text.skipToContent

Gạo

Tìm thấy 44 sản phẩm
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
155.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
130.000đ 199.100đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
139.000đ 153.300đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
116.000đ 118.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kgGạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
132.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kgGạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
188.100đ 199.100đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kg
88.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
145.000đ 224.900đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kgGạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
50.000đ 68.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
99.200đ 141.700đ
-30%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám Gò Công túi 3kgGạo tám Gò Công túi 3kg
Gạo tám Gò Công túi 3kg
96.300đ 120.300đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
115.500đ 128.400đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
107.000đ 161.900đ
-34%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
63.000đ 70.200đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
175.000đ 194.600đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
102.600đ 114.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5KgGạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
219.600đ 244.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
145.000đ 224.900đ
-36%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
50.700đ 65.900đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kgGạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
96.800đ 106.900đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kgGạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
129.000đ 161.900đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3,5kg
99.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kgGạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
88.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kg
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Anseong túi 4kgGạo Anseong túi 4kg
Gạo Anseong túi 4kg
395.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kgGạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
157.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo lức Bảo Minh loại đặc biệt túi 2kgGạo lức Bảo Minh loại đặc biệt túi 2kg
Gạo lức Bảo Minh loại đặc biệt túi 2kg
66.600đ 73.900đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kgGạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
140.000đ 160.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kgGạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
248.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
115.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
116.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kgGạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
43.500đ 48.500đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy