text.skipToContent

Gạo

Tìm thấy 126 sản phẩm
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 5kg
121.900đ 142.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kgGạo thơm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
Gạo thơm Thái Hom Mali Na Siam túi 2kg
110.500đ 119.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kgGạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3.5kg
146.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp bắc PMT gói 1kgNếp bắc PMT gói 1kg
Nếp bắc PMT gói 1kg
31.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Thái Na Siam túi 5kgGạo thơm Thái Na Siam túi 5kg
Gạo thơm Thái Na Siam túi 5kg
226.500đ 245.400đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kgGạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 1kg
35.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Ramsar Dagrimex gói 2kgGạo thơm Ramsar Dagrimex gói 2kg
Gạo thơm Ramsar Dagrimex gói 2kg
48.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo mầm Vibigaba - Tỏi Đen hộp 500gGạo mầm Vibigaba - Tỏi Đen hộp 500g
Gạo mầm Vibigaba - Tỏi Đen hộp 500g
56.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kgGạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái đặc biệt Việt San gói 2kgGạo Thái đặc biệt Việt San gói 2kg
Gạo Thái đặc biệt Việt San gói 2kg
50.800đ 60.900đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
133.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Điện Biên Vinafood1 túi 3.5kg
95.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1KgGạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
Gạo nếp Thái Hồng Phú Hải túi 1Kg
34.400đ 37.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 10kg
240.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tấm thơm PMT gói 1kgTấm thơm PMT gói 1kg
Tấm thơm PMT gói 1kg
21.000đ 22.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kgGạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
Gạo Long Châu 66 Cỏ May túi 5kg
162.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lức Bảo Minh túi 2kgGạo lức Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức Bảo Minh túi 2kg
66.400đ 67.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Jasmine Minh Tâm gói 5kgGạo Jasmine Minh Tâm gói 5kg
Gạo Jasmine Minh Tâm gói 5kg
79.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 2kg
45.900đ 65.900đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp tóc thơm PMT gói 1kgNếp tóc thơm PMT gói 1kg
Nếp tóc thơm PMT gói 1kg
31.000đ 36.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kgGạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
119.000đ 166.900đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Thái Hom mali Na Siam túi 5kgGạo thơm Thái Hom mali Na Siam túi 5kg
Gạo thơm Thái Hom mali Na Siam túi 5kg
273.900đ 296.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo 64 Minh Tâm gói 5kgGạo 64 Minh Tâm gói 5kg
Gạo 64 Minh Tâm gói 5kg
99.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
154.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp than PMT gói 1kgNếp than PMT gói 1kg
Nếp than PMT gói 1kg
49.600đ 58.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
106.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kgGạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
Gạo thơm Việt Đài VinEco gói 2kg
43.500đ 48.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
177.500đ 194.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kgGạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
Gạo thơm Jasmine VinEco túi 2kg
39.500đ 43.900đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp Thái Lan Bảo Minh túi 1kgGạo nếp Thái Lan Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Thái Lan Bảo Minh túi 1kg
32.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kgGạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kg
Gạo Huyết Rồng Phú Minh Tâm gói 1kg
29.800đ 36.900đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo mầm Vibigaba hộp 1kgGạo mầm Vibigaba hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba hộp 1kg
73.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kgGạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
Gạo xi dẻo Hà Bắc Bảo Minh túi 5kg
83.900đ 93.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kgGạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
139.000đ 153.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo lúa mùa đặc sản Hạt Ngọc Trời gói 5kgGạo lúa mùa đặc sản Hạt Ngọc Trời gói 5kg
Gạo lúa mùa đặc sản Hạt Ngọc Trời gói 5kg
131.400đ 142.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Hoa Lúa gói 5kgGạo thơm Hoa Lúa gói 5kg
Gạo thơm Hoa Lúa gói 5kg
204.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 2kgGạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 2kg
Gạo tám thơm Thái Lan Bảo Minh túi 2kg
53.200đ 62.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thiên Long Hạt Ngọc Trời gói 5kgGạo Thiên Long Hạt Ngọc Trời gói 5kg
Gạo Thiên Long Hạt Ngọc Trời gói 5kg
81.300đ 92.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp ngỗng PMT gói 1kgNếp ngỗng PMT gói 1kg
Nếp ngỗng PMT gói 1kg
31.400đ 33.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kgNếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
Nếp nương Điện Biên Việt San túi 1kg
44.500đ 55.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm Thái đặc biệt CLC Việt San túi 5kgGạo thơm Thái đặc biệt CLC Việt San túi 5kg
Gạo thơm Thái đặc biệt CLC Việt San túi 5kg
98.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
152.400đ 230.800đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3.5kg
141.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Tài Nguyên Chợ Đào Minh Tâm túi 5kgGạo Tài Nguyên Chợ Đào Minh Tâm túi 5kg
Gạo Tài Nguyên Chợ Đào Minh Tâm túi 5kg
109.100đ 111.600đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg tặng Combo 1,5kg Gạo Gò CôngMua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg tặng Combo 1,5kg Gạo Gò Công
Mua Gạo Nam Hương Túi 3.5Kg tặng Combo 1,5kg Gạo Gò Công
80.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Hạt Ngọc Trời Bạch Dương túi 5KgGạo Hạt Ngọc Trời Bạch Dương túi 5Kg
Gạo Hạt Ngọc Trời Bạch Dương túi 5Kg
79.200đ 85.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Nhật Bản Fuiji Sakura túi 2kgGạo Nhật Bản Fuiji Sakura túi 2kg
Gạo Nhật Bản Fuiji Sakura túi 2kg
76.700đ 80.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo dẻo Hoa Lúa gói 5kgGạo dẻo Hoa Lúa gói 5kg
Gạo dẻo Hoa Lúa gói 5kg
175.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Jasmine nhãn vàng Hoa Lúa gói 5kgGạo Jasmine nhãn vàng Hoa Lúa gói 5kg
Gạo Jasmine nhãn vàng Hoa Lúa gói 5kg
153.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kgNếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kg
Nếp sáp Phú Minh Tâm gói 1kg
27.700đ 30.900đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
125.000đ 131.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Đài Loan loại 1 Việt San túi 5kgGạo Đài Loan loại 1 Việt San túi 5kg
Gạo Đài Loan loại 1 Việt San túi 5kg
133.800đ 141.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500gNếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500g
Nếp mầm Vibigaba - Gấc hộp 500g
36.900đ 39.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kgGạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
Gạo thơm trắng tép VinEco gói 2kg
48.500đ 68.900đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng Phú Hải túi 2kg
69.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
136.500đ 155.800đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
135.900đ 224.900đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạo Hạt Ngọc Trời Phượng Hoàng túi 5KgGạo Hạt Ngọc Trời Phượng Hoàng túi 5Kg
Gạo Hạt Ngọc Trời Phượng Hoàng túi 5Kg
119.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy