text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
105.000đ 161.900đ -35%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
157.400đ 224.900đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kgGạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
90.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tặng Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
155.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
149.300đ 199.300đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kgGạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
51.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
47.300đ 65.900đ -28%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Vua Gạo Hương Việt 5kgGạo thơm Vua Gạo Hương Việt 5kg
Gạo thơm Vua Gạo Hương Việt 5kg
85.000đ 130.000đ -35%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Vua Gạo Phù Sa 5kgGạo thơm Vua Gạo Phù Sa 5kg
Gạo thơm Vua Gạo Phù Sa 5kg
99.900đ 150.000đ -33%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Bông Dừa Tấn Vương túi 5kgGạo thơm Bông Dừa Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm Bông Dừa Tấn Vương túi 5kg
76.000đ 108.700đ -30%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
128.400đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kgGạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
34.900đ 40.100đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Vua Gạo Làng Ta 5kgGạo thơm Vua Gạo Làng Ta 5kg
Gạo thơm Vua Gạo Làng Ta 5kg
99.000đ 140.000đ -29%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kgGạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
125.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kgCombo 2 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kg
Combo 2 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kg
190.000đ 218.500đ -13%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo lứt đỏ Thái Dương túi 1kgGạo lứt đỏ Thái Dương túi 1kg
Gạo lứt đỏ Thái Dương túi 1kg
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kgGạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
62.200đ 68.900đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 2kgGạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 2kg
Gạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 2kg
96.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kgGạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kg
Gạo nương đặc sản Điện Biên Thái Dương túi 5kg
108.000đ 135.000đ -20%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
114.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 túi gạo thơm Vua Gạo Làng Ta túi 5kgCombo 2 túi gạo thơm Vua Gạo Làng Ta túi 5kg
Combo 2 túi gạo thơm Vua Gạo Làng Ta túi 5kg
199.000đ 220.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kgGạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
152.700đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm hương sữa VinEco túi 2kgGạo thơm hương sữa VinEco túi 2kg
Gạo thơm hương sữa VinEco túi 2kg
59.200đ 65.900đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
65.400đ 70.200đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Nhật - Gạo Ngỗng túi 2kgGạo Nhật - Gạo Ngỗng túi 2kg
Gạo Nhật - Gạo Ngỗng túi 2kg
96.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1KgGạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
34.400đ 37.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
116.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kgGạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
156.800đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng Vinafood1 túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng Vinafood1 túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng Vinafood1 túi 2kg
83.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp hoa vàng ĐB Vinaseed túi 2kgGạo nếp hoa vàng ĐB Vinaseed túi 2kg
Gạo nếp hoa vàng ĐB Vinaseed túi 2kg
84.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg
Gạo Bắc Hương Thái Dương túi 5kg
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kg
138.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
225.000đ 258.800đ -13%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kgGạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
101.600đ 106.900đ -5%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Commbo 5 Túi gạo thơm Hương Việt Vua Gạo 2kgCommbo 5 Túi gạo thơm Hương Việt Vua Gạo 2kg
Commbo 5 Túi gạo thơm Hương Việt Vua Gạo 2kg
159.000đ 188.500đ -16%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
88.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kg
99.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kgGạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kg
Gạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kg
148.000đ 170.200đ -13%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ

Những điều cần biết về gạo VinMart mà bạn không nên bỏ qua

Gạo là loại lương thực gắn liền với đời sống lao động cũng như “quen mặt” trong từng bữa ăn của người phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng. Sự có mặt của chúng không đơn thuần chỉ là món ăn mà còn mang đến rất nhiều giá trị tuyệt vời bạn cần quan tâm sau đây.

- Nguồn gốc của gạo từ đâu?

Ngày nay, cây lúa không còn là kết quả của tự nhiên mà chúng đã thực sự được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và lai tạo tự nhiên nhằm đem lại loại gạo dinh dưỡng, thơm ngon. Phần lớn cây lúa nước được gieo trồng ở vùng nông thôn, vùng ven đô, song có những cây lúa mọc ở vùng núi đồi mà không cần quá quan tâm đến công tác thủy lợi.

Là đất nước đứng thứ 3 trong bản đồ xuất khẩu gạo sạch, Việt Nam có hai vùng trồng lúa chính là Đồng bằng Sông Hồng (miền Bắc), Đồng bằng Sông Cửu Long (miền Nam) với sản lượng hàng năm đạt khoảng 33 – 34 triệu tấn thóc. Người nông dân thường trồng vào 3 vụ: vụ đông xuân (sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất), vụ hè thu và vụ ba.

- Thành phần dinh dưỡng trong gạo

Chiếm 20% trong tổng số năng lượng dung nạp vào cơ thể, loại lương thực này dùng phổ biến trong chế biến thức ăn, các loại bánh, bún, bột hoặc thức uống. Trong chúng, có đến 80% tinh bột, 7,5% protein, 12% nước, 0,5% vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Mua gạo online tại Adayroi.com không chỉ để làm no bụng như quan điểm của nhiều người mà còn cung cấp chất xơ, tinh bột kích thích sự tăng trưởng vi khuẩn có lợi trong ruột, vitamin và khoáng chất tham gia tổng hợp DHA, chuyển hóa carbohydrate và protein. Đặc biệt, các hợp chất thực vật trong loại lương thực “quen mặt” này còn giàu chất oxy hóa như chất axit phytic có tác dụng tạo hương vị và mùi thơm cho chúng và ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

- Gạo hữu cơ khác gạo thường thế nào?

Điểm khác biệt đầu tiên khi so sánh gạo organic và loại thường đó là mô hình canh tác khác nhau. Nếu như các loại thóc lúa thông thường được canh tác đại trà, sử dụng các loại  phân bón hóa học, thuốc trừ sâu nên thường cho ra đời thành phẩm kém chất lượng, mất an toàn vì lượng hóa chất còn tồn đọng. Trong khi đó, với loại gạo hữu cơ, phương thức trồng trọt sẽ không hề có mặt bất kỳ một loại chất hóa học nào, kể cả đất đai, nguồn nước đều sạch 100%. Do đó, thóc lúa hữu cơ rất tốt cho sức khỏe, bổ sung hàm lượng dinh dưỡng cao cho cơ thể.

Loại gạo organic có tác dụng duy trì chỉ số đường huyết ở mức thấp, đặc biệt hữu ích cho các bệnh nhân bị tiểu đường. Trong khi đó, loại gạo thường lại làm rối loạn chỉ số đường huyết, ảnh hưởng tiêu cực đến người tiểu đường.

Hơn thế, nếu bạn muốn phân biệt hai loại này, chỉ cần vo chúng với nước là sẽ nhận ra ngay. Bởi lẽ loại organic cho nước vo trắng đục lần 1 cũng như lần 2, mùi thơm khác biệt, vị ngon đậm ngọt không khác mấy so với giống thóc lúa Bắc Hương.

-  Các thương hiệu Gạo phổ biến tại Vinmart

Để nấu cơm ngon, dẻo thơm, bung tỏa hương lúa mới, các mẹ nên chọn lựa địa điểm cung cấp lương thực uy tín, chất lượng. Gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn đó là siêu thị VinMart hoặc đại lý bán gạo online Adayroi. Các thương hiệu cung cấp lương thực Bảo Minh chất lượng, Vineco đạt tiêu chuẩn an toàn, lúa thơm Ngọc Linh uy tín, lương thực Phú Hải đa dạng kiểu loại hay sản phẩm thóc lúa Japonica Thái Dương cung cấp tại đây đều được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đạt chứng nhận GlobalGAP nên chị em có thể yên tâm mà lựa chọn rồi.

Thỏa sức chọn lựa loại lương thực thơm ngon, dẻo ngọt an toàn tại Adayroi với giá gạo ưu đãi bạn nhé!

Các bài viết liên quan:

https://blog.adayroi.com/15-loai-gao-ngon-nhat-viet-nam-deo-toi-thom-bui-sach-gia-tu-100k-d9487

https://blog.adayroi.com/13-mon-ngon-tu-gao-lut-giam-can-ma-van-du-dinh-duong-khong-gay-doi-d1360

https://blog.adayroi.com/review-gao-tam-thai-do-bao-minh-gia-bao-nhieu-an-co-ngon-khong-d9481

https://blog.adayroi.com/5-cach-gia-m-can-sau-sinh-ba-ng-ga-o-lu-t-tieu-mo-bung-loi-sua-dep-da-d7489

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín