text.skipToContent

File, bìa, cặp tài liệu

Tìm thấy 184 sản phẩm
File còng cao cấp Stacom 5cm (Xanh dương) File còng cao cấp Stacom 5cm (Xanh dương)
File còng cao cấp Stacom 5cm (Xanh dương)
45.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ) Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ)
Bìa 20 lá khổ A4 Stacom D20A (Đỏ)
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng) Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng)
Bìa lá A4 loại thường Dung Nguyễn (Trắng)
12.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu) Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu)
Bìa trình ký đôi Uncle Bills SF0028 (Nhiều màu)
55.000đ 58.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu) Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu)
Bìa mềm đựng hồ sơ A4 Uncle Bills SF0019 (Nhiều màu)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái
Túi hồ sơ A4 khóa dây kéo Uncle Bills SF0026 gói 4 cái
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File trình ký A4 GuangBo WJ6103 330 x 225 x 2,2 mm (Xanh biển) File trình ký A4 GuangBo WJ6103 330 x 225 x 2,2 mm (Xanh biển)
File trình ký A4 GuangBo WJ6103 330 x 225 x 2,2 mm (Xanh biển)
61.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cặp xốp có khuy GuangBo A9162 cỡ A6 178 x 115 x 15 mm (Xanh lá) Cặp xốp có khuy GuangBo A9162 cỡ A6 178 x 115 x 15 mm (Xanh lá)
Cặp xốp có khuy GuangBo A9162 cỡ A6 178 x 115 x 15 mm (Xanh lá)
26.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cặp xốp có khuy Guangbo A9163 26 x 13 cm Cặp xốp có khuy Guangbo A9163 26 x 13 cm
Cặp xốp có khuy Guangbo A9163 26 x 13 cm
37.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bill file 1 khóa GuangBo WJ6610 cỡ A5 265 x 154 x 20 mm (Xanh da trời) Bill file 1 khóa GuangBo WJ6610 cỡ A5 265 x 154 x 20 mm (Xanh da trời)
Bill file 1 khóa GuangBo WJ6610 cỡ A5 265 x 154 x 20 mm (Xanh da trời)
34.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File hộp nhựa A4 GuangBo A8027 32 x 24 x 3,5 cm (Vàng cam) File hộp nhựa A4 GuangBo A8027 32 x 24 x 3,5 cm (Vàng cam)
File hộp nhựa A4 GuangBo A8027 32 x 24 x 3,5 cm (Vàng cam)
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File trình ký A5 GuangBo WJ6104 229 x 152 x 2,1 mm (Xanh biển) File trình ký A5 GuangBo WJ6104 229 x 152 x 2,1 mm (Xanh biển)
File trình ký A5 GuangBo WJ6104 229 x 152 x 2,1 mm (Xanh biển)
29.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu GuangBo PJ5236 (Vỉ 6 cái) Kẹp bướm màu GuangBo PJ5236 (Vỉ 6 cái)
Kẹp bướm màu GuangBo PJ5236 (Vỉ 6 cái)
18.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ) Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ)
Túi sơ mi đục lỗ Double A (Tập 10 tờ)
9.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 19mm (Hộp 12 chiếc)
8.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc) File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc)
File hở 2 cạnh Double A (Túi 12 chiếc)
31.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File kẹp tài liệu A4 GuangBo A2081 File kẹp tài liệu A4 GuangBo A2081
File kẹp tài liệu A4 GuangBo A2081
37.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp inox 29mm GuangBo PJ5241 (Vỉ 6 cái) Kẹp inox 29mm GuangBo PJ5241 (Vỉ 6 cái)
Kẹp inox 29mm GuangBo PJ5241 (Vỉ 6 cái)
19.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJ5249 (Hộp 20 cái) Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJ5249 (Hộp 20 cái)
Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJ5249 (Hộp 20 cái)
30.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File 20 lá Double A File 20 lá Double A
File 20 lá Double A
36.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp inox 51mm GuangBo PJ5239 (Vỉ 4 cái) Kẹp inox 51mm GuangBo PJ5239 (Vỉ 4 cái)
Kẹp inox 51mm GuangBo PJ5239 (Vỉ 4 cái)
29.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 32mm (Hộp 12 chiếc)
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp inox 38mm GuangBo PJ5240 (Vỉ 5 cái) Kẹp inox 38mm GuangBo PJ5240 (Vỉ 5 cái)
Kẹp inox 38mm GuangBo PJ5240 (Vỉ 5 cái)
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 41mm (Hộp 12 chiếc)
38.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc) Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc)
Kẹp bướm Double A 25mm (Hộp 12 chiếc)
14.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File rút gáy A4 GuangBo WJ6331 File rút gáy A4 GuangBo WJ6331
File rút gáy A4 GuangBo WJ6331
12.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 32mm GuangBo PJTC008 (Hộp 24 cái) Kẹp bướm màu 32mm GuangBo PJTC008 (Hộp 24 cái)
Kẹp bướm màu 32mm GuangBo PJTC008 (Hộp 24 cái)
76.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File kẹp tài liệu 2 khóa GuangBo A2082 File kẹp tài liệu 2 khóa GuangBo A2082
File kẹp tài liệu 2 khóa GuangBo A2082
46.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File 40 lá Double A File 40 lá Double A
File 40 lá Double A
52.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File 20 lá Double A File 20 lá Double A
File 20 lá Double A
36.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJTC006 (Hộp 40 cái) Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJTC006 (Hộp 40 cái)
Kẹp bướm màu 19mm GuangBo PJTC006 (Hộp 40 cái)
55.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 25mm GuangBo PJTC007 (Hộp 48 cái) Kẹp bướm màu 25mm GuangBo PJTC007 (Hộp 48 cái)
Kẹp bướm màu 25mm GuangBo PJTC007 (Hộp 48 cái)
106.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 51mm GuangBo PJTC010 (Hộp 12 cái) Kẹp bướm màu 51mm GuangBo PJTC010 (Hộp 12 cái)
Kẹp bướm màu 51mm GuangBo PJTC010 (Hộp 12 cái)
96.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp inox 64mm GuangBo PJ5238 (Vỉ 3 cái) Kẹp inox 64mm GuangBo PJ5238 (Vỉ 3 cái)
Kẹp inox 64mm GuangBo PJ5238 (Vỉ 3 cái)
39.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu 41mm GuangBo PJTC009 (Hộp 24 cái) Kẹp bướm màu 41mm GuangBo PJTC009 (Hộp 24 cái)
Kẹp bướm màu 41mm GuangBo PJTC009 (Hộp 24 cái)
133.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phong bì trắng A4 (Tập 50 chiếc) Phong bì trắng A4 (Tập 50 chiếc)
Phong bì trắng A4 (Tập 50 chiếc)
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP
Bìa 2 còng King Star GP-18F-PP
52.900đ 55.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa 2 còng King Star GP-18F Bìa 2 còng King Star GP-18F
Bìa 2 còng King Star GP-18F
64.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Acco nhựa Acco nhựa
Acco nhựa
23.900đ 24.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa 2 còng King Star GP-20F Bìa 2 còng King Star GP-20F
Bìa 2 còng King Star GP-20F
64.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy Slecho 260 Kẹp giấy Slecho 260
Kẹp giấy Slecho 260
25.000đ 27.900đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa lá Plus Clear File (40 lá) Bìa lá Plus Clear File (40 lá)
Bìa lá Plus Clear File (40 lá)
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1) Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1)
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 1)
3.900đ 4.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File rút gáy A4 GuangBo P0005-1 (308 x 218 x 10 mm) File rút gáy A4 GuangBo P0005-1 (308 x 218 x 10 mm)
File rút gáy A4 GuangBo P0005-1 (308 x 218 x 10 mm)
6.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2) Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2)
Bìa nút Dung Nguyễn My Clear A4-E (Loại 2)
3.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy Slecho 111 Kẹp giấy Slecho 111
Kẹp giấy Slecho 111
8.900đ 9.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa lá Clear File Bìa lá Clear File
Bìa lá Clear File
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cặp ba dây Cặp ba dây
Cặp ba dây
24.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trình ký bìa gỗ A5 GuangBo A26117 22,8 x 15 cm Trình ký bìa gỗ A5 GuangBo A26117 22,8 x 15 cm
Trình ký bìa gỗ A5 GuangBo A26117 22,8 x 15 cm
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
File 80 lá A4 50mm Deli 5280 File 80 lá A4 50mm Deli 5280
File 80 lá A4 50mm Deli 5280
115.000đ 124.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm màu Saiko 32mm Kẹp bướm màu Saiko 32mm
Kẹp bướm màu Saiko 32mm
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc) Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc)
Bìa hồ sơ rút gáy xoay chiều Magnolia TL-324 khổ A4 (Tập 5 chiếc)
42.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP168 khổ A4 dày 10cm
56.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa trình ký A4 Hyphen HP036 Bìa trình ký A4 Hyphen HP036
Bìa trình ký A4 Hyphen HP036
24.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm
Hộp đựng tài liệu Hyphen HP048 khổ A4 dày 15cm
42.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4 Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4
Bìa phân trang Thăng Long 10 khổ A4
6.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm
Bìa còng đựng tài liệu Hyphen HP159 khổ A4 dày 7cm
33.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy