text.skipToContent

Gạo

Tìm thấy 112 sản phẩm
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
97.300đ 153.300đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
119.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp nương Gạo nếp nương
Gạo nếp nương
37.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo sóc Thái Gạo sóc Thái
Gạo sóc Thái
18.500đ 20.300đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm nàng hoa Gạo thơm nàng hoa
Gạo thơm nàng hoa
19.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo trắng Gạo trắng
Gạo trắng
13.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Gạo tám thơm
Gạo tám thơm
14.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
162.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
110.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Jasmine Gạo thơm Jasmine
Gạo thơm Jasmine
18.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo hương lài Gạo hương lài
Gạo hương lài
22.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải túi 5kg
157.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg
Gạo tấm Thái Hồng Phú Hải gói 2Kg
63.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
121.900đ 142.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp bắc PMT gói 1kg Nếp bắc PMT gói 1kg
Nếp bắc PMT gói 1kg
31.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
83.900đ 93.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Nếp cái hoa vàng Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
154.700đ 159.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
129.000đ 161.900đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
116.000đ 118.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg
Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg
80.500đ 82.800đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
240.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
Gạo thơm Jasmine VinEco gói 5kg
96.800đ 106.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm hương sữa VinEco túi 2kg Gạo thơm hương sữa VinEco túi 2kg
Gạo thơm hương sữa VinEco túi 2kg
56.400đ 65.900đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
141.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
95.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
39.500đ 43.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
43.500đ 48.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Nàng Thơm Chợ Đào Minh Tâm Gói 5kg Gạo Nàng Thơm Chợ Đào Minh Tâm Gói 5kg
Gạo Nàng Thơm Chợ Đào Minh Tâm Gói 5kg
115.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
139.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg
Gạo lứt tím than VinEco gói 2kg
81.900đ 96.900đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám Gò Công túi 3,5kg Gạo tám Gò Công túi 3,5kg
Gạo tám Gò Công túi 3,5kg
120.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo dẻo Hoa Lúa gói 5kg Gạo dẻo Hoa Lúa gói 5kg
Gạo dẻo Hoa Lúa gói 5kg
175.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg
Gạo lức thơm Phú Minh Tâm gói 1kg
25.300đ 25.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp ngỗng PMT gói 1kg Nếp ngỗng PMT gói 1kg
Nếp ngỗng PMT gói 1kg
31.400đ 33.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
34.400đ 37.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
125.000đ 131.100đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
35.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kg Gạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kg
Gạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kg
29.800đ 36.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tấm thơm PMT gói 1kg Tấm thơm PMT gói 1kg
Tấm thơm PMT gói 1kg
21.000đ 22.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
Gạo tấm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
63.500đ 69.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp tóc thơm PMT gói 1kg Nếp tóc thơm PMT gói 1kg
Nếp tóc thơm PMT gói 1kg
31.000đ 36.900đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
130.500đ 160.700đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 2kg Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 2kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 2kg
49.700đ 57.500đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
65.400đ 70.200đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo lức Bảo Minh túi 2kg Gạo lức Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức Bảo Minh túi 2kg
66.400đ 67.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp than PMT gói 1kg Nếp than PMT gói 1kg
Nếp than PMT gói 1kg
49.600đ 58.900đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
44.500đ 55.900đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
106.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
248.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500g Nếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500g
Nếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500g
36.900đ 39.600đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
146.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
135.000đ 166.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo giống Nhật Phú Hải túi 5kg Gạo giống Nhật Phú Hải túi 5kg
Gạo giống Nhật Phú Hải túi 5kg
159.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
118.900đ 161.900đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg Mua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg
Mua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg
80.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg
Gạo thơm Hoa Lúa túi 2kg
80.500đ 82.800đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy