text.skipToContent

Mã giảm giá Đức ViệtXem tất cả
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500gXúc xích Roma Đức Việt gói 500g
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
36.900đ 58.500đ -37%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
22.500đ 28.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 200gXúc xích Cocktail Đức Việt gói 200g
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 200g
23.500đ 27.500đ -15%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 200gXúc xích hong khói Đức Việt gói 200g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 200g
34.700đ 39.000đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chân giò ủ muối Đức Việt gói 450gChân giò ủ muối Đức Việt gói 450g
Chân giò ủ muối Đức Việt gói 450g
79.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200gXúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
35.600đ 39.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400gChân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
86.000đ 99.000đ -13%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Dọi quế hong khói Đức Việt gói 200gDọi quế hong khói Đức Việt gói 200g
Dọi quế hong khói Đức Việt gói 200g
38.000đ 39.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 200gXúc xích Mỹ Đức Việt gói 200g
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 200g
25.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
54.400đ 55.900đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích viên hong khói Đức Việt gói 200gXúc xích viên hong khói Đức Việt gói 200g
Xúc xích viên hong khói Đức Việt gói 200g
38.500đ 40.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thăn heo hong khói Đức Việt gói 200gThăn heo hong khói Đức Việt gói 200g
Thăn heo hong khói Đức Việt gói 200g
43.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500gXúc xích Pari Đức Việt gói 500g
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500g
57.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500gXúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
58.900đ 61.000đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Beclin Đức Việt gói 300gXúc xích Beclin Đức Việt gói 300g
Xúc xích Beclin Đức Việt gói 300g
61.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Đồng Quê Đức Việt gói 350gXúc xích Đồng Quê Đức Việt gói 350g
Xúc xích Đồng Quê Đức Việt gói 350g
62.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Seoul's Đức Việt túi 350gXúc xích Seoul's Đức Việt túi 350g
Xúc xích Seoul's Đức Việt túi 350g
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500gXúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
86.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Beclin Đức Việt gói 500gXúc xích Beclin Đức Việt gói 500g
Xúc xích Beclin Đức Việt gói 500g
100.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín