text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Trong suốt)Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Trong suốt)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Trong suốt)
3 Màu sắc
289.000đ 375.700đ -23%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-5F 15m - Tặng kèm móc HY-01Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-5F 15m - Tặng kèm móc HY-01
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-5F 15m - Tặng kèm móc HY-01
3.219.000đ 3.700.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 268.250đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ King's KY1151Kính bảo hộ King's KY1151
Kính bảo hộ King's KY1151
45.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-15F 45m - Tặng kèm móc HY-01Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-15F 45m - Tặng kèm móc HY-01
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-15F 45m - Tặng kèm móc HY-01
4.789.000đ 5.500.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 399.083đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-15F 45mDây thoát hiểm Nikawa KDD-15F 45m
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-15F 45m
4.789.000đ 5.500.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 399.083đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-11F - Tặng kèm móc HY-01Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-11F - Tặng kèm móc HY-01
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-11F - Tặng kèm móc HY-01
3.995.000đ 4.700.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 332.917đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-7F - Tặng kèm móc HY-01Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-7F - Tặng kèm móc HY-01
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-7F - Tặng kèm móc HY-01
3.569.000đ 4.100.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 297.417đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9F - Tặng kèm móc HY-01Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9F - Tặng kèm móc HY-01
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9F - Tặng kèm móc HY-01
3.740.000đ 4.400.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 311.667đ/tháng
Hoàn 75.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9FDây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9F
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-9F
3.819.000đ 4.400.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 318.250đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-7F 21mDây thoát hiểm Nikawa KDD-7F 21m
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-7F 21m
3.569.000đ 4.100.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 297.417đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3FDây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3F
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3F
3.015.000đ 3.350.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 251.250đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-5F 15mDây thoát hiểm Nikawa KDD-5F 15m
Dây thoát hiểm Nikawa KDD-5F 15m
3.219.000đ 4.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 268.250đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3FDây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3F
Dây thoát hiểm cá nhân Nikawa KDD-3F
2.909.000đ 3.350.000đ -13%
Hoàn 58.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Giá treo gấp Nikawa HY-02Giá treo gấp Nikawa HY-02
Giá treo gấp Nikawa HY-02
709.000đ 750.000đ -5%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY312BCombo 6 kính bảo hộ King's KY312B
Combo 6 kính bảo hộ King's KY312B
594.600đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Giá treo khủy Nikawa HY-02Giá treo khủy Nikawa HY-02
Giá treo khủy Nikawa HY-02
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45022 size 10 (Vàng)Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45022 size 10 (Vàng)
Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45022 size 10 (Vàng)
437.500đ 512.000đ -15%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Móc treo gắn tường Nikawa HY-01Móc treo gắn tường Nikawa HY-01
Móc treo gắn tường Nikawa HY-01
419.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 4 dây tăng đơ chằng hàng Tolsen 62254Bộ 4 dây tăng đơ chằng hàng Tolsen 62254
Bộ 4 dây tăng đơ chằng hàng Tolsen 62254
364.500đ 439.000đ -17%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Tráng gương)Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Tráng gương)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Tráng gương)
3 Màu sắc
349.000đ 453.700đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Trong suốt)Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Trong suốt)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Trong suốt)
3 Màu sắc
339.000đ 440.700đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Đen)Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Đen)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe A-Wing E171 (Đen)
3 Màu sắc
339.000đ 440.700đ -23%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Tráng gương)Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Tráng gương)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Tráng gương)
3 Màu sắc
299.000đ 388.700đ -23%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Glinder E3048 (Tráng gương)Kính bảo hộ WORKSafe Glinder E3048 (Tráng gương)
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Glinder E3048 (Tráng gương)
1 Màu sắc
299.000đ 375.700đ -20%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Đen)Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Đen)
 • Đen
 • Trong suốt
Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Đen)
2 Màu sắc
289.000đ 375.700đ -23%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Trong suốt)Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Trong suốt)
 • Đen
 • Trong suốt
Kính bảo hộ WORKSafe Airspex E3032 (Trong suốt)
2 Màu sắc
289.000đ 375.700đ -23%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Đen)Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Đen)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Fotz E3017 (Đen)
3 Màu sắc
289.000đ 375.700đ -23%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45010 size 10 (Vàng)Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45010 size 10 (Vàng)
Bộ 12 chiếc bao tay Tolsen 45010 size 10 (Vàng)
289.000đ 321.000đ -10%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY211Combo 6 kính bảo hộ King's KY211
Combo 6 kính bảo hộ King's KY211
284.400đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY212Combo 6 kính bảo hộ King's KY212
Combo 6 kính bảo hộ King's KY212
284.400đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY152Combo 6 kính bảo hộ King's KY152
Combo 6 kính bảo hộ King's KY152
218.400đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY151BCombo 6 kính bảo hộ King's KY151B
Combo 6 kính bảo hộ King's KY151B
218.400đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 6 kính bảo hộ King's KY151 (Trong suốt)Combo 6 kính bảo hộ King's KY151 (Trong suốt)
Combo 6 kính bảo hộ King's KY151 (Trong suốt)
218.400đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Tráng gương)Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Tráng gương)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Tráng gương)
3 Màu sắc
199.000đ 258.700đ -23%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Đen)Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Đen)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Đen)
3 Màu sắc
189.000đ 245.700đ -23%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Trong suốt)Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Trong suốt)
 • Đen
 • Trong suốt
 • Tráng gương
Kính bảo hộ WORKSafe Alcor E3029 (Trong suốt)
3 Màu sắc
189.000đ 245.700đ -23%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 300,000đ

Những dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết có trong gia đình

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có trong công việc lao động như tại công trường xây dựng, nhà máy mới cần thiết dùng tới những dụng cụ bảo hộ thì hãy cân nhắc lại. Ngay trong chính cuộc sống và nhiều công việc hằng ngày của chúng ta cũng cần tới các sản phẩm này. Sau đây là một vài dụng cụ cơ bản phổ biến nhất mà nếu bạn có làm công việc liên quan nên trang bị cho mình:

Kính bảo hộ: Đây là sản phẩm quen thuộc nhất vì tính ứng dụng cao trong nhiều công việc hằng ngày. Bạn có thể đeo kính để chống bụi, chống tia UV, UB, tránh côn trùng, chắn gió cùng tác động gây hại bên ngoài khi ở trong môi trường độc hại. Đối tượng sử dụng là kỹ sư, người làm công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật, điều hành sản xuất, công nhân.

Mũ bảo hộ: Vùng đầu là một trong những bộ phận cần bảo vệ nhất. Vì vậy mũ bảo hộ cần đảm bảo làm từ vật liệu chắc chắn, chịu được lực tác động mạnh nhưng vẫn đủ êm, nhẹ để không gây khó chịu cho người đeo. Đối tượng sử dụng gồm công nhân, kỹ sư, đặc biệt bắt buộc sử dụng đối với công nhân xây dựng tại các công trường.

Khẩu trang, mặt nạ phòng độc: Các dụng cụ bảo hộ lao động này sẽ bảo vệ mũi, miệng để chúng ta không hô hấp vào cơ thể những chất độc hại, khói bụi, khí bẩn từ môi trường. Ngoài ra, khẩu trang và mặt nạ cũng phòng tránh việc lây bệnh qua đường hô hấp.  Đối tượng sử dụng nhưcông nhân, người làm việc trong môi trường độc hại, nghiên cứu viên phòng thí nghiệm, dùng trong đám cháy.

Đừng bao giờ chủ quan mà hãy mua dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ cơ thể, sức khỏe và cả tính mạng của mình. Bạn có thể đặt mua online nhanh chóng các sản phẩm này ngay trên Adayroi.com với mức giá dụng cụ bảo hộ lao động cạnh tranh, hợp lý đến từ các nhà sản xuất uy tín.

 
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín