85,5 cm (Đen)
Ghế thép sơn tĩnh điện THONET18 43,5 x 36 x 85,5 cm (Đen)
390.000đ 510.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix A 45 x 53 x 84,6 cm (Xanh dương) Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix A 45 x 53 x 84,6 cm (Xanh dương)
Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix A 45 x 53 x 84,6 cm (Xanh dương)
764.000đ 990.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix Stool 41 x 41 x 45,5 cm (Đỏ) Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix Stool 41 x 41 x 45,5 cm (Đỏ)
Ghế thép sơn tĩnh điện Homefurni Tolix Stool 41 x 41 x 45,5 cm (Đỏ)
470.000đ 610.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn gấp Xuân Hòa GM-04-00 44 x 46,5 x 99,5 cm Ghế ăn gấp Xuân Hòa GM-04-00 44 x 46,5 x 99,5 cm
Ghế ăn gấp Xuân Hòa GM-04-00 44 x 46,5 x 99,5 cm
378.000đ 472.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Sitme G02 44 x 43 x 87 cm (Nâu vàng) Ghế bàn ăn Sitme G02 44 x 43 x 87 cm (Nâu vàng)
Ghế bàn ăn Sitme G02 44 x 43 x 87 cm (Nâu vàng)
780.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế không tựa biznoithat KT-01 44 x 38 x 44 cm (Nâu) Ghế không tựa biznoithat KT-01 44 x 38 x 44 cm (Nâu)
Ghế không tựa biznoithat KT-01 44 x 38 x 44 cm (Nâu)
580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế mây nhựa ATC Furniture RADS-ATC-13 62 x 60 x 81 cm (Nâu) Ghế mây nhựa ATC Furniture RADS-ATC-13 62 x 60 x 81 cm (Nâu)
Ghế mây nhựa ATC Furniture RADS-ATC-13 62 x 60 x 81 cm (Nâu)
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bàn ăn Sitme CD60821 49 x 49 x 110 cm (Trắng) Ghế bàn ăn Sitme CD60821 49 x 49 x 110 cm (Trắng)
Ghế bàn ăn Sitme CD60821 49 x 49 x 110 cm (Trắng)
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đôn Hòa Phát GD05B 36,5 x 36,5 x 45 cm (Đỏ) Ghế đôn Hòa Phát GD05B 36,5 x 36,5 x 45 cm (Đỏ)
Ghế đôn Hòa Phát GD05B 36,5 x 36,5 x 45 cm (Đỏ)
175.000đ 206.200đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-02 48 x 55 x 85 cm (Trắng) Ghế gỗ uốn biznoithat GH-02 48 x 55 x 85 cm (Trắng)
Ghế gỗ uốn biznoithat GH-02 48 x 55 x 85 cm (Trắng)
630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế cafe Hòa Phát G38 68 x 48,5 x 69 cm Ghế cafe Hòa Phát G38 68 x 48,5 x 69 cm
Ghế cafe Hòa Phát G38 68 x 48,5 x 69 cm
1.265.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế sân vườn Andalusia 61 x 54 x 73 cm (Nâu) - ILMGH Ghế sân vườn Andalusia 61 x 54 x 73 cm (Nâu) - ILMGH
Ghế sân vườn Andalusia 61 x 54 x 73 cm (Nâu) - ILMGH
3.290.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy