text.skipToContent

Đũa

Tìm thấy 86 sản phẩm
Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi
Đũa gỗ song mã Trường Sơn gói 10 đôi
19.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen) Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
Đũa gỗ đen Cẩn Đàn Trường Sơn 5 đôi/gói (Đen)
24.600đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ) Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ)
Đũa gỗ Bababa 19,5cm (Đỏ)
29.900đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi) Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
Đũa trơn dài Vinh Cơ A024K1 (10 đôi)
35.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu) Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
Đũa gỗ chiên xào Trường Sơn (Nâu)
12.800đ 13.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu) Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
Đũa gỗ cẩm lai Trường Sơn 10 đôi/hộp (Nâu)
176.300đ 179.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu) Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ dừa Trường Sơn 10 đôi/gói (Nâu)
28.600đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên) Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
125.000đ 154.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen) Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen)
Đũa gỗ 22,5cm (Nâu phối đen)
29.900đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa tre 22,5cm Đũa tre 22,5cm
Đũa tre 22,5cm
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
Đũa Nhật Makoto 182914 22.5cm
35.000đ 40.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
Đũa xương gà Nhật vỉ 10 đôi
28.600đ 29.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa tre Chuobussan 22,5 (5 đôi) Đũa tre Chuobussan 22,5 (5 đôi)
Đũa tre Chuobussan 22,5 (5 đôi)
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ Shinwa 22.5cm (5 đôi) Đũa gỗ Shinwa 22.5cm (5 đôi)
Đũa gỗ Shinwa 22.5cm (5 đôi)
235.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ xầm ná Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi) Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi)
Đũa gỗ dừa cao cấp Lâm Nguyên D-005 (Hộp 10 đôi)
42.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
Đũa gỗ đen Thuận Phát GD20 gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
Đũa dừa đá Thăng Long vỉ 10 đôi
34.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2 Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2
Đũa gỗ chắc hương cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE2
14.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
Đũa tre loại 1Toopi gói 40 đôi
12.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu) Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu)
Đũa gỗ dừa dây đàn cao cấp loại 10 đôi Lâm Nguyên D-004 (Nâu)
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu) Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu)
Đũa gỗ chắc cao cấp khảm ngọc trai loại 10 đôi Lâm Nguyên D-007 (Nâu)
79.000đ 85.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
Đũa gỗ sao Nhật Thuận Phát SN03 gói 10 đôi
12.900đ 13.100đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
Đũa gỗ Cẩm lai Hương Quê vỉ 10 đôi
199.000đ 215.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
Đũa gỗ căm liên Thuận Phát Cl24 gói 10 đôi
11.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn in hoa Thuận Phát gói 10 đôi
29.000đ 30.300đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu) Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
Đũa gỗ Cẩm Hồng Thuận Phát 10 đôi/gói (Nâu)
48.200đ 49.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôi Đũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôi
Đũa gỗ cẩn ốc Thuận Phát GCO44 gói 10 đôi
69.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
Đũa gỗ căm liên xào Hương Quê 2 đôi
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu) Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu)
Đũa gỗ tiện cổ loa loại 10 đôi Lâm Nguyên D-027 (Nâu)
73.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm trai Mỹ Nghệ túi 10 đôi
68.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa Nhật 114656 22.5cm Đũa Nhật 114656 22.5cm
Đũa Nhật 114656 22.5cm
40.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen) Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
Đũa gỗ sắn ghép chanel Thuận Phát (Đen)
49.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ dừa khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
58.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ
Đũa gỗ căm xe xào khảm dây xoắn Mỹ Nghệ
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
Đũa dùng một lần 40P Eko Kinzoku
36.500đ 40.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
Đũa gỗ chuồn Thuận Phát gói 10 đôi
17.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa Inox hoa văn ABC AB-01 vỉ 5 đôi
68.000đ 69.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm
Đũa gỗ cao cấp Lâm Nguyên dành cho trẻ em DTE1 18.5cm
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa cẩm lai dây đàn loại 10 đôi Lâm Nguyên D-025 (Nâu) Đũa cẩm lai dây đàn loại 10 đôi Lâm Nguyên D-025 (Nâu)
Đũa cẩm lai dây đàn loại 10 đôi Lâm Nguyên D-025 (Nâu)
70.000đ 79.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen) Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
Đũa xoắn ổi Nhật Thuận Phát XON08 (Đen)
19.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ống đũa inox tròn Ống đũa inox tròn
Ống đũa inox tròn
79.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
Đũa inox trơn Bếp Xinh AB-01 vỉ 5 đôi
38.500đ 39.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
Đũa gỗ dừa Nhật Hương Quê vỉ 10 đôi 24cm
39.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa bếp silicon chịu nhiệt Pearl Metal 31cm (Đen, xanh lá cây) Đũa bếp silicon chịu nhiệt Pearl Metal 31cm (Đen, xanh lá cây)
Đũa bếp silicon chịu nhiệt Pearl Metal 31cm (Đen, xanh lá cây)
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
Đũa gỗ lát hoa Nhật Thuận Phát LH18 gói 10 đôi
19.000đ 19.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ ổi khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ ổi khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ ổi khảm dây xoắn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ sao cao cấp Lâm Nguyên D-003 Đũa gỗ sao cao cấp Lâm Nguyên D-003
Đũa gỗ sao cao cấp Lâm Nguyên D-003
32.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ dừa trơn Mỹ Nghệ túi 10 đôi
32.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu) Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu)
Đũa gỗ cao cấp khảm dây đàn 10 đôi Lâm Nguyên D-026 (Nâu)
79.000đ 85.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi) Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi)
Đũa gỗ cẩm lai cao cấp Lâm Nguyên D-002 (Hộp 10 đôi)
38.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm
Đũa nấu bếp Lâm Nguyên D-023 40cm
8.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009 Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009
Đũa gỗ chắc đỏ cao cấp khảm hoa hồng đồng Lâm Nguyên D-009
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ căm xe khảm ốc xà cừ Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ căm xe khảm ốc xà cừ Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ căm xe khảm ốc xà cừ Mỹ Nghệ túi 10 đôi
63.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên) Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
65.000đ 78.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa sao đá Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa sao đá Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa sao đá Mỹ Nghệ túi 10 đôi
30.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ hương đầu ngọc đục Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ hương đầu ngọc đục Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ hương đầu ngọc đục Mỹ Nghệ túi 10 đôi
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ trắc đầu chéo đồi mồi Mỹ Nghệ hộp 10 đôi Đũa gỗ trắc đầu chéo đồi mồi Mỹ Nghệ hộp 10 đôi
Đũa gỗ trắc đầu chéo đồi mồi Mỹ Nghệ hộp 10 đôi
233.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đũa gỗ trắc khảm hình cá Mỹ Nghệ túi 10 đôi Đũa gỗ trắc khảm hình cá Mỹ Nghệ túi 10 đôi
Đũa gỗ trắc khảm hình cá Mỹ Nghệ túi 10 đôi
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy