text.skipToContent

File, bìa, cặp tài liệu

Tìm thấy 102 sản phẩm
File trình ký A4 Blueangel BVD-FM01 File trình ký A4 Blueangel BVD-FM01
File trình ký A4 Blueangel BVD-FM01
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc) File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc)
File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu) Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu)
Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ) Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ)
Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ)
9.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng) Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng)
Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng)
12.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu) Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu)
Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu)
55.000đ 58.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái
Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc)
14.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Acco nhựa Acco nhựa
Acco nhựa
23.900đ 24.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc)
8.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File 20 lá Double A File 20 lá Double A
File 20 lá Double A
36.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File 40 lá Double A File 40 lá Double A
File 40 lá Double A
52.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File 20 lá Double A File 20 lá Double A
File 20 lá Double A
36.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa 2 còng King Star GP-18F Bìa 2 còng King Star GP-18F
Bìa 2 còng King Star GP-18F
64.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp giấy Slecho 260 Kẹp giấy Slecho 260
Kẹp giấy Slecho 260
25.000đ 27.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP
Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP
52.900đ 55.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2) Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2)
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2)
3.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa lá Plus Clear File (40 lá) Bìa lá Plus Clear File (40 lá)
Bìa lá Plus Clear File (40 lá)
59.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc)
38.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa 2 còng King Star GP-20F Bìa 2 còng King Star GP-20F
Bìa 2 còng King Star GP-20F
64.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa lá Clear File Bìa lá Clear File
Bìa lá Clear File
26.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1) Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1)
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1)
3.900đ 4.100đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cặp ba dây Cặp ba dây
Cặp ba dây
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ) Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ)
Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ)
26.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc)
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4 Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4
Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4
6.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc) Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc)
Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc)
42.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm màu Saiko 32mm Kẹp bướm màu Saiko 32mm
Kẹp bướm màu Saiko 32mm
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa đánh dấu trang A4 12 màu Thăng Long Bìa đánh dấu trang A4 12 màu Thăng Long
Bìa đánh dấu trang A4 12 màu Thăng Long
105.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Que đóng sổ SDL Corporation (Hộp 50 chiếc) Que đóng sổ SDL Corporation (Hộp 50 chiếc)
Que đóng sổ SDL Corporation (Hộp 50 chiếc)
19.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm
Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm
42.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa trình ký A4 Hyphen HP036 Bìa trình ký A4 Hyphen HP036
Bìa trình ký A4 Hyphen HP036
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm
56.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cặp đựng tài liệu khổ A4 Hyphen HP044 Cặp đựng tài liệu khổ A4 Hyphen HP044
Cặp đựng tài liệu khổ A4 Hyphen HP044
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Flie rút gáy Deli (10 chiếc/tập) Flie rút gáy Deli (10 chiếc/tập)
Flie rút gáy Deli (10 chiếc/tập)
89.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File hộp 20cm Trà My File hộp 20cm Trà My
File hộp 20cm Trà My
43.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trình ký A4 Deli 9256 Trình ký A4 Deli 9256
Trình ký A4 Deli 9256
58.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng TopPoint PP Elephant 2100F Bìa còng TopPoint PP Elephant 2100F
Bìa còng TopPoint PP Elephant 2100F
50.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 305B khổ FC-S dày 9cm Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 305B khổ FC-S dày 9cm
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 305B khổ FC-S dày 9cm
60.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 291N khổ A4-S dày 9cm Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 291N khổ A4-S dày 9cm
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 291N khổ A4-S dày 9cm
83.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File lồng 5cm Trường Tiền File lồng 5cm Trường Tiền
File lồng 5cm Trường Tiền
26.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP04 khổ A4 Túi đựng hồ sơ Hyphen HP04 khổ A4
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP04 khổ A4
2.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi hồ sơ nhựa Deli 5506 Túi hồ sơ nhựa Deli 5506
Túi hồ sơ nhựa Deli 5506
11.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa lá Plus Clear File (60 lá) Bìa lá Plus Clear File (60 lá)
Bìa lá Plus Clear File (60 lá)
78.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa 60 lá A4 Flexoffice Thiên Long FO-DB03 Bìa 60 lá A4 Flexoffice Thiên Long FO-DB03
Bìa 60 lá A4 Flexoffice Thiên Long FO-DB03
66.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 295B khổ FC-S dày 7cm Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 295B khổ FC-S dày 7cm
Bìa còng đựng tài liệu Kokuyo 295B khổ FC-S dày 7cm
44.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File đựng hồ sơ 9F Kokuyo File đựng hồ sơ 9F Kokuyo
File đựng hồ sơ 9F Kokuyo
64.500đ 81.300đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File trình ký Trà My File trình ký Trà My
File trình ký Trà My
16.000đ 18.700đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa trình ký A4 Hyphen HP149 Bìa trình ký A4 Hyphen HP149
Bìa trình ký A4 Hyphen HP149
27.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File lá mỏng Deli 5712 File lá mỏng Deli 5712
File lá mỏng Deli 5712
85.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trình ký nhựa 1 mặt trơn Hyphen HM008 khổ A5 Trình ký nhựa 1 mặt trơn Hyphen HM008 khổ A5
Trình ký nhựa 1 mặt trơn Hyphen HM008 khổ A5
12.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút A4 dọc King Star KS-W406A Bìa nút A4 dọc King Star KS-W406A
Bìa nút A4 dọc King Star KS-W406A
5.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa túi F/C Giai Phát Bìa túi F/C Giai Phát
Bìa túi F/C Giai Phát
4.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File đựng hồ sơ 7F Trà My File đựng hồ sơ 7F Trà My
File đựng hồ sơ 7F Trà My
35.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP06 khổ A4 Túi đựng hồ sơ Hyphen HP06 khổ A4
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP06 khổ A4
1.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa trình ký đôi 868 A4 (Đỏ) Bìa trình ký đôi 868 A4 (Đỏ)
Bìa trình ký đôi 868 A4 (Đỏ)
67.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP05 khổ F Túi đựng hồ sơ Hyphen HP05 khổ F
Túi đựng hồ sơ Hyphen HP05 khổ F
3.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút hồ sơ UBL SF0006 (4 cái) Bìa nút hồ sơ UBL SF0006 (4 cái)
Bìa nút hồ sơ UBL SF0006 (4 cái)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File đựng hồ sơ 5F Trà My File đựng hồ sơ 5F Trà My
File đựng hồ sơ 5F Trà My
35.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy