text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Bộ tuýp 1/4 inch Tolsen 15138 (46 món)Bộ tuýp 1/4 inch Tolsen 15138 (46 món)
Bộ tuýp 1/4 inch Tolsen 15138 (46 món)
570.700đ 772.000đ -26%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dụng cụ đục lỗ Sellery 92-882 (cỡ lỗ từ 2mm đến 4,5mm)Dụng cụ đục lỗ Sellery 92-882 (cỡ lỗ từ 2mm đến 4,5mm)
Dụng cụ đục lỗ Sellery 92-882 (cỡ lỗ từ 2mm đến 4,5mm)
280.300đ 295.000đ -5%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Túi công cụ Tolsen 80102Túi công cụ Tolsen 80102
Túi công cụ Tolsen 80102
66.500đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kềm bấm lỗ 9'' Tolsen 10101 22cm (Bạc)Kềm bấm lỗ 9'' Tolsen 10101 22cm (Bạc)
Kềm bấm lỗ 9'' Tolsen 10101 22cm (Bạc)
94.500đ 106.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ đóng 9 số Tolsen 25097 (Đen)Bộ đóng 9 số Tolsen 25097 (Đen)
Bộ đóng 9 số Tolsen 25097 (Đen)
71.500đ 87.000đ -18%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kìm tước dây tự bung 6" Asaki AK-9100 (Cam)Kìm tước dây tự bung 6" Asaki AK-9100 (Cam)
Kìm tước dây tự bung 6" Asaki AK-9100 (Cam)
85.000đ 120.000đ -29%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 4 cây kềm phe 7" Tolsen 10097 180mm (Đen)Bộ 4 cây kềm phe 7" Tolsen 10097 180mm (Đen)
Bộ 4 cây kềm phe 7" Tolsen 10097 180mm (Đen)
327.000đ 370.000đ -12%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kềm bấm Rive Tolsen 43003 10,5'' (Vàng)Kềm bấm Rive Tolsen 43003 10,5'' (Vàng)
Kềm bấm Rive Tolsen 43003 10,5'' (Vàng)
178.500đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Cờ lê 2 đầu miệng 17 x 19mm Whirl Power 1241-1-1719 (Bạc)Cờ lê 2 đầu miệng 17 x 19mm Whirl Power 1241-1-1719 (Bạc)
Cờ lê 2 đầu miệng 17 x 19mm Whirl Power 1241-1-1719 (Bạc)
141.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kềm nhọn Tolsen 10023 (160mm)Kềm nhọn Tolsen 10023 (160mm)
Kềm nhọn Tolsen 10023 (160mm)
102.000đ 116.000đ -12%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Mỏ lết Asaki AK-046 6'' (Đen)Mỏ lết Asaki AK-046 6'' (Đen)
Mỏ lết Asaki AK-046 6'' (Đen)
49.000đ 80.000đ -39%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Cờ lê lực cao cấp 1" L=1250 300-1000Nm Yato YT-07420Cờ lê lực cao cấp 1" L=1250 300-1000Nm Yato YT-07420
Cờ lê lực cao cấp 1" L=1250 300-1000Nm Yato YT-07420
18.949.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.579.083đ/tháng
Hoàn 379.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây)Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây)
Hộp dụng cụ sửa chữa có đồ Hans Tool TTBK-116L (Xanh lá cây)
10.691.000đ 14.255.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 890.917đ/tháng
Hoàn 214.000đ
Bộ tuýp 150 chi tiết 1/4" Sata 09-510 (Bạc)Bộ tuýp 150 chi tiết 1/4" Sata 09-510 (Bạc)
Bộ tuýp 150 chi tiết 1/4" Sata 09-510 (Bạc)
6.515.000đ 8.300.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 542.917đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cảo thủy lực 20 tấn Asaki AK-615 (Cam)Bộ cảo thủy lực 20 tấn Asaki AK-615 (Cam)
Bộ cảo thủy lực 20 tấn Asaki AK-615 (Cam)
6.141.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 511.750đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ê tô Asaki AK-6931 8" (Xanh tím than)Ê tô Asaki AK-6931 8" (Xanh tím than)
Ê tô Asaki AK-6931 8" (Xanh tím than)
5.055.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 421.250đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ đầu tuýp 15 chi tiết 3/4" Sata 09-015 (Bạc)Bộ đầu tuýp 15 chi tiết 3/4" Sata 09-015 (Bạc)
Bộ đầu tuýp 15 chi tiết 3/4" Sata 09-015 (Bạc)
4.955.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.917đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê vòng miệng Whirlpower 23 chi tiết 124-TV01-0223/1242-1-K23 (Bạc)Bộ cờ lê vòng miệng Whirlpower 23 chi tiết 124-TV01-0223/1242-1-K23 (Bạc)
Bộ cờ lê vòng miệng Whirlpower 23 chi tiết 124-TV01-0223/1242-1-K23 (Bạc)
3.596.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.667đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kìm cắt thủy lực 20mm Asaki AK-621 (Cam)Kìm cắt thủy lực 20mm Asaki AK-621 (Cam)
Kìm cắt thủy lực 20mm Asaki AK-621 (Cam)
3.016.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 251.333đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cảo thủy lực 10 tấn Asaki AK-613 (Cam)Bộ cảo thủy lực 10 tấn Asaki AK-613 (Cam)
Bộ cảo thủy lực 10 tấn Asaki AK-613 (Cam)
3.016.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 251.333đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Cờ lê lực 1/2" L=595 60-300Nm Yato YT-07415Cờ lê lực 1/2" L=595 60-300Nm Yato YT-07415
Cờ lê lực 1/2" L=595 60-300Nm Yato YT-07415
3.009.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 250.750đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Ê tô Asaki AK-6930 6" (Xanh tím than)Ê tô Asaki AK-6930 6" (Xanh tím than)
Ê tô Asaki AK-6930 6" (Xanh tím than)
2.687.000đ
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 8 - 32mm Yato 17 chi tiết YT-0067Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 8 - 32mm Yato 17 chi tiết YT-0067
Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 8 - 32mm Yato 17 chi tiết YT-0067
2.649.000đ
Hoàn 53.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê điều 6-32mm Yato 12 chi tiết YT-0252Bộ cờ lê điều 6-32mm Yato 12 chi tiết YT-0252
Bộ cờ lê điều 6-32mm Yato 12 chi tiết YT-0252
2.629.000đ
Hoàn 53.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê 2 đầu vòng 11 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0311 (Bạc)Bộ cờ lê 2 đầu vòng 11 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0311 (Bạc)
Bộ cờ lê 2 đầu vòng 11 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0311 (Bạc)
2.625.000đ
Hoàn 53.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0414 (Bạc)Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0414 (Bạc)
Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Whirlpower 124-TV01-0414 (Bạc)
2.561.000đ
Hoàn 51.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ tuýp 26 chi tiết 1/2” Sata 09-502 (Bạc)Bộ tuýp 26 chi tiết 1/2” Sata 09-502 (Bạc)
Bộ tuýp 26 chi tiết 1/2” Sata 09-502 (Bạc)
2.448.000đ 2.620.000đ -7%
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 6 - 32mm Yato 25 chi tiết YT-0365Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 6 - 32mm Yato 25 chi tiết YT-0365
Bộ cờ lê vòng miệng hệ mét 6 - 32mm Yato 25 chi tiết YT-0365
2.439.000đ
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Cờ lê lực Körper Torque Wrench PWC30100D01Cờ lê lực Körper Torque Wrench PWC30100D01
Cờ lê lực Körper Torque Wrench PWC30100D01
2.375.000đ 2.500.000đ -5%
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Cảo hai chấu 12" Crossman 82-012 (Bạc)Cảo hai chấu 12" Crossman 82-012 (Bạc)
Cảo hai chấu 12" Crossman 82-012 (Bạc)
2.308.000đ 2.580.000đ -11%
Hoàn 46.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê 2 đầu miệng 12 chi tiết Whirlpower 1241-1-C12 (Bạc)Bộ cờ lê 2 đầu miệng 12 chi tiết Whirlpower 1241-1-C12 (Bạc)
Bộ cờ lê 2 đầu miệng 12 chi tiết Whirlpower 1241-1-C12 (Bạc)
2.130.000đ
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê vòng miệng 16 chi tiết 8 - 24mm Whirlpower 1242-1-F16 (Bạc)Bộ cờ lê vòng miệng 16 chi tiết 8 - 24mm Whirlpower 1242-1-F16 (Bạc)
Bộ cờ lê vòng miệng 16 chi tiết 8 - 24mm Whirlpower 1242-1-F16 (Bạc)
2.109.000đ
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ cờ lê mở đai ốc 2 đầu loe tự lắc 8 - 17mm Yato 7 chi tiết YT-0190Bộ cờ lê mở đai ốc 2 đầu loe tự lắc 8 - 17mm Yato 7 chi tiết YT-0190
Bộ cờ lê mở đai ốc 2 đầu loe tự lắc 8 - 17mm Yato 7 chi tiết YT-0190
2.079.000đ
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ

Kinh nghiệm mua bộ dụng cụ cầm tay chất lượng mà bạn không thể bỏ qua

Trong cuộc sống hiện đại, để nâng cao hiệu quả công việc, bạn cần phải sắm sửa cho mình những dụng cụ cầm tay thông minh, tiện ích. Tuy nhiên, không phải ai lần đầu cũng biết được cách chọn lựa sản phẩm thế nào là chính hãng, chất lượng trong thời buổi đầy rẫy hàng giả, hàng nhái tràn lan như hiện nay.

Chọn mua bộ dụng cụ cầm tay tại địa chỉ bán hàng uy tín

Hãy trở thành người mua hàng thông minh luôn chọn mua các thiết bị chính hãng, đảm bảo chất lượng từ siêu thị, cửa hàng phân phối uy tín, nhận được nhiều đánh giá tốt từ cộng đồng. Bên cạnh giá dụng cụ cầm tay cạnh tranh tốt, các sản phẩm phải có giấy tờ chứng minh chính hãng, chế độ bảo hành, hậu mãi sản phẩm tốt tuân thủ đúng quy định của nhà sản xuất.

Dựa vào giá thành sản phẩm

Thị trường tràn lan những loại dụng cụ làm giả, làm nhái với mức giá khá rẻ, chỉ bằng 60 – 80% giá đề xuất nhằm câu kéo khách hàng. Việc mua nhầm hàng giả không chỉ có chất lượng, hiệu suất kém nhanh hỏng hóc mà còn không đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, các sản phẩm đòi hỏi cao về chất lượng, công suất, hiệu năng làm việc từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thì có giá thành không hề rẻ.

Vậy nên, hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ càng khi có dự định mua các loại bộ dụng cụ sửa chữa cần thiết, không nên ham giá rẻ trước mắt mà đánh mất lợi ích lâu dài như khả năng làm việc hiệu quả, độ bền cao, tiết kiệm thời gian, chi phí lao động và chi phí sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ đa năng cầm tay.

Đọc kỹ các thông tin sản phẩm

Các thông tin in trên bao bì sản phẩm sẽ giúp bạn nhận biết hàng thật, hàng giả để lựa chọn đúng đắn. Nếu như là loại máy chuẩn thì đa phần vỏ hộp sẽ rất chắc chắn, cứng cáp, thông tin rõ ràng, chữ in sắc nét, rõ ràng, không bị nhoè hay lem màu. Đồng thời, lưu ý đến phiếu bảo hành, tem mác, các thông số kỹ thuật trên thân dụng cụ để xác nhận và kiểm tra hàng.
Với chất lượng, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo cùng chính sách hậu mãi Adayroi chắc chắn sẽ không để bạn thất vọng. Cùng nhanh tay mua sắm hàng chính hãng với ưu đãi cực khủng tại Adayroi.com!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín