text.skipToContent

Gạo - Ngũ cốc - Bột

Tìm thấy 120 sản phẩm
Tinh nghệ Nano Fujiko hộp 100gTinh nghệ Nano Fujiko hộp 100g
Tinh nghệ Nano Fujiko hộp 100g
300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kgGạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
248.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
224.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
220.400đ 224.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
220.000đ 230.800đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
199.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
177.500đ 194.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kgGạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
188.100đ 199.100đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kgGạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
160.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
155.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
133.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
132.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
128.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
116.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
115.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
114.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ngũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400gNgũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400g
Ngũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400g
100.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500gYến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
97.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kgGạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột mì Prima gói 1kgBột mì Prima gói 1kg
Bột mì Prima gói 1kg
89.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột gà rán CJ 1kgBột gà rán CJ 1kg
Bột gà rán CJ 1kg
87.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330gNgũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
84.000đ 89.500đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Yến mạch Úc nguyên chất Xuân An gói 400gYến mạch Úc nguyên chất Xuân An gói 400g
Yến mạch Úc nguyên chất Xuân An gói 400g
60.400đ 85.900đ
-30%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột yến mạch Sunrise hộp 500gBột yến mạch Sunrise hộp 500g
Bột yến mạch Sunrise hộp 500g
78.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500gBột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500g
Bột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500g
77.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
72.300đ 85.200đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330gNgũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
72.300đ 85.200đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy