text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Kính mát nữ Exfash EF26918 C01 màu đenKính mát nữ Exfash EF26918 C01 màu đen
 • Đen
Kính mát nữ Exfash EF26918 C01 màu đen
1 Màu sắc
569.000đ 800.000đ -29%
Hoàn 11.000đ
Kính mát unisex Exfash EF36758 C18 màu nâuKính mát unisex Exfash EF36758 C18 màu nâu
Kính mát unisex Exfash EF36758 C18 màu nâu
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát unisex Exfash EF36760 C24 tròng đen gọng vàngKính mát unisex Exfash EF36760 C24 tròng đen gọng vàng
Kính mát unisex Exfash EF36760 C24 tròng đen gọng vàng
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nam Exfash EF6780 C12GG gọng đenKính mát nam Exfash EF6780 C12GG gọng đen
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6780 C12GG gọng đen
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát unisex Exfash EF27780 C06 màu đenKính mát unisex Exfash EF27780 C06 màu đen
Kính mát unisex Exfash EF27780 C06 màu đen
560.000đ 800.000đ -30%
Hoàn 11.000đ
Kính mát nữ Exfash EF76957 C09 gọng bạc phối đenKính mát nữ Exfash EF76957 C09 gọng bạc phối đen
 • Bạc
Kính mát nữ Exfash EF76957 C09 gọng bạc phối đen
1 Màu sắc
720.000đ 1.440.000đ -50%
Hoàn 14.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C02 xanh đen, càng xámKính mát nữ EXFASH EF36759 C02 xanh đen, càng xám
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C02 xanh đen, càng xám
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C20 nâu đỏKính mát nữ EXFASH EF36757 C20 nâu đỏ
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C20 nâu đỏ
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C19 xám đenKính mát nữ EXFASH EF36760 C19 xám đen
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C19 xám đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C02 xám đenKính mát nữ EXFASH EF36755 C02 xám đen
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C02 xám đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C01 xanh đenKính mát nữ EXFASH EF36755 C01 xanh đen
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C01 xanh đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C20 nâu đenKính mát nữ EXFASH EF36758 C20 nâu đen
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C20 nâu đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C24 xám, vàngKính mát nữ EXFASH EF36760 C24 xám, vàng
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C24 xám, vàng
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C41 bạcKính mát nữ EXFASH EF36760 C41 bạc
Kính mát nữ EXFASH EF36760 C41 bạc
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C22 nâuKính mát nữ EXFASH EF36759 C22 nâu
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C22 nâu
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C21 xanh đenKính mát nữ EXFASH EF36757 C21 xanh đen
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C21 xanh đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C01 xanh đenKính mát nữ EXFASH EF36758 C01 xanh đen
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C01 xanh đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C20 nâu đỏKính mát nữ EXFASH EF36755 C20 nâu đỏ
Kính mát nữ EXFASH EF36755 C20 nâu đỏ
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C18 nâuKính mát nữ EXFASH EF36758 C18 nâu
Kính mát nữ EXFASH EF36758 C18 nâu
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C22 nâuKính mát nữ EXFASH EF36756 C22 nâu
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C22 nâu
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C20 nâu đỏKính mát nữ EXFASH EF36756 C20 nâu đỏ
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C20 nâu đỏ
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C23 xanh dươngKính mát nữ EXFASH EF36757 C23 xanh dương
Kính mát nữ EXFASH EF36757 C23 xanh dương
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C23 xanh dươngKính mát nữ EXFASH EF36756 C23 xanh dương
Kính mát nữ EXFASH EF36756 C23 xanh dương
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C01 xanh đenKính mát nữ EXFASH EF36759 C01 xanh đen
Kính mát nữ EXFASH EF36759 C01 xanh đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ
Kính mát Exfash EF6781 C09 nửa gọng màu đenKính mát Exfash EF6781 C09 nửa gọng màu đen
 • Đen
Kính mát Exfash EF6781 C09 nửa gọng màu đen
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6780 C20 gọng xanh dương phối đenKính mát nam Exfash EF6780 C20 gọng xanh dương phối đen
 • Xanh dương
Kính mát nam Exfash EF6780 C20 gọng xanh dương phối đen
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6780 C19 gọng xanh dương phối trắngKính mát nam Exfash EF6780 C19 gọng xanh dương phối trắng
 • Xanh dương
Kính mát nam Exfash EF6780 C19 gọng xanh dương phối trắng
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6780 C13 gọng đen phối xanh dươngKính mát nam Exfash EF6780 C13 gọng đen phối xanh dương
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6780 C13 gọng đen phối xanh dương
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6780 C02 gọng đenKính mát nam Exfash EF6780 C02 gọng đen
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6780 C02 gọng đen
1 Màu sắc
299.000đ 540.000đ -45%
Hoàn 6.000đ
Kính mát nam Exfash EF4775 629 gọng đỏKính mát nam Exfash EF4775 629 gọng đỏ
 • Đỏ
Kính mát nam Exfash EF4775 629 gọng đỏ
1 Màu sắc
299.000đ 500.000đ -40%
Hoàn 6.000đ
Kính mát nam Exfash EF6785 C15 gọng đen phối xanh dươngKính mát nam Exfash EF6785 C15 gọng đen phối xanh dương
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6785 C15 gọng đen phối xanh dương
1 Màu sắc
450.000đ 540.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6787 C14G gọng màu đenKính mát nam Exfash EF6787 C14G gọng màu đen
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6787 C14G gọng màu đen
1 Màu sắc
450.000đ 500.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Kính mát nam Exfash EF6786 C28 gọng màu đen phối đỏKính mát nam Exfash EF6786 C28 gọng màu đen phối đỏ
 • Nhiều màu
Kính mát nam Exfash EF6786 C28 gọng màu đen phối đỏ
1 Màu sắc
299.000đ 500.000đ -40%
Hoàn 6.000đ
Kính mát nam Exfash EF6786 C08G gọng màu đenKính mát nam Exfash EF6786 C08G gọng màu đen
 • Đen
Kính mát nam Exfash EF6786 C08G gọng màu đen
1 Màu sắc
299.000đ 500.000đ -40%
Hoàn 6.000đ
Kính mát unisex Exfash EF36755 C02 màu đenKính mát unisex Exfash EF36755 C02 màu đen
Kính mát unisex Exfash EF36755 C02 màu đen
299.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 6.000đ

Exfash - thế giới mắt kính độc đáo, tinh tế

Chúng ta thường có thói quen bảo vệ và chống nắng cho làn da mỗi khi ra ngoài nhưng lại ít nhớ đến việc đôi mắt cũng cần được nâng niu, chăm sóc nhằm tránh sự tác động của ánh nắng mặt trời trực tiếp và bụi bẩn trong không khí. Vì thế việc dùng mắt kính chất lượng để bảo vệ đôi mắt là rất cần thiết. Trong bài viết sau đây, Adayroi xin chia sẻ đến bạn dòng mắt kính Exfash, một trong những thương hiệu kính thời trang độc đáo và tinh tế. Cùng tìm hiểu về những ưu điểm mà loại kính này sở hữu nhé.

Thiết kế đặc biệt dành riêng cho người Á Châu

Là thương hiệu của Hàn Quốc nên khá dễ hiểu rằng loại mắt kính này rất phù hợp với người dân đại Hàn nói riêng và châu Á nói chung. Vì thế, các mẫu mã, thiết kế rất tinh tế và không kém phần trẻ trung, năng động hay sang trọng. Với việc tìm hiểu kỹ về thói quen sử dụng mắt kính cũng như cân đo chuẩn xác các tỉ lệ trung bình trên gương mặt của người châu Á nên đa số các mẫu của hãng mắt kính này đều rất vừa vặn và dễ dàng phù hợp với người mang.

Luôn cập nhật các xu hướng mới, lạ trên thế giới

Dù được sản xuất dành phần nhiều cho người châu Á sử dụng nhưng kính mát Exfash vẫn luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới mẻ cùng việc áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao trên thế giới khi sản xuất để không gặp lỗi thời, tụt hậu.

Chất liệu cao cấp, độ bền lý tưởng

Không chỉ dừng lại ở 2 ưu điểm đáng kể trên, thương hiệu này còn đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng chất lượng tốt để kính có tuổi thọ cao hơn, đồng thời cách thiết kế gọng kính Exfash hay hai mặt kính đều rất chuẩn, vừa tạo sự hài hòa vừa tạo nét chấm phá đặc biệt cho gương mặt người sở hữu loại kính này.

Một chiếc kính Exfash chính hãng sẽ sở hữu các ưu điểm kể trên. Giờ đây, để an tâm hơn khi thị trường mắt kính đang tràn lan các mặt hàng giả nhái, bạn có thể truy cập Adayroi.com - kênh thương mại điện tử đảm bảo của Vingroup nhé.
Tại Adayroi bạn không chỉ được mua nhiều loại kính mát nam chất lừ hay kính mát nữ sành điệu với giá phải chăng mà còn nhiều cơ hội được nhận quà hấp dẫn cùng chế độ chuyển hàng tận nơi trong thời gian ngắn nữa! Nhanh tay truy cập để được sở hữu mắt kính đẹp thôi nào!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín