text.skipToContent

Dung dịch vệ sinh giàn lạnh Liqui Moly 9001 5LDung dịch vệ sinh giàn lạnh Liqui Moly 9001 5L
Dung dịch vệ sinh giàn lạnh Liqui Moly 9001 5L
2.026.000đ 2.128.000đ -5%
Hoàn 41.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 Turbo Plus SAE 15W40 API CI4/SL - 18LNhớt động cơ Diesel BCP D3 Turbo Plus SAE 15W40 API CI4/SL - 18L
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 Turbo Plus SAE 15W40 API CI4/SL - 18L
1.650.000đ
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 Commonrail SAE 20W50 API CH4/SJ - 18LNhớt động cơ Diesel BCP D3 Commonrail SAE 20W50 API CH4/SJ - 18L
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 Commonrail SAE 20W50 API CH4/SJ - 18L
1.550.000đ
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt động cơ Diesel BCP TD1 CF4/SJ 15W40 - 18LNhớt động cơ Diesel BCP TD1 CF4/SJ 15W40 - 18L
Nhớt động cơ Diesel BCP TD1 CF4/SJ 15W40 - 18L
1.450.000đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt động cơ Diesel BCP TD1 SAE 20W50 API CF4/SJ 18LNhớt động cơ Diesel BCP TD1 SAE 20W50 API CF4/SJ 18L
Nhớt động cơ Diesel BCP TD1 SAE 20W50 API CF4/SJ 18L
1.350.000đ 1.450.000đ -7%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt ô tô tổng hợp toàn phần BCP 5W30 - API SN/ILSAC GF-5 - 5LNhớt ô tô tổng hợp toàn phần BCP 5W30 - API SN/ILSAC GF-5 - 5L
Nhớt ô tô tổng hợp toàn phần BCP 5W30 - API SN/ILSAC GF-5 - 5L
1.295.000đ
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt thuỷ lực BCP HYDRAULITE AW 68 - 18LNhớt thuỷ lực BCP HYDRAULITE AW 68 - 18L
Nhớt thuỷ lực BCP HYDRAULITE AW 68 - 18L
1.280.000đ 1.380.000đ -7%
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 J SAE 50 API CD/SF - 18LNhớt động cơ Diesel BCP D3 J SAE 50 API CD/SF - 18L
Nhớt động cơ Diesel BCP D3 J SAE 50 API CD/SF - 18L
1.250.000đ 1.350.000đ -7%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch dưỡng bóng nội thất ô tô Focar Interior Resstoration 5LDung dịch dưỡng bóng nội thất ô tô Focar Interior Resstoration 5L
Dung dịch dưỡng bóng nội thất ô tô Focar Interior Resstoration 5L
925.000đ 1.240.000đ -25%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch nano phủ bóng Avantec 500mlDung dịch nano phủ bóng Avantec 500ml
Dung dịch nano phủ bóng Avantec 500ml
690.000đ 850.000đ -19%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dầu nhớt tổng hợp Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 chai 4LDầu nhớt tổng hợp Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 chai 4L
Dầu nhớt tổng hợp Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 chai 4L
689.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch vệ sinh động cơ ô tô Focar Engine Cleaner 5L Dung dịch vệ sinh động cơ ô tô Focar Engine Cleaner 5L
Dung dịch vệ sinh động cơ ô tô Focar Engine Cleaner 5L
670.000đ
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch tẩy vành lazang ô tô Focar Rim Cleaner 5LDung dịch tẩy vành lazang ô tô Focar Rim Cleaner 5L
Dung dịch tẩy vành lazang ô tô Focar Rim Cleaner 5L
655.000đ 878.000đ -25%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Bình xịt phủ nano bảo vệ xe chống nướcBình xịt phủ nano bảo vệ xe chống nước
Bình xịt phủ nano bảo vệ xe chống nước
650.000đ 850.000đ -24%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Đầu hút nước BoschĐầu hút nước Bosch
Đầu hút nước Bosch
629.000đ 920.000đ -32%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt hộp số BCP Super Gear GL-5Nhớt hộp số BCP Super Gear GL-5
Nhớt hộp số BCP Super Gear GL-5
580.000đ 735.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Phụ kiện máy phun xịt rửa Bosch- Súng ngắn xoay 360 áp lực cao (Mới)Phụ kiện máy phun xịt rửa Bosch- Súng ngắn xoay 360 áp lực cao (Mới)
Phụ kiện máy phun xịt rửa Bosch- Súng ngắn xoay 360 áp lực cao (Mới)
539.000đ 810.000đ -33%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Nhớt xe ô tô bán tổng hợp BCP Ge Silver SAE 10W40 API SN/CF - 4LNhớt xe ô tô bán tổng hợp BCP Ge Silver SAE 10W40 API SN/CF - 4L
Nhớt xe ô tô bán tổng hợp BCP Ge Silver SAE 10W40 API SN/CF - 4L
525.000đ 825.000đ -36%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Hợp chất vệ sinh mâm xe (lazang) Strong Acid Dissolver Kit For Wheel Iron Deposit Soft99 120mlHợp chất vệ sinh mâm xe (lazang) Strong Acid Dissolver Kit For Wheel Iron Deposit Soft99 120ml
Hợp chất vệ sinh mâm xe (lazang) Strong Acid Dissolver Kit For Wheel Iron Deposit Soft99 120ml
499.000đ 520.000đ -4%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch làm bóng bề mặt sơn ô tô Focar Liquid Car Polish 5LDung dịch làm bóng bề mặt sơn ô tô Focar Liquid Car Polish 5L
Dung dịch làm bóng bề mặt sơn ô tô Focar Liquid Car Polish 5L
495.000đ 663.000đ -25%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Sáp phủ nước Hydro Gloss Wax Scratch Removal Type Soft99Sáp phủ nước Hydro Gloss Wax Scratch Removal Type Soft99
Sáp phủ nước Hydro Gloss Wax Scratch Removal Type Soft99
490.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Chai phủ bóng, chống bám nước nhanh Smooth Egg Hydro Flash Soft99Chai phủ bóng, chống bám nước nhanh Smooth Egg Hydro Flash Soft99
Chai phủ bóng, chống bám nước nhanh Smooth Egg Hydro Flash Soft99
490.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch phủ nano cao cấp bảo vệ mâm xe ô tô Wheel Dust Blocker Soft99Dung dịch phủ nano cao cấp bảo vệ mâm xe ô tô Wheel Dust Blocker Soft99
Dung dịch phủ nano cao cấp bảo vệ mâm xe ô tô Wheel Dust Blocker Soft99
490.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch vệ sinh nội thất Avantec 473mlDung dịch vệ sinh nội thất Avantec 473ml
Dung dịch vệ sinh nội thất Avantec 473ml
490.000đ 500.000đ -2%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch vệ sinh nội thất ô tô Focar Interior Cleaner 5LDung dịch vệ sinh nội thất ô tô Focar Interior Cleaner 5L
Dung dịch vệ sinh nội thất ô tô Focar Interior Cleaner 5L
475.000đ 637.000đ -25%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dầu nhớt Liqui Moly PRO KART chai 1LDầu nhớt Liqui Moly PRO KART chai 1L
Dầu nhớt Liqui Moly PRO KART chai 1L
472.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Sáp đánh bóng cao cấp Carnauba Bullsone 260gSáp đánh bóng cao cấp Carnauba Bullsone 260g
Sáp đánh bóng cao cấp Carnauba Bullsone 260g
450.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Phủ nano kính Glaco Roll On Large Soft99 120mlPhủ nano kính Glaco Roll On Large Soft99 120ml
Phủ nano kính Glaco Roll On Large Soft99 120ml
450.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe tối màu)Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe tối màu)
Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe tối màu)
450.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe sáng màu)Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe sáng màu)
Sáp phủ bóng như gương Mirror Shine Wax Light Soft99 200g (Dành cho xe sáng màu)
450.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch vệ sinh da Avantec 473mlDung dịch vệ sinh da Avantec 473ml
Dung dịch vệ sinh da Avantec 473ml
450.000đ 690.000đ -35%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Bộ sản phẩm vệ sinh và bảo dưỡng đèn pha QuixxBộ sản phẩm vệ sinh và bảo dưỡng đèn pha Quixx
Bộ sản phẩm vệ sinh và bảo dưỡng đèn pha Quixx
450.000đ 626.000đ -28%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Ống phun áp lực nối dài BoschỐng phun áp lực nối dài Bosch
Ống phun áp lực nối dài Bosch
449.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Dung dịch xóa vết xước Liquid Compound #9800 Soft99 300mlDung dịch xóa vết xước Liquid Compound #9800 Soft99 300ml
Dung dịch xóa vết xước Liquid Compound #9800 Soft99 300ml
420.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Chất phụ gia G'ZOX Oil Additives G-BOOST Soft99 300mlChất phụ gia G'ZOX Oil Additives G-BOOST Soft99 300ml
Chất phụ gia G'ZOX Oil Additives G-BOOST Soft99 300ml
420.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ
Chất phụ gia G'ZOX Oil Additives D-BOOST Soft99 300mlChất phụ gia G'ZOX Oil Additives D-BOOST Soft99 300ml
Chất phụ gia G'ZOX Oil Additives D-BOOST Soft99 300ml
420.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 250,000đ

ĐẶT MUA NGAY DUNG DỊCH VỆ SINH Ô TÔ CHÍNH HÃNG TẠI ADAYROI

Để giữ cho xe ô tô luôn sáng bóng, đẹp như hồi mới mua và tránh các mùi hôi thì bạn nên thường xuyên vệ sinh xe. Bên cạnh đó, bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách tự làm tại nhà với dung dịch vệ sinh ô tô chuyên dụng. Với từng bộ phận hay khu vực trên xe mà bạn phải sử dụng loại dung dịch riêng để đem lại hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc đến các sản phẩm như sáp thơm ô tô, sản phẩm khử mùi hay dụng cụ vệ sinh xe để tăng thêm hiệu quả làm sạch xe.

Hiện nay, trên thị trường nhiều hãng cũng sản xuất ra loại dung dịch đa năng để làm sạch cho nhiều chất liệu khác nhau như: da, nỉ, kim loại… Hơn thế, không chỉ dành cho mục đích vệ sinh xe mà khi mua dung dịch vệ sinh ô tô bạn còn có thể dùng vệ sinh động cơ, lốp. Với những vết bẩn mới, bạn có thể dùng dung dịch vệ sinh ô tô làm sạch luôn nhưng với vết cũ, bám lâu ngày thì cần đợi từ 5 - 10 phút rồi mới lau.

Nơi bạn cần vệ sinh đầu tiên là phần vô lăng, cửa xe nơi tiếp xúc nhiều nhất nên hay bị bám bẩn. Để nâng cao hiệu quả làm sạch thì bạn nên để 10 - 15 phút với loại phụ kiện cho ô tô này rồi lau đến khi nào sạch bong. Ngoài ra, các vị trí như cốp xe, ghế ngồi, sàn xe cũng đáng lưu ý.
Các sản phẩm trên bạn có thể tìm thấy tại Adayroi với nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước khác nhau. Bên cạnh đó, Adayroi còn liên tục được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng, chính sách tốt cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng tận tâm. Hãy truy cập vào Adayroi ngay từ bây giờ để sở hữu với mức giá dung dịch vệ sinh ô tô hợp lý!

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín