text.skipToContent

Gạo

Tìm thấy 33 sản phẩm
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
155.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
199.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
97.000đ 153.300đ
-37%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kgGạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
Gạo Mười Hương Vinafood1 túi 3kg
105.600đ 132.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg
109.600đ 129.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Gò Công Vinafood1 túi 3,5kg
138.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Nam Hương Vinafood1 túi 3,5kg
79.200đ 88.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ đặc biệt Bảo Minh túi 5kg
146.200đ 224.900đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kgGạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Tám Di Nhiên Vinafood1 túi 3,5kg
112.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kgGạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Bắc Hương Vinafood1 túi 3,5kg
83.600đ 88.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kgGạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
Gạo Séng Cù Vinafood1 túi 3,5kg
142.500đ 150.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng Phú Hải túi 5kg
132.500đ 154.900đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kgGạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
Gạo lức đặc biệt Bảo Minh túi 2kg
68.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kgGạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
Gạo tám xoan Hải Hậu Bảo Minh túi 10kg
248.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo bắc hương Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
115.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
131.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kgGạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
Gạo Thái hồng số 1 Phú Hải túi 5kg
220.000đ 230.800đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh túi 3kg
116.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kgGạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
Gạo lức huyết rồng Bảo Minh túi 1kg
48.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kgGạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
Gạo Trân Châu Hương Vinaseed túi 5kg
128.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kgGạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám thơm Hải Hậu Bảo Minh túi 5kg
125.000đ 131.100đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kgGạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
Gạo nếp cái hoa vàng túi 2kg
70.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kgGạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp cẩm Bảo Minh túi 2kg
140.000đ 160.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kgGạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
Gạo nếp nương Bảo Minh túi 2kg
80.500đ 92.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kgGạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh túi 1kg
59.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgGạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
177.500đ 194.600đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kgGạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
Gạo tám thơm Điện Biên Bảo Minh túi 3kg
114.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kgGạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
Gạo Tám thơm giống Thái Lan sữa Bảo Minh túi 3kg
133.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kgGạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
Gạo tám Thái đỏ Bảo Minh túi 5kg
220.400đ 224.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy