text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kgGạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
161.800đ 248.900đ -35%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
135.000đ 230.800đ -42%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
146.200đ 224.900đ -35%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
116.000đ 118.900đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
199.100đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kgGạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
Gạo thơm hương sữa VinEco gói 5kg
129.000đ 161.900đ -20%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
115.600đ 128.400đ -10%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
155.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kgGạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
Gạo thơm RVT Vinaseed túi 5kg
145.100đ 152.700đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo lứt đặc sản miền Bắc Thái Dương túi 1kgGạo lứt đặc sản miền Bắc Thái Dương túi 1kg
Gạo lứt đặc sản miền Bắc Thái Dương túi 1kg
28.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kgGạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
Gạo thơm trắng tép VinEco túi 5kg
135.000đ 166.900đ -19%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kgGạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
Gạo giống Nhật Japonica VinEco túi 5kg
139.600đ 161.900đ -14%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
65.400đ 70.200đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
Gạo Nhật Koshihikari - Best Quality 5kg
144.000đ 180.000đ -20%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo nếp cái hoa vàng Thái Dương túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng Thái Dương túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng Thái Dương túi 2kg
56.000đ 70.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo lứt thơm Thái Dương túi 2kgGạo lứt thơm Thái Dương túi 2kg
Gạo lứt thơm Thái Dương túi 2kg
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
165.400đ 194.600đ -15%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Combo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kgCombo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kg
Combo 2 túi Gạo tẻ thơm Mường Chanh 5kg
300.000đ 345.000đ -13%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kgGạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 5kgGạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 5kg
Gạo Ngỗng - Gạo lứt Nhật túi 5kg
225.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kgGạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
150.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo long lài Thái Dương túi 5kgGạo long lài Thái Dương túi 5kg
Gạo long lài Thái Dương túi 5kg
125.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 2kgGạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 2kg
Gạo Thái Lan thơm đặc biệt Thái Dương túi 2kg
54.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5KgGạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non nhãn đỏ Luxury Bảo Minh túi 5Kg
170.800đ 244.000đ -30%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
124.700đ 154.900đ -19%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
106.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kgGạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Koshi Hikari Thái Dương túi 2kg [Mua 2 tặng 1]Gạo Koshi Hikari Thái Dương túi 2kg [Mua 2 tặng 1]
Gạo Koshi Hikari Thái Dương túi 2kg [Mua 2 tặng 1]
70.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kgGạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
57.800đ 68.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 2kgGạo Thái Lan Thái Dương túi 2kg
Gạo Thái Lan Thái Dương túi 2kg
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo thơm Thái Na Siam túi 5kgGạo thơm Thái Na Siam túi 5kg
Gạo thơm Thái Na Siam túi 5kg
283.700đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 5%
Giảm 5%
Ưu đãi 10,000đ
Gạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kgGạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Thái Dương túi 2kg
47.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 10,000đ

Gạo Vinmart có những loại nào được yêu thích hiện nay?

Đi chợ tại Vinmart hay sắm gạo online trên Adayroi.com từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều bà nội trợ hiện đại. Vinmart hiện nay phân phối nhiều loại gạo sạch, thơm ngon để mang tới những bữa ăn đầy đủ, ấm cúng nhất cho gia đình Việt. Hãy điểm danh các sản phẩm đang được yêu thích tại đây nhé.

- Các giống nổi tiếng nhiều năm: Từ lâu năm nay, rất nhiều người chúng ta đã quen ăn và ưa chuộng những cái tên giống lúa nổi tiếng như tám thơm Thái Lan, tám thơm Điện Biên, Séng Cù, nếp cái hoa vàng,... Thế nên không có gì ngạc nhiên khi chúng tiếp tục được tiêu thụ nhiều khi bán tại các cơ sở siêu thị Vinmart.  

- Gạo dinh dưỡng: Tiêu biểu trong nhóm này phải kể đến gạo lứt. Vì mới chỉ được xát vỏ trấu, giữ lại vỏ cám nên ăn cơm lứt sẽ có rất nhiều chất dinh dưỡng và giúp giảm cân. Một vài thương hiệu nổi tiếng sản xuất loại này phải kể đến Bảo Minh, Thái Dương, Ngỗng no.8,...

- Các sản phẩm của VinEco: VinEco là công ty về trồng trọt nông sản cũng của Vingroup. Hiện nay VinEco đã sản xuất được rất nhiều giống lúa thơm ngon như loại thơm trắng tép, loại thơm hương sữa, loại thơm Jasmine, loại thơm Việt Đài,... rất đa dạng. Tất cả các sản phẩm này đều được trồng trong trang trạng của VinEco hoàn toàn không phân bón, chất hóa học hay kích thích và đã được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế Global GAP. Ngoài ra, vì cùng trực thuộc tập đoàn mẹ Vingroup nên khi phân phối tại Vinmart những sản phẩm này sẽ đến tay người tiêu dùng với giá tốt nhất không qua nhiều trung gian.
Không chỉ gạo mà mọi thực phẩm khác từ các loại ngũ cốc cho đến nông sản khô và thực phẩm nói chung được phân phối trên Adayroi đều đảm bảo nguồn hàng tốt nhất. Vì vậy mà sản phẩm của Vinmart đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của đông đảo người tiêu dùng Việt chỉ sau vài năm xuất hiện.
Giá gạo khi mua tại Vinmart và mua gạo online trên Adayroi.com cũng rất hợp lý và cạnh tranh thị trường. Bạn sẽ còn được tích điểm vào thẻ thành viên VinID trung bình 2% để tiết kiệm khi mua sắm hơn nữa.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín