text.skipToContent

Đũa

Tìm thấy 139 sản phẩm
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
24.600đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
19.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi)Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi)
Đũa bao giấy Tuấn Minh (36 đôi)
21.500đ 21.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cmĐũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
35.000đ 40.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dừa xoắn Phú SangĐũa dừa xoắn Phú Sang
Đũa dừa xoắn Phú Sang
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đựng đũa 020501Ống đựng đũa 020501
Ống đựng đũa 020501
76.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Nhật 114656 22.5cmĐũa Nhật 114656 22.5cm
Đũa Nhật 114656 22.5cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sắn ổi dây đàn Hương Quê vỉ 10 đôiĐũa gỗ sắn ổi dây đàn Hương Quê vỉ 10 đôi
Đũa gỗ sắn ổi dây đàn Hương Quê vỉ 10 đôi
41.000đ 49.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ đũa inox HomeLux 5 đôi HL-DA5 19cmBộ đũa inox HomeLux 5 đôi HL-DA5 19cm
Bộ đũa inox HomeLux 5 đôi HL-DA5 19cm
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôiĐũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôiĐũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xương gà Thăng LongĐũa xương gà Thăng Long
Đũa xương gà Thăng Long
19.000đ 23.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đũa inox trònỐng đũa inox tròn
Ống đũa inox tròn
79.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
48.200đ 49.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xào gỗ trắc Thiên SơnĐũa xào gỗ trắc Thiên Sơn
Đũa xào gỗ trắc Thiên Sơn
19.000đ 19.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ khảm Thăng LongĐũa gỗ khảm Thăng Long
Đũa gỗ khảm Thăng Long
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sắn ghép Thuận Phát  GSG56 (Đen)Đũa gỗ sắn ghép Thuận Phát  GSG56 (Đen)
Đũa gỗ sắn ghép Thuận Phát GSG56 (Đen)
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cmĐũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cm
Đũa gỗ cẩm trơn Thăng Long 24.5cm
22.500đ 34.500đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôiĐũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
9.900đ 10.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôiĐũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôiĐũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôiĐũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
129.900đ 215.000đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cmĐũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cm
Đũa gỗ Sao Đá Thăng Long 24.5cm
15.000đ 16.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa sạch Tuấn Minh T23 - 50 đôiĐũa sạch Tuấn Minh T23 - 50 đôi
Đũa sạch Tuấn Minh T23 - 50 đôi
15.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cmĐũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôiĐũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôi
Đũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôi
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
35.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
12.800đ 13.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
23.000đ 29.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
176.300đ 179.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôiĐũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
28.600đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôiĐũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôiĐũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôiĐũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
34.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôiĐũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
12.900đ 13.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dùng một lần 40P Eko KinzokuĐũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa Nhật 182112 22.5cmĐũa Nhật 182112 22.5cm
Đũa Nhật 182112 22.5cm
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cmỐng đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cm
Ống đũa hình oval HT-1172 18 x 16 x 9 cm
49.000đ 52.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cmĐũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôiĐũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
19.000đ 19.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôiĐũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ trắc chấm kẻ tròn Thiên SơnĐũa gỗ trắc chấm kẻ tròn Thiên Sơn
Đũa gỗ trắc chấm kẻ tròn Thiên Sơn
59.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa dùng một lần 30PĐũa dùng một lần 30P
Đũa dùng một lần 30P
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ sắn ghép chỉ thăng Thuận Phát gói 10 đôiĐũa gỗ sắn ghép chỉ thăng Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ sắn ghép chỉ thăng Thuận Phát gói 10 đôi
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ cao cấp Tuấn Minh gói 10 đôiĐũa gỗ cao cấp Tuấn Minh gói 10 đôi
Đũa gỗ cao cấp Tuấn Minh gói 10 đôi
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ hương ốc mè Thuận Phát (Đen)Đũa gỗ hương ốc mè Thuận Phát (Đen)
Đũa gỗ hương ốc mè Thuận Phát (Đen)
82.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ống đũa gắn móc hít Inomata (Trắng)Ống đũa gắn móc hít Inomata (Trắng)
Ống đũa gắn móc hít Inomata (Trắng)
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm (Đen)Đũa tre 22,5cm (Đen)
Đũa tre 22,5cm (Đen)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ đũa tre Utage Irodori Bashi Nhật Bản (Xanh)Bộ đũa tre Utage Irodori Bashi Nhật Bản (Xanh)
Bộ đũa tre Utage Irodori Bashi Nhật Bản (Xanh)
79.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ trắc trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôiĐũa gỗ trắc trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ trắc trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
44.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giá để đồ gắn móc hít Inomata (Trắng)Giá để đồ gắn móc hít Inomata (Trắng)
Giá để đồ gắn móc hít Inomata (Trắng)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cmĐũa tre 22,5cm
Đũa tre 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre Bababa 22,5cmĐũa tre Bababa 22,5cm
Đũa tre Bababa 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa kèm hộp đựng Yamada Chemical 18cm (Đen)Đũa kèm hộp đựng Yamada Chemical 18cm (Đen)
Đũa kèm hộp đựng Yamada Chemical 18cm (Đen)
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm Nakano (Hình con vật)Đũa tre 22,5cm Nakano (Hình con vật)
Đũa tre 22,5cm Nakano (Hình con vật)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ 22,5cm (Xanh đen)Đũa gỗ 22,5cm (Xanh đen)
Đũa gỗ 22,5cm (Xanh đen)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôiĐũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
50.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa tre 22,5cm (Nâu)Đũa tre 22,5cm (Nâu)
Đũa tre 22,5cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôiĐũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
68.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy