text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
116.000đ 118.900đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
156.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
157.400đ 224.900đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kgGạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
Gạo hương thơm Thái Dương túi 5kg
90.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
199.100đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kgGạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
101.600đ 106.900đ -5%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
139.000đ 153.300đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kgGạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
135.500đ 161.900đ -16%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn 3.000đ
Tặng 1 Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kgGạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
141.800đ 166.900đ -15%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
152.900đ 224.900đ -32%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kgGạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco túi 5kg
125.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
114.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
225.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kgGạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
152.700đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Nhật Japonica Thái Dương túi 1kg Gạo Nhật Japonica Thái Dương túi 1kg
Gạo Nhật Japonica Thái Dương túi 1kg
30.400đ 38.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kgGạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
146.600đ 161.900đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
65.400đ 70.200đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
180.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
88.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
59.200đ 65.900đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
116.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
136.500đ 155.800đ -12%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kgGạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
41.500đ 43.900đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 3 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kgCombo 3 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kg
Combo 3 túi Gạo Ngọc Linh Xanh 5kg
290.000đ 333.500đ -13%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
114.800đ 135.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg Gạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
Gạo tám xoan Hải Hậu thơm đặc biệt Thái Dương túi 5kg
105.800đ 117.500đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
125.000đ 131.100đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Những điều cần biết về gạo VinMart mà bạn không nên bỏ qua

Gạo là loại lương thực gắn liền với đời sống lao động cũng như “quen mặt” trong từng bữa ăn của người phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng. Sự có mặt của chúng không đơn thuần chỉ là món ăn mà còn mang đến rất nhiều giá trị tuyệt vời bạn cần quan tâm sau đây.

- Nguồn gốc của gạo từ đâu?

Ngày nay, cây lúa không còn là kết quả của tự nhiên mà chúng đã thực sự được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và lai tạo tự nhiên nhằm đem lại loại gạo dinh dưỡng, thơm ngon. Phần lớn cây lúa nước được gieo trồng ở vùng nông thôn, vùng ven đô, song có những cây lúa mọc ở vùng núi đồi mà không cần quá quan tâm đến công tác thủy lợi.

Là đất nước đứng thứ 3 trong bản đồ xuất khẩu gạo sạch, Việt Nam có hai vùng trồng lúa chính là Đồng bằng Sông Hồng (miền Bắc), Đồng bằng Sông Cửu Long (miền Nam) với sản lượng hàng năm đạt khoảng 33 – 34 triệu tấn thóc. Người nông dân thường trồng vào 3 vụ: vụ đông xuân (sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất), vụ hè thu và vụ ba.

- Thành phần dinh dưỡng trong gạo

Chiếm 20% trong tổng số năng lượng dung nạp vào cơ thể, loại lương thực này dùng phổ biến trong chế biến thức ăn, các loại bánh, bún, bột hoặc thức uống. Trong chúng, có đến 80% tinh bột, 7,5% protein, 12% nước, 0,5% vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Mua gạo online tại Adayroi.com không chỉ để làm no bụng như quan điểm của nhiều người mà còn cung cấp chất xơ, tinh bột kích thích sự tăng trưởng vi khuẩn có lợi trong ruột, vitamin và khoáng chất tham gia tổng hợp DHA, chuyển hóa carbohydrate và protein. Đặc biệt, các hợp chất thực vật trong loại lương thực “quen mặt” này còn giàu chất oxy hóa như chất axit phytic có tác dụng tạo hương vị và mùi thơm cho chúng và ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

- Gạo hữu cơ khác gạo thường thế nào?

Điểm khác biệt đầu tiên khi so sánh gạo organic và loại thường đó là mô hình canh tác khác nhau. Nếu như các loại thóc lúa thông thường được canh tác đại trà, sử dụng các loại  phân bón hóa học, thuốc trừ sâu nên thường cho ra đời thành phẩm kém chất lượng, mất an toàn vì lượng hóa chất còn tồn đọng. Trong khi đó, với loại gạo hữu cơ, phương thức trồng trọt sẽ không hề có mặt bất kỳ một loại chất hóa học nào, kể cả đất đai, nguồn nước đều sạch 100%. Do đó, thóc lúa hữu cơ rất tốt cho sức khỏe, bổ sung hàm lượng dinh dưỡng cao cho cơ thể.

Loại gạo organic có tác dụng duy trì chỉ số đường huyết ở mức thấp, đặc biệt hữu ích cho các bệnh nhân bị tiểu đường. Trong khi đó, loại gạo thường lại làm rối loạn chỉ số đường huyết, ảnh hưởng tiêu cực đến người tiểu đường.

Hơn thế, nếu bạn muốn phân biệt hai loại này, chỉ cần vo chúng với nước là sẽ nhận ra ngay. Bởi lẽ loại organic cho nước vo trắng đục lần 1 cũng như lần 2, mùi thơm khác biệt, vị ngon đậm ngọt không khác mấy so với giống thóc lúa Bắc Hương.

-  Các thương hiệu Gạo phổ biến tại Vinmart

Để nấu cơm ngon, dẻo thơm, bung tỏa hương lúa mới, các mẹ nên chọn lựa địa điểm cung cấp lương thực uy tín, chất lượng. Gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn đó là siêu thị VinMart hoặc đại lý bán gạo online Adayroi. Các thương hiệu cung cấp lương thực Bảo Minh chất lượng, Vineco đạt tiêu chuẩn an toàn, lúa thơm Ngọc Linh uy tín, lương thực Phú Hải đa dạng kiểu loại hay sản phẩm thóc lúa Japonica Thái Dươngcung cấp tại đây đều được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đạt chứng nhận GlobalGAP nên chị em có thể yên tâm mà lựa chọn rồi.

Thỏa sức chọn lựa loại lương thực thơm ngon, dẻo ngọt an toàn tại Adayroi với giá gạo ưu đãi bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín