text.skipToContent

Gạo

Tìm thấy 118 sản phẩm
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
139.000đ 153.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ lứt thảo dược OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ lứt thảo dược OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ lứt thảo dược OrgaGro túi 1kg
140.000đ 168.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ Ngọc An OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ Ngọc An OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ Ngọc An OrgaGro túi 1kg
45.000đ 54.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ Japonica OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ Japonica OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ Japonica OrgaGro túi 1kg
85.000đ 102.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ JasMine OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ JasMine OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ JasMine OrgaGro túi 1kg
40.000đ 48.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ lứt trắng OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ lứt trắng OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ lứt trắng OrgaGro túi 1kg
70.000đ 84.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ OrgaGro phú quý trắng túi 1kg Gạo hữu cơ OrgaGro phú quý trắng túi 1kg
Gạo hữu cơ OrgaGro phú quý trắng túi 1kg
60.000đ 72.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hữu cơ lứt lài tím OrgaGro túi 1kg Gạo hữu cơ lứt lài tím OrgaGro túi 1kg
Gạo hữu cơ lứt lài tím OrgaGro túi 1kg
80.000đ 96.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
157.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg
63.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Nhật Sushi gói 1kg Gạo Nhật Sushi gói 1kg
Gạo Nhật Sushi gói 1kg
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Nhật Sushi Gói 5kg Gạo Nhật Sushi Gói 5kg
Gạo Nhật Sushi Gói 5kg
176.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
240.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
154.700đ 159.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
125.000đ 131.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
248.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lức Bảo Minh túi 2kg Gạo lức Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức Bảo Minh túi 2kg
66.400đ 67.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
65.400đ 70.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
130.500đ 160.700đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
177.500đ 194.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
114.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
244.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Gạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo Bắc Hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
105.600đ 115.700đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
83.900đ 93.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
121.900đ 142.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp bắc PMT gói 1kg Nếp bắc PMT gói 1kg
Nếp bắc PMT gói 1kg
31.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg
Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg
25.300đ 25.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
214.300đ 224.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg
Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg
81.900đ 96.900đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp ngỗng PMT gói 1kg Nếp ngỗng PMT gói 1kg
Nếp ngỗng PMT gói 1kg
31.400đ 33.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
34.400đ 37.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kg Nếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kg
Nếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kg
27.700đ 30.900đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
35.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
133.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kg Gạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kg
Gạo dẻo 64 Điện Biên Phú Hải túi 5kg
144.000đ 148.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
220.000đ 230.800đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
63.500đ 69.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp tóc thơm PMT gói 1kg Nếp tóc thơm PMT gói 1kg
Nếp tóc thơm PMT gói 1kg
31.000đ 36.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp than PMT gói 1kg Nếp than PMT gói 1kg
Nếp than PMT gói 1kg
49.600đ 58.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
44.500đ 55.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo huyết rồng Phú Minh Tâm túi 2kg Gạo huyết rồng Phú Minh Tâm túi 2kg
Gạo huyết rồng Phú Minh Tâm túi 2kg
58.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
129.000đ 199.100đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp Bắc Việt San gói 1kg Nếp Bắc Việt San gói 1kg
Nếp Bắc Việt San gói 1kg
31.000đ 37.900đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kg Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kg
69.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo trắng Gạo trắng
Gạo trắng
12.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm nàng hoa Gạo thơm nàng hoa
Gạo thơm nàng hoa
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cẩm đặc sản Điện Biên Bảo Minh Gạo nếp cẩm đặc sản Điện Biên Bảo Minh
Gạo nếp cẩm đặc sản Điện Biên Bảo Minh
66.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp nương Gạo nếp nương
Gạo nếp nương
37.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Jasmine Gạo thơm Jasmine
Gạo thơm Jasmine
15.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Gạo tám thơm
Gạo tám thơm
13.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo hương lài Gạo hương lài
Gạo hương lài
20.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo sóc Thái Gạo sóc Thái
Gạo sóc Thái
18.500đ 20.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
162.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
110.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
95.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy