text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
156.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
224.900đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kgGạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
90.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
127.900đ 230.800đ -45%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
225.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kgGạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
41.500đ 43.900đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kgGạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
125.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kgGạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
101.600đ 106.900đ -5%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
128.400đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
114.800đ 135.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
105.600đ 115.700đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kgGạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
62.200đ 68.900đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
220.400đ 224.900đ -2%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 5kgGạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 5kg
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 5kg
216.000đ 240.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ (5KG)Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ (5KG)
Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ (5KG)
132.000đ 151.800đ -13%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
180.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg
Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
116.000đ 118.900đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
116.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
155.700đ 194.600đ -20%
Hoàn 3.000đ
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kgGạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
51.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg
129.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
136.500đ 155.800đ -12%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo giống Nhật Japonica Thái Dương túi 1kgGạo giống Nhật Japonica Thái Dương túi 1kg
Gạo giống Nhật Japonica Thái Dương túi 1kg
32.000đ 40.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kgGạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kg
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kg
229.500đ 270.000đ -15%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kgGạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kg
47.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Gaba Japonica 2kgGạo Gaba Japonica 2kg
Gạo Gaba Japonica 2kg
92.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
103.100đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kgGạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kg
Gạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kg
108.000đ 135.000đ -20%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 5kgGạo Thái Lan Thái Dương túi 5kg
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 5kg
125.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo lài sữa đặc sản Thái Dương túi 5kg Gạo lài sữa đặc sản Thái Dương túi 5kg
Gạo lài sữa đặc sản Thái Dương túi 5kg
135.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kgGạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 10kg
211.500đ 235.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kgCombo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kg
Combo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kg
300.000đ 345.000đ -13%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 5kgGạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 5kg
Gạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 5kg
480.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
88.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát trắng túi 5kgGạo Ngỗng - Gạo Việt xát trắng túi 5kg
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát trắng túi 5kg
216.000đ 240.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mua 2 túi gạo Koshi Hikari Thái Dương 5kgMua 2 túi gạo Koshi Hikari Thái Dương 5kg
Mua 2 túi gạo Koshi Hikari Thái Dương 5kg
324.000đ 360.000đ -10%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo đặc sản Thái Dương túi 1kgGạo đặc sản Thái Dương túi 1kg
Gạo đặc sản Thái Dương túi 1kg
27.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mua 1 Túi Gạo Nhật Koshihikari – Super Quality 2kg Mua 1 Túi Gạo Nhật Koshihikari – Super Quality 2kg
Mua 1 Túi Gạo Nhật Koshihikari – Super Quality 2kg
76.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 2kgGạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 2kg
Gạo Ngỗng - Gạo Việt xát dối túi 2kg
88.000đ 98.000đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngọc Linh Xanh túi 5kgGạo Ngọc Linh Xanh túi 5kg
Gạo Ngọc Linh Xanh túi 5kg
110.000đ 126.500đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
115.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 2kgGạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 2kg
Gạo Ngỗng - Combo 2 túi Gạo Việt xát dối 2kg
177.000đ 196.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tiến vua Thái Dương túi 5kgGạo tiến vua Thái Dương túi 5kg
Gạo tiến vua Thái Dương túi 5kg
180.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 10kgGạo Thái Lan Thái Dương túi 10kg
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 10kg
215.000đ 250.000đ -14%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5kg
244.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Điểm danh 3 loại gạo thơm được yêu thích top đầu

Trong số các loại giống gạo, gạo thơm là lựa chọn được rất nhiều người ưa chuộng. Khi nấu chín lên, gạo sẽ có mùi hương nhẹ và càng làm bữa cơm thêm hấp dẫn. Sau đây là những giống gạo phổ biến nhất với hương thơm đặc trưng riêng.

- Gạo Thái Lan: Gạo có xuất xứ tại nước láng giềng từ lâu đã nổi tiếng vì cho cơm dẻo và mềm. Hạt gạo Thái khá nhỏ hơn gạo Việt và trắng đục. Hương thơm của loại gạo này mang lại cho cảm giác rất dịu và tự nhiên.

- Gạo Jasmine: Trong dòng gạo Jasmine lại có nhiều loại khác nhau nữa như gạo Thái Jasmine, gạo Jasmine 85,... Lúa thơm Jasmine hiện được trồng rất nhiều tại đồng bằng sông Cửu Long nước ta, là loại gạo có kích thước lớn, trắng trong. Cơm nấu từ gạo Jasmine có hương thơm rất nhẹ chứ không rõ rệt và dẻo ngon ngay cả khi để nguội.

- Gạo thơm hương lài: Gạo hương lài cũng lại có loại thơm lài trong và thơm lài sữa. Mùi hương như mùi hoa lài đặc trưng rất nồng nàn và tỏa mùi ngay từ khi cơm được nấu chứ không phải chỉ khi chín. Đây cũng là loại gạo dành cho người thích ăn cơm dẻo.
Dù lựa chọn bất kỳ loại gạo nào hay cả khi mua các loại ngũ cốcnông sản khô khác, điều quan trọng là bạn cần mua gạo thơm nguyên chất chứ không phải là gạo tẩm hóa chất và “gắn mác” lúa thơm. Thế nhưng trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất và cung cấp gạo khiến bà nội trợ không phân biệt được đâu mới là sản phẩm chất lượng. Có một giải pháp cho bạn là tìm đến các kênh bán hàng uy tín, quy mô lớn như Adayroi.com thì chúng ta sẽ luôn an tâm về nguồn gốc sản phẩm. Giá gạo thơm các loại bán trên Adayroi và hệ thống Vinmart đều rất hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu của đại đa số gia đình Việt.

Ưu đãi từ đối tác
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín