text.skipToContent

Đũa

Tìm thấy 101 sản phẩm
Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi
Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu) Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
155.900đ 179.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen) Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
24.600đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi) Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
35.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu) Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
48.200đ 49.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu) Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
10.700đ 13.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu) Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
28.600đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên) Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
125.000đ 154.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ) Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ)
Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre Bababa 22,5cm Đũa tre Bababa 22,5cm
Đũa tre Bababa 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen) Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen)
Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm (Đen) Đũa tre 22,5cm (Đen)
Đũa tre 22,5cm (Đen)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm (Nâu) Đũa tre 22,5cm (Nâu)
Đũa tre 22,5cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ ca rô 22,5cm Đũa gỗ ca rô 22,5cm
Đũa gỗ ca rô 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm Đũa tre 22,5cm
Đũa tre 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
28.600đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
35.000đ 40.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi) Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi)
Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi)
21.500đ 21.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa inox Ikea TALLSOPP 23cm (Vỉ 3 đôi) Đũa inox Ikea TALLSOPP 23cm (Vỉ 3 đôi)
Đũa inox Ikea TALLSOPP 23cm (Vỉ 3 đôi)
66.000đ 83.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2 Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2
Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2
14.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
199.000đ 215.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi) Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi)
Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi)
42.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
34.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
9.900đ 10.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dừa xoắn Phú Sang Đũa dừa xoắn Phú Sang
Đũa dừa xoắn Phú Sang
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu) Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu)
Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu)
79.000đ 85.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu) Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu)
Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu)
59.000đ 63.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm cá đồng Lâm Nguyên D-012 (Nâu) Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm cá đồng Lâm Nguyên D-012 (Nâu)
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm cá đồng Lâm Nguyên D-012 (Nâu)
175.000đ 180.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
12.900đ 13.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ
Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
33.300đ 39.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu) Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu)
Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu)
73.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Nhật 182112 22.5cm Đũa Nhật 182112 22.5cm
Đũa Nhật 182112 22.5cm
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
68.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen) Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
19.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đũa inox tròn Ống đũa inox tròn
Ống đũa inox tròn
79.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen) Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu) Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu)
Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu)
79.000đ 85.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ khảm Thăng Long Đũa gỗ khảm Thăng Long
Đũa gỗ khảm Thăng Long
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cm Ống đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cm
Ống đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cm
49.000đ 52.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
58.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cm Đũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cm
Đũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cm
15.000đ 16.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
32.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
19.000đ 19.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm
Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm
10.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009 Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xào gỗ trắc Thiên Sơn Đũa xào gỗ trắc Thiên Sơn
Đũa xào gỗ trắc Thiên Sơn
19.000đ 19.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
50.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cm Đũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cm
Đũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cm
22.500đ 34.500đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm
Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi) Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi)
Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi)
38.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy